Geir Eikeland - Safe

safe.no

Geir Eikeland - Safe

Farlig frekvens, Sandnes 5. og 6. mai 2010Geir Eikelandge@cubility.no06.05.2010


IntroduksjonBorevæskeo kjølingo smøringo formasjons kontrollo brønn kontroll (barriere)o brønn informasjono transport av utboret masseo etc.Dagens borevæsker ogboreoperasjoner eravanserte og kostbare.Picture by StatoilHydro


Konvensjonelt utstyr for behandling av borevæske harutfordringer til knyttet til avdampning, vibrasjoner og støy.”Shale shakers”


Det er flere faktorer som spiller inn.• Shale Shakerene er blitt bedremed tanke på støy, men detkreves et kraftig ventilasjonsanlegg for å trekke bort oljetåkeog damp fra prosessen.• Det er ristingen sammen meddisse prosessene som lager etstøyende arbeids miljø.• Støymålinger gjennomførtoffshore, viser verdier på 86-88dBA målt 1 meter foranshakerne, når alle shakerne er igang.”Shale shakers”• Detter er over områdekravet iNORSOK S-002 på 85 dBA.


Det er flere faktorer som spiller inn.• Aktiviteten i Nordsjøen erfremdeles en ”ny aktivitet”, og vårkunnskap om langtidseffekter erbegrenset, der man har sett påforekomst av sykdom relatert tilboring.• Eksponering for støy over 85dBA kan gi hørselsskade på langsikt. Høyt støynivå vil ogsåpåvirke sikkerheten i øyeblikketog konsentrasjonen tiloperatørene.• Undersøkelser fra universitetet iBergen viser at antall meldtehørselskader relatert til offshorearbeider øker, dette stemmerogså med statistikker fra Ptil.”Shale shakers”


Innovasjon


Ide


Våge det!


Viktige faktorerNysgjerrighetEntusiasmeKompetanseRisikoviljeVåge å væreAnnerledes


Hva er MudCube systemet


MudCube®systemetVAKUUM BASERT SYSTEM FOR BEHANDLING AV BOREVÆSKE- INNELUKKET- ROTARENDE FILTER BELTE- LAVT LYDNIVÅ( målt i Testsenter 75 dBA mål er under 70 dBA )- LAVE VIBRASJONER- LAVE VIBRASJONER( kan sette en mynt på høykant under kjøring)- LAV VEKT ( 750 kg pr maskin)MERVERDI FOR BRUKER PGA:-FORBEDRET FILTRERINGSEVNE- FORBEDRET EFFEKTIVITET PÅ TOPPHULL- KONTROLLSYSTEM- IOR MULIGHETER (integrerte operasjoner/fjernkontroll)- HMS (sterkt forbedret arbeidsmiljø)11


MudCube er et system ikke bare en erstatning for Shale Shaker, men ethelt retur system.MudCube systemet kan muligens erstatte blandt annet disse …


Hvordan er dette mulig å gjøre noe med ?• MudCube er et lukket behandlingssystem, som er plassert i shakerrommet.• Vakuumpumper er plassert iseparat støyisolerte rom borte fraprosessen der personell har sittdaglige virke.• Endre på dagens operasjoner. Flyttedata inn på kontoret, større grad avautomatisering av prosessen.


Nåtidsdata og mulighet for fjernovervåkning(IOR)


Pilot test på Oseberg B (ferdig)Teknologikvalifisering for StatoilStatus :- MudCube system et for pilot ferdigstilt i 2008- Startet opp offshore i 2009- Offshore test ferdig 21.04-2010-Statoil skal lage rapport basert på pilot data.


HistorienFØRSTE SALG?PILOTTESTKONSEPT UTVIKLINGENERGYVENTURESKOMMERSIALISERINGIDEJan Kristian VasshusTrond Melhus(grundere)2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102 ANSATTE4 ANSATTE 14 ANSATTE


Viktig for CubilityGod ide!!!!Team• Sterke ideskapere ( J.K.Vasshus / T. Melhus)• Skapervilje• Sterk teknisk kompetanse• Entusiasme• Statoil støtte vedrørendeteknologiutvikling og testing• Førstegangs brukere !!!• Oppfølging av regelverk• Venture kapital


MudCube®systemetVAKUUM BASERT SYSTEM FOR BEHANDLING AV BOREVÆSKE- INNELUKKET- ROTARENDE FILTER BELTE- LAVT LYDNIVÅ( målt i Testsenter 75 dBA )( Tar sikte på å levere under 70 dBA )- LAVE VIBRASJONER( kan sette en mynt på høykant under kjøring)- LAV VEKT( 750 kg pr maskin)MERVERDI FOR BRUKER PGA:- FORBEDRET FILTRERINGSEVNE- FORBEDRET EFFEKTIVITET PÅ TOPPHULL- KONTROLLSYSTEM- IOR MULIGHETER (integrerte operasjoner/fjernkontroll)- HMS (sterkt forbedret arbeidsmiljø)18


Invented here in Sandnes!

More magazines by this user
Similar magazines