Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap JustertForslag økonomiplanbudsj.Tekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 196,6 145,7 143,3 143,3 143,3 143,3Driftsinntekter -31,6 -19,3 -19,7 -19,7 -19,7 -19,7Netto ramme 106,2 126,4 123,6 123,6 123,6 123,6Åspaviljongen rehabiliteres for 1 million kroner i 20116.4 Forslag til InvesteringsbudsjettTabell 4 Forslag til investeringstiltak 2011-2014 (tall i mill. 2011- kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Sum 2011-2014Investeringstiltak bykassen: 8,2 3,4 7,9 5,9 20,4Rehabilitering kirker 2,5 2,5 5,0 5,0 15,0Orgel Konnerud kirke 2,0 2,0Skoger kirkegård 5,0Utstyr og inventar - bibliotek, kulturskole mv 0,7 0,9 0,9 0,9 3,4Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0Sum investeringstiltak 11,2 6,4 10,9 8,9 32,456

More magazines by this user
Similar magazines