Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014IndikatorAndel mottakeremed vedtak over6 månederNettodriftsutgifter tiløkonomisksosialhjelp prinnbygger 20-66årAndel sysselsatteav befolkningenover 15 årBeløp perinnbygger i startlån videretildeltav kommunenAntall registrertesøknader omkommunal boligper 1000innbyggerAndel søkere somhar fått avslag påkommunal boligAntall registrertebostedsløse ( tallfra 2008)Bostedsløse per1000 innbyggerAndel nettodriftsutgifter tilpersoner medrusproblemerRes. brukerundersøkelseblantrusavhengige (nyi 2011)Prosentandel somgikk over i arbeideller utdanningetter avsluttetIntroduksjonsprogramResultatnorskprøve 3 forinnvandrere(besto skriftligeksamen)Nettodriftsutgifter tilintroduksjonsstønadperinnbyggerDrammen2008Drammen2009Gj.snittASSS2009Fr.stad2009Kr.sand2009Sandnes2009Gj.snittBusk.200946 45 41 42 33 37 29Gj.snittlandetex.Oslo20091526 1 667 1613 2 114 1 365 1 020 1 468 1 26669,2 67,1 70,4650 623 1234 93513 13 8 729 38 40 2885 332 43 170 186 6 0911,38 1,78 0,59 2,12 2,93 1,2716 22,3 14 21 25 12,440% 44%51% 54 %216 249 246 22997

More magazines by this user
Similar magazines