Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

14 - Vann og avløp 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -174 854 -174 854 -174 854 -174 854Budsjettekniske justeringerDeflator 2011-2014 -4 583 -4 583 -4 583 -4 583Sykelønn 2011-2014 -23 -23 -23 -23Prisvekst 2011-2014 -199 -199 -199 -199Justering deflatorberegning gebyr 2 037 2 037 2 037 2 037Rådmannens forslagEndring gebyr avløp -7 500 -20 300 -34 700 -39 800Endring gebyr vann -2 000 -7 500 -13 500 -20 100Sum inntekter -187 122 -205 422 -225 822 -237 522UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 112 737 112 737 112 737 112 737Budsjettekniske justeringerDeflator 2011-2014 1 566 1 566 1 566 1 566Endret pensjonspremie DKP -55 -55 -55 -55Lønnsvekst 2011-2014 0 0 0 0Tiltak generert fra budsjettbilag 116 116 116 116Helårseffekt kap 3 lokale forhandlinger 34 34 34 34Helårseffekt kap 4 lokale forhandlinger 97 97 97 97Midler korrigert mot sentralt ansvar -131 -131 -131 -131Sykelønn 2011-2014 0 0 0 0Prisvekst 2011-2014 674 674 674 674Tiltak generert fra budsjettbilag 99 99 99 99Justering deflatorberegning vannkjøp -532 -532 -532 -532Justering deflatorberegning gebyr 0 0 0 0Rådmannens forslagØkning i kjøp av vann Glitrevannverket 1 000 1 300 1 300 1 400Endring vann pris Glitrevannverket 0 4 800 4 800 7 100Andre endringer vannforsyning 1 500 1 700 1 700 1 700Endring gebyr avløp 0 0 0 0Endring gebyr vann 0 0 0 0Endringer avløp og rensing 4 300 3 900 3 900 3 900Sum utgifter 121 405 126 305 126 305 128 705Sum inntekter -187 122 -205 422 -225 822 -237 522Sum utgifter 121 405 126 305 126 305 128 705Netto ramme -65 717 -79 117 -99 517 -108 817

More magazines by this user
Similar magazines