Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Budsjettskjema 2BInvesteringsbudsjett fordelt pr. programområdeTall i 1000 kronerBudsjett2011Budsjett2010Regnskap2009Investeringer i anleggsmidlerP 01 Barnehager 0 0 0P 02 Oppvekst 0 0 1 187P 03 Brannvern 0 0 0P 04 Byutvikling 53 400 64 500 201 937P 05 Helse 200 200 539P 06 Kultur 13 200 26 000 31 744P 07Ledelse, organisering ogstyring 22 200 22 700 42 775P 08Kompetanse,markesføring, næring 0 0 0P 09 Pleie og omsorg 6 000 7 400 9 948P 10 Politisk styring 0 3 000 188P 11Samferdsel ogfellesarealer 34 500 18 000 9 261P 12 Grunnskoleopplæring 10 000 30 000 20 671P 13 Sosiale tjenester 300 2 600 1 476P 14 Vann og avløp 137 000 108 900 12 645P 16 Sentrale inntekter 0 0 0P 18 Finansielle poster 0 0 0Sum fordelt påprogramområder 276 800 283 300 332 370

More magazines by this user
Similar magazines