Mariner - mercurymarine.dk

mercurymarine.dk

Mariner - mercurymarine.dk

FourStrokes OptiMax TwoStrokeswww.marinepower.com2002


Det er sjovt når det handler om MarinerMariner motorernes uforlignelige ry for holdbarhed og driftsikkerhed er bygget på tusinder af Marinerejeres erfaringer gennem årene. De ved at de kan stole på Mariner. Du er hermed inviteret til at vælge blandtde bedste påhængsmotorer der findes.Mariners førerposition gælder ikke kun på kvaliteten. Det handler også om at vælge. Vælg blandt tremoderne teknologier, hver især med forskellige fordele, alle Mariner motorer.4-taktOptiMax2-taktDen stille 4-takts Mariner motor har modeller fra 4HK til 115HK. I år 2002 er der en helt ny serieaf 4-takts med elektronisk brændstofindsprøjtning. Det er ren, lydsvag og røgfri sejladsmed maksimal brændstof udnyttelse. Oplev den overraskende acceleration og bedste topfartmed direkte indsprøjtning. Der er også den nye 175HK model Mariner OptiMax V6.Og husk at Mariner 2-taktsmotorer, med elektronisk brændstofindsprøjtning, stadig er de mestpopulære i denne klasse.Mariner giver dig så meget mere for dine penge, og så megen mere fornøjelse på vandet.Kig på den grønne farve-side for Mariner 4-takt, blå for Mariner OpiMax og rød for Mariner 2-takt.Sejlerfordele tilpasset dig2


4-takt teknologi og fordele4-takt 115 / 90 / 754-takt 60 / 504-takt 40 / 304-takt 25 / 15 / 9.9 / 6 / 5 / 44-78-910-1112-1314-15OptiMax teknologi og fordeleOptiMax 225 / 200OptiMax 175 / 150 / 13516-1920-2122-232-takt teknologi og fordele2-takt 250 / 225 / 200 / 175 / 1502-takt 125 / 115 / 90 / 752-takt 60 / 50 / 40 / 30 / 25 / 202-takt 15 / 10 / 8 / 6 / 5 / 4 / 3.3 / 2.524-2526-2728-2930-3132-33SpecifikationerQuicksilver dele og tilbehørAndre Mariner motorer34-373839www.marinepower.com3


Nye fordele med 4-takt -et bedre valgMariners udvikling af de stille 4-takt motorer fortsætter. For 2002 er der en hel ny linie af modellermed elektronisk brændstofindsprøjtning fra 30HK til 60HK, inkluderet en Bigfoot version, ikke for at glemmeden nylig introducerede 115HK EFI. Heller ikke for at glemme den livlige 1-cylindrede Mariner 4HK.Disse motorer er specielt designet for vand, ikke en redesignet automotor. De er udholdende somnogensinde og driftsikre som altid.De er fra Mariner – og som tusinder af Mariner ejeres erfaringer har vist er det navnet du kan stole på.Fremragende brændstofeffektivitet betyder lavere driftsomkostninger. Ren, lydsvag og røgfri sejladsmed en fantastisk kapacitet.En 4-takt Mariner motor vil give dig en jævn, økonomisk kraft til fornøjelse på vandet, dag ud og dag ind.Det er det bedste valg.4


Vælg din teknologi4-takts eller 2-takts påhængsmotorer gennemgår de samme 4 trin: indsugning, kompression, tændingog udstødning. Forskellen ligger i antallet af nødvendige stempelslag og krumtapaksel-omdrejninger.En 4-takts Mariner motor udfører de 4 trin med 4 stempelslag og 2 krumtapaksel omdrejninger,dobbelt så mange gange, som en 2-takts model. Den gør det via indsugnings- og udstødningsventiler,som sidder i toppen af hver cylinder, disse åbner og lukker uafhængigt af hinanden. 4-takts modeller behøverikke en blanding af benzin og olie, idet 2 separate systemer sørger for benzin/luft til cylindrene og olie til allede nødvendige smøringspunkter.Mariner 4-takts modeller har den fordel at have en mere jævn og stille gang,renheden og brændstofsøkonomien – naturlig 4-takts teknologi.Mariner ejere støttes af den erfaring og de færdigheder et internationalt service netværk giver.6


60EFI60EFI Bigfoot6060Bigfoot50EFI50EFI Bigfoot5050BigfootVerdens mest pålideligepåhængsmotorMariner holdbarhed, driftsikkerhed og all-aroundpræstation er kombineret med ekstra jævn drift,større brændstoføkonomi, og en utroliglydsvaghed, er kendetegnet for alleMariners 2002 sortiment af Mariner 4-takts.Nu introduceres en serie af høj effektivebrændstofindsprøjtede motorer. Der er en nyMariner 60HK EFI og 50HK EFI. Begge findesi Bigfoot version med stor gearkasse og storepropellere for større effekt til tungt planende både.Mariner 60HK og 50HK 4-takt sikrer en bekvem sejlads med store brændstofbesparelser. 60HK vejer 35% mindre end den nærmeste konkurrent i sinklasse. 50HKéren har det højeste kubikindhold i sin klasse. Begge findesi den kraftige Bigfoot version.10


115 90 75 60 50 40 30 25 15 9.9 6 5 4www.marinepower.com11


40EFI Bigfoot40EFI4030EFI30TrollingHvis du vil havde det sjovt på vandet, har Marineren 4-takt partner for dig. Du kan være sikkerpå dens pålidelighed , dag ind og dag ud.Nu kan du vælge mellem to 30HK og 40HKmodeller med elektronisk brændstofindsprøjtning,40HK EFI er også tilgængelig som 4-cylindretBigfoot. Den har den samme gearkasse sommodellerne med mere end dobbelt så høj effekt.Eller vælg af de jævne karburerede 3-cylindrede Mariner, 30HK og 40HK.De leverer en ren forbrænding og fremragende middel ydeevne.Tilsammen med ekstra brændstof besparelse er der mange bekvemligheder.12


