Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Eksempel på risikostyring; Risikovurderinger skal gjøres likt ianleggsforvaltningen, herunder i utvikling av strategi, mål og planerRapportereresultat fratiltakIdentifisererisikoOvervåkerisikoKommentarerEksempel på overordnet prosess somivaretar konsistent risikostyring:Risikovurderingene skal være dynamiskefor å sikre en kontinuerlig forbedring ogoptimalisering av vedlikeholdet.Dette innebærer for eksempel en jevnligevaluering av vedlikeholdshistorikk ogdriftserfaringer.DefineretiltakVurdererisikoGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201326

More magazines by this user
Similar magazines