Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Rådmannens forslagHelårseff. tilpasn 1.tert 2010 red grunnl norsk,morsmålog lærertetthet -9 000 -9 000 -9 000 -9 000Elevtallsvekst 6 100 12 200 18 300 24 400Ut - og ombygging Svendsedammen skole 420 1 260 1 260 1 260Husleie Svendsedammen skole utsatt og økt inv. -420 -300 1 700 1 700Frydenhaug skole husleie 0 0 0 2 000Husleie Galterud skole/hall endring -900 -1 000 -1 000 -1 000Ut - og ombygging Åskollen skole 0 0 1 020 3 100Husleie Galterud skole idrettshall 900 2 160 2 160 2 160Sum utgifter 711 570 723 243 733 209 744 289Sum inntekter -118 418 -118 418 -118 418 -118 418Sum utgifter 711 570 723 243 733 209 744 289Netto ramme 593 151 604 825 614 791 625 871

More magazines by this user
Similar magazines