Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall for programområdetIndikator Drammen2008Drammen2009Gj.snittASSS2009BrukertilfredshetNettodriftsutgifterpleie ogomsorg i % avkommunenstotale nettodriftutgifterInstitusjon(sykehjem)-andel av nettodriftsutgifter tilpleie ogomsorgTjenester tilhjemmeboende– andel avnettodriftsutgifter tilpleie ogomsorgPlasser iinstitusjon(sykehjem) i %av innbyggereover 80 årAndel plasser iinstitusjon ogheldøgnsbemannet bolig i %avbefolkningenover 80 årAndel innb.over 80 år somer beboere påsykehjemKorr. bruttodriftsutgifterpr. plass isykehjemAndel plasser isykehjem iskjemet enhetfor dementeLegetimer pr.uke pr. beboeri sykehjemAndel plasser ienerom i pleieogomsorgsinstitusjonerAndel plasser isykehjem somer avsatt til71Fredrikstad2009Kr.sand2009Sandnes2009Gj.snittBuskerud2009Gj.snittlandet ex.Oslo 20093,1 3,2 3,3*- 37,9 34,1 38,9 31,9 33 37,1 35,8- 56 47,5 42 45 34 45 46- 39 46,4 52 48 58 50 4917,2 17,5 18,7 15,7 18,8 12,6 15,6 18,324 21 27,4 25 26 27 26 2812,5 16,7 15,2 11,6 14,1 9,7 12,9 14,3- 1 093 096 903 595 852 492 896 073 1 156 823 902 785 837 97317,1 22,5 23,6 22,4 29,7 23,5 21,9 23,50,53 0,33 0,38 0,4 0,3 0,4 0,4 0,398,1 98,4 93,2 95 98,7 96,7 97,5 9421,7 22,7 15,5 20,5 14,5 1,2 21,7 14,6

More magazines by this user
Similar magazines