Høst 2001 - OSI Fjell

osifjell.no

Høst 2001 - OSI Fjell

Fjellposten Høst 2001FjellpostenHøst 20011


Fjellposten Høst 2001OSI FjellLederKarl G. JohannesenTelefon: 22605277 / 97102702topp300@yahoo.comNestlederAnn-Karin TinjarTelefon: 22 23 30 14annti@student.matnat.uio.noØkonom:Espen Biseth GrananTelefon: 22 18 28 50espenbgr@geofysikk.uio.noSekretær:Agnete BrunsvikTelefon: 22855784 / 99634215agneteb@bio.uio.noUtstyrsansvarlig:Ola LestebergTelefon: 22 23 30 14lestis@runbox.comKursansvarlig:Halvor DanielsenTelefon: 22 18 34 75Halvor.Danielsen@studmed.uio.noPR-ansvarlig:Brynhild VestadTelefon: 97 57 44 68brynhilv@student.sv.uio.noNybegynneransvarlig:Christine SommerstedtTelefon: 9052498 / 221885 12csommerstedt@hotmail.comWebansvarlig:Ingebjørg TheissTelefon: 22 85 34 75 E-theiss@ifi.uio.noStyremedlem: :Brita Helene HafskjoldTelefon: 63879015 / 64844741britah@unik.noStyremedlem:Karen A. BoldinghTelefon: 95 83 14 50k.a.boldingh@farmasi.uio.no--------------------------------FJELLPOSTENMedlemsblad for OSI Fjell Bladetutgis i januar og august og blirsendt til OSI Fjells medlemmer.Har du stoff til neste utgave kandu kontakte redaktøren.Fjellposten er trykket hos PrintIn Grafisk A/SForsidebilde: Harald Fekjærhopper, fra Romjulstur iRondane. Foto: Karen BoldinghRedaktør: Brynhild VestadOSI FjellPostboks 94 Blindern,0314 OsloPostgiro: 0803 51 45495www.osi.uio.no/fjellgr2


Fjellposten Høst 2001OSI FjellInfo om OSI FjellOSI Fjell ble stiftet i 1963 og harmellom 80 og 120 medlemmerhvert semester. Aktiviteten erstor, og gruppa er en av destørste av 32 grupper i OslostudentenesIdrettsklubb (OSI).OSI Fjell arrangerer turer av ulikvanskelighetsgrad. Hver tur haren kontaktperson.OSI Fjell disponerer et variertutvalg av fellesutstyr sombreutstyr, telt og annetcampingutstyr. Den enkelte måvære medlem av OSI Fjell førturen starter og ved utstyrslån.Medlemskort vil bli forlangtforevist.OSI Fjell oppslagstavler finner dui idrettsbygningen Blindernhallenog Domus Athletica. Spørsmålom OSI Fjell kan også rettes tildaglig leder i OSI, BårdAndresen. Han finner du på OSIkontoreti 2. etg., DomusAthletica.Medlemskap i OSI og OSIFjellMedlemskap i OSI Fjellforutsetter medlemskap i OSI.Det koster 75 kroner persemester. Videre har OSI Fjell enmedlemsavgift på 75 kroner.Adgangskort til DomusAthletica/Blindernhallen måikke forveksles medmedlemskap i OSI Fjell.Styret sender jevnlig utinformasjon til medlemmene.Send mail til fjellgrupparequest@osi.uio.nohvis duønsker å komme med pådistribusjonslisten.Styret kan kontaktes på:fjell-styret@osi.uio.noMedlemsregistrering:Innmelding i de enkeltegruppene skjer nå på en avfølgende fire måter:1) Registrering på Blindern:uke 35, 12-16 (man-tors).Domus Athletica: uke 36 &37, 17-21 (man-tors).2) Betaling av giro (innenfristen !!) som er sendt utsammen med Fjellposten.3) Henvendelse til dagligleder i OSI, Bård Andresen,som sitter på OSI-kontoret,Domus Athletica.4) Hvis du IKKE har mulighettil å betale på nevntemåter kan du henvendedeg til styret for giro.3


