Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 3-8)Forslag til investeringsbudsjett 2011-2014 – Drammen Eiendom KFMill. 2011 kroner2011 2012 2013 2014Sum2011-201401 Barnehager 3,5 13,5 21,0 11,0 49,0Oppgradering bygningsmassen 3,5 3,5 1,0 1,0 9,0Etablering av nye barnehageplasser 10,0 20,0 10,0 40,0-02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0Utvidelse av barneboligen (10-12 nye plasser) 1,0 10,0 10,0 21,006 Kultur og fritid 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling (tidl. bevilget10 mill. kr)-Oppgradering bygningsmassen 2,0 3,0 3,0 3,0 11,0Rehabilitering Åspaviljongen 1,0 1,007 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0Forprosjekt - utbygging av Borggården09 Pleie og omsorg 51,5 4,0 4,0 4,0 63,5Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0Nytt bofellesskap Blentenborg (tidl. bevilgning 40,8 mill.kr)14,8 14,8Nytt dagsenter Strømsø 1,0 1,016 omsorgsboliger demente Schwartzgt. (tidl. bevilget10 mill. kr)31,0 31,0Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0,2 0,2Samlokalisering ledelse PLO 0,5 0,511 Samferdsel og fellesarealer 62,0 53,0 - - 115,0Nytt P-hus Strømsø 62,0 53,0 115,012 Skole 58,0 155,0 155,0 25,0 393,0Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 5,0 70,0 120,0 10,0 205,0Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 20,0 10,0 30,0Utbygging/ombygging Svensedammen skole (tidl.Bevilget 10 mill. kr)5,0 30,0 35,0Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0Galterud skole - gymsal (tidl. bevilget 3,9 mill. kr) 17,0 17,010

More magazines by this user
Similar magazines