Les mer - HÃ¥logaland Kraft

hlk.no

Les mer - HÃ¥logaland Kraft

7.-9. august var helgen for veterankjøretøyer i Gratangen. Da bledet for første gang arrangert Midnattsolløp langs Kystkulturveien forveteran kjøretøyer. Masse folk, masse biler og masse positiv energi!Midnattsolløpeti GratangenAltibox – nyheterVi får stadig flere Altibox-kunder.Og Altibox lanserer stadig vekk nye tilbud.Midnattsolløpet samlet hele 160 kjøretøyertotalt, samt ca 500 personer somovervar treffet og fulgte løpet. Dettevar også anledningen for første gang iBildene viser veteran kjøretøyerved Hålogaland Krafts Museumskraftstasjoni Helleren.historien å arrangere landsdelstreff iNord-Norge for veterankjøretøy. Arrangementetvar også en del av Kulturminneåret2009 som har dagliglivets kulturminnersom tema. I den anledning bleMidnattsolløpet arrangert langs Kystkulturveien,med strandhogg ved ulikelokale kulturminner og kulturinstitusjoner,som blant annet Fartøyvernsentereti Hellarbogen, Foldvik Brygger, Møllai Foldvik, Huset i Havet ved Grovfjord,Museumskraftstasjonen i Helleren etc. ■Fotballtjenesten utvidesDu kan allerede nå se alle kampene iTippeligaen - hver helg. Nå kan du ogsåfå med deg "vorspiel" før hver runde. I tillegger portalen videreutviklet med endaflere muligheter. Se sammendrag, sjekkformkurver, råtassene og toppscorerne.Se sammendrag og video av mål og forseelser.Disney XD legges til i basispakkenFra 12. september legges Disney XDkostnadsfritt inn i basispakken. Kanalen eren utvidelse av dagens Disney-tilbud ogdekker serier, filmer, kortserier og sportsrelaterteprogrammer.Styr PVR-dekoderen med mobileneller via webRekker du ikke hjem til nyhetene, barnetveller fotballkampen? Noen få trykk påmobilen eller PC'en og du startertv-opptaket hjemme i stua. Les mer påwww.hlkbb eller www.altibox.no.Få best mulig TV-bildeFor optimal bildekvalitet anbefaler vi brukav en såkallt HDMI-kabel.Se www.hlkbb.no for "oppskrift".Styr opptak med mobilenSe Menn som hater kvinner i høstFilmleie i HD-kvalitetSom første distributør i Norge lanserteAltibox allerede i juni filmleie i HDkvalitet.Noen få tastetrykk på fjernkontrollen,og du har tilgang på mange gode,nye filmer, stadig flere også i HD-kvalitet.Optimal kapasitet i trådløse nettMed Altibox får du en superrask internettforbindelse(10, 30 eller 50 Mbit/s).Trådløse forbindelser KAN reduserehastigheten. Sjekk hva du kan gjøre for åbedre den på www.hlkbb.no ■6 7


