Nr. 1 mars-mai 2010 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no

Nr. 1 mars-mai 2010 - Den norske kirke i Drammen

Til ettertanke – sokneprest Kristin Fæhn«På bakerste benk»«Klokka er over elleve, messa er i gang.Jeg lurer: Skal jeg våge? – Inne er det sang.Jeg lister meg inn – nei, nå gjør jeg noe galt!Alle snur seg rundt og ser – deres blikk har talt:Hva gjør en slik som meg her på dette sted?Jeg smyger meg ned på bakerste benk.»Dette var Bjørn Eidsvåg sent på 1970-tallet.En kort skildring av gudstjenesten og utsiktenfra bakerste benk, noe som kanskje noen kankjenne seg igjen i.Av og til setter jeg meg på bakerste benk ikirken. Det er ingen som snur seg; ingen somspør: Hvorfor i all verden setter hun seg derog ikke lenger fram? Grunnen er like privatfor meg som for andre som ønsker å sitte påsamme benk.for glade og håpefulle, for folk som sliter medrusproblemer og dårlige nerver, med angstog ensomhet, den er for gifte og skilte, --. Jegkunne fortsatt listen, men lar det være. Kirkener ikke en forening for de få, men en møteplassfor de mange. Den er vid åpen for enhver somønsker å komme dit, som ønsker å «smyge segned på bakerste benk»!Det viktigste med utsikten fra bakerste benk(og fra alle benkene foran) er alterbildet, Jesussom seirer over døden, som lever, som leverher og nå!Foran meg ser jeg folk fra ulike nasjoner ogkulturer, ikke mange, men likevel! Det er flott!Vi ønsker at Bragernes kirke skal være farge rikog mangfoldig! Mange er i eldre generasjon;ære være dem! Hva var vel kirken uten dem?Noen få unge familier, som følger barna tilsøndags skolen når de etter barnedåpen går isamlet flokk til kapellet ved siden av.Det er ikke så lett å oppdage om det er noennye her denne søndagen; for her er det mangeinnom fra byen ellers. Noen er her ofte, noenkanskje sjelden. Her er folk som bærer pågjennomsnittet av hverdagsmenneskets sorgerog bekymringer; og som ikke kjenner seg spesieltprektige.De som kommer til kirken – ofte eller sjelden –kommer fordi det er noe å hente her, noe å fåfor livet og hverdagen.Det er et forslitt uttrykk, men vi kan ikke fåsagt det ofte nok: Kirken er åpen for alle. Dener for unge og gamle, for slitne og nedbrutte,3


Konfirmanter den 9. mai 2010 i Bragernes kirkeKl. 11.00DAVID HELLUM KRISTOFFERSENCELINE MARIE KÅRBØANDREAS LIPPERTADA MARTHINE MARTHINSENBENEDIKTE WERNER MOENJULIE MARLENE NARVERUDLARS GULLEK NILSENHERMAN NYGÅRDSIGRID HEGNA INGVALDSENMIRIAM PETTERSENMAGNE WÆHLER PETTERSENKJETIL REINISTIAN HOLGER KOPPERGÅRD RIISELISA BAKKE RINGSTADMARGRETHE LÅKER SANDVIKKATHRINE SIVERTSENAURORA LANGE SKINSTADCAMILLA SLEVIKMOENTOBIAS STRANDNINA BJØRNSTAD SYVERTSENEVELYN SOFIE TARANRØD TANBERGEMMA CHRISTINA THORSENMAGNUS TOLLEFSENKRISTIN GRAF VERPEJENS BREDDE VIGVILDE KORNELIA NORLI WADANE WOLDEMIL ØVERBYTOBIAS HOLE AASGAARDENANDREAS LIMAEMMA KAROLINE SKOFTERUD NILSENIDA VIST BOYLEMADS SKOGMO MØRKAndre kirker:ASTRID ELISE KAARSTAD, Asak kirke i HaldenKl. 13.00DANIEL ABRAHAMSENMODUPE ELLEN AWOYEMIMARTIN DREYER BAKKENRENATE MARIE BEKKELANDPHILIP AUGUST BERGJONAS BERGHEIMLINNEA MARIE DRAMDAL BORGSILJE KORNERUD BORGANSIMEN BRENDENKATINKA JUSSIE LØNNING BRURBERGMARI METTE BUSLANDANDREAS KJÆRNET CARLSENFREDRIK EKEBERGREBEKKA ERIKSENTHERESE MARIE EKLØW ERIKSENMAGNHILD FRYDENLUNDELLEN GJERDSJØHENRIK ANDREAS GJESTVANGTOBIAS WAM GRØNBORGMARTINE MARIE HANNEVOLDCAMILLA HAUKJEMSKULE HENRIK HUSEMOENHÅVARD HØYDALSNESVILDE BANG PAULSENSHAZMA VIKTORIA JURIKSCELINE MARTINSEN JÆGTVIKKATINKA ENDRESEN KALLÅKSONDRE SKAU KENTSRUDIDA AMALIE NYGAARD KONGSGÅRDEMIL BURUD KRISTIANSENREBECCA GULLHEIM KRISTIANSENMARCUS CHRISTOFFER HENRIKSEN JØRGENSENHANNA SOFIE EFTEDALPEDER AUGUST KILDEBOERLEND AUSTAD WESSELTOFTHANNAH AGNETHE POLDFor 140 år siden..... blegrundstenen til Bragerneskirke lagt ned.