115 90 75 60 50 40 30 25 15 9.9 6 5 4www.marinepower.com13


115 90 75 60 50 40 30 25 15 9.9 6 5 4www.marinepower.com15


En helt ny måde at tænke påHvis du tænker stor kraft, stor økonomi og miljøvenligt, skal du bare tænke Mariner OptiMax.Mariner OptiMax V6 påhængsmotorer ændrer alle regler. OptiMax motorerne har vist sig at være de mestdriftsikre, effektive og gennemtænkte motorer af alle.Marine verdenen er imponeret over den røgfri og ultra stille udgave af den fantastisk jævne OptiMax,og yderligere imponeret over dens acceleration og top præstation. Plus de store besparelser på benzin,gennemsnitligt 45%.Det nyteknologiske direkte indsprøjtningssystem, som gør at man forbrænder benzinen bedre end tidligere,resulterer i de økonomiske fordele og i reduktion af emissioner.En elektronisk hjerne som til stadighed justerer motoren til at møde de skiftende betingelser og samtidigt ydeden bedste præstation. En forbindelse mellem motoren, SmartCraft kontrollen og instrumentsystemet giverdig stor hjælp og informationer - ro i sjælen.Du kan sejle længere, komme hurtigere derhen og være derude længere. Du inviteres til at deltage i OptiMaxrevolutionen. Det er en helt ny måde at tænke på.Mariner’s beskyttelseEksklusiv korrosionsbeskyttelse tilbydes af XK-360 – aluminiumslegering med lavt kobberindhold brugt tilkomponenter som motorblokken, drivakselhus og gearkasse; omfattende anvendelse af rustfrit stål; effektivlakering af indre vandveje; en flertrins lakering og påbrændings proces; plus ekstra montering af anoder.En eksklusiv 3 års garanti på gennemtæring.16


225 200 175 150 135www.marinepower.com17


Vi løfter sløret for hemmelighedenMariner OptiMax er et komplet system. Det er det mest avancerede marine fremdriftssystem i verden,det ultimative indenfor teknologi i det 21. århundredes sejlads.OptiMax er revolutionerende, men er bygget på grundlag af en gennemprøvet Mariner V6-teknologi.Den største forskel er et totrins direkte brændstofindsprøjtningssystem. En blanding af brændstof og luftder under højtryk sprøjtes direkte ind i hver af de seks cylindere og forbrænder, efter at udstødningsporteneer lukket. OptiMax-teknologien udelukker udslip af uforbrændt benzin. Dertil har den et elektronisk,multipunkt smøringssystem, som afleverer en præcis portion olie nøjagtig der, hvor det er nødvendigt – nårder er nødvendigt.Sejlresultaterne betyder kæmpebesparelser, jævnere sejlads, en noget større aktionsradius og betydeligreduktion af emissioner – nede på et plan, som allerede ligger under de år 2006 krav, som stilles af EPA.Det er top-effektivitet på alle punkter.SmartCraft fordeleMotor-, båd- og miljøinformationer stilles til rådighed af SmartCraft, Mariner’s nye bådkontrolog instrumentsystem, leverer et væld af data via det elektroniske kontrolmodul (ECM).Dataforbindelsen mellem motoren og instrumenterne tillader automatisk en aflæsning af ydelse og andredata, lydalarmer og sørger for justeringer af motoren hvis nødvendigt.18


225 200 175 150 135Sejl med OptiMaxMed en gennemsnitlig 45% bedrebenzinøkonomi end på andre traditionellepåhængsmotorer, tager OptiMax dig længerevæk på hver tankfuld benzin.OptiMax gasreguleringGennem super omdrejningsstyring giverMariner OptiMax en ultra-jævn,hurtig og præcis gasregulering.Røgfri & StilleDen patenterede 2-trins direktebrændstofindsprøjtningsproces forbrænderrenere og mere jævnt, udelukker næstenal røg. Mariner´s avancerede motorhjelmbidrager også til støjreduktion.Manøvrering ved lav fartOptiMax kører jævnt helt ned til 550 RPM, ogsikrer en lettere dokning og en jævn trolling.OptiMax korrosionsbeskyttelseExklusiv XK-360 legering med lavtkobberindhold, kombineret med Mariner’sflertrins lakerings- og grundingsproces,sikrer styrke, holdbarhed og beskyttelsemod korrosion.www.marinepower.com19


225200Den bedste kraftpå vandetOptiMax teknologi starter med acceleration,topfart, holdbarhed og pålidelighed som duer blevet vant til fra Mariner.I toppen af programmet er de 3-liters 200HK og225HK motorer, som kombinerer en fremragendeydelse med de indtil nu bedste brugskvaliteter.En smal 60º V6 motorblok med stor slagvolumengiver kraft og ydelse. Det sofistikeredemotorstyringssystem kompenserer automatisk den mindste ændring i belastning,bølgebevægelse eller vejrændringer.Så er der OptiMax´s direkte brændstofindsprøjtningssystem, med evnentil at forbrænde benzinen mere effektivt end nogensinde før, hvilket resultereri en kæmpe økonomisk besparelse og ren, røgfri ydelse uden fejltænding.Mariner OptiMax, varemærket for dagens påhængsmotorer.Udviklet til toppræstationer hver gang.20


