Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFInnholdsfortegnelse1 HOVEDFOKUS ........................................................................................................................................... 51.1 BYSAMFUNNET.......................................................................................................................................... 51.1.1 Energi og miljø .......................................................................................................................... 51.1.2 Sykkelparkering ........................................................................................................................ 61.1.3 Kunstnerisk utsmykking ......................................................................................................... 61.1.4 Skilting av kommunens eiendommer ............................................................................... 61.2 BRUKERE – HMS ..................................................................................................................................... 61.2.1 Universell Utforming ................................................................................................................ 61.3 MEDARBEIDERE ........................................................................................................................................ 61.4 ØKONOMI ................................................................................................................................................. 6.......................................................................................................................... 61.5 LÆRING OG FORNYELSE2 DRIFTSBUDSJETT 2011 ........................................................................................................................ 72.1 DRIFTSINNTEKTER................................................................................................................................... 72.1.1 Husleie eksisterende leieforhold ......................................................................................... 72.1.2 Innleie og fremleie ................................................................................................................... 72.1.3 Leie fra nye investeringer ...................................................................................................... 72.1.4 Leieinntekt fra boliger ............................................................................................................. 72.1.5 Tilskudd ........................................................................................................................................ 72.1.6 Andre Inntekter ......................................................................................................................... 7................................................................................................................................. 82.2.1 Lønnsutgifter .............................................................................................................................. 82.2.2 Administrasjonskostnader ..................................................................................................... 82.2.3 Innleie av boliger og annen eiendom ............................................................................... 82.2.4 Salg renholdstjenester. .......................................................................................................... 82.2.5 Forsikringer ................................................................................................................................. 82.2.6 Eiendomsdrift ............................................................................................................................. 82.2.7 Vedlikehold .................................................................................................................................. 82.2.8 Renteinntekter ........................................................................................................................... 82.2.9 Rentekostnader ......................................................................................................................... 82.2.10 Avskrivninger ......................................................................................................................... 92.2.11 Avdrag ...................................................................................................................................... 92.2.12 Eieruttak .................................................................................................................................. 92.2.13 Mva - kompensasjon .......................................................................................................... 92.2.14 Energikostnader ................................................................................................................... 92.2 DRIFTSKOSTNADER3 INVESTERINGSBUDSJETT .................................................................................................................. 113.1 OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN3.2 KUNSTNERISK UTSMYKNING3.3 FINANSIERING................................................................................................ 11................................................................................................................. 11........................................................................................................................................ 123.3.1 Salg av eiendom ..................................................................................................................... 12............................................................................................................................................ 123.4.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 123.4.2 Nye barnehageplasser .......................................................................................................... 12............................................................................................................................................... 123.5.1 Bofellesskap for mindreårige flyktninger ....................................................................... 12..................................................................................................................................... 133.6.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 133.6.2 Oppgradering Åspaviljongen .............................................................................................. 133.6.3 Regionteater ............................................................................................................................. 13................................................................................................ 133.7.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 133.7.2 Rådhuset - Utbygging av Borggården ............................................................................ 133.7.3 Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år ............................................................... 143.4 BARNEHAGE3.5 OPPVEKST3.6 KULTUR- FRITID3.7 LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 3 av 23

More magazines by this user
Similar magazines