Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kvalitet og forbedringKapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Kvalitet og forbedring; Virksomheten bruker både bakover- ogfremadskuende måleindikatorer, undersøker feil/hendelser, evaluereretterlevelse for å sikre fokus på kontinuerlig forbedringOmrådeEvaluering av etterlevelseKarakteristikk på god praksis• Kan demonstrere fullstendig etterlevelse av lovmessige, regulatoriske ogøvrige absolutte krav i prosessene, og dette er dokumentert og testes jevnligInternrevisjon• Revisjonsprogram er bygget på vurderinger av risiko og resultat fra tidligererevisjoner, og dekker alle anleggsrelaterte aktiviteter5Korrektive og preventive tiltakKontinuerlig forbedringDokumentasjon av prosesser”Management review ”• Preventive og korrektive tiltak iverksettes på en konsistent og effektiv måte• Korrektive/preventive tiltak er godt tilpasset tid og risiko knyttet tilhendelsen• Systematisk gjennomgang av prosesser for kontinuerlig forbedring/læring,inkl vurdering av kostnader, risiko, ytelse og tilstand på anleggene gjennomlivssyklus• Effektivt system på plass for å identifisere og håndtere dokumentasjon somviser overensstemmelse med system/prosesser for anleggsforvaltningen• Jevnlig ”management review”, dvs. en gjennomgang av effektivitet ianleggsforvaltningen basert på fyldig og dekkende dokumentasjonGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201332

More magazines by this user
Similar magazines