Fjellposten Høst 2001lederI OSI Fjell mener vi det er enkvalitetsforskjell på å overleve ogå leve. Leve gjør man gjennomspenning,begeistring, problemer, utfordringer og frihet. For mindel føler jeg meg sjelden merlevende enn når jeg setter utforen fjellside etter å ha kjent hvereneste muskel under oppstigningen.Mitt “JIPPI” til verdeni det skiene kommer i bevegelseer langt mer ekte enn den enstor del av Norges befolkningutbrøt da det ble klart at Ihneikke ble fjorårets Robinson.Å overleve er blitt lett. Vikan klikke litt på internett og fåmaten tilsendt oss. Stort sett densamme teknikken kan brukes forå skaffe oss underholdning ellerkontakt med andre Ikke en gangfor å trene er det nødvendig ågå ut. Det kan også ordnes innen5 meters radius fra godstolen,hvis man bare har vært i kontaktmed de gode hjelpere på tvshop.En fellesnevner for detteparadiset er at du ikke trengerta ansvar for noe selv uten åhuske og betale diverse regninger.Vel og bra å ha det såbekvemt, men man troner farlignær bunnen av Maslowsberømte behovspyramide.Spesielt ambisiøst er det hellerikke.Vårt mål er å hjelpe deg medutforskning av forskjellen pålevende aktivitet og overlevelsenspassivitet. Imidlertid erdet du som må ville noe, og tasjansen på å oppleve. Hos osskommer du langt om du vil seen solnedgang skape forheksenderødt i lys i desember,mestre en overnatting i telt utenvann og strøm eller dele undringog begeistring over naturen medlikesinnede. Det er ikke sikkertat vi og våre aktiviteter passerfor deg, men da har du i hvertfall utfordret deg selv ved åprøve.God tur4


Fjellposten Høst 2001OSI FjellGenerelt om tureneKontaktpersonHver tur har en kontaktperson. Hvisdu har spørsmål om turensvanskelighetsgrad, utstyr ellerliknende, så er dette rettevedkommende. Påmelding skal skjetil kontaktpersonen. Ogpåmeldingsfristene er til for åholdes…PlanleggingsmøteEt planleggingsmøte avholdes iforkant av hver tur. Kontaktpersonener ansvarlig for fordeling avfellesutstyr og eventuell bestilling avplassbilletter (tog). OSI Fjell ogkontaktpersonen er ikke ansvarlig fordeltakernes sikkerhet på turen. OSIFjell/kontaktpersonen forbeholderseg retten til å avvise deltagere etteregen vurdering. Kontaktpersonenkan også flytte eller avlyse turer, pågrunn av dårlige vær- ogføreforhold.DepositumVed påmelding til kurs /telemarkturer innbetales etdepositum til kntnr. 0533 0330076.Merk giro med navn, tur, tlf.nr/mailadresse, og om du er student.Vanligvis er depositumet kr 300 (seturbeskrivelser). Depositumtilbakebetales vanligvis ikke vedavmelding. Studenter vil bli prioritertved kurs, hvis dette fører til at ikkestudenterikke får plasstilbakebetales depositumet.GraderingVed hver turbeskrivelse er detplassert et symbol som angir turensvanskelighetsgrad. En slik graderingav en tur er en subjektiv vurdering.Snakk med kontaktpersonen ellerandre som har vært på turentidligere om hva som kreves. Skillenemellom lett, middels, og tung går ihovedsak på fysisk form, mens viinnfører graderingen ”teknisk”, derspesiell kunnskap kreves, som foreksempel breerfaring og klatring.Lett (L)Aldri sekker over 15 kg, ingendagsmarsjer over ca 6 timer/20 km.Ikke mer enn to netter i telt/hytte.Erfaring er ikke nødvendig. EksempelMiddels (M)Ikke flere dager på rad med tungsekk (ca 20 kg) under marsj. En dagkan ofte være knallhard, men da kunmed dagstursekk. Typiske eksemplerer toppturer fra en basecamp.Tung (T)Flere dager med tung sekk på rad itøft terreng. Meget god fysisk formkreves. Turene er somregel teltturer.Teknisk (T)Teknisk erfaring kreves avturdeltakeren. Eksempler erisklatring og breturer, ellerferdigheter innen telemark.5