“Den 20de mai 1870 blevgrund stenen (i alterfoten) lagtav byens ordfører O.A. Rolfsen,etter at sogne prest Moe haddeholdt en tale. I en hermetiskloddet blykiste nedlagdesunder stenen en bibel; foran idenne var de tilstedeværendeautoriteters navne optegnet,”(Drammen 1811-1911, TordPedersen.)Foto: Karsten EversKveldsmesse med norsk folkemusikk!Søndag kveld 18. april kl. 20 er det kveldsmessemed folkemusikeren Trine Melby. Hun arbeidertil daglig på Norsk Folkemuseum i Oslo. Dennekvelden tar hun med seg sitt hovedinstrument,nøkkelharpen, eller «nyckelharpa» som detheter på svensk. Dette instrumentet er nemligSveriges nasjonalinstrument, men brukes ogsåetter hvert av en del norske utøvere.Hun vil spille tradisjonsmusikk fra Finnskogenog områdene der omkring og dessutenmedvirke med salmer og religiøse folketoner.Velkommen til en annerledes kveld i kirken!Kristin Fæhn5


Menighetsrådet på idéverkstedBragernes menig hethar et høyt aktivitetsnivåog favneret vidt felt av oppgaver.Tidligere leder imenighets rådet haddemulighet til å være tilstedepå stabs møter ogvære direkte involverti flere virke grener, noehun gjorde med stortOle Kristian Karlsenengasjement og glede.Rent praktisk innserdet nye menighetsrådet at man vanskelig kan videreføredenne ledertradisjonen på samme måte somKaye Westeng. Rådet har derfor satt opp en konkretoppgavefordeling mellom leder, nestleder og sekretær.Samtidig har rådet hatt en gjennomgang av alle virksomhetsgrener.12. januar møttes menighetsråd og stab til en grundiggjennomdrøfting av den totale arbeidssituasjonmenigheten står i. I den forbindelse har menighetsrådetinnhentet ekstern kompetanse for å se på prioriteringog satsingsområder, kanskje noe utradisjoneltved å henvende seg til George Fulford, som er advokatog for tiden engasjert i å hjelpe private bedrifter åvelge riktige strategier. Å lykkes i det private næringslivbetyr «overlevelse» og vekst med de økonomiskeaspekter i bunnen. En kirke er ingen bedrift som skaltjene penger, men det finnes likhetstrekk i forhold tilhvilke prioriteringer som skal til for å nå målene mansetter seg i menig hetens virksomhetsplan. Fulford tarmed seg innspill fra gruppearbeid og enkeltpersonersom var engasjert denne kvelden. Han har tydeligvisen genuin interesse for den kirkelige virksomhet ogstiller vederlagsfritt opp for å hjelpe oss med godplanlegging og priori tering. Han gir menighetsrådettilbakemelding ved påske tider. Dette regner vi medblir et viktig utgangspunkt for det videre arbeide ivår menighet.Mange fremmet synspunkter på hvordan vi kaninvolvere medlemmer i Bragernes menig het som kanskjeønsker å bidra med noe, men som av ulike grunnerer passive. Å ta vare på den gode aktiviteten somvi har i dag må gå hånd i hånd med en hensiktmessigfornyelse og vekst.Ole Kristian Karlsen, nestlederGaver til finansiering av KirkepostenDenne gangen har vi valgt å utelate giroblanketten,siden det koster flere tusen kroner åtrykke opp slike. Ønsker du å gi en gave, kan dusom vanlig bruke nettbank eller brevgiro. Desom bruker brevgiro må være vennlig å fylle uten blank giroblankett med Kirkepostens kontonummer.Gaver kan også mottas på Menighetskontoret,Kirkegaten 7. Vennligst noter Kirkepostens nyekontonummer: 2220.20.20309.Takk til alle som støtter Kirkeposten!2220.20.203092220.20.203097


