Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Forslag til bystyret for økning av avgiftene for 2011:Avgift Avgift 2010 Avgift 2011Festeavgift 130 250Navnet minnelund 1100 5000Kremasjonsavgift 2030 0AVGIFTSNIVÅ GRAVFERD DRM. KIRKELIGE FELLESRÅDASSS kommunerKommune/tjenesteFesteavgiftInnenbyskremasjonerNavnetminnelundBergen 205 0Bærum 150 1045Fredrikstad 132Kristiansand 263 0Oslo 270 2950 5280Sandnes 150Stavanger 125 969 4500Tromsø 122Trondheim 200 0Gj.snitt 180 1 655 4 890Drammen 130 2030 1100Forslag nye avgifter/priser ved gravferd PrisFesteavgift 250Navnet minnelund 5000Kremasjonsavgift innenbys 02) Rehabiliteringsprosjekt Tangen kirkeRehabilitering av Tangen kirke er planlagt med et prosjektprogram og budsjettkostnader somer beskrevet i egen rapport som følger dette brevet.Flere eksemplarer av rapporten kan lages dersom dette er ønskeligDersom det er behov for ytterligere opplysninger til det ovenstående, står undertegnede gjernetil disposisjon for dette.Med vennlig hilsenDrammen kirkelige fellesrådIvar NygårdkirkevergeDrammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMENTlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Organisasjonsnr: 976989732

More magazines by this user
Similar magazines