Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Post 3101 og 3102, Gebyr og tilleggDet er lagt opp til en økning i inntektene på gebyrer og tilleggsavgifter med kr 1.113.000 i2011. Dette med bakgrunn i 2 nyansatte mai 2010 som vil få helårseffekt i 2011. Det erforventet at sykefraværet vil bli redusert blant trafikkbetjentene enn det som har vært tilfellede siste årene, og at man derfor vil bli mer effektive.UtgifterPost 5001 FastlønnLønnsbudsjettet er økt med 21 % i 2011. Lønnsjusteringer er beregnet med 3,7 % mens restener helårseffekt av nye ansatte i 2010 samt en ny saksbehandler i 50 % stilling.DriftsutgifterPost 6000, Av- og nedskrivingerUtgiftene er økt med kr 120.000. Dette skyldes innvesteringer i nye automater og skilting tilnye offentlige avgiftsplasser.Post 6300, HusleieHusleien er økt med kr 155.000. Dette er bestemt sentralt og ikke noe vi kan forhandle på.Post 6490, Annen leiekostnadUtgiftene her økes med kr 222.000. Kr 130.000 av dette går mot inntektspost 3004.Post 6790, Annen fremmed tjeneste/konsulenterReduseres med kr 290.000 da det ikke er budsjettert videre fremgang på p-hus Strømsø.Post 6795, Tømming av automater, Loomis og post 7770 Tellegebyr, myntHer er det en deling av kostnadene i 2011. Denne posten reduseres med kr 145.000, mens post7770 økes med kr 130.000.Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Parkering KFo Dersom realisering av p-hus Strømsø kreves det betydelige investeringer.o Oppgradering av billettautomater så alle får kortleser (500-600K) + nyeautomater for nye avgiftsplasser (700K).o Hvis det ikke blir avklaring av finansiering av andelsoppkjøp i p-hus i 2010 erdet behov for rammelån pålydende ca kr 25 mill.

More magazines by this user
Similar magazines