Vårens konserter i Bragernes kirkeMars:Fredag 12.3 kl. 20.00. Åpning av Johan HalvorsensMusikkfest 2010. På årets offisielle åpning avJohan Halvorsens Musikkfest vil Terje Rypdals verk«Nimbus» for fiolin, orgel og slagverk bli urframført.Johan Halvorsens velkjente «Veslemøys sang» blirspilt i sin originalversjonfor fiolin og strykere. Itillegg vil Lars-Erik TerJung og Birgitte Stærnesframføre Bachs dobbelkonsertfor 2 fiolinerog strykere. Ellers blirdet verker av Vigulf ogBarrios.Kveldens artister er:Fiolinistene BirgitteStærnes og Lars Erik TerKåre NordstogaJung, Johan HalvorsenFoto: Morten KrogvoldEnsemble, Roger ArveVigulf, klarinett, Kåre Nordstoga, orgel, BjørnRabben, slagverk, Mariann Fjeld Olsen, sopran ogThomas Kjekstad, gitar. Bill. kr. 200,-.Lørdag 13.3 kl. 13.00.Konsert i JohanHalvorsen musikkfest.Kåre Nord stoga, orgelog Sinikka Langeland,folketoner og kantele.Grieg: Holbergsuitenarrangert for orgel ogorgelkoraler av Bachkombinert med norskefolketoner. Fri entré.Lørdag 20.3 kl. 13.00.Orgelhalvtime ved PetterAmundsen. Musikk av L.Vierne, M. Dupré, W. A.Mozart og M. Reger. Frientré.Sinikka LangelandFoto: Linda SchadeSøndag 21.3 kl. 19.00. Konsert på J. S. Bachs325-års dag! Bragernes kantori og Bragerneskirkes guttekor. G. Faures Requiem og J. S. Bachskantate 112 «Der Herr ist mein getreuer Hirt».Solister: Jorun Hermansen og Vidar Hellkås.Anders E. Dahl, orgel, Jørn Fevang, dir. Billetterkr. 200,- ved inng. eller på menighetskontoret.Fredag 26.3 kl. 21.00. Drammens GlassverksMusikk korps avslutter nå sitt 100 års jubileummed en konsert i samarbeid med sopranen UnnurWilhelmsen og Valenkoret fra Sandefjord. Bill kr.240/190,-.Lørdag 27.3 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved KristinaLysiak. Musikk av J. S. Bach og S. Karg-Elert. Frientré.EngegårdkvartettenMandag 29.3 kl. 19.00. Musikk ved Engegårdkvartettenog tekstmeditasjon ved sokneprestKristin Fæhn. Engegårdkvartetten er regnet somen av Norges fremste strykekvartetter. Kvartetten,som består av Arvid Engegård, Jan-Erik Gustafsson,Juliet Jopling og Atle Sponberg, vil fremføre J.Haydns «Jesu syv ord på korset». Bill. kr. 150,- vedinn gangen.April:Fredag 9.4 kl. 19.00. Konsert med Bergen Vokalensemble,dir Magnar Mangersnes. A capella kormusikkav Buxtehude, Victoria og Lewkovitch.Bill kr. 130,-.Lørdag 10.4 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved VictorRiakhin. Musikk av F. Mendelssohn og M. Reger.Fri entré.Søndag 11.4 kl. 19.00. Konsert med Good Gospel ogOle Børud. Bill. kr. 200,-.Lørdag 17.4 kl. 18.00. Vårkonsert med Bragerneskirkes ungdomskor, jentekor og aspirantkor medJorunn Marie Bratlie, klaver, dir. Beate S. Fevang.Bill. ved inng. kr. 100,-. Kulturkort for ungdom:kr. 50,-.Lørdag 24.4 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved IngvildKøhn Malmbekk. Duruflé: Veni creator. Fri entré.Drammens Glassverks Musikk korps


Drammen Indremisjon 150 årJubiléet feires med Festgudstjeneste i Bragernes kirke2. mai. En jubileumskomité presenterer et innholdsriktprogram for Jubileumsuka 24.4.–2.5.2010. Møtermed kjente talere, sang/musikk, konserter, oppleggfor barn, ungdomsmøte mm. I Festgudstjenesten iBragernes kirke blir det tale av Kurt Hjemdal. Sang:Felleskor og Andreas Harket.av forskjellige vekkelsesretninger både innen lekfolketog geistligheten. Og opphevelsen av Konventikkelplakateni 1842, den som hadde ført til fengslingen avHans Nilsen Hauge og vedtakelsen av dissenterloven i1845, brøt ned demningene for de folkelige, religiøsebevegelser.»Sokneprest Christoffer Knudsen i Bragernes fikk imange år, stor betydning for Indremisjonsarbeidet.Det har gått en samarbeidets linje fra 1858 mellomkirke og bedehus, en samarbeidets linje med håp ogtro om at Guds ord når inn i en felles menighet somer gitt en som arbeidsmark.Bjørg EvensenKilde: Det gamle Bragernes Bedehus og DrammenIndremisjon. Torbjørn Bakke.Bragernes bedehus i 1966. Det ble revet i 1978. Den nyebedehus, Indremisjonshuset, ble bygget på Høytorvet(Rådhusgt. 