Nyttigå vite omstrømregningaVi ønsker at det skal være enkelt og oversiktlig å være kunde hososs. Derfor vil vi informere deg tidlig om nye ting, samt gi deg svarpå det mange lurer på.NB:NB:Nytt for bedrift/næringskunder:Strømregning en gang i måneden. Fra ogmed september måned vil alle næringskunderfaktureres hver måned. Bedriftenevil med dette få enda bedre oversikt overkostnader og forbruk.Nytt for privatkunder:Strømregning en gang i måneden fra nesteår. Mange e-verk har allerede gått over tilmånedlig fakturering. Vi har avventet littfor å se hvilke tilbakemeldinger kundenehar gitt. Undersøkelser viser at ordningener blitt godt mottatt. Det at strømutgiftenelettere kan tas inn i husholdningensmånedsbudsjetter, nevnes som en viktigårsak til at ordningen hilses velkommen.En annen viktig årsak er at oversikten overmånedlig forbruk blir bedre. Det at e-verkenesamtidig tilbyr løsninger for å lettearbeidet med så vel avlesning (web, SMS,Strømtelefon, etc) som faktura (avtalegiro,eFaktura, etc) bidrar også til at ordningenblir godt mottatt.Spar tid - spar miljøetFor å unngå produksjon av 6 (12 fra nesteår) papirfakturaer per kunde per år, ønskervi selvsagt at du velger elektronisk betaling,som eFaktura, av strømregningen.Du kan også velge AvtaleGiro kombinertmed eFaktura. Slik sparer du både tid ogmiljøet.Samtidig vil vi oppfordre deg til å leseav strømmåleren jevnlig, gjerne rundtden 1. annenhver måned (hver måned franeste år). Avlesningen kan du legge inn påvår hjemmeside, levere via SMS eller viaStrømtelefonen. Les mer om mulighetenepå www.hlk.no.Slik kommer du i gang med eFaktura:Tilbud i nettbankenNår du betaler en regning til en bedriftsom tilbyr eFaktura, vil du i de fleste nettbankerbli spurt om du ønsker å oppretteen eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet,opprettes avtalen, og neste regning vilda sendes elektronisk rett i din nettbank istedet for i posten.Registrer selvDu kan selv registrere en eFaktura-avtale inettbanken uten å betale en regning. Finnfrem en tidligere tilsendt regning fra bedriftendu ønsker å opprette eFaktura-avtalemed og se etter din eFaktura-referansepå regningen. Den trenger du til registreringen.Logg deg så inn i nettbanken, finnfrem til eFaktura i menyen og opprett avtalemed den bedriften du ønsker. eFakturaer godt beskrevet og lett å finne frem til ide ulike nettbankene.Husk at vi mer enn gjerne hjelper deg!Ring oss på 77 04 25 00 eller se hvemsom hjelper deg på www.hlk.no. Herfinner du også svarene på spørsmål vi oftefår pluss svært mye annen informasjon.?89