Fjellposten Høst 2001turRomjulstur iJotunheimenAv Einar DaleVi hoppet av bussen påettermiddagen ved Reikesteinsoddenved Tyin, Jotunheimen26. desember, 2000.Været var gildt, noen fåminusgrader, skyet og litt vind –romjulseventyret var i gang.Nyfrosset is på Tyin bar oss trygtder vi labbet nordover motEidsbugarden. Planene var littløse: Vi hadde utstyr til å soveute, men også en nøkkel utlåntav prof. Øyvind Bruland,Radiumhospitalet, til enseterstue på Eidsbugarden. Hanhadde lovet å stille med damerpå hytta noen dager senere –ha! ha!Noen timer senere var Fondsbu,DNTs palass på Eidsbugardeninntatt. Inni hytta satt et titallsgamliser (>35 år – flyttbargrense!) benket og proppet i segjulemiddag. Vi fikk strengbeskjed om at her var det kunhelpensjon til knappe 1000spenn pr døgn som gjaldt.Utelukket! Vi skulle videre nestemorgen og ville gå glipp av enluksuriøs lunsj. Teltet ellerBruland-stua dukket opp sommulige alternativ. Vert Helgeforbarmet seg imidlertid over ossda vi nølte og presenterte et merstudentvennlig opplegg. Dermedvar det bare å benke seg til enheftig julemiddag med 20 (30?)cm høye porsjoner – ribbe,julepølse, surkål, poteter ... ogmasse rosenkål. De andregjestene var ferdige med å spiseog benket seg i ring rundt toslafsende villdyr fra kulda ogmørket – klarte de å spise altmon tro? Jeg fikk trykket matengreit ned, mens Karl sleit med6


Fjellposten Høst 2001turrosenkålen, stakkar. Vertinnenav det litt mer infame slaget,forlangte at alt skulle ned førdessert var aktuelt. En svettendeKarl prutet seg fortvilet ned tiltre rosenkål – som langsomt blepresset ned til taktfast jubel fratilskuerne.Kvelden gikk med til å briefe medkart og GPS’er. En BI-dame imidten av tredveårene fattetinteresse for Karl: ”Gid, vi damerliker så godt ekte mannfolk somklarer seg ute i naturen –finnerikke dem påbyen, nei!”Hun diltetetter oss ut ivindfanget forå ta seg enrøyk og bivånemannfolkenereparereKarlsskibindingsom ikke varskikkelig skruddtil før turen. Skrutrekker,lynlim, kart & GPS var åpenbaresjekketriks. Jeg benyttetselvfølgelig anledningen til åmobbe Karl behørig for dårligklargjort utstyr før strid – noejeg fikk angre bittert på dagenetter.I grålysningen neste dag la vi ivei oppover mot Olavsbu iskisporet til Aconcagua-Stig(Fjellgruppa) som var ute ogluftet to kamerater med telt ogdet hele (orket ikke deinnpåslitne damene påFondsbu!) Været var litt rusketemed bris, ca -13C men rimeligklart vær. Tungt oppoverbakkene i dyp puddersnø ogkjipe sekker. På ettermiddagenvar vi inni en liten dal hvor vigikk litt hver for oss. Sisteteltplass til Stig & co. dukket oppforan meg, og sporet videre varbedre enn noensinne. Tempoetkunne økes betraktelig, og jegøynet mulighetentil åhente innteltgjengen.Karl var usynlignedi endump noenhundremeter unna.På versttenkeligtidspunktmåtte enrusten Riva vaier si takk for seg,og jeg kunne vinke farvel, ensomog forlatt, til Karl som dampetavgårde mot solnedgangen utenå høre ropene mine. Nærmereen iskald time gikk med førbindingen var surret vha enLeatherman og litt kreativitet.Febrilsk styrtende etter Karl, komjeg ned på et lite vann (somskulle vise seg å være vann 1470i Øvre Mjølkedalen). Hva så jeg?7


