Offentleg journal 05 23 2013.pdf - Helse Førde

helse.forde.no

Offentleg journal 05 23 2013.pdf - Helse Førde

Offentlig journalSeleksjon:Rapport generert:Journaldato: 23.5.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A24.05.2013Innhold:"Skriv og meldingar" til styremøte 24.05.2013Sakstittel:"Skriv og meldingar" til styret i Helse Førde HF - År 2013DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/109-10 13309/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:13.05.2013Saksansvarlig:ADM/BEHA1252(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:012Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Styret i Helse Førde HFAvsenderBerit Irene HaarklauADM/BEHA1252Innhold:Spørjeskjema om samhandling til kommunaneSakstittel:Fellesordning for registrering og oppfølging av avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling - mandat forarbeidsgruppeDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3301-6 13657/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:18.04.2013Saksansvarlig:UTV/VDRROS(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Kommunane i Sogn og FjordaneAvsenderIrene Barmen HoelFAG/HIRENEInnhold:Automatisk trafikkontroll - TV 77705Sakstittel:Automatisk trafikkontroll 2013DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/5-39 13670/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:AMBST/STSE2584(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:393Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Hordaland politidistriktAvsenderGeir TennebøAMB-N/GETE4567Side: 1 av 29


Innhold:Vedtak foreldrepermisjon - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/570-2 13677/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderBodil Ness BaugeHR-LØNN/BOBA1453Innhold:Spørsmål om helseopplysninger - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3105-3 13683/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Gjensidige Forsikring ASAAvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Vedtak foreldrepermisjon - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1298-8 13688/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderBodil Ness BaugeHR-LØNN/BOBA1453Innhold:Vedtak foreldrepermisjon - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3310-1 13694/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderBodil Ness BaugeHR-LØNN/BOBA1453Side: 2 av 29


Innhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3215-2 13714/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Tenestebevis ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3091-2 13715/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderKirsti Eikeland LølandHR-PERS/KILO1264Innhold:Anmodning om dokumentinnsyn, klient ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2792-6 13716/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Advokatfirmaet Advokat.no ASAvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Innsyn i pasientjournal ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3272-2 13718/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Side: 3 av 29


Innhold:Førespurnad om journalinnsyn - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3300-2 13719/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Pasient- og brukarombodet i Sogn ogFjordaneAvsender Oddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Tenestebevis ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUTilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/2912-2 13731/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderKirsti Eikeland LølandHR-PERS/KILO1264Innhold:Yrkesskade 24.05.2012, ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, miljø og sikkerheit HMSDokTypeUTilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/880-4 13733/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker NAV NordfjordeidAvsenderRandi FauskeHR-PERS/RAFA1279Innhold:Vedtak foreldrepermisjon - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUTilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/1222-2 13734/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderBodil Ness BaugeHR-LØNN/BOBA1453Side: 4 av 29


Innhold:Vedtak foreldrepermisjon - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUTilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/284-2 13738/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderBodil Ness BaugeHR-LØNN/BOBA1453Innhold:Innhenting av journalopplysninger ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3208-2 13780/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Senter for medisinsk genetikk ogmolekylærmedisin, HaukelandUniversitetssjukehusAvsender Oddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Spørsmål/klage i samband med innsyn i journal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1903-6 13782/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Ultralydbilder - ***** ***** *****Sakstittel:Innsyn i journal/erklæring - ***** *****DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3162-4 13784/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/ODBR1276(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Side: 5 av 29


Innhold:Kommentar til sakkyndig vurdering, erstatningssak 2012/04665 - ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2012/04665 - Norsk Pasientskadeerstatnign (NPE)DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2012/3485-5 13786/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Norsk PasientskadeerstatningAvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Obduksjonsrapport - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3130-3 13794/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Spørsmål om helseopplysninger - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3266-2 13808/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Gjensidige Forsikring ASAAvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3320-2 13813/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Side: 6 av 29


Innhold:Journalopplysningar, erstatningssak 2013/01189 - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Erstatningssak 2013/01189 - Norsk Pasientskadeerstatning NPEDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2134-4 13854/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Norsk PasientskadeerstatningAvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Melding om vedtak - Godkjenning av særavtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenesterSakstittel:Samhandlingsreforma - samhandlings- og avtalestrukturDokTypeISak/dok nr:2011/1440-186Løpenr.:13883/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:UTV/VDRROS(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:306Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFUTV/VDRROSAvsender Selje KommuneInnhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3380-1 13884/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:04.03.2013Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Tilg.kodeP1Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** Helse, miljø og sikkerheit (HMS)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3181-2 13885/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:04.03.2013Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Tilg.kodeP1Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/STSU2427Avsender *****Side: 7 av 29