225 200 175 150 135www.marinepower.com21


175150135Lad forestillingenbegyndeUden tvivl har Mariner OptiMax sat standardfor ny teknologi og påhængsmotorer med lavemission. Giver dig enestående kraft, ydeevneog driftsikkerhed.Du kan se frem til topeffektivitet til enhver tid.Oversat til 45% gennemsnitligbrændstofbesparelse, jævn og næsten røgfrigang, plus drastisk reduktion af emissioner.Den største forskel er brændstofsystemet. En blanding af brændstof og luft,der under højtryk indsprøjtes direkte ind i hver enkelt cylinder og forbrændesefter, at udstødningsportene er lukket. OptiMax teknologien udelukkermuligheden for udslip af uforbrændt benzin.Programmet afsluttes af 2,5 liter modeller 175HK (ny for 2002), 150HK og135HK. En brændstoføkonomi som giver dig en helt ny følelse på vandet.22


225 200 175 150 135www.marinepower.com23


250 225 200 175De imponerer med deres værd hver gangMariner’s populære EFI og de almindelige 2-taktere, fra bærbare 1-cylindrede til de højtydende V6éremed stor kapacitet, er ideelle motorer til arbejde og til leg på vandet.Uanset om dine sejlfornøjelser består af en afslappende fisketur, en sejltur rundt om bugten, ture til søseller vandsport, vil disse alsidige Mariner motorer vise sig værdige for dig, til enhver tid.Og, hvis sejlads betyder arbejde for dig, vil din Mariner påhængsmotor blive en uvurderlig hjælp.Mariner motorer er stærke, driftssikre og bygget til at holde. Alt hvad du behøver af bedste ven på vandet.Så meget mere for dine pengeElektronisk brændstofindsprøjtning og Mariner 2-taktere med karburator har indbygget driftssikkerhedog fremragende ydelse,alle i rækken fra 2,5HK til 250HK.Du kan starte med at spare på prisen. Derefter på de fortrinlige effekt-til-vægt- forhold gennem helerækken af fordele. Lettere vægt gør dem også nemmere at bære.Mariner´s EFI er næsten vedligeholdelsesfrie og karburatormodellerne er de mest sofistikerede i deresklasse - så der er yderligere besparelser at finde.Mariner giver dig så meget mere for dine penge. Giver dig så mange flere nydelser på vandet.Velkommen til den kraftfulde verden af Mariner 2-takts påhængsmotorer.24


150 125 115 90 75 60 50 40 30 25 20 15 10 8 6 5 4 3.3 2.5Mariners EFI FaktorElektronisk brændstofindsprøjtning betyderen jævn, ensartet ydelse i alle niveauer og ialle vejrsituationer. Du vil nyde den præciseelektroniske tænding. Imponerendegasspjældsrespons hver gang. Indbyggetcomputer kontrolmodul. Dertilvendeskyldning, olieindsprøjtning, plus enkraftig generator.KarburatoreffektDet almindelige karburator-baseredebrændstofsystem betyder en jævn, konstantydelse. Det er en gennemprøvet teknologi.Som med EFI motorerne, er dervendeskyldning for en forbedretbrændstoføkonomi, driftsikkerolieindsprøjtning og en virkelig kraftiggenerator.Bygget for længere levetidEn stor reguleringsgenerator sørger forbatteriernes opladning til hurtigere start ogjævn drift. Det veludviklede karburatordesigngiver forbedret brændstoføkonomi.En vandpumpe med stor kapacitet ogferskvandsskyl minimerer salt- og andreaflagringer i kølesystemet. Et brændstoffilterholder vand og snavs ude af motoren.Mariner praktisk og bærbarMariner bærbare motorer har en nem enhåndsbetjening.En flertrins lakeringsprocesmedvirker til den bedste korrosionsbeskyttelsepå vandet. Den formstøbte motorhjelm medindsats beskytter motoren og sørger for enmere lydløs drift. Din bærbare Mariner motorer vandkølet for holdbarhed og yderligerestøjreduktion.www.marinepower.com25


250 225 200 175250225200175150Bygget til at trivesDet er udvalg af stærke, højteknologiskeV6-påhængsmotorer i branchen. Mariner motorerer bygget til at trives, lige meget hvordanforholdene er. De er afprøvet i elementerne,afprøvet i forhold til konkurrenterne:Afprøvningerne gav ingen konkurrence.Glæd dig over EFI bonusen, at den starter førstegang, hver gang og i al slags vejr. Præcist afmåltbrændstof til max. effektivitet. Plus et elektroniskkontrolmodul (ECM) som tilsikrer, at din Mariner motor kører perfekt.Gå efter én af de prægtige Mariner V6-påhængsmotorer. Deres karburatorer erindstillet til den mest jævne tomgang. Mange har en speciel lyddæmper for athjælpe karburatorene ånde lettere og mere lydløst.Stor Mariner effekt til seriøs sejlads.26


150 125 115 90 75 60 50 40 30 25 20 15 10 8 6 5 4 3.3 2.5www.marinepower.com27


250 225 200 1751251159075Meget mere motorMariner motorer giver dig så meget mere fordine penge, så mange måder at have en sjovtsejlads, og så meget for familien at nyde.Mariner 75HK til 125HK har det størstekubikindhold i deres 2-takts klasse.Det betyder større effekt og mere fleksibilitet.Hver af disse mariner motorer har en storreguleringsgenerator til at trække en rækketilbehør, brændstoføkonomi p.g.a. vendeskyldning, integreret powertrimfor ekstra bekvemmelighed, vandpumpe med stor kapacitet og avanceretkølesystem til at modstå alle betingelser, plus CDM-tænding med særskiltespoler til hver cylinder, så stor driftsikkerhed som muligt.De er bygget af Mariner’s XK-360 aluminiumslegering med lavt kobberindholdog den bedste rustfri stål, som beskyttelse mod korrosion.Disse alsidige Mariner motorer vil vise dig deres bedste hver gang.28