Håvards kraft-tipsHålogaland Kraft har i disse dager benyttet seg av hund for råtekontrollav stolper. Råtekontroll gir god oversikt over tilstanden i nettet, sieravdelings ingeniør i Hålogaland Kraft, Inge Hansen.I tillegg fungerer det kjempebra!Håvard Stavrand følger daglig med på prisutviklingen på Nord Pool,den skandinaviske kraftbørsen. Det er nemlig der han kjøper strømmenvi videreselger til våre strømkunder. I denne spalten deler hansin kraft-kunnskap med dere.Spotprisutviklinga i juli og augustSpotprisen i Nord-Norge var i juli 30,1øre/kWh og i august 27,4 øre/kWh. Sommerenhar vært svært våt i Sør-Norge, ognordiske vannressurser er derfor nå overnormalt. Vannkraftproduksjonen i Nordenhar dermed økt betydelig og gitt fallendespotpriser. Lavt privat og industrieltsommerforbruk, mye pga. finanskrisen,trekker også ned prisen.Sørnorsk prisområde har vært billigsti Norden av flere grunner: Problemermed strømkablene over Oslofjorden somreduserer eksportkapasiteten mot Sverigeog senker prisen i Sør-Norge, redusertkjernekraftproduksjon i Sverige/Finlandsamt tørrsommer i Nord-Norge. Derforhar midlere spotpris i nord i juli og augustvært nærmere 1,5 øre/kWh dyrere enn isør. Dette er litt opp i forhold til prisavviketi mai og juni. Spotprisbunnen i Nord-Norge så langt i år var i august pga. varmeog etter hvert noe nedbør.Norge har tre prisområder. Prisforskjellenemellom de tre områdene iNorge oppstår hovedsaklig fordi Norge nåfungerer som tre atskilte kraftmarkeder.Så lenge sentralnettet ikke har kapasitettil å jevne ut forbruk og produksjon fulltut. Da dannes flaskehalser som medførerkostnadsøkning i underskuddsområdene.Forventninger videre?Spotprisen i 4. kvartal ventes lavere i sørenn i nord pga. all nedbøren. Mye vann oguvanlig lavt forbruk i sommer har senketprisforventningene både for 4. kvartal2009 og for 2010 Norden sett under ett.Dette til tross for økte oljepriser i juli/august. Vi forventer nordnorsk spotpris i4. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 omkring30-34 øre/kWh. Dette er lavere enn tidligereforventninger. Nordnorsk spotprisvil sannsynligvis ligge omtrent 1 øre/kWhover sørnorsk spotpris resten av 2009 pga.forskjellen i vannressurser.Fastpris eller spot?Sommeren har vært preget av fallet iframtidige spotprisforventninger både inord og sør. Fastpristilbudene har fulgtmed ned, og spotpris- eller standardavtalehar lønt seg. Tørt/kaldt vær og stigendeolje- og kullpriser vil imidlertid kunnetrekke opp prisene igjen. Vrient å velge?Forbrukermyndighetene anbefaler oftespotprisprodukter hvis økonomien dintåler prissvingninger. Fastpris gir trygghetmot prisstigning, men slik trygghetkan oppleves kostbar ved fortsatt fallendespotpriser. Kontakt oss gjerne på telefoneller sjekk prisutviklinga på www.hlk.no,så skal vi prøve å hjelpe deg. ■Hund lukter råtei strømstolper!På lang sikt bidrar kontrollen både tilå bedre kvalitetssikringen og leveringsevnen,i tillegg verner den om liv oghelse. Råtekontroll handler om hundersom avdekker råtne stolper. Hundeneer spesial trente til å finne sopp og råte.Dette er samme prinsipp som trening avminehunder og politiets narkotikahunder.Ved søk etter råte vil hunden markerefunn i løpet av fem til ti sekunder. Deretterkontrollerer råtekontrolløren antallcentimeter frisk ved og vurderer antattgjenstående levetid. Kontrollrapporten giren kvalitets vurdering av alle stolper somer kontrollert. Dette er et viktig bidrag tilintern kontroll i bedriften, sier Inge.Raskere og mer effektivtVed bruk av hund gjennomfører vi kontrollenpå en tredjedel av tiden sammenlignetmed tradisjonelle metoder somlinjebefaring til fots, forteller Hansen.Hunden har kontrollert i underkant av4 000 stolper i Lødingen, Harstad ogSkånland. Selv om dette var et prøveprosjekt,så var det svært nyttig, og HålogalandKraft kommer antakelig til å videreføreprosjektet i resten av nettområdet.- Har hunden markert for råte, da erdet som oftest råte i stolpen. Vi fikk samtidigen god attest på tilstanden i strømnettetvårt. Hunden markerte nemligsvært få stolper, avslutter Inge Hansen! ■1011


Er alt i orden?Er alt i orden? Under kan du hjelpe oss å hjelpe degq Jeg vil oppdatere min gjeldende kontaktinformasjon(skriv inn nedenfor)q Jeg vil vite mer om kraftmarkedet, avtaler og kraftpriserq Jeg vil vite hvilken avtale jeg har (evt. om jeg har)q Jeg vil bestille kraftavtale fra Hålogaland Kraftq Jeg vil ha informasjon om bredbåndq Jeg vil kontaktes av dere(skriv inn tema under, eks. faktura, kraftavtaler, etc)Tema:Annen tilbakemelding du ønsker å gi oss?Kundenummer (se faktura)(sju første siffer - ta ikke med evt. nuller foran)NavnE-postHålogaland Kraft asSvarsending 97500098 OSLODesign & produksjon: vizuelli.no Forsidefoto: ScanpixAdresseMobilPostnr./-stedBruk Internett, Strømtelefonen eller SMSNeste frist for innmelding av måleravlesning:1. november 2009USKELAPPAvlesning kan også meldes inn dagene før og etterfristen. Vi beregner da målerstand pr. fristdato.▼ Her kan du notere målepunktIDDato/signatur✂▼ Her kan du notere målernummerNB!12▼ Her kan du notere målerstandMålepunktID og målernummer finnes påbaksiden av faktura.NB! Kortet skal ikke returneres til ossInternett: www.hlk.noStrømtelefonen: 800 33 012SMS: 2080Bruker du Strømtelefonen? Husk da å bruke målepunktID og ikke kundenummerved innmelding! Innmelding via Internett/SMS fungerer som tidligere.

More magazines by this user
Similar magazines