Fjellposten Høst 2001turEn ryggsekk en halv kilometeroppe i bakken øst for meg påvei tilbake. Det måtte være Karl!Kontakt ble opprettet, og Karlkunne forklare meg at vi var ifeil dal – vi skulle egentlig til vann1488 lenger øst. Etthundreogtjuedeilige høydemetre forgjeves –og en enda deiligere 25 kiloskanonkule lenket til ryggen –som vi koste oss! Vestkysteneller-dødenstemningen begynteå sige innpå der vi sneglet ossframover i dyp, dyp snø. Iskumringen kunne vi endeliggrave fram døra på Olavsbu i etsinnsykt nydelig lys.Gradestokken var i fritt fall.Morgenen etter følte jeg megsjuk og elendig og var ikke til årikke ut av soveposen. Karl sprattopp og marsjerte kort tid ettermorgengymnastikkenoptimistisk i vei mot Sjogholstind2141 moh, i –22 blå. I 12-tidakrekte jeg meg utendørs. Tenktemeg litt oppover motMjølkedalstind 2137 moh rett vedOlavsbu – kjøre litt telemark ogknipse bilder. Formen var visstikke så verst likevel (klassiskhypokondri!) for to og en halvtime senere sto jeg på toppenetter en snøeggvandring av detlitt mer spennende slaget. Hvorvar stegjern og isøks? Jeg kommeg likevel ned igjen, ogskikjøringa ned til Olavsbu eruforglemmelig.I hytta satt en desillusjonert Karletter støting på Sjogholstind fraalle bauger og kanter (unntattsørsida!) som bare han kan –uten å komme opp. Jeg muntrethan opp med at det sikkert bleliv på hytta utover kvelden etterhvert som folk strømmet på –kanskje jenter også! Han lysteopp, men merkelig nok så viingen verken den kvelden ellersenere.Påfølgende dag var det rufsevær,-13C frisk bris og snø.Kinnene mine grudde seg.Ambisjonene var lave – men vito kan da gå på tur uten å tenkepå topper>2000m (!?) Raudalsbandetble forsert, og langs8


Fjellposten Høst 2001turLangvatnet roet været seg.Skardalseggi 2159 moh lokketoppe i skyene. Vi peste ossoppover mot toppen uten ski pgapartier med bratt ur, men snøenvar dyp nok ellers. Vesteggen blebomtur pga en bratt islagthammer. Ned igjen i en stor bollenord for toppen støtet vi rett opphodelykt på slutten –kveldsstemning i fjellet gjør godtfor sjelen. Det var to slitne guttersom ramlet inn på Olavsbu i 18-tida. På kvelden sa værmeldingastorm på 1. nyttårsdag, og vi fantut at vi fikk pakke oss tilbake tilsivilisasjonen.noe som fortonet seg som engrei snøbakke – kanskje litt brattmot slutten? Etter hvert ble detdessverre brattere enn vi sattepris på – med grunn snø og myeis under. Kravlende og klorendeopp på topplatået var ikkestemningen spesielt høy. Enlurere vei lenger mot øst ble valgtned igjen. Tilbake til skiene vedLangvatn begynte mørket å fallepå. Retretten gikk greit medVæret dagen etter var glimrendemen iskaldt, -22C, der vi tråkketoss tilbake mot Fondsbu langsSjogholstind massivet.Selvfølgelig måtte det støtesdenne dagen også. Karl m. kaldetær løp oppover bakken lettsynlig med en snøsky etter seg,og jeg fulgte etter som best jegkunne. Sørsida av Sjogholstindvar en suksess for vi kom greitopp til en fantastisk utsikt. Snart9