150 125 115 90 75 60 50 40 30 25 20 15 10 8 6 5 4 3.3 2.5www.marinepower.com29


250 225 200 1756060Bigfoot5040302520For hele familien3-cylindrede og 2-cylindrede Mariner motorer harstor slagvolumen, og er fremstillet til at arbejdeså hårdt, som du vil have det, og lade dig tagehele familien med til sjov på vandet.Motorblokkene (966cc) på de 3-cylindrede 40HK,50HK, 60HK og 60HK Bigfoot med ekstrakapacitet, leverer al den acceleration ogtophastighed, som fører dig lige derhen, hvor duønsker. Motorblokkene er formstøbte, en processom eliminerer brugen af mange pakninger og bolte, og som tilfører Marinermotoren mere styrke.Mariner’s 2-cylindrede arbejdsheste; 20HK, 25HK, 30HK og 40HK er bygget tilholdbarhed og driftssikkerhed, med mange ekstra fordele som giver dig sejladspå højt plan.Der findes en speciel Mariner 30 med en 429cc motorblok, ideel til letvægtsbådeog den vejer kun 51kg.Disse Mariner motorer er robuste, drevne ledsagere i leg som på job.30


150 125 115 90 75 60 50 40 30 25 20 15 10 8 6 5 4 3.3 2.5www.marinepower.com31


15250 225 200 1751088SailMate6544SailMate3.32.5Maksimal fornøjelseminimum besværMariner letvægtsmotorer er muligvis mindre m.h.t.hestekræfter, men de er virkelig store når detdrejer sig om sejlfordele. De er designet til at givedig maksimal fornøjelse og minimum besvær.Nyskabelserne omfatter en-hånds styring,eksklusiv fingerspidsstyret CO-pilot til justeringaf styremodstanden under sejladsen, samtlavtvandsbeslag til trimning af motorenpå grundt vand.Mariner motorens nye røde stator, automatiske dekompressionsporte, storesvinghjul og utrolige lakering, er bare nogen af fordelene. Der er en ekstremstilhed fra den isolerede, formstøbte motorhjelm og udstødning gennempropelleren for forbedret brændstof-økonomi. Brug af aluminiumslegering medlavt kobberindhold, og omfattende anvendelse af rustfrit stål, der modvirkerkorrosion.Mariner SailMate tilbehør byder på specielle propeller som giver din båd enekstra høj bakeffekt og automatiske udstødningsporte, som tillader fuld krafttilbage for at kunne standse hurtigt.Alle disse bærbare Mariner motorer er bygget til at give dig mange årsproblemfri drift.32


150 125 115 90 75 60 50 40 30 25 20 15 10 8 6 5 4 3.3 2.5www.marinepower.com33


MARINER 4-TAKT115-75 60-50 40-30Model (1) 115EFI90 75NYHED60EFI+ EFI BIGFOOT60+ BIGFOOTNYHED50EFI+ EFI BIGFOOT50+ BIGFOOTNYHED40EFIBIGFOOTNYHED40EFI403 CYL.NYHED30EFI30Kilowatt (2) 86 kW 67 kW 56 kW 44,7 kW 44,7 kW 37,3 kW 37,3 kW 29,9 kW 29,9 kW 29,9 kW 22,4 kW 22,4 kWFuld gas o/m 5000-6000 5000-6000 4500-5500 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5500-6000Cylindre 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 4 (på række) 3 3 3 3Volumen 1741 cc 1596 cc 1596 cc 995 cc 995 cc 995 cc 995 cc 995 cc 747 cc 747 cc 747 cc 747 ccBoring/Slaglængde 79 mm × 89 mm 79 mm × 81 mm 79 mm × 81 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mm 65 mm × 75 mmKølesystemVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatTændingCDI m/elektrisktændingsforstillingCDI m/elektrisktændingsforstillingCDI m/elektrisktændingsforstillingECM 555Digital InduktivCDI m/elektrisktændingsforstillingECM 555Digital InduktivCDI m/elektrisktændingsforstillingECM 555Digital InduktivECM 555Digital InduktivCDI m/elektrisktændingsforstillingECM 555Digital InduktivCDI m/elektrisktændingsforstillingStart Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Manuelteller elektriskElektriskManuelteller elektriskGearudveksling 2,07:1 2,07:1 2,07:1 1,83:1BIGFOOT : 2,30:11,83:1BIGFOOT : 2,30:11,83:1BIGFOOT : 2,30:11,83:1BIGFOOT : 2,30:12,30:1 2,00:1 2,00:1 2,00:1 2,00:1Gearskift F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-BStyring Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Styrehåndtageller fjernkontrolFjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolFjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolVekselstrømsgenerator(3)25 amp.(315 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulator15 amp.(189 watt)m/spændingsregulator20 amp(252 watt)m/spændingsregulator15 amp.(189 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulatorManuelt6 amp. (76 watt)Elektrisk15 amp. (189 watt)m/spændingsregulator20 amp.(252 watt)m/spændingsregulatorManuelt6 amp. (76 watt)Elektrisk15 amp. (189 watt)m/spændingsregulatorTrim indstillingerPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardGas assist ogpower trimsom ekstraPower trimstandardGas assist(Power trimsom ekstra)Gas assist ogpower trimsom ekstraGas assist(Power trimsom ekstra)Brændstoftank Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard StandardAnbefalet brændstofBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANVægt (4) 175 kg 175 kg 175 kg 112 kgBIGFOOT : 120 kg107 kgBIGFOOT : 114 kg112 kgBIGFOOT : 120 kg107 kgBIGFOOT : 114 kg109 kg 98 kg 93 kg 98 kg 93 kgPropeller drev Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav GumminavAnbefalet hækhøjdeLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mm Lang 508 mm Lang 508 mm Lang 508 mm Lang 508 mm Lang 508 mm Kort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmStandard propeller (5)KontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerPropellervalg(stigning)9″-26″XL :10″-23″9″-26″XL :10″-23″9″-26″ 8″-19″BIGFOOT :9″-15″8″-19″BIGFOOT :9″-15″8″-19″BIGFOOT :9″-15″8″-19″BIGFOOT :9″-15″9″-15″ 8″-19″ 8″-19″ 8″-19″ 8″-19″Skyllesystem4 ventilet dobbeltoverliggendeknastaksel design4 ventilet dobbeltoverliggendeknastaksel design4 ventilet dobbeltoverliggendeknastaksel design2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesignUdstødningGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerOlie Indsprøjtning Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveresModrotation Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveresVisse 4-taktere 4, 5, 6, 15, 25, 40 og 75 modeller kan leveres som Bodensee stage 1/SAV1 certificeret.Check med din forhandler.(1) Udvalget af motorer kan variere fra land til land. Kontakt din Mariner forhandler for nøjere oplysninger.34