25). Indremisjonshuset ble innviet 8. november1981.Kirkeposten ønsker, på vegne av Bragernesmenighet, lykke til med 150 års jubileet.Historikk. Kirken og Indremisjonen.Historien om Bragernes Bedehus (1858) ogDrammen Indremisjon (1860) gir et tidsbilde avdet kirkelige liv på Bragernes. Bedehusfolket så påpresten som både kirkens autoritet og en verdifullmed arbeider. På gulnede ark står det: «Aar 1860 denFørste Mai blev Indremissionen i Drammen grunnlagtaf nogle Teologer og en del Lægmend.»Utover 1880-årene ulmet det i folket en frihetstrang,en trang etter norskdom. Kultur livet blomstret.En ny og vakker åndsretning – nasjonalromantikkenble født. Våre diktere, komponister, bildende kunstnereløftet det beste i vår kultur historie opp i lyset. Ifolket stiger det også fram en organisasjonstrang, ogman ser at summen av felles interesse gir styrke ogsamhold.1800-tallet er stiftelses-århundrede til så mangt.Det rike kristelige arbeid fant sin form i mange sammenhenger.Konservator Karin Mellbye Gjesdahl gir et bilde avforholdene i sin artikkel om presten Lars Pettersen iKirkeposten 14. april 1964. «I slutten av 1840-årenegikk det en sterk religiøs vekkelse i Europa, og denforplantet seg også til Norge. Forsåvidt kan vi vel si athele første halvdel av 1800-årene her i landet er pregetFellesmiddagerBragernes menighet arrangerer fellesmiddagerto ganger i halvåret. Det er et hyggelig tilbud foralle som en gang imellom kunne tenke seg å spisemiddag sammen med en litt større gjeng enn vanlig.For den som er ny i området, kan det kanskjevære en anledning til å bli kjent med andre inærheten? Tilbudet er ikke bare åpent for demsom går ofte i kirken. Alle som har lyst er hjerteligvelkommen.Vi samles vanligvis i Bragernes menighetshus,og der er det plass til mange. Vi er både voksne ogbarn, enslige og familier, unge og eldre. Vanligviser vi mellom 20 og 30 stykker, noen ganger flere.Utgiftene til mat spleiser vi på, og vi samarbeiderom å rydde opp. Det eneste programmet er at vispiser og prater i to-tre timer, og at barna lekersammen.Neste fellesmiddag blir den 6. juni. Det varer fraklokka 16 til 19. Om du ønsker å melde deg på, kandu kontakte Tom Georg Rødland på tlf. 470 20 783,innen den siste fredagen før den fellesmiddagendu ønsker å være med på.Kristin BriseidMenighetsmøtet 18. aprilHusk menighetsmøtet (årsmøtet)søndag 18.4. i menighetshuset,etter gudstjenesten.(Ca. kl. 12.30)9


Program Formiddagstreff og hyggebingo – våren 201012. mars: Hyggebingo19. mars: Formiddagstreff. Inger og BørgeJohansen fra Tangen synger ogspiller.26. mars: Hyggebingo9. april: Formiddagstreff. Eldny BjerkeBredde: Norsk misjonsarbeid.16. april: Hyggebingo23. april: Formiddagstreff. Lier trekkspillklubb.30. april: Hyggebingo7. mai: Formiddagstreff. Eva Brekke Voss21. mai: Hyggebingo28. mai: Formiddagstreff. Bjørn Ringstad:Åsene rundt Drammen.4. juni: Sommertur. Cruise på Drammenselva.11. juni: Hyggebingo18. juni: Grillfest. Med musikk v/ Vidarsmusikkteam.Engelsk gjestepredikant i Bragernes kirkeMichael Hatchett besøkte Drammen i januar som en del aven studiepermisjon. Den 31.1. deltok han ved guds tjenesteni Bragernes kirke der han holdt søndagens preken.Michael Hatchett på prekestolen i Bragerneskirke. Chris Pender oversatte fortløpende.Foto: Bent A. MøllerBrev fra Reverend Michael HatchettKjære venner i Bragernes menighet!Jeg er så takknemlig for muligheten jeg fikk til åvære en del av kirkelivet og bylivet i Drammen ijanuar måned. Tiden hos dere har virkelig gjortnoe