Ferie for alle - Røde Kors

rodekors.no

Ferie for alle - Røde Kors

Ferie for alle- et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomiMålgruppeMange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte erkonsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for.Ferie For Alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi.Ferie For Alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.Ferie for alle retter seg mot familier som har så begrense økonomi at de ikke klarer å finansiereferie- og fritidsopplevelser på egen hånd.Familiene kan ikke ha tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært svak over tid.Tilbudet retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.SamarbeidAnsatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derforsamarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andreinstanser som er i kontakt med målgruppen.Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdene er frivillige fra RødeKors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker.På familieoppholdene har foreldrene ansvar for barna sine.Viktig: Påmelder/instans som søker om plass for familiene/barna og er ansvarlig for at de somfår innvilget plass benytter seg av tilbudet, eller melder avbud i god tid før oppholdet. Dvs. atdet er nødvendig med oppfølging/dialog med familien.Plasser som ikke blir benyttet og som ikke blir meldt fra om til Røde Kors innen 48 timer føroppholdet, blir fakturert påmelder.


Invitasjon til:Ferie for alle 2012Vinterferie:Uke 8 Barneopphold søknadsfrist: 20. januarSommerferie:Uke 26 Barneopphold søknadsfrist: 20. maiUke 32 Familieopphold søknadsfrist: 20. maiHøstferie:Uke 40 Familieopphold søknadsfrist: 30. augustJuleferie:Uke 52 Familieopphold søknadsfrist: 30. oktoberAlle ferieoppholdene arrangeres på Eidene Senter på Tjøme(Søknadsskjema ligger vedlaget)


Eidene senterAlle ferieoppholdene finner sted på Eidene Senter, som ligger i naturskjønne omgivelser påTjøme, 20 minutter fra Tønsberg. www.eidene.noEidene Senter har ett hovedhus hvor man spiser alle måltidene, får informasjon og er etsamlingssted.Deltagere bor på rom i noen av Eidenes små og koselige hytter som ligger rett i nærheten avhovedhuset. Noen av familiene må regne med å dele hytte med en annen familie.Vi håper selvfølgelig på fint når vi har våre opphold på Eidene Senter. Det tar ca 20 minutter ågå til stranden og det er ikke lov til å kjøre bil dit. Unntaket er hvis du har et handikapbevis frakommunen. Derfor er det viktig å ha med en vogn til de små hvis dere ønsker det.Det er også lurt å kunne pakke litt utstyr i en sekk.På familieoppholdene er aktiviteter sammen for barn og voksne viktig, Røde Kors lager programfor dagene, litt avhengig av vær og årstid selvfølgelig.På familieoppholdene er det FAMILIEN som gjelder, kose seg og gjøre forskjellige aktivitetersammen.Alle som er med på Ferie for alle skal respektere hverandre, være hyggelige og ta hensyn tilhverandre.Tradisjonell norsk julefeiringPå juleoppholdet ønsker vi å gi familiene en god gammeldags julefeiring. Det blir juleaktiviteter,tradisjonell norsk julemat, juletregang, og overraskelser for barna.Juleoppholdet starter lille julaften og varer fram til og med tredje juledag.Ansvar for barna på familieoppholdForeldre har ansvaret for egne barn under familieoppholdene. Spesielt gjelder dette barnassikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddespå plass og at barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dagersaktiviteter.Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene - ikke som barnevakt, mensom medmennesker og tilretteleggere. Når foreldrene er med, er det de som har ansvar forbarna sine hele tiden.Ansvar for barna på barneoppholdPå barneoppholdet er det frivillige som har ansvaret for barna hele uken. Frivillige skal sørge forat barna får et trygt og fint opphold.Foreldrene kan få vite hvem som har ansvaret for deres barn og holde kontakten med disse påtelefon under oppholdet hvis ønskelig. Det kommer nærmere beskjed om dette til de som fårplass.


ReiseforsikringRøde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusiveoppholdet for alle deltakere. Sentrene har også egen forsikring for gjestene som gjelder iforbindelse med aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks.tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.RusfrittVi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å nyte alkoholeller andre rusmidler under Ferie For Alle.Distribusjon av invitasjonerRøde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familieri målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp tilå formidle denne invitasjonen familier med behov.Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse og underskrift,for at søknaden skal bli vurdert.Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteters.Søknadsskjema sendes til:Vestfold Røde KorsTollbodgaten 143111 TønsbergMerk. ”FERIE FOR ALLE”Vennlig hilsenLeder for Ferie for alleKoordinator, Vestfold Røde KorsTorild W. JohansenKristin Gjelstadtlf: 95 48 41 35 / 95 93 44 06 tlf: 33 41 20 62torildwivestadjohansen@yahoo.nokristin.gjelstad@redcross.no

More magazines by this user
Similar magazines