MARINEROPTIMAX25-4 225-200 175-13525 15+ BIGFOOT9.9+ BIGFOOT6 5 4+ SAILMATE225OPTIMAX200OPTIMAXNYHED175OPTIMAX150OPTIMAX135OPTIMAX250EFI225MAG EFI/EFI18,7 kW 11,2 kW 7,4 kW 4,5 kW 3,7 kW 3 kW 168 kW 149 kW 131 kW 112 kW 101 kW 186 kW 168 kW5250-5750 4500-5500 4500-5500 5000-6000 4500-5500 4500-5500 5000-5750 5000-5750 5250-5750 5000-5600 5000-5600 5000-5800 5000-58002 2 2 1 1 1 V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°)498 cc 323 cc 323 cc 123 cc 123 cc 123 cc 3032 cc 3032 cc 2507 cc 2507 cc 2507 cc 3032 cc 3032 cc65 mm × 75 mm 59 mm × 59 mm 59 mm × 59 mm 59 mm × 45 mm 59 mm × 45 mm 59 mm × 45 mm 92 mm × 76 mm 92 mm × 76 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 92 mm × 76 mm 92 mm × 76 mmVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatog trykkontrolVandkøletm. termostatog trykkontrolVandkøletm. termostatog trykkontrolVandkøletm. termostatog trykkontrolVandkøletm. termostatog trykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolCDI m/elektrisktændingsforstillingCDI m/elektrisktændingsforstillingCDI m/elektrisktændingsforstillingCD elektronisktændingCD elektronisktændingCD elektronisktændingPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivManuelteller elektriskManuelteller elektriskManuelteller elektriskManuelt Manuelt Manuelt Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)2,40:1 2,01:1BIGFOOT : 2,42:12,01:1BIGFOOT : 2,42:12,15:1 2,15:1 2,15:1 1,75:1 1,75:1 1,87:1 1,87:1 2,00:1 1,75:1 1,75:1F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-BStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtageller fjernkontrolStyrehåndtag Styrehåndtag Styrehåndtag Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol FjernkontrolManuelt6 amp. (76 watt)Elektrisk15 amp. (189 watt)m/spændingsregulatorManuelt6 amp. (76 watt)Elektrisk10 amp. (126 watt)m/spændingsregulatorManuelt6 amp. (76 watt)Elektrisk10 amp. (126 watt)m/spændingsregulatorEkstra5 amp.(63 watt)Ekstra5 amp.(63 watt)Ekstra5 amp.(63 watt)SAILMATE :Standardmed ladeensretter60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulatorManuelt : gas assistElektrisk : 5 oglavtvandsdrev(Power trimsom ekstra)5 oglavtvandsdrevStandard :M, ML, ELH(Eks. på E, EL)5 oglavtvandsdrevStandard :M, ML(Eks. på EL)6 oglavtvandsdrev6 oglavtvandsdrev6 oglavtvandsdrevPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardStandard Standard Standard Standard Standard Indbygget1,1 literEkstra Ekstra Kan ikke leveres Ekstra Ekstra Ekstra EkstraBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANBlyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTAN80 kg 50 kgBIGFOOT : 58 kg50 kgBIGFOOT : 58 kg25 kg 25 kg 25 kg 225 kg 225 kg 195 kg 195 kg 195 kg 216 kg MAG EFI : 214 kgEFI : 216 kgGumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq IIKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmSAILMATE :Lang 508 mmLang 508 mmXL 635 mmXXL 762 mmLang 508 mmXL 635 mmXXL 762 mmLang 508 mmLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mmXL 635 mmXL 635 mmXXL 762 mmMAG EFI :Lang 508 mmEFI :XL 635 mmXXL 762 mmKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandler18″-19″ 5 / ″-10 1 2/ 2 ″BIGFOOT :19 / 2 ″-14 1 / 2 ″15 / ″-10 1 2/ 2 ″BIGFOOT :19 / 2 ″-14 1 / 2 ″7″-9″ 7″-9″ 7″-9″ 12″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 13″-27″ 12″-27″2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesign2 VentilerOHCdesignTopventilet2 ventilerstødstangs designTopventilet2 ventilerstødstangs designTopventilet2 ventilerstødstangs design2-trinsDirekte benzininsprøjtning2-trinsDirekte benzininsprøjtning2-trinsDirekte benzininsprøjtning2-trinsDirekte benzininsprøjtning2-trinsDirekte benzininsprøjtningVendeskylning(EFI) elek.brændst. ind.Vendeskylning(EFI) elek.brændst. ind.GennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerKan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres ElektroniskmultipointElektroniskmultipointElektroniskmultipointElektroniskmultipointElektroniskmultipointStandardStandardKan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveresXL, XXL :Model kan leveresKan ikke leveresXL, XXL :Model kan leveresKan ikke leveresKan ikke leveresXL : Model kanleveresKan ikke leveresXL : Model kanleveresModel kan leveres XL, XXL :Model kan leveres(2) Målt ved propelleraksel i overensstemmelse med ICOMIA 28. (3) Kræver ensretter for at færdiggøre installationen pa de manuelle modeller, standard på modeller 4 og 8 Sailmate.35