med meg og jeg prøver nå å gjenoppleveog sortere de mange inntrykk som jeg reistehjem med etter mitt fire ukers opphold. Kanskjekan jeg skrive litt mer til dere ved en senereanledning, men nå vil jeg rette en stor takk tilsokneprest Kristin og hennes mann Anders forat de åpnet hjemmet sitt for meg. Jeg vil ogsåtakke menighetens stab og medlemmer for denvarme velkomsten som ble vist meg. Og ikkeminst vil jeg også takke prost Øystein for at hanintroduserte meg til de andre fargerike menighetenei Drammen prosti.Med vennlig hilsenMichael Hatchett (Reverend)10. februar 2010Michael Hatchett er prest i Church of England. Gjennomflere år har han hatt kontakt med Norge og Drammen.Michaels tidligere menighet, Great Totham er vennskapsmenighetmed Bragernes. Vennskapet medBragernes kom i stand gjennom Karin Mann (tidligereMaudal, utflyttet drammenser som er gift med enengelsk mann). De 20 årene Michael var prest i St.Peters church i Great Totham var det mye kontakt, oghan var ofte på besøk i Drammen med forskjellige grupper.Bragernes har også besøkt Great Totham flereganger, enten et av korene eller andre små grupper.Michael han nå tatt over ansvaret for to nye menigheter,nemlig Melton og Ufford, ikke langt fra Ipswich påEnglands østkyst, en times kjøring fra Stansted. Detblir nå etablert et vennskap mellom Fjell menighet ogMichaels kirker.Michal Hatchetts kone Ruth er også prest, og førhun ble ordinert assisterte hun Michael. Nå er Ruthordinert som prest og har fått fem kirker som hunskal passe på.Michael Hatchetts interesse for Norge begynt lengefør Porvoo-avtalen ble undertegnet i 1996. (Denneavtalen mellom Den norske kirke, Church of Englandog flere andre kirker, åpnet opp for et næreresamarbeid. For eksempel kan prestene i medlemskirkenepraktisere som prester hos hverandre.)Bent A. Møller11


Kaye Westeng fikk FrivillighetsprisenKaye Westeng ble tildelt Drammen kommunesFrivillighets pris av ordfører Tore Opdal Hansen endesemberlørdag i 2009.«Vi behøver den offentligeinnsats på såmange områder i livet,men det frivillige engasjementettilfører ossandre viktige og sværtverdifulle verdier som:samhørighet, medmenneskelighetog omtanke.Byen vår hadde værtmye fattigere uten denfrivillige innsatsen. De frivillige gir sine medmenneskerav sin egen tid, og gjør at flere drammenserefår delta i sosiale og kulturelle møter og opplevelser»,sa ordføreren.Frivillig i over 30 årOpdal Hansen begrunnet tildelingen av prisen tilKaye Westeng slik:• Prisvinneren har vært frivillig i Drammen i over 30år.• Hun er en sentral ressurs innen det frivillige arbeideti Bragernes menighet, og har sittet som lederfor menighetsrådet i 12 år.• Hun vært aktiv i besøkstjenesten og engasjert seg ikonfirmantarbeidet.• Hun har vært en drivkraft i oppstarten av en rekkeaktiviteter innen menigheten, som julemarked, juletrefest,konfirmantfest og «Påskeegget».• Hun har vist et stort engasjement for å etableregode samarbeidsformer mellom ulike tros samfunnog kirker i Drammen.Stor raushetVidere sies det om prisvinneren at hun har et stortsmil og en stor raushet overfor sine medmennesker.«Hun har med sitt strålende humør, sin hjertevarmeog omsorg, betydd utrolig mye for svært mangemennesker i årenes løp», avsluttet ordføreren ogoverrakte et litografi og blomster.Fra Drammen kommunes nettside.Det nye Bispedømmerådet i Tunsberg og medlemmer til Kirkemøtet3 leke medlemmer ble valgt direkte av kirkensmedlemmer ved valget 13. sept. 2009.4 leke medlemmer ble valgt av medlemmene i denyvalgte menighetsrådene i Tunsberg.1 medlem for prestene ble valgt av prester i offentligestillinger i Tunsberg.1 medlem for andre ansatte ble valgt