Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Prisliste tilsyn: Satser 2010 Satser 2011Vanlige fyringsanlegg – gjelder ett fyringsanlegg per boligenh.Kr 1 325 Kr 1 361Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på sammeboligenhet (per stk.).Kr 663 Kr 681Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsynikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antallfyringsanlegg)Kr 446 Kr 458Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”,faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført(prisen er avhengig av antall fyringsanlegg).Større fyringsanlegg (per stk).Fabrikkfyringsanlegg (per stk).MinimumKr 1 325MinimumKr 1 361Kr 2 854 Kr 2 933Kr 4 398 Kr 4 520Ikke lovpålagte tjenesterSatser 2010 Satser 2011Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v.(per time). (Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontrollav skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske,rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 863*) Satsene er inkludert mva.Programområde 06 KulturSatser 2010 Satser 2011KulturskolenÅrsavgift *) kr 3 600 kr 3 700G60:Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 155 kr 160Langtidsleie per måned kr 1 340 kr 1 380*) Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. Barn med foreldre med ensamlet skattbar nettoinntekt på kr 250 000 eller mindre gis friplass.

More magazines by this user
Similar magazines