MARINER 2-TAKT250-150 125-75 60-200MAG EFI/EFI200 175MAG EFI150MAG EFI/EFI150MAG III125 115 90 75 60+ BIGFOOT50 403 CYL.402 CYL.149 kW 149 kW 131 kW 112 kW 112 kW 93 kW 86 kW 67 kW 56 kW 44,8 kW 37,3 kW 29,8 kW 29,8 kW5000-5800 5000-5600 5000-5600 5000-5600 5000-5600 4750-5250 4750-5250 5000-5500 4750-5250 5000-5500 5000-5500 5000-5500 4500-5500V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) V-6 (60°) 4 (på række) 4 (på række) 3 3 3 3 3 22507 cc 2507 cc 2507 cc 2507 cc 2507 cc 1848 cc 1848 cc 1386 cc 1386 cc 966 cc 966 cc 966 cc 644 cc89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 67 mm 89 mm × 75 mm 89 mm × 75 mm 89 mm × 75 mm 89 mm × 75 mm 76 mm × 71 mm 76 mm × 71 mm 76 mm × 71 mm 76 mm × 71 mmVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostat ogtrykkontrolVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostatVandkøletm. termostat ogtrykkontrolPCM 555Digital InduktivModularCDIPCM 555Digital InduktivPCM 555Digital InduktivModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIModularCDIElektrisk(« Turnkey »)ElektriskElektrisk(« Turnkey »)Elektrisk(« Turnkey »)Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Manuelteller elektrisk1,87:1 1,87:1 1,87:1 1,87:1 1,87:1 2,07:1 2,07:1 2,30:1 2,30:1 1,64:1BIGFOOT : 2,30:11,83:1 1,83:1 2,00:1F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-BFjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Fjernkontrol Std. styrehånd. :M, MLEkstra : E, ELStd. Fjernk. : E, ELEkstra : M, ML60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator40 amp.(504 watt)m/2 spændingsregulatorer60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator60 amp.(756 watt)m/spændingsregulator40 amp.(504 watt)m/2 spændingsregulatorer18 amp.(227 watt)m/spændingsregulator18 amp.(227 watt)m/spændingsregulator18 amp.(227 watt)m/spændingsregulator18 amp.(227 watt)m/spændingsregulator16 amp.(201 watt)m/spændingsregulator16 amp.(201 watt)m/spændingsregulator16 amp.(201 watt)m/spændingsregulatorElektrisk :18 amp. (227 watt)m/spændingsregulatorManuelt :10 amp. (126 watt)Power trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardPower trimStandardGas assist(Power trimsom ekstra)BIGFOOT : Powertrim StandardGas assist(Power trimsom ekstra)Gas assist(Power trimsom ekstra)5 oglavtvandsdrev(Power trimsom ekstra)Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard StandardNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANNormal eller blyfriMin. 90 OKTANMAG EFI : 193 kgEFI : 196 kg184 kg 193 kg MAG EFI : 193 kgEFI : 196 kg184 kg 158 kg 158 kg 139 kg 139 kg 100 kgBIGFOOT : 109 kg93 kg 93 kg 75 kgFlo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II Flo-Torq II GumminavBIGFOOT : Flo-Torq IIGumminav Gumminav GumminavMAG EFI :Lang 508 mmEFI :XL 635 mmLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mm MAG EFI :Lang 508 mmEFI :XL 635 mmLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mmLang 508 mmXL 635 mmLang 508 mmForlængersætkan leveresXL 635 mmLang 508 mmForlængersætkan leveresXL 635 mmKort 381 mmLang 508 mmBIGFOOT :Lang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKort 381 mmLang 508 mmKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandlerKontaktforhandler11″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 11″-27″ 10″-26″ 10″-26″ 10″-26″ 10″-26″ 8″-19″BIGFOOT : 9″-26″8″-19″ 8″-19″ 8″-19″Vendeskylning(EFI) elek.brændst. ind.Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(EFI) elek.brændst. ind.Vendeskylning(EFI) elek.brændst. ind.Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(4 karb)Vendeskylning(4 karb)Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(3 karb)Vendeskylning(1 karb)GennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerStandard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Elek. : StandardMan. : Kan ikke leveresXL :Model kan leveresXL :Model kan leveresKan ikke leveres XL :Model kan leveresXL :Model kan leveresKan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres Kan ikke leveres(4) Vægt specifikation er for letteste model og eksklusiv olie, monteringsbeslag og propeller. (5) Korrekt propeller skal udvælges, så den passer til bådens størrelse.36


