Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Informasjontil beslutningerOperasjonellstyringFinansiellstyringEffektivdriftKapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhetRisikostyringBedre risikostyring; Økt verdiskapning knyttet til forbedret risikostyringpå tvers av anlegg, arbeidsprosesser og ansvarsområderKildeKonsistent måte åbeskrive, måle,analysereog styre risikoKilde til verdi• Felles metodikk implementert., for eksempel at sannsynlighet ogkonsekvens beskrives ved bruk av samme skala• Verktøy for konsolidering og aggregering av risikoEffekt• Færre overraskelser(havarier/utfall)• Redusert KILE• Reduserte kostnader forrisikohåndteringRisikostyring inkl ialle prosesser innenanleggsforvaltning,inkl planlegging• Planleggingsprosessene inneholder kobling til risikohåndtering og RCM• Løpende fokus på de viktigste tiltakene• Bedre samlet prioritering av tiltak som representerer omforent syn påakseptabelt risikonivå• Færre havarier/utfall• Redusert KILE• Reduserte kostnader forrisikohåndteringGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201337

More magazines by this user
Similar magazines