Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014beleggsnivået, og hvor raskt denne kommer opp på et akseptabelt nivå. Figuren nedenfor viserprognostisert resultatutvikling for de ulike scenariene:‐ Alternativ 1: 22 kr timen, 120 kr dagen og 1300 kr mnd.‐ Alternativ 2: 22 kr timen, 120 kr dagen og 1300 kr mnd. Høyere belegg på langtids- ogkontraktsparkering.‐ Alternativ 3: 23 kr timen, 124 kr dagen og 1339 kr mnd. Høyere belegg på langtids- ogkontraktsparkering.I beregningene er det lagt til grunn en lånerente på 4,0 % p.a., dvs. 0,5 % høyere ennnåværende rente i lånefondet og 40 års nedbetalingstid. Antall parkerende har en vekst fraår 1 til år 4, mens det fra år 5 er lagt til grunn det samme belegget resten av tiden. Vekstenvidere er kun basert på økte satser.Resultatutvikling ved alternative inntektsforutsetningerSom det fremgår av figuren viser alle alternativer negativt resultat i startfasen, men alternativ3 viser resultatmessig balanse allerede i år 2, mens dette oppnås noe senere i de to andrealternativene.Miljø- og klimapolitikken er forankret i vår avtale og handlingsplan i tilknyting til FramtidensByer, i vedtatt avtale om samarbeidsprosjektet Buskerudbyen og i avtale ombelønningsordningen. Målsettinger innarbeidet i disse avtalene innebærer at Drammen må øketetthet og grad av utnyttelse av sine arealer i de sentrale delene av byen. Dette vil blikonkretisert i det videre planarbeidet.I de utredningsarbeidene som pågår fremkommer flere foreløpige betraktninger som harbetydning for å vurdere de samfunnsmessige behovene for å få gjennomført p-huset:‐ Parkeringspolitikken er et svært viktig virkemiddel i areal- og transportpolitikken.I Drammen kommune er 73 % av allment tilgjengelige p-plasser mot betaling private.Dette innebærer at kommunens posisjon til å nå relevante samfunnsmål gjennom ethensiktmessig p-tilbud i ”konkurranse” med kommersielle aktører er begrenset.Samfunnsmålene knyttet til bygging av p-hus er bla. å sikre tilgjengelighet for beboere,144

More magazines by this user
Similar magazines