Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Solumstrand renseanlegg – oppgradering fullføres i 2011Solumstrand renseanleggInvesteringsbeløpet gjelder fullføring av oppgraderingen av Solumstrand renseanlegg for åoppfylle rensekrav. Som varslet i 2.tertialrapport for 2010, innebærer at rådmannen vil ha etforsterket fokus på økonomstyringen knyttet til denne type investeringsoppgaver iøkonomiplanperioden.DamsikringTiltak for å tilfredsstille myndighetskrav, jfr. omtale av utfordringer foran.Økt behov avløp ihht. ny hovedplanRetter seg mot å sikre forsvarlig istandsetting ved akutte lekkasjer og avvik på avløpsnettet.14.4.1 Selvkost vann og avløpTabell 4.1 Utvikling selvkost vannforsyning 2009-2014Selvkost vann (tusen kr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014Direkte driftskostnader 43 564 43 771 46 954 52 044 52 044 54 544Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester 1 647 1 721 1 721 1 721 1 721 1 721Kalkulerte kapitalkostnader 15 921 16 500 20 538 23 914 26 079 27 790Salgs- og overføringsinntekter -115 0 0 0 0 0Sum selvkostgrunnlag 61 017 61 992 69 213 77 679 79 844 84 055Gebyrinntekter -59 277 -60 610 -64 198 -69 667 -75 680 -82 291Netto årsresultat (minus er overdekning) 1 741 1 382 5 015 8 013 4 165 1 764Selvkostdekning 97,1 % 97,8 % 92,8 % 89,7 % 94,8 % 97,9 %Akkumulert fond m/renter -9 105 -8 017 -3 222 4 826 9 302 11 524112

More magazines by this user
Similar magazines