Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

04 - Byutvikling 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -29 150 -29 150 -29 150 -29 150Budsjettekniske justeringerPrisvekst 2011-2014 -21 -21 -21 -21Sykelønn 2011-2014 -10 -10 -10 -10Deflator 2011-2014 -252 -252 -252 -252Rådmannens forslagNytt gebyrregulativ byggesak -1 900 -5 000 -5 000 -5 000Sum inntekter -31 333 -34 433 -34 433 -34 433UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 43 852 43 852 43 852 43 852Budsjettekniske justeringerPrisvekst 2011-2014 173 173 173 173Lønnsvekst 2011-2014 0 0 0 0Sykelønn 2011-2014 0 0 0 0Tiltak generert fra budsjettbilag 241 241 241 241Tiltak generert fra budsjettbilag 13 13 13 13Deflator 2011-2014 56 56 56 56Helårseffekt kap 3 lokale forhandlinger 59 59 59 59Helårseffekt kap 4 lokale forhandlinger 26 26 26 26Midler korrigert mot sentralt ansvar -85 -85 -85 -85Uttrekk bundne midler -989 -989 -989 -989Endret pensjonspremie DKP -85 -85 -85 -85Uttrekk mer- mindreforbruk 563 563 563 563Rådmannens forslagStyrking av planressurs 1 000 4 000 4 000 4 000Nytt gebyrregulativ byggesak 0 0 0 0Bystyrets vedtakKunst og grundersenter 400 400 400 400Sum utgifter 45 224 48 224 48 224 48 224Sum inntekter -31 333 -34 433 -34 433 -34 433Sum utgifter 45 224 48 224 48 224 48 224Netto ramme 13 891 13 791 13 791 13 791