MARINER 2-TAKT20 15-2.530 30644 644 cc cc30 30429 429 cc cc25 25 20 20 15 15 10 10 88+ + SAILMATE66 55 44+ + SAILMATE3.3 2.522,5 22,5 kW kW 22,5 22,5 kW kW 18,7 18,7 kW kW 14,9 14,9 kW kW 11,2 11,2 kW kW 7,4 7,4 kW kW 6 kW 6 kW 4,5 4,5 kW kW 3,7 3,7 kW kW 3 kW 3 kW 2,5 2,5 kW kW 1,9 1,9 kW kW4500-5500 4800-5500 5000-6000 4500-5500 5000-6000 5000-6000 4500-5500 4000-5000 4000-5000 4500-5500 4500-5500 4000-50002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1644 644 cc cc 429 429 cc cc 400 400 cc cc 400 400 cc cc 262 262 cc cc 262 262 cc cc 210 210 cc cc 210 210 cc cc 102 102 cc cc 102 102 cc cc 74,6 74,6 cc cc 74,6 74,6 cc cc76 76 mm mm × 71 × 71 mm mm 68 68 mm mm × 59 × 59 mm mm 65 65 mm mm × 60 × 60 mm mm 65 65 mm mm × 60 × 60 mm mm 60 60 mm mm × 46 × 46 mm mm 60 60 mm mm × 46 × 46 mm mm 54 54 mm mm × 45 × 45 mm mm 54 54 mm mm × 45 × 45 mm mm 55 55 mm mm × 43 × 43 mm mm 55 55 mm mm × 43 × 43 mm mm 47 47 mm mm × 43 × 43 mm mm 47 47 mm mm × 43 × 43 mm mmVandkøletm. m. termostat og ogtrykkontrolVandkøletm. m. termostat og ogtrykkontrolVandkøletm. m. termostatVandkøletm. m. termostatVandkøletm. m. termostatVandkøletm. m. termostatVandkøletm. m. termostatVandkøletm. m. termostatVandkølet Vandkølet Vandkølet VandkøletModularCDI CDICD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingCD CD elektronisktændingElektriskManuelteller eller elektriskManuelteller eller elektriskManuelteller eller elektriskManuelteller eller elektriskManuelteller eller elektriskManuelt (6) (6) Manuelt (6) (6) Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt2,00:1 1,92:1 2,25:1 2,25:1 2,00:1 2,00:1 2,00:1 2,00:1 2,15:1 2,15:1 2,15:1 1,85:1F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F-B F-F F-F FremadFjernkontrol Styrehåndtag : :M, M, ML MLFjernkontrol : :E, E, EL ELStyrehåndtag : :M, M, ML MLFjernkontrol : :E, E, EL ELStyrehåndtag : :M, M, ML MLFjernkontrol : :EL ELStyrehåndtag : :M, M, ML MLFjernkontrol. : :EL ELStyrehåndtag : M, : M, ML MLFjernkontrol. : EL : ELStyrehåndtag(Fjernkontrolekstra)Styrehåndtag(Fjernkontrolekstra)Styrehåndtag(360°)(Fjernkontrolekstra)Styrehåndtag (360°)(Fjernkontrol ekstra)SAILMATE : :Styrehåndtag(Fjernkontrol ekstra)Styrehåndtag(360°)Styrehåndtag(360°)18 18 amp. amp.(227 (227 watt) watt)m/spændingsregulator6 amp. 6 amp.(80 (80 watt) watt)Standard : :E, E, EL, EL, ML MLEkstra : M: M6 amp. 6 amp.(76 (76 watt) watt)Standard : :EL, EL, ML MLEkstra : M: M6 amp. 6 amp.(76 (76 watt) watt)Standard : :EL, EL, ML MLEkstra : M: M6 amp. 6 amp.(76 (76 watt) watt)Standard : EL, : EL, ML MLEkstra : M: M6 amp. 6 amp. (76 (76 watt) watt)Ekstra : :6 amp. 6 amp.(76 (76 watt) watt)SAILMATE : Std. : Std.6 amp. 6 amp. (76 (76 watt) watt)med med ladeensretterStandard : ML : MLEkstra : M: M6 amp. 6 amp.(76 (76 watt) watt)Standard : ML : MLEkstra : M: M4 amp. 4 amp.(50 (50 watt) watt)Ekstra4 amp. 4 amp.(50 (50 watt) watt)SAILMATE : :med med ladeensretterKan Kan ikke ikke leveresKan Kan ikke ikke leveres5 og 5 oglavtvandsdrev(Power trim trimsom som ekstra)6 6 5 og 5 oglavtvandsdrevStandard : :M, M, ML ML(Eks. (Eks. på på E, E, EL) EL)5 og 5 oglavtvandsdrevStandard : :M, M, ML ML(Eks. (Eks. på på EL) EL)3 og 3 og 3 3lavtvandsindstillinger3 og 3 og 3 3lavtvandsindstillinger3 og 3 og 3 3lavtvandsindstillinger3 og 3 og 3 3lavtvandsindstillinger6 og 6 oglavtvandsdrev6 og 6 oglavtvandsdrev4 4 4 4Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard + +Indbygget 2,5 2,5 liter literIndbygget2,5 2,5 liter literIndbygget1,4 1,4 liter literIndbygget1,4 1,4 liter literNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTANNormal eller eller blyfri blyfriMin. Min. 90 90 OKTAN80 80 kg kg 51 51 kg kg 52 52 kg kg 52 52 kg kg 35 35 kg kg 35 35 kg kg 31 31 kg kg 31 31 kg kg 20 20 kg kg 20 20 kg kgSAILMATE : 21 : 21 kg kg13 13 kg kg 13 13 kg kgGumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Gumminav Knækstift KnækstiftLang Lang 508 508 mm mmKort Kort 435 435 mm mmLang Lang 562 562 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmForlængersætkan kan leveresKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmForlængersætkan kan leveresKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmForlængersætkan kan leveresSAILMATE : :Lang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmForlængersætkan kan leveresKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmSAILMATE : :Lang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmLang Lang 508 508 mm mmKort Kort 381 381 mm mmKontaktforhandler3 × 310″ × 10″ × 13″ × 13″33 × 10 33 × 10 8 ″ 8 × ″ 13″ × 13″ 3 × 310 × 10 3 / ″ / 8 × ″ 13″ × 13″ 3 × 39″ × 9″ × 9″ × 9″ 3 × 39″ × 9″ × 9″ × 9″ 3 × 39″ × 9″ × 9″ × 9″1 SAILMATE : 6 : / 16 2 ″/2 ″Ex. Ex. bakkraft3 × 39″ × 9″ × 9″ × 9″33 × 8 33 × 8 ″ 8 × ″ 8″ × 8″ 3 × 38 × 3 / 8 ″ / 8 × ″ 7″ × 7″33 × 7 / 33 × 7 8 ″/ 8 × ″ 6″ × 6″33 × 7 / 33 × 7 8 ″/8 × ″ 6″ × 6″SAILMATE : 6″ : 6″Ex. Ex. bakkraft1 9 / 1″-14 1 ″ 9 ″-14 ″ 6 ″-10 ″ (7) 5 ″-9″ (7) 5 ″-9″ (7)5 ″-9″ (7) 2/ 1 2/ 1 2 / 1 2/ 1 2 / 1 2/ 1 2/ 18″-19″ 8″-14″ 9 / ″-14 1 ″ 9 ″-14 ″ 6 ″-10 ″ (7) 5 ″-9″ (7) 5 2 ″-9″ (7)/ 5 2 ″-9″ (7) 2/ 1 2/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 12/ 26″-8″ 6″-8″ 6″-8″ 6″-8″ 6″ 6″ 6″ 6″SAILMATE : :6″, 6″, 7″, 7″, 8″, 8″, 9″ 9″Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Tværskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Tværskylning(1 (1 karb) karb)Tværskylning(1 (1 karb) karb)Tværskylning(1 (1 karb) karb)Tværskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)Vendeskylning(1 (1 karb) karb)GennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerGennempropellerOver OverpropellerOver OverpropellerStandard Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveresKan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres Kan Kan ikke ikke leveres(6) (6) El-start kit kit kan kan leveres til til disse motorer. (7) (7) Propeller med med høj høj bakeffekt kan kan leveres.www.marinepower.com37