av ansatte ifellesrådene i Tunsberg.Faste medlemmerIngjerd Sørhaug Bratsberg, leder, Sande menig heti Nord-JarlsbergHarald Askeland, nestleder, Torød menighet ogDomprostietHelene Bjerkestrand, Nedre Eiker og Eiker prostiIngjerd Breian Hedberg, Sem i DomprostietHilde Nygaard Ihle, Kongsdelene i Lier prostiMaria Nødland Thorset, Hemsedal i HallingdalprostiKjell Rune Wirgenes, Nanset i Larvik prostiKjellfred Dekko, kirkeverge i Ål, Hallingdal prosti(Valgt av ansatte i fellesrådene)Terje Fonk, prost i Larvik prosti (Valgt av prestene)Biskop Laila Riksaasen DahlVaramedlemmerStina Frøvoll Thoresen,Tangen i Drammen prosti(leke medlemmer)Sølvi Lewin, Ramnes i Nord-Jarlsberg prosti(prest)Stig Johnsbråten, Nes i Hallingdal prosti (lekkirkelig tilsatt)Torsdagsfester i Landfalløyakapell, kl. 19.0018. mars. Tale: JanOlav Walding.Sang ved DrammensSangforening.15. april. Tale: RolfPaulsen. Sang JonThorleif Hansen.20. mai. Tale: AstridBjellebø Bayegan.Sang Drammens Damekor.12


VÅRE DÅPSBARN01.11.2009 CHRISTIAN JØRGEN KULBERG,RØYKEN KIRKE08.11.2009 HERMAN KRISTIANSEN15.11.2009 ANINE UDNES PAULSEN15.11.2009 FELIX BRYDE HAGEN15.11.2009 HANS OSKAR EIDSTEN DAHL15.11.2009 TRYM NYGAARD TREVERKET15.11.2009 ELLA KALDESTAD22.11.2009 FILIP OLIVER SØRHEIMJØRGENSEN22.11.2009 OSCAR WILHELMSEN22.11.2009 SIMEN BJERKE ØSTVOLD,ENGHAUGEN KIRKE, GJØVIK06.12.2009 SIMON WEATHERUP06.12.2009 KRISTOFFER NYGÅRD ØYEN06.12.2009 JESPER GRANDE KRISTIANSEN06.12.2009 SELMA SØSVEEN06.12.2009 ODA SUNDSTRØM OLSVIK13.12.2009 TOBIAS TUFTE SAGVIK13.12.2009 JANINE KLAUSEN13.12.2009 JONAS VELASIE26.12.2009 THELMA WERGELAND INGADOTTIR03.01.2010 MARTIN GJESMOE AANDSTAD03.01.2010 OLA HARTZ BRUUN10.01.2010 FRANZ CHRISTIAN SCHEEL BRATTERUD17.01.2010 SEBASTIAN ALEXANDER FOX24.01.2010 SAMUEL HÅSETH SKARRE24.01.2010 DANIEL ANDREAS FJELDHEIM FREDRIKSEN,ÅSSIDEN KIRKE24.01.2010 MARIUS OLANGER SIMONSEN31.01.2010 FINA MARIAMA KOROMA31.01.2010 HENRI MYRBAKKEN THOMASSEN31.01.2010 WALLEY CHEN31.01.2010 DORA CHEN31.01.2010 JACK CHEN31.01.2010 TOMINE AULIE07.02.2010 TUVA EMILIE SANDNÆS,HEGGEN KIRKE, MOUM07.02.2010 CHRISTOPHER NÆSS LUNDVIGDE20.02.2010 MARGRETHE SCHMIDT OGKNUT SANDANE JOHANSENKjøp jente,- og ungdoms koretsCD om St. Hallvard.CD‘en ble gitt ut av GrappaMusikk forlag i desember.Den selges på Platekompanietog Bok og Media iDrammen. I tillegg selgesden på menightskontoret ogi kirken.Foto: Ivar NygårdVær med å støtte korene iBragernes!Nå er korene i Bragernes registrert i Grasrotandelen.Det betyr at hvis du f.eks spillerlotto, tipping eller joker, så kan du selvvelge at inntil 5 % av beløpet du tipper forgår til en lokal forening.Norsk Tipping har bestemt at deres overskuddgår til samfunnsnyttige formål somf.eks idrett, kultur, frivillige lag og organisasjoner.Dette påvirker ikke din spilleinnsatseller evt. spillepremie.Du kan enten ta med deg organisasjonsnummerettil en lokal kommisjonær ellerregistrere deg på nettet.Organisasjonsnummer: 895067962Se også: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen13


Nedre Storgt. 13, 3015 DrammenTlf.: 32 83 23 57Konfirmant- ogfamiliefotografenfotografmesterKnut Hoftun KnudsenN.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)Tlf. 32 83 21 07Bok & MediaKRISTELIG BOKHANDELV i h a r g o d t u t v a l g i g a v e r t i lk o n f i r m a n t e r , b i b l e r o g s a l m e b ø k e rHaugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95Din lokalbank i DrammenTelefon: 03000www.dnbnor.noSYNSPRØVE – TIMEAVTALETLF.: 32 27 78 00Briller - Kontaktlinser - SynsprøverDrammen FotklinikkRådhusgt. 