Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFDet har i 2010 vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Resultatet avdette er at Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud,MSD Norge og Papirbredden Eiendom AS om oppføring av en nytt bygg for å styrkeDrammen som kompetanseby. DEKF deltar på vegne av kommunen både gjennomkoordinering av kommunens innleie av arealer, gjennom eierskap (40 %) og styreverv iPapirbredden Eiendom AS.Papirbredden Eiendom AS planlegger nå å igangsette første byggetrinn på ca. 9.000 m².Bygging blir nå basert på at MSD, høyskolene og andre aktuelle leietakere skal fylle bygg1. Det ser foreløpig ut til at prosjektet kan finansieres av selskapet uten innskudd av nyegenkapital fra eierne.28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 22 av 23

More magazines by this user
Similar magazines