Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Arbeidsprosesser og metodikkKapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Arbeidsprosesser og metodikk; Pålitelige og riktige arbeidsprosesser, samtkonsistens i tilstandsvurderinger er nødvendig input til å prioritereløpende tiltak og for å vurdere forbedringer innen anleggsforvaltningenOmrådeAnleggsdata / dokumentasjonEndringsledelse/ endringshåndteringKarakteristikk på god praksis• Krav til anleggsdata/-dokumentasjon (innhold og systematikk) er definert,inkl effektive prosedyrer og kontroller som sikrer tilfredsstillendedatakvalitet• Anleggsdata er tilgjengelig for alle relevante interne og eksterne ressurser• Selskapet har definert krav til hvilke data som skal lagres, og har etablertgode prosesser/prosedyrer for datasikkerhet• Håndtering av risiko knyttet til endringer er fullt integrert medrisikostyringen i selskapet4LivssyklusaktiviteterVerktøy og utstyrOppfølging av anleggenes ytelse ogtilstandOppfølging av feil/uønskede hendelser• For hver av de ulike fasene i livssyklusen er det etablert effektive prosesserog prosedyrer for å styre og kontrollere gjennomføringen avplaner/aktiviteter/tiltak for anleggene• Vedlikehold og kalibrering av verktøy og utstyr utføres i tråd med definertstrategi, planer og mål for anleggsforvaltningen• Konsistent oppfølging/overvåking av anleggenes ytelse og tilstand som erkoblet til definerte mål for anleggsforvaltningen• Prosesser og ansvar for oppfølging av feil og uønskede hendelser er definert• Konsistent tilnærming til valg av preventive tiltakGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201330

More magazines by this user
Similar magazines