18, 3015 DrammenTelefon: 93 29 18 11Marianne BåsumAut. fotterapeutSunne føtter er glade føtter!CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMENTelefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - BaderomsmøblerOppvaskmaskiner - VaskeromsutstyrTining - Rep. vannskaderHOUSE OFGÅGATAN. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10Optika ASEngene 16, 3015 DrammenEiendomsmeglere MNEFNedre Torggt. 5, 3015 DrammenTlf.: 32 83 60 05EDUARD WERNER A/SN. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.Drammen - Tlf.. 32 83 99 95Frigjør tid – knytt til deg kompetanseRegnskapsbyråetwww.regnskapsbyraet.noØvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70Revisjon – Skatt – AvgiftØkonomisk RådgivningOptiker Wøllo ASØvre Torgt 4, 32 89 89 50Nedre Storgt. 42, 3015 DrammenTlf: 32 83 88 90www.ey.no


Gudstjenester forts.Søndag 11. april, 1. søndag etter påskeKl. 11.00: Familiemesse med Bragernes kirkes guttekorog gutteaspirantkor. Kantorene Beate StrømmeFevang og Jørn Fevang. Dåp. Sokneprest KristinFæhn.Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. Prost ØysteinMagelssenSøndag 18. april, 2. søndag etter påskeKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan PerErik Brodal. Kantor Jørn Fevang. Medlemmer avBragernes kantori. Menighetsmøte.Bragernes kirke kl. 20.00: Kveldsmesse med norskfolkemusikk. Sokneprest Kristin Fæhn og kantorJørn Fevang.Søndag 25. april, 3. søndag etter påskeKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost ØysteinMagelssen. Organist: Jan Jørgen Skarre.Søndag 2. mai, 4. søndag etter påskeKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. SokneprestKristin Fæhn og prost Øystein Magelssen. Preken vedKurt Hjemdal. Kantor Jørn Fevang. Feiring av DrammenIndremisjon 150 år.Mandag 3. maiKl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene.Kapellan Per Erik Brodal. Kantor Beate StrømmeFevang. Sang ved Morten Harket.Søndag 9. mai, 5. søndag etter påskeKl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon. Kapellan Per ErikBrodal og sokneprest Kristin Fæhn. Bragerneskirkes Ungdomskor, dir Beate S. Fevang. Kantor JørnFevang.Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. Prest: TorTrydal.Torsdag 13. mai, Kristi himmelfartsdagKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. SokneprestKristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. Medlemmer avBragernes kantori.Søndag 16. mai, 6. søndag etter påskeKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost ØysteinMagelssen og organist Jan Jørgen Skarre.Mandag 17. mai, GrunnlovsdagenCa. kl. 11.30: Gudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodalog kantor Jørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist:Sverre Moe.PinseSøndag 23. mai, PinsedagKl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkensansatte. Bragernes kantori. Kantor Jørn Fevang.Mandag 24. mai, 2. pinsedagKl. 17.00: Økumenisk guds tjeneste. Prost ØysteinMagelssen og byens prester. Kantorene BeateStrømme Fevang og Jørn Fevang. Kor fra prostiet.Søndag 30. mai, TreenighetssøndagKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. SokneprestKristin Fæhn og organist Jan Jørgen Skarre.Søndag 6. juni, Skaper verkets dagKl. 