Rapide Strata – Rapide Strata PLUS - Krüger A/S

kruger.dk

Rapide Strata – Rapide Strata PLUS - Krüger A/S

INDUSTRIENSPROCESVANDRapide StrataRapide Strata PLUSFuldautomatiske afsaltningsanlæg (ionbytning)Kapacitet op til 18 m³/t. Kvalitet ned til 0,055 µS/cm.EGENSKABERANVENDELSEPå grund af hurtig regenerationstid, 30 – 45 min. som byggerpå SCION teknologi, har det været muligt at bygge et afsaltningsanlægmed en lang række fordele, som ikke opnås påtraditionelle afsaltningsanlæg.⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲Op til 50 % besparelse på forbrug af kemikalier.Høj kapacitet på lille anlæg.Mindre spildevand.Lave installationsomkostninger.Mindre installationsplads.Anlæggene leveres som komplette enheder med fuldautomatiskPLC-styring.⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲FødevarerPharmaLaboratorierHospitalerKraftværkerDampproduktionAkkumulatorvandKemisk industriBryggerier


Rapide StrataFUNKTIONAnlæggene er opbygget i 2 trin.Første trin er en kationbytter, hvor vandets indhold af kationer ombyttes til brintioner(H+).Andet trin er en anionbytter, hvor vandets indhold af anioner ombyttes til hydroxylioner(OH-).Tilsammen danner det rent vand H+OH- = H 2O.Rapide Strata Plus er endvidere forsynet med et ekstra kationtrin, som er etpolértrin.Rapide StrataRapide Strata PlusModel 4 10 18 4 Plus 10 Plus 18 plusMax flow m³/h 4 10 18 4 10 18Regenerationstid Min. 35 35 35 30-45* 30-45* 30-45*Max flow til afløb m³/h 2,5 6,5 11,5 2,5 6,5 11,5Vandforbrug pr. regeneration m³ 0,5 1,3 2,3 0,5 1,3 2,3Forbrug pr. regeneration HCL (32%) liter 6,2 15,4 27,8 6,2 15,4 27,8Forbrug pr. regeneration NaOH (32%) liter 5,8 14,5 26,1 5,8 14,5 26,1PH produceret vand pH 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9Kapacitet pr. regeneration*¹ m³ 20,4 51,6 93,6 16,8 42,0 75,6Effekt kW 1,5 3,0 5,5 1,5 3,0 5,5Spændingsforsyning Volt 400 400 400 400 400 400Max. tilgangstryk råvand bar 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25Arbejdsluft bar 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0 5,5-6,0* Regenerationstid for vandkvalitet

More magazines by this user
Similar magazines