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-15 13886/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-16 13887/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-17 13888/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALSide: 8 av 29


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-18 13889/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-19 13890/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref.1727774812 ***** ***** ***** *****Sakstittel:PSYKOLOGSPESIALIST PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK - st. ref. 1727774812DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1865-20 13891/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:PSK/SEAL(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein Ove AlisøyPSK/SEALSide: 9 av 29


Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3381-1 13892/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:28.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/STSU2427Avsender *****Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3382-1 13893/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:25.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3383-1 13895/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:27.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3385-1 13896/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:18.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Side: 10 av 29


Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3387-1 13900/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:18.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3388-1 13901/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:27.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Pålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-194 13903/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:16.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender Statens innkrevingssentralInnhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3389-1 13904/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:19.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Side: 11 av 29


Innhold:Sakkyndig vurdering - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Erstatningssak 2012/04007 - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/2904-5 13905/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningInnhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3390-1 13906/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:25.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Dekning av utgifter til legemidler - melding om vedtak - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3391-1 13907/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender Helfo - Region VestInnhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3392-1 13908/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:26.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFMED/OLHE2957Avsender *****Side: 12 av 29


Innhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3393-1 13910/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:20.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPAT/OYKI1489Avsender *****Innhold:Sakkyndig vurdering - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Erstatningssak 2012/04007 - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/2904-6 13911/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningInnhold:Utlysning - WebCruiter annonseSakstittel:LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE / UNGDOMSPOSTEN PSYKISKHELSEVERN - st. ref. 1793252918DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3394-1 13912/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:UPH/FRKA2776(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker PSYKISK HELSEVERN / BUP /UNGDOMSAVDELING PSYKISKHELSEVERNAvsender Frank Roger KalstadUPH/FRKA2776Side: 13 av 29


Innhold:Klage på behandling ved Helse Førde HF - Kvinneklinikken - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Klage på behandling ved Helse Førde HF - KvinneklinikkenDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3396-1 13913/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:15.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:433Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Spørjeskjema-eigenerklæring - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/3397-1 13916/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:19.02.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFMIKROBIOLOGI/TOAA1395Avsender *****Innhold:Dekning av utgifter til legemidler - melding om vedtak - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3391-2 13917/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender Helfo - Region VestInnhold:Dekning av utgifter til legemiddel - melding om vedtak - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3398-1 13918/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:15.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender Helfo - Region VestSide: 14 av 29


Innhold:Sakkyndig vurdering - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Erstatningssak nr. 12/04846 - Norsk Pasientskadeerstatning NPEDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/3510-5 13923/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningInnhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3399-1 13924/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Søknad om masterløp - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1196-2 13925/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044Avsender *****Innhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3400-1 13926/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:14.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender *****Side: 15 av 29


Innhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3401-1 13927/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044 23.05.2013 TEAvsender *****Innhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Psykiatrisk klinikk Tronvik - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3402-1 13930/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044 23.05.2013 TEAvsender *****Innhold:Tilbakemelding til meldar - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/1910-19 13931/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:16.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender Gloppen kommune -BarneverntenestaInnhold:Vedr Forespørsel om kartlegging av modenhet i bruk av IKTSakstittel:Kartlegging av modenhet i bruk av IKTDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2399-3 13932/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:IKT/FROSCH(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:049Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFIKT/FROSCHAvsender Alexandra Reksten OslandSide: 16 av 29


Innhold:Leigeavtale Utleier - Helse Førde Runnen 20BSakstittel:Personalbustad - Runnen 20B - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3403-1 13933/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.06.2009Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Tina Kvamme StrandInnhold:Ytterligare opplysninger om forskningssøker - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3404-1 13934/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:13.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Frende Livsforsikring ASInnhold:Tidsavgrensa arbeidsavtale og teieplikterkæring - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining -***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3405-1 13936/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:05.04.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044 23.05.2013 TEAvsender *****Innhold:Leiekontrakt for uleie av bolig/beboelsesleiligheter - Runnen 8ASakstittel:Personalbustad - Runnen 8A - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3407-1 13937/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:28.05.2009Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Jaana JensenSide: 17 av 29


