Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 2b)Forslag til investeringsbudsjett 2011 2014– Drammen BykasseMill. 2011-kroner 2011 2012 2013 2014Sum2011-201404 Byutvikling 53,4 15,0 10,0 10,0 88,4Oppgradering Strømsø Torg 49,4 15,0 64,4Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 4,0 4,0Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 20,0-05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,806 Kultur og fritid 8,2 3,4 7,9 5,9 25,4Rehabilitering kirker 2,5 2,5 5,0 5,0 15,0Utvidelse av Skoger Kirkegård 5,0 5,0Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0Inventar/utstyr - bibliotek, kulturskole mv. 0,7 0,9 0,9 0,9 3,407 Ledelse, organisasjon mv. 22,2 21,2 23,7 21,2 88,3Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0PC-ordningen politikere 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 10,0 7,5 32,53D bymodell - kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0IKT Kultur 0,3 0,1 0,1 0,1 0,609 Pleie og omsorg 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0Utskifting av inventar og utstyr i sykehjemmene oghjemmetjenestene6,0 6,0 6,0 6,0 24,010 Politisk styring - - - - --11 Samferdsel og fellesarealer 34,5 45,5 35,5 35,5 151,0Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 15,0 21,0 21,0 21,0 78,0Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0Drammen Park 5,0 5,0Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0Gågater rehabilitering 10,0 10,08

More magazines by this user
Similar magazines