Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 2 – Anleggsforvaltning og god praksisHva er anleggsforvaltning?Definisjon på anleggsforvaltningHelhetlig ivaretakelse av virksomhetens anleggsmidler og -systemer, det vil si:• Koordinering og systematisering av alle aktiviteter og tiltak for å optimalisere anleggenes ytelse og tilstand, samt risiko ogkostnader over anleggenes levetid• Både på individ- og porteføljenivå, slik at de bidrar til å realisere virksomhetens overordnede strategiske planOver hele anleggenes levetidKonseptDesignAnskaffe/ByggeSette i driftDrift/vedlikeholdTa ut av driftPå tvers av alle forretningsoppgaverEngineeringHRDrift ogvedlikeholdByggingKundeKommunikasjonInnkjøp/ Lager/LogistikkHMSØkonomistyring/FinansRegnskapGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 20136

More magazines by this user
Similar magazines