Innhold:Innhenting av opplysningar - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3406-1 13938/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:14.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender NAV SeljeInnhold:Innhenting av informasjon fra journal vedr - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/3260-4 13939/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:18.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Psykologspesialist Kristin TollanInnhold:Utlysning - WebCruiter annonseSakstittel:Fast stilling for LIS-lege MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS - st. ref.1786411310DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3408-1 13941/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:14.05.2013Saksansvarlig:MEDSEK-F/HITH1766(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSKAVDELING / MEDISINSK SEKSJONFSSAvsender Hildur ThingnesMEDSEK-F/HITH1766Side: 18 av 29


Innhold:Leigekontrakt mellom Utleigar og Helse FørdeSakstittel:Personalbustad - Moldtaksvegen 23 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3409-1 13942/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:03.04.2009Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Kirstin BrulandInnhold:Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2010/2613-7 13943/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:08.05.0213Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Førde og Naustdal lensmannskontorInnhold:Yrkesskade - melding om vedtak - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/2585-1 13944/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:26.04.2000Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 24.05.2013 TEAvsender Årdal TrygdekontorInnhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining - ***** ********** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3410-1 13945/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044Avsender *****Side: 19 av 29


Innhold:Husleige hyblar, eplehagen 4Sakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Eplehagen 4 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/442-4 13947/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:27.06.2008Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Svein Gunnar HegdalInnhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3411-1 13948/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044 24.05.2013 TEAvsender *****Innhold:Levering frå BrønnøysundregistraSakstittel:Brønnøysundregistra - 2011 - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/1210-10 13949/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:ADM/BEHA1252(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:010Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFADM/BEHA1252Avsender BrønnøysundregistraInnhold:Tilråding om inndraging av førarkort - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3413-1 13951/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:15.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276 23.05.2013 TEAvsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneSide: 20 av 29


Innhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3244-2 13952/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:11.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENT/FITR0044 24.05.2013 TEAvsender *****Innhold:Anmodning om ytterligere opplysninger - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3412-1 13953/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:14.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Helfo - Region VestInnhold:Endring av tilsetjingsforhold - Psykisk helsevern/Rusbehandling Tronvik/Post 6 langtidseining - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1918-2 13955/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-PERS/LASA1268Avsender *****Innhold:Tilsynssak som gjeld klage over behandling av pasient i statleg mottak - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Tilsynssak - Klage over behandling av pasient i statleg mottakk - Fylkesmannen i Sogn ogFjordaneDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3414-1 13956/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:302Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/[UFORDELT]Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneSide: 21 av 29


Innhold:Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1136-5 13957/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Sogndal LensmannskontorInnhold:Utleigeleilighet i Gamle Vieveg 8 - auke husleigaSakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Gamle vieveg 8 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/438-1 13958/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:10.11.2006Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Målfrid og Gunnar HavelandInnhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3415-1 13959/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Kontrakt ved leie av bolig mellom Rune Svidal/Iren M. ØstenstadSakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Tefrevegen 17 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/3626-4 13960/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:26.11.2012Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN24.05.2013 TEAvsender Rune Svidal/Iren M. ØstenstadSide: 22 av 29


Innhold:Pålegg om bidragstrekk -saksnummer 061205 - ***** ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-195 13961/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingInnhold:Husleiekontrakt mellom Øystein Viken og Helse FørdeSakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Gamle vieveg 2 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/436-2 13962/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN24.05.2013 TEAvsender Øystein VikenInnhold:Endring av tilsetjingsforhold - Stab og Støtte/HR/Ressursavdelinga - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3005-1 13963/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:06.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-RESS/GRHY0696Avsender *****Innhold:Pålegg om bidragstrekk -saksnummer 197118 - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-196 13964/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingSide: 23 av 29


Innhold:Pålegg om bidragstrekk -saksnummer 048072 - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-197 13965/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingInnhold:Pålegg om bidragstrekk -saksnummer 072270 - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-198 13966/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingInnhold:Pålegg om bidragstrekk - saksnummer: 223204 - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-199 13968/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingInnhold:Pålegg om bidragstrekk - saksnummer: 040297 - ***** ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-200 13969/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:17.05.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender NAV InnkrevingSide: 24 av 29


