Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

01 - Barnehage 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -342 776 -342 776 -342 776 -342 776Budsjettekniske justeringerPrisvekst 2011-2014 -28 -28 -28 -28Avregning barnehage KF -41 394 -41 394 -41 394 -41 394Korrigering av inntekter 5 623 5 623 5 623 5 623Deflator 2011-2014 -7 516 -7 516 -7 516 -7 516Rådmannens forslagKorr.innlemming av tilsk.bhg.(rammetilsk.) 342 577 342 577 342 577 342 577Sum inntekter -43 514 -43 514 -43 514 -43 514UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 393 785 393 785 393 785 393 785Budsjettekniske justeringerKorrigering av utgifter -5 623 -5 623 -5 623 -5 623Prisvekst 2011-2014 26 26 26 26Korrigering av inntekter 0 0 0 0Lønnsvekst 2011-2014 0 0 0 0Deflator 2011-2014 10 970 10 970 10 970 10 970Helårseffekt kap.3 lokale forhandlinger 74 74 74 74Helårseffekt kap.4 lokale forhandlinger 1 798 1 798 1 798 1 798Midler korrigert mot sentralt ansvar -1 872 -1 872 -1 872 -1 872Avregning barnehage KF 41 394 41 394 41 394 41 394Bortfall av internfaktureringsutgifter -2 195 -2 195 -2 195 -2 195Endret pensjonspremie DKP -1 -1 -1 -11.tert.rammereduksjon KF 777 777 777 777Rådmannens forslagDrift kom.bhg.-tilpasse bemanning -2 600 -2 600 -2 600 -2 600Redusert tilsk.pvt. bhg. 0 -4 300 -4 300 -4 300Avvikle midlertidig Dampsentralen bhg. -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Korr.innlemming av tilsk.bhg.(rammetilsk.) 0 0 0 0Komp.opptrapping likev.beh.ikke kom.bhg. 1 147 1 147 1 147 1 147Komp.uendret sats opph.bet.bhg. 3 261 3 261 3 261 3 261Sum utgifter 439 941 435 641 435 641 435 641Sum inntekter -43 514 -43 514 -43 514 -43 514Sum utgifter 439 941 435 641 435 641 435 641Netto ramme 396 427 392 127 392 127 392 127

More magazines by this user
Similar magazines