Fjellposten Høst 2001turvar vi nede igjen, og motFondsbu var det bare såvidt jegklarte å henge på Karl som ikkeliker å stå stille på kalde turer.Fargene en slik romjulskveld måbare oppleves.På Fondsbu kunne Helge fortelleat Bruland hadde kommet oppdagen før med to jenter til oss(he! he!) – men akk – vi var forsent ute. De hadde reist. Jegavfeide det som en avansertspøk, og vi ruslet opp til dennedsnødde hytta. Der tokBruland imot oss med øl ogQueen låter, mens han skrøthemningsløst av fjellbabes’enehan hadde lurt med påsnøscootern helt fraparkeringsplassen i sørenden avTyin. Jeg trodde ikke et ord, menmåtte bite i gresset da hyttebokamed fersk jenteskrift kom påbordet!Nede på Fondsbu igjen vanketdet eksklusiv middag, menindrefileten kunne vanskeligskilles fra lapskaus for glupskeKarl & co. Multitalentet Brulandspilte opp til dans med trekkspill,og det hele var egentlig gansketrivelig. Tilbaketuren morgenenetter – nyttårsaften - valgte viden enkle løsningen:Snørekjøring etter snøscootermed dattera til Helge bakspakene (16 år ogEidsbugardens coming star!)over Tyin i den vanligesprengkulda. På parkeringsplassensto BrulandsGeländerwagen grundig nedfrossetog måtte trilles ned tilTyinkrysset. En time medmotorvarmer, mens vi spistesjokolade inne på S-laget, gjordeunderverker for både bilen ogKarls tær – før vi satte snutenmot Oslo.Vinterens sitat:«Har hatt det kjempefint ! Jeg var så god ogvarm på beina fra klokka 0300!...»Fornøyd Ann Karin (Tinjar) etteren kald julenatt i vindsekk i Rondane10


Fjellposten Høst 2001Vertikal limit -ingen grensefor dumskap?filmAv Ola LestebergPå vegne av vannvittig mange - ogFjellpostens redaksjon isærerklæresherved denne filmen fordød og maktesløs. Ikke lei filmen påvideo! Du er herved advart.Tonen settes allerede iåpningssekvensen, da vi iakttar etfire-personers klippe-klatrelag(!),hvor førstemann faller, og alle fireblir hengende i ett og sammestramme tau. Det hele ser helttåpelig ut, og vi spør oss hvilkeklatretekninske rådgivere som harblitt brukt. Eva Bratholm( somvisstnok har vært på Storen) ellerJostein Flo (unnskyld Jostein!) erredaksjonens forslag. At det er farog søster og bror som henger i tauet,og at faren beordrer sønnen til åkutte tauet, for å redde sine toavkom, blir kun et tragikomisksymptom på filmens mislykkedeforsøk å på skape et klatredrama.Vi beveger oss til filmenshovedscene - en «basecamp» iHimalaya. Vertikal limit er et forsøkpå å fortelle en dramatiskklatrehistorie i et dramatiskHimalaya-landskap. Den klarer ingenav delene. Vi næret en viss spenningda vi hørte om at filmen skullehandle om en redningsaksjon på K2.11Vi ble naturlig nok skuffet da vi innsåat opptakene var fra New Zealand,og at fjell som skulle forestille K2,var om lag 5000 meter lavere. Detmerkes! Vel er New Zealand vakkert,men det kan ikke måle seg medHimalaya. All respekt forJotunheimen, men filmen kunne likegodt vært tapet der. K2, kjent somden tøffeste av alle 8000-metere, erpå en svært kunstig måte, klippet utog «limt» inn i filmen. Vågerpåstanden at søstera mi på 12 årsom lager animasjons-film med et tiår gammelt videokamera kunne gjortdet bedre.Enda er vi bare kommet til forordeti filmen. Dumhetene hoper seg opputover. Når ekspedisjonen når 8000meter tenker jeg med meg selv atdet ser ut som om de er på tur iNordmarka en vårdag i Mars. Så tøft