11.00: Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd.Sokneprest Kristin Fæhn. Kantor BeateStrømme Fevang.Husk søndagsskolen hversøndag kl. 11, unntatt nårdet er familiegudstjenesteog i skolens ferier.Gudstjenester Sportskapelletved Tverken våren 2010, kl. 12Dato Taler Organist11. april Jan Heitmann Randi Myhra18. april Sigmund Ruud Randi Myhra25. april Simon Høimyr Ole K. Karlsen2. mai Per Erik Brodal Trond Martens9. mai Simon Høimyr Jan O. Walding24. mai Dag Kaspersen Kirsten Nilsen(Åssiden)30. mai Eva Trogstad Randi Myhra6. juni Anne Grete Listrøm Ingvild K. Malmbekk(Tangen)13. juni Gunvor Kreken/ Marit BøeNormisjon – STI-tur etterpåHar du litt tid til overs og ønsker å gjøre eninnsats for Bragernes menighet?Vi har behov for hjelp til utdeling av Kirkeposten 4 ganger i året påfølgende roder:Rode 36: Rosenkrantzgt. fra Ørengt. til Olav Bergersvei, hele Kjøstrudsgt.og Øren Haveby. Tilsammen ca. 180 blader.Rode 1b: Engene og N.Torggt. og N.Storgt. fra Amtmand Blomsgt.til Børresens alle. Engene og N.Storgt. fra Erik Børresens alle tilLosjeplassen samt venstre side av Losjeplassen fra Nedre Storgt.og opp til Engene. Tilsammen ca. 175 blader.Bladkorpset teller ca. 40 frivillige, som gjør en trofast innsats formenigheten. Det er ikke mulig å distribuere Kirkeposten til allehusstandene i Bragernes menig het, fra Olav Bergers vei til grensenmot Lier, uten Bladkorpsets frivillige innsats. Håper å høre fra deg.Ring Menighetskontoret tlf.32 21 82 40 kl.10-13.Kom gjerne innom kontoret for nærmere informasjon.PS. Vi er også interessert i vikarer.Hilsen Redaksjonen.


Ve l ko m m e n t i l k i r keSøndag 14. mars, 4. søndag i fasteKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest KristinFæhn og kantor Anders E. Dahl. To Telemann-kantater ianledning Halvorsens musikkfestival. Markering av åpningenav misjonsbasaren.Søndag 21. mars, Maria BudskapsdagKl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragerneskirkes jentekor. Prost Øystein Magelssen. Kantorene BeateStrømme Fevang og Anders E. Dahl.Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Kapellan Per ErikBrodalSøndag 28. mars,PalmesøndagKl. 11.00: Økumeniskgudstjeneste medpalmeprosesjon.Sokneprest KristinFæhn og pater JanuszFura. Kantor Tor Jonstad.Oppmøte ved St.Laurentius katolskekirke kl.11.00.1. april, SkjærtorsdagKl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid.Kapellan Per Erik Brodal. Kantor Jørn Fevang.Medlemmer av Bragernes kirkes solist ensemble.Landfalløya kapell kl. 11.00: Skjærtorsdagsmesse.Kapellan Per Erik Brodal.Påsken i Bragernes2. april, LangfredagOrgelmeditasjon fra kl 14.30.Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest KristinFæhnBragernes kirkes solistensemble. Kantor JørnFevang.3. april, PåskeaftenKl. 23.00: Påskenattsmesse. Menighetens prester.Kantor Jørn Fevang og sangere fra prostiet.4. april, PåskedagKl. 8.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen, medFrelsesarmeens hornorkester.Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkensansatte. Bragernes kantori. Chris Pender, kornett.5. april, 2. påskedagKl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost ØysteinMagelssen. Organist: Jan Jørgen Skarre.PåskeeggetTradisjon tro blir det en stor «happening» i Bragernesmenighets hus på påskeaften også i år. DiakoniarbeiderChris Penderforteller at mye avplanleggingen ernå gjort. Dette er ettilbud til alle de som erhjemme i Drammen ipåsken.Den som i år skal ståfor mye av den letteog ledige underholdningener HåvardSvendsrud fra Modum.Han er trekkspillvirtuos og er en etterspurt musikerverden rundt. I tillegg til Svendsrud blir det også ensangsolist, servering, utlodning allsang og lesningav påsketekst ved vår egensokneprest. Påskeeggetvarer fra kl. 12.00 – 14.30og koster kr 80,- i inngangspenger.Vel møtt!KIRKEPOSTENKirkeposten, Bragernes menighetsblad,Kirkegt. 7, 3016 DrammenBankgirokonto: 2220.20.20309Redaksjon: Bent A. Møller, Kristin Briseid, Kjersti Wamog Bjørg Evensen.Annonser: Hanna Moen.Korrektur: Bjørg Haugseth.Design: Prograph AS – Øyvind GrøttingTrykk:Finansiering: Frivillig kontingent.Trykk: Grøset tm forts. side 15

More magazines by this user
Similar magazines