Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Renovasjonsselskapet BuskerudIKSGjeld per 1/1 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0Ny finansiering - - - - -Beregnet avdrag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Gjeld per 31/12 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8Drammen Drift KFGjeld per 1/1 4,9 8,5 5,9 4,7 3,4Ny finansiering 6,0 - 1,5 1,5 1,5Beregnet avdrag 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8Gjeld per 31/12 8,5 5,9 4,7 3,4 2,1Drammen Parkering KFGjeld per 1/1 3,2 3,3 4,0 9,1 9,2Ny finansiering 0,5 1,2 5,7 0,7 0,7Beregnet avdrag 0,5 0,52 0,57 0,62 0,67Gjeld per 31/12 3,3 4,0 9,1 9,2 9,2Drammensbadet KFGjeld per 1/1 5,4 5,3 5,1 4,9 4,7Ny finansiering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Beregnet avdrag 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8Gjeld per 31/12 5,3 5,1 4,9 4,7 4,4Drammen Kjøkken KFGjeld per 1/1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6Ny finansiering - - - - -Beregnet avdrag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Gjeld per 31/12 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5Total gjeld lånefondet 3 800,5 4 205,1 4 548,5 4 786,1 4 885,8Med utgangspunkt i de foreslåtte investeringsrammene i økonomiplan 2011-2014, vilLånefondets eksterne lånegjeld stige med 1 085,3 mill kroner i planperioden. Utlånene vedutgangen av 2014 anslås til 4 885,8 mill kroner. De planmessige forutsetningene forLånefondets avdragsutgifter vil ligge noe lavere enn avdragsinntektene. Lånefondets gjeldved utgangen av planperioden er derfor anslått å ligge noe høyere enn utlånssaldoen utover iperioden.Tabell 4.Gjeldsutvikling i Lånefondet 2011-2014Drammen kommune - ekstern gjeldGjeldsutvikling 2011 -2014 (i mill kr)2011 2012 2013 2014Estimert gjeld per 31/12/10 3 801 4 209 4 556 4 797Ny finansiering 535 487 393 263Beregnet avdrag (30 års nedbetaling) 127 140 152 160Forventet gjeld ved utgangen av året 4 209 4 556 4 797 4 9004

More magazines by this user
Similar magazines