Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 2 – Anleggsforvaltning og god praksisHva er viktigste kilder til økt verdiskapning fra en helhetlig tilnærming tilanleggsforvaltning?Viktige kilder til økt verdiskapning fra god anleggsforvaltningBedre beslutninger• Bedre prioriterings- og beslutningsprosesser• Effektiv styringsmodellmed tydelige roller og ansvar inkl grensesnitt• Forbedret datakvalitet og bruk i beslutninger• Forbedret måling og oppfølging av resultaterEksempel på resultater fra bedre anleggsforvaltning 1)Selskap har levert forbedringer i form av bedre beslutninger(investeringer, reinvesteringer og vedlikehold), bedrerisikostyring og økt effektivitet. Dette har resultert i betydeligforbedring langs en rekke helt sentrale områder.Informasjontil beslutningerOperasjonellstyringFinansiellstyringRisikostyringEffektivdriftØkt effektivitet• Økt standardiseringog benchmarking• Tydelig koblingmellom strategi,beslutninger ogaktiviteter• Helhetlig tankegang -redusert silotenkningog forbedretsamarbeid• Ansatte er bevisst sinrolle og sitt bidragØkt produktivitet 40-55%Økt sikkerhet 20-50%Økt nyttiggjort tid 20-50%Redusert kapital 50-90%Redusere lageroverskudd 50-90%Redusert enhetskostnad 10-40%Bedre risikostyring• Konsistent måte å måle, analysere• og styre risiko• Risikostyring inkludert i alle prosesser knyttettil anleggsforvaltningGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwCUventet nedetid 30-40%1) Kilde: Society for Maintenance and Reliability Professionals(SMRP)25. februar 20139

More magazines by this user
Similar magazines