Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 13)ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2011Virkning fra 1.1.2011Programområde 01 BarnehagerInntektsintervall: Satser 2010 Satser 2011Inntil 2,5G kr 590 kr 590Fra 2,5G til 6G kr 1 900 kr 1 900Over 6G kr 2 330 kr 2 330Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30%Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50%Satsene gjelder pr måned.Programområde 03 SamfunnssikkerhetFeie- og tilsynsgebyr *)Prisliste feiing:Satser 2010 Satser 2011Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 506 Kr 520Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på sammeboligenhet (per stk.). Kr 254 Kr 261Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiingikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengeligved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg).Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikkegir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanleggetfortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antallfyringsanlegg).Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk).Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter).Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk,1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 69Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 151 Kr 154Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 246 Kr 254Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (per time).Kr 563 Kr 57913

More magazines by this user
Similar magazines