Quicksilver kvalitet og beskyttelseSom en stolt ejer af en Mariner motor skal du sørge for at vedligeholde din påhængsmotor med originale reservedeleog originalt tilbehør – det bedste der findes. Quicksilver’s top-of-the-line motor reservedele, tilbehør, olie, smøringsprodukterog serviceprodukter er designet til at give dig den bedste beskyttelse af din motor så du får mest muligt ud af din sejlads.Quicksilver produkter fås hos alle autoriserede Mariner forhandlere.Så meget smartSmartCraft instrumenter gør alting meget nemmere. Der er ikke længerebrug for flere forskellige. Med Smartcraft får du al information du har brugfor ved tryk på én knap. Det er nemt, hurtigt og præcist. Den lader digpasse en hel række motorfunktioner incl. dit benzinforbrug - på én gang.Du kan sætte den på låst fart eller låst RPM. Du kan sætte motoren itomgang på op til 1000RPM under trolling i hvilket som helst farvand.SmartCraftsystemet er en færdigudvikling af Engine Guardian systemet,det indeholder mere end 40 følere og visere som automatisk reducerermotorens fart, hvis der er problemer.Vælg denrigtige propelQuicksilver propeller er designet og produceret til atbringe det bedste frem i din båd og din motor. Vælgmellem rustfri stål og aluminium, udvidet modeller tilhverdagsbrug. Din Mariner forhandler vil med glædehjælpe dig med gode råd og med at finde den heltrigtige propel. Og glem ikke at have reservedele.www.marinepower.com38


Ta hen hvor du harlyst med en JetUden gear eller propel under skroget er Mariner Jetpåhængsmotorer med vilje bygget til brug på lavt vand ellerder, hvor en propel betragtes som en risiko.Der er to modeller til rådighed, 20 og 40 Jet-kræfter. Allefabriksdesignet og fabriksmonteret.Man kan sejle overalt med en Mariner påhængsmotor.Ikke mere hårdt arbejdeAt leve af havet kan være hårdt arbejde. Du har brug for enMariner Marathon til at løfte læsset.Alle Marathon motorer gennemgår et utal af afprøvninger under demest uvenlige betingelser før den godkendes. Det er seje motorertil de sejeste jobs.Marathon familien af arbejdsheste starter med 262cc 10HK og videremed 15HK, 25HK, 40HK, 55HK, 60HK and 75HK modeller helt op til3,0 liters – topmodellen V6 Mariner Marathon. 3-liter1, toppen iklassen, V6 Mariner Maraton med elektronisk brændstofindsprøjtning.www.marinepower.com39


www.marinepower.com© M.P.E. 2001 PPH DK PRINTED IN BELGIUM 90-813378-02Mercury Marine udforsker kontinuerligt måder, hvorpå de produkter, som konstrueres, fabrikeres og distribueres kan forbedres på. Specifikationer for motorer, både og tilbehør ændres vedvarende. Der gøres al verdensbestræbelser på at producere salgs- og servicelitteratur, som er aktuelt. Denne brochure bør ikke anses for at være en præcis oversigt over de sidste nye specifikationer. Brochuren er heller ikke et tilbud om salg af en bestemtmotor, båd eller tilbehør. Leverendører og forhandlere er ikke Mercury Marine agenter, og de er ikke autoriseret til at binde Mercury Marine til udtrykte løfter eller repræsentation, inklusive men ikke begrænset tilrepræsentationer af produkter, salg, applikationer eller serviceanliggender.

More magazines by this user
Similar magazines