Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

RisikostyringKapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Risikostyring; For å kunne styre løpende risiko til et akseptabelt nivå forselskapet, må risiko måles og responderes på, på en konsistent måtegjennom hele virksomheten3OmrådeProsesser og metodikk for risikostyringLovmessige og regulatoriske kravBeredskapKarakteristikk på god praksis• Selskapet har utviklet og implementert en systematisk metodikk for helhetligrisikostyring hvor risiko knyttet til anleggsforvaltningen identifiseres,vurderes og dokumenteres gjennom livssyklus• Metodikken er tilpasset aktuell risiko og virksomhetens erfaring ogkontroller• Risikovurderinger benyttes konsistent og systematisk i anleggsforvaltningen,herunder i utvikling av strategi, mål, planer etc.• Risikoklassifisering er tilpasset behovet, og identifisering av risiko som skaltolereres, unngås, elimineres eller kontrolleres gjennom mål og planer foranleggsforvaltningen er fullstendig for alle aktiviteter• Relevante krav identifiseres, ajourholdes og kommuniseres• Selskapet har tilfredsstillende beredskapsplaner og –prosedyrer på plass forå respondere på hendelser og sikre kontinuerlig driftGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201325

More magazines by this user
Similar magazines