Innhold:Kontrakt ved leige av personalbustad mellom Helse Førde HF og Camilla FlatøySakstittel:Personalbustad - Leirstad 24 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/389-2 13971/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.0213Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN24.05.2013 TEAvsender Camilla FlatøyInnhold:Kontrakt ved leige av personalbustad mellom Helse Førde HF og Sara Bjørgum StandalSakstittel:Personalbustad - Blåklokketunet 10 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/400-1 13972/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN24.05.2013 TEAvsender Sara Bjørgum StandalInnhold:Førarkort - vedtak om dispensasjon frå helsekrava - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/935-8 13975/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:21.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Kontrakt for leige av lokaler til Ambulansestasjon i Ytre Bremanger mellom Helse Førde HF og Bremanger BryggeASSakstittel:Leigeavtale/intensjonsavtale - ambulansestasjonDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2008/2102-8 13976/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:10.05.2013Saksansvarlig:AMBST/STSE2584(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:030Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Bremanger Brygge ASAvsenderTore DvergsdalKIK/TODGSide: 25 av 29


Innhold:Kontrakt ved leige av bustad mellom Tore Bell/Ingunn Kvamme og Helse FørdeSakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Slåttebøen 14 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/443-2 13977/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:08.09.2011Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Tore Bell/Ingunn KvammeInnhold:Kopi av skademeldingsskjema - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Erstatningssak nr 2013/02052 - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3420-1 13978/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningInnhold:Kontrakt ved leige av bustad mellom Tore Bell/Ingunn Kvamme og Helse FørdeSakstittel:Personalbustad - Leige frå det private - Slåttebøen 14 - Førde - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/443-3 13979/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:26.06.2007Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/STETEN23.05.2013 TEAvsender Tore Bell/Ingunn KvammeInnhold:Arbeidsavtale - Kirurgisk klinikk/Kvinneklinikken FSS - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3421-1 13980/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-PERS/GITSASAvsender *****Side: 26 av 29


Innhold:Klage på kontrollavgift - ***** *****Sakstittel:Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/6-107 13981/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:15.05.2013Saksansvarlig:DOE/TERNES(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:030.32Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/TERNESAvsender *****Innhold:Teieplikterklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeITilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/3421-2 13982/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:23.05.2013Dok.dato:22.05.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-PERS/GITSASAvsender *****Innhold:Oppseiing av vikariatstilling ved barneavdelinga - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/972-3 13983/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:14.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFBASEN/JOSO1365Avsender *****Innhold:Søknad på stilling som sjukepleiar - ***** *****Sakstittel:Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/assistentar MEDISINSK KLINIKK / BARNEAVDELING - st. ref. 1695116523DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1459-23 13984/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:02.03.2013Saksansvarlig:BARN/ANBJ2202(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFBARN/ANBJ2202Avsender *****Side: 27 av 29


Innhold:Søknad om permisjon/kurs/redusert arbeidstid - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/972-4 13986/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:13.05.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFBASEN/JOSO1365Avsender *****Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - Psykologspesialist/ Psykolog/ Terapeut - st. ref. (1776657321) - ***** *****Sakstittel:Psykologspesialist/ Psykolog/ Terapeut PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER / NPS AMBULANTTEAM - st. ref. 1776657321DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3058-24 13988/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:NPS/MAVE0112(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFNPS/MAVE0112 23.05.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/ Psykolog/ Terapeut PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORDPSYKIATRISENTER - st. ref. 1776657321 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Psykologspesialist/ Psykolog/ Terapeut PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER / NPS AMBULANTTEAM - st. ref. 1776657321DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3058-25 13989/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:NPS/MAVE0112(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderMay Kristin SætherNPS/MAVE0112Side: 28 av 29


Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - FAGBIOINGENIØR BLODBANK - st. ref. (1761217744) - ***** ***** *****Sakstittel:FAGBIOINGENIØR BLODBANK Medisinsk klinikk / Lab. medisinsk biokjemi og blodbank / Førde Sentralsjukehus - st.ref. 1761217744DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2864-8 13990/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:LMBB-F/ANMA1328(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFLMBB-F/ANMA1328 23.05.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - FAGBIOINGENIØR BLODBANK Medisinsk klinikk / Lab. medisinsk biokjemi ogblodbank / Førde Sentralsjukehus - st. ref. 1761217744 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:FAGBIOINGENIØR BLODBANK Medisinsk klinikk / Lab. medisinsk biokjemi og blodbank / Førde Sentralsjukehus - st.ref. 1761217744DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2864-9 13991/2013Journaldato:23.05.2013Dok.dato:23.05.2013Saksansvarlig:LMBB-F/ANMA1328(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnne MagerøyLMBB-F/ANMA1328Side: 29 av 29

More magazines by this user
Similar magazines