Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 4 – Hvordan videreutvikle anleggsforvaltningen?Videreutvikling av selskapenes anleggsforvaltning kan skje gjennom ensystematisk tilnærming og gjennomgang av områder som er sentrale forgod anleggsforvaltningEtablereprosjektCategoryGeneral requirementsAsset management policyGeneralAsset management strategyRequirements Asset management objectivesAsset management planRoles and responsibilities within top level managementOrganisational Outsourcing of asset management activitiesCategory Level 1 Level 2 Level 3 Level 4Management HR requirementsInformation• Asset management information • Aware of asset information• Developed structured process toCommunication requirements not considered and consultation requirements, but no action policies ordetermine what the asset informationmanagementsignificant gapssystem should containcontrols in place.Risk management processes• Implementation commencedRisk management methodologyrequirements.Risk Management Asset risk informationManagement of • Not consider impact to asset• Aware of the need to consider impact • Recognizes the requirement toLegalmanagementandactivitiesotherwhenrequirementson asset management activitiesconsider risk to asset managementchangechanging system documentation,activities as the result of changes andContingency processes or proceduresplanningin the process of putting necessarycontrols in place.System DocumentationLife Cycle Activities • No process in place to and • Aware of the need to have processes • In the process of putting in placeInformation control the implementation managementof asset and procedures in place to manage and processes and procedures to managemanagement plans during activities control the implementation of asset and control the implementation ofManagement of changeProcesses andrelated to the life cycle phasesmanagement plans during life cycle asset management plan during lifeLife cycle activitiesGeneral requirements phases but currently not in placecycle phases. Gaps and inconsistenciesProceduresare being addressed.Tool, facilities Asset management and equipmentpolicyGeneralTools, facilities and • Not considered the Asset need management to ensure • strategy organisation in the process of• Identified essential equipment andRequirements Performance and condition monitoringfacilities, equipmentequipmentAsset and management tools objectivesidentifying the equipment and tools tools and their associated maintenanceInvestigation needed. of asset related and associated failures maintenance and incidents requirements. Not yet fullyAsset management planrequirements.implementedEvaluation Roles of complianceand responsibilities within top levelPerformance and • Not considered how to monitor the • Recognise the need for monitoringAudit management• Developing asset performance integration challengesperformance and condition of its asset performance but has notmonitoring linked to assetconditionOrganisationalassets Outsourcing of asset developed management a coherent activities approach.management objectives. Gaps andmonitoring Corrective and preventative actioninconsistencies remain.Quality Assurance ManagementteamContinuous HR improvementrequirementsand process reviewRecords• Not considered the Communication need to carry and • Understand consultation the policies requirements and in • Defining the responsibilities andout investigation after an incident the process of determining how to processes for investigation gaps or and processes authoritiesManagement Risk managementor failure review processesdefine theminconsistenciesInvestigation ofasset-relatedfailures andincidentsEvaluation ofcomplianceDiagnose (as-is)Vurdere egenpraksis• Determined what its asset informationsystem should contain. Effective• Alignment with asset management• Management of risk to assetmanagement activities as result ofchange is fully integrated with riskmanagement in the organisation.• Effective processes and procedures inplace to manage and control theimplementation of asset managementCategory Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 plans during life cycle Assessment phases. of x’s practiceProcess for leadership of asset management in developmentRisk management methodologyRisk • Not considered need for• Inconsistent/ ad-hoc proceduresappropriate preventative Asset risk action informationManagementLegal and other requirements• Not considered the need to be able • Understand need to demonstrateto demonstrate compliance Contingency with planning compliance. Processes and procedureslegal, regulatory or System absolute Documentation are being createdrequirements Information managementProcesses andProceduresQualityAssuranceAsset • Equipment strategies and to be tools integrated are maintainedAsset and management calibrated consistent objectives with in asset place but not integratedmanagement strategy and objectives.Asset management plan in place being updatedAsset management team is distributed around the business presenting• Consistent asset performancemonitoring linked to assetSignificant management use of objectives outsourcing place. management by the capital projectsAppropriate data quality managementGood level of capability, question integration of the teamDistributed • Defined responsibility appropriate responsibilities can inhibit the communication of policiesAsset risk by asset class undertaken: risk assessment of contractors etcunderway • Consistent approach for determiningpreventative actionProcedures to identify legal and regulatory requirements• Established processes and procedures, • Can demonstrate complete compliancebut not fully implemented Evidence with a of programme contingency of evaluations arrangements and in placeSystems records being developed- documentation to keep paceImprovement potentialTargetAsset management policies in place but not integratedOpportunities to develop further asset performance analysisManagement of change Not assessed Difficult to assess given current level of changeLife cycle activitiesTool, facilities and equipmentPerformance and condition monitoringInvestigation of asset related failures andincidentsEvaluation of complianceAuditCorrective and preventative actionWhole life costing does not appear well developed, RCM appearimplemented and effectiveSome IT development requiredDeveloping asset performance monitoring – some gapsEstablished processesNo requirement to demonstrate complianceRecognise need to develop an audit programmeInvestigation only partially in placeContinuous improvement Not assessed Major change underway so CI not clear at presentRecordsUtviklingsmål(to-be)Sette utviklingsmålog prioritereinitiativManagement review Not assessed Not assessedVidereutvikleDesigne ogimplementere nypraksis innenprioriterteområderOmråder som ervesentlig for godanleggsforvaltningContinuing development of records in IFSVurdering av modenhetsammenlignet medanerkjent godpraksis23Diagnose avegen praksis(”as-is ogto-be”)Kommentarer• God praksis kan beskrives rundt noenområder som er sentrale for godanleggsforvalting, inkludert tydelig strategi,roller og ansvar, styrende dokumentasjon,tydelig tilnærming til risikovurderinger,gode arbeidsprosesser, riktig kompetanseog en IKT-støtte som understøtter dette• Baseres på anerkjent god praksis foranleggsforvaltning (for eksempel PAS55 /ISO 55000). Dette gir økt sikkerhet for atvurderinger av utviklingspotensial og egenambisjon er basert på god praksis, samtmuliggjør å følge opp utviklingsprosjekterog å verifisere resultater• Diagnose kan gjennomføres innenfor enbegrenset tidsperiode (1-2 uker) og baserespå intervju og tilgang til sentraldokumentasjon relatert tilanleggsforvaltningenGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201345

More magazines by this user
Similar magazines