G ode helsetjenester til hele befolkninga G ode helsetjenester til ...

sosialisme.no

G ode helsetjenester til hele befolkninga G ode helsetjenester til ...

helsetjenesterHelsepolitikk— Ikke til salgsbefolkningatil heleGodehelsetjenesterHelsepolitikk— Ikke til salgsbefolkningatil heleGode


Stem RødtGode helsetjenester til helebefolkningaRødt jobber for fullfinansierte offentlige helsetjenester av høy kvalitettil hele befolkninga. Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og andremodeller der bedriftsøkonomiske prinsipper blir viktigere enn dehelsefaglige vurderingene. Helsetjenestene skal finansieres etterbehov. Derfor må dagens stykkprismodell avskaffes.Lokalsykehusene er en hjørnestein i norsk helsevesen og en viktig delav infrastrukturen i distrikts-Norge. Rødt jobber for å beholde fullverdigelokalsykehus med døgnåpen medisinsk og kirurgisk akuttberedskap,og gode fødetilbud.Private helseforsikringer er kun nyttige for å kjøpe seg forbi andre ikøen. Rødt vil stoppe den private helseindustrien, og i stedet styrkedet offentlige helsevesenet. Når helse privatiseres blir resultatet økteforskjeller i samfunnet, og mer penger fra fellesskapet til private selskapersegne lommer.Foretaksmodellen gjør sykehus om til samlebåndsproduksjon ogbutikk. Sykehusene styres som private aksjeselskaper, som om måleter økonomisk overskudd. Resultatet er et forvokst byråkrati, og dårligeretjenester. Rødt vil ha bort unødvendig helsebyråkrati, og satse påsamarbeid framfor konkurranse. Foretaksmodellen må bort, og fellesskapetmå ta tilbake styringa.Rødt jobber for :• Lokalsykehus over hele landet• Et godt offentlig helsevesen• Å fjerne foretaksmodellen og reversere samhandlingsreformenBli medlem i RødtSend SMS ”Rødt + Navn og adresse” til 2334www.rødt.noStem RødtGode helsetjenester til helebefolkningaRødt jobber for fullfinansierte offentlige helsetjenester av høy kvalitettil hele befolkninga. Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og andremodeller der bedriftsøkonomiske prinsipper blir viktigere enn dehelsefaglige vurderingene. Helsetjenestene skal finansieres etterbehov. Derfor må dagens stykkprismodell avskaffes.Lokalsykehusene er en hjørnestein i norsk helsevesen og en viktig delav infrastrukturen i distrikts-Norge. Rødt jobber for å beholde fullverdigelokalsykehus med døgnåpen medisinsk og kirurgisk akuttberedskap,og gode fødetilbud.Private helseforsikringer er kun nyttige for å kjøpe seg forbi andre ikøen. Rødt vil stoppe den private helseindustrien, og i stedet styrkedet offentlige helsevesenet. Når helse privatiseres blir resultatet økteforskjeller i samfunnet, og mer penger fra fellesskapet til private selskapersegne lommer.Foretaksmodellen gjør sykehus om til samlebåndsproduksjon ogbutikk. Sykehusene styres som private aksjeselskaper, som om måleter økonomisk overskudd. Resultatet er et forvokst byråkrati, og dårligeretjenester. Rødt vil ha bort unødvendig helsebyråkrati, og satse påsamarbeid framfor konkurranse. Foretaksmodellen må bort, og fellesskapetmå ta tilbake styringa.Rødt jobber for :• Lokalsykehus over hele landet• Et godt offentlig helsevesen• Å fjerne foretaksmodellen og reversere samhandlingsreformenBli medlem i RødtSend SMS ”Rødt + Navn og adresse” til 2334www.rødt.no

More magazines by this user
Similar magazines