Fjellposten Høst 2001filmser det ut! Selv om de prøver å gjøreet nummer ut av høydesyken (deinjiserer Diamox) blir det hele sværtlite gjennomført, i det man i det eneøyeblikket puster som en medlungeødem symtom og i nesteøyeblikk gjør et byks eller enbevegelse som selv en godtakklimatisertJon Gangdalhadde hattproblemermed på 5000meter.Enkelte sekvenserer tildels littunderholdene,hvis man klarerå glemmehvor totaltidiotisk urealistiskde er.Ett eksempel er når en av deltagernegjør et 20 meters sprang over et juvog blir hengende på andre siden ito isøkser.Mest idiotisk av alt er det «drama»som utspiller seg nedi en«bresprekk» i 8000 meters høyde. Istedet for å holde sammen, bryterdet ut en borgerkrig nede i sprekken,der den typiske amerikanske «badguy» trer fram. Vår «helt» får nokmed å forsøke å redde deltager nr.3,som the bad guy gjerne vil kvitte segmed. Man stiller det betimeligespørsmålet: Klarer ikke regisøren ålage nok spenning av klatringen i segselv? Nei, tydeligvis ikke - legg til littblod og gørr og sånt så blir det nokmer underholdende! På dettetidspunkt har man forlengst gitt oppfilmen. Så man sitter og irriterer segover at man ble journalist iFjellposten, og ønsker seg over tilkonkurrenten «Pudder-rapporten».Der slipper man ihvertfall å anmeldedumme filmer.Hva som skjedde resten av filmen?Enten såsovnet jeg,eller så harjeg fortrengtdet.Men ta detmed ro. Dutrenger somsagt ikke sedenne filmen.Detdu ikke vet,har du ikkevondt av.for FjellpostenOla Lestebergpå Soria Moria12


Fjellposten Høst 2001fjelldebattBritaBjørn OlavEr det viktig å se bra ut på tur?Dette er viktig for alle jenter på tur.Spesielt bør flettefrisyrens primærfaktorlegges vekt på. Uten speil kan dette værelitt av en utfordring, derfor anbefalesspeilkompass som gir frisyren uantemuligheter på tur.Det viktigste er selvfølgelig turgleden.Men til en viss grad er det vel slik at detå gå «kult» kledd gir en viss psykolgiskeffekt som en ikke skal kimse av. Stårdet f.eks. «Extrem 2000» på jakka, erdet vel slik med oss mennesker at viFØLER oss mer ekstreme enn om det barehadde vært svigermors lusekofte. Mendette med ustyr kan også spille en puss -ingenting er «teitere» enn utstyrsfrikersom snubler på flatmark og som skyr altsom heter oppoverbakker.Gir det prestisje å bære tung sekk?Jenter bør ikke bære for tungt, da dettekan gi svetteperler på pannen, ogødelegge både frisyre og sminke. Men forguttenes del, er det klart vi jenter blirimponerte av de som viser styrke ogmuskler. Spesielt gjelder dette forgentlemen som letter børen for oss jenter.Ja, definitivt! Her kommer machofaktoreninn, og også gentlemanns-koeffisienten.Er det noen hunkjønn i nærheten, tilbyrman seg vel å bære sekken over nestekneik. Men igjen: For mye av det gode erfor mye av det gode. Det ser «teit»ut omman pakker sekken tung uten annetformål enn at den skal være nettopp -tung. Reiseradio og -tv hører f.eks. ikkehjemme i en tursekk (kremt).13


Fjellposten Høst 2001fjelldebattHva er best ytterst - gore-tex eller bomull?Bomull er helt klart det mest behageligeog fornuftige på tur. Gore-tex er for varmtom sommeren og for kaldt om vinteren,mens bomull gir en behagelig temperaturhele tiden. Dessuten puster det myebedre. En liten ulempe er at man må tamed ekstra regntøy i sekken, men denstørste ulempen med bomull er at de ikkefinnes i de samme kule fargene og designsom goretex. Her må man veie komfortmot utseende og kulhetsfaktor. Ved valgav bomull bør man være ekstra nøye medfargevalget for resten av klærne.Det er avhengig av bruksområdet og øyetsom ser. Gore Tex er vel det mest overvurdertematerialet i fritidsplagg. De flestebrukere vil være vel så godt tjent med enlitt traustere bomullsjakke enn et fullblodsGørr Tex utstyr som de slett ikke harbehov for. Men skal man bruke plagget iblitt «våte» omgivelser som f.eks. påbrevandring og isklatring, er det jo greitmed gørr teks. Dessuten kan den jobrukes i stedet for regntøy.Er toppen målet? Og hvorfor er den (ikke) det?Ved godt vær, god utsikt og ikke alt forlang vei til toppen kan selv jenter på turtillate seg å nyte et toppkick og bli berusetav den vakre utsikten. Anstrengelsen vedbestigning av topper kan ellers medførebåde svette, et slitent og uopplagtutseende og ikke minst en ukvinneligmatlyst, og bør derfor unngåes.Både og. Veien er ofte målet (jr.Gandhi,som i hvert fall mente det). Mendet ville jo vært stussli’ å være i fjelletuten å ha en topp som mål forholde segtil. Det er liksom så greit med en topp -når den er nådd, er hensikten med turenoppnådd. Dersom man ikke har en toppå forholde seg til (eller ikke når toppen -det hender jo det også) må man finne enmer filosofisk måte å se det på. Og detkan falle tungt for oss tungnemme ogenkle sjeler.Hva er oppskriften på en bra tur?a) Frisk luft, vakker naturb) Godt værc) 2-10 koselige mennesker, dette kanveie opp dersom pkt (b) ikke er oppfyltd) God mate) Varm og god sovepose og et mykt ogbehagelig liggeunderlag. Dette gir godskjønnhetssøvn.f) speilkompass og sminkesaker: Detteer spesielt viktig dersom pkt (e) ikke eroppfylt.1) En ikke besteget topp - eller et annetturmål med høy kosfaktor2) Gode venner som f.eks. fjellgruppasmedlemmer3) Dårlige historier og resirkulerte vitser,krydret med vanskelig tilgjengeligepoenger4) Primus som FUNGERER (alt.stormkjøkken el. multifuel)5) Kvikk-Lunsj quantum satis6) Appelsiner q.s.7) Sovepose som er godkjent for minst tigrader under aktuell temperatur.8) Hvis ikke (3) fungerer; tilgang til14


Bill mrk.:Klatremus?Fjellposten Høst 2001fjelldebattreiseradio slik at en får med seg ni-timenog hovedværmeldingen kl. 2200. Mådessuten på enellerannen måte få tilgangtil Roald Øyens nøtter (må ikke misforstås)alt etter årstid.9) Bål!!!10) Batteri av forskjellige Toro-produktersom f.eks. Tex Mex gryte, betasuppa etc.med lett bismak av forskjellige i E-stoffer.fjelltreffPen ung kvinne søker manni passe alder for å spisevafler med på tur iNordmarken. Jeg kan lesedikt mens du koker kaffe påprimusen. Kom la oss ikkelenger i ensomhet skue innmot elgene i solnedgangen!Grip dagen!Bill mrk: min lille elg?Mann, 25, søker kvinne tilbestigning av alle norske kirkespirog kapell. Ønsker å komme i nesteutgave av Thommesen et.al. somskal utgi en guide til bestigning avkirkespir. Du må være tålmodig, dajeg har tenkt å gjennomføredaglige bestigninger de nesteårene. Det er 4180 kirker og kapelli Norge. Med tre bestigningerdaglig, har jeg regner ut at jeg vilbruke 4 år på det. Det er en fordelhvis du har erfaring fra kirkespirfør, eller i det minste har vært pået kapell-tak, eller et bedehus.Hvis det blir noe mer ut avsamarbeidet har jeg tenkt at vikan gifte oss i toppen avNidarosdomen. Det er kremspireti Norge, og også det høyeste. Detkrever klatring, og gradert til 6-på Zappfes kirkespirgradering.Hvis presten ikke kan klatre opp,får vi rappelere ned langs klokketårntaueneog ned ikjerka. Høresikke det romantisk ut?15


Fjellposten Høst 2001fotokonkurranseKaren A BoldinghSteinar Eastwood16


Fjellposten Høst 2001fotokonkurranseEinarDaleUlla Vig NissenVi gratulerer Karen Astrid Boldingh medførstepremien– gavekort på 300 kroner fra Oslo Sportslager! Vi trykkerogså andre gode bilder som vi fikk inn i konkurransen.Siden vi desverre ikke har mulighet for å trykke bildene ifarger, har vi lagt dem ut på www.osi.uio.no/fjellgr -men heller ikke her kommer bildene fullstendig til sin rett,17


Fjellposten Høst 2001turprogram«PÅ SPARKET»-TURHøsten er aldri så fullpakket med turer som våren. En grunn kanvære at mange mener høsten har altfor mye vær, menmulighetene er mange likevel (se Einar Dales beretning fradesemberfjellet). Vi i styret vil derfor oppfordre dere som harlyst på tur i oktober, november eller desember til å organiseredette på sparket, og få turen støttet økonomisk av OSI Fjell. Detvi krever for å støtte en slik tur er at alle som ønsker skal fåmuligheten til å delta ved at mail er sendt ut til vår liste(fjellgruppa@osi.uio.no) og at turen ikke kolliderer med noen avvåre planlagte aktiviteter. Ellers gjelder OSI Fjells standardreglerfor turer. Ta kontakt med leder (Karl Georgee Johannesen:topp300@yahoo.com) eller økonom (Espen B. Granan:espenbgr@geofysikk.uio.no) ved spørsmål.24.- 26. AUG: BRETUR HARDANGERJØKULEN (TEK)Sted:FinsePåmeldingsfrist: 18.augReise:TogOvernatting:TeltKart:1416 II HardangerjøkulenNivå:Det kreves brekurs eller tilsvarendeerfaringUtstyr:BreutstyrAntall deltakere: OSI Fjell har utstyr til 10Kontaktperson: Karen A. Boldingh, e-post:k.a.boldingh@farmasi.uio.no,tlf: 95 83 14 50Blåisen på Hardangerjøkulen ligger en grei, passelig kortkveldstur fra Finse. Vi slår leir like ved, og får dermed masse tidtil å boltre oss isprekkene. Det blir spennende oppdagelsesferderinne i blåisen på jakt etter artige og eventyrlige is-formasjoner,små klatreproblemer og morsomme passasjer.Dette er turen for deg som akkurat har vært på brekurs og somønsker å bli litt mer vant til knuter, isskruer og blåis, ellermuligheten til nok et breeventyr for deg med mer erfaring.18


Fjellposten Høst 2001turprogram31. AUG – 2. SEPT: TOPPTUR I LEIRUNGSDALEN (L/M)Sted:Påmeldingsfrist:Reise:Overnatting:Kart:Deltakere:Nivå:Utstyr:Kontaktperson:Leirungsdalen, Øst-Jotunheimen24. augustPrivatbiler eller bussTeltØst-Jotunheimen turkart 1: 50 000, eller1617 IV Gjende 1: 50 000UbegrensetOk fysisk formSovepose som tåler et par kuldegradereller fem + underlagOla Lesteberg, olale@student.sv.uio.no,tlf: 22233014Vi tar turen til Jotunheimens kanskje flotteste dal. Ei grønnelveslette gir de beste muligheter for telting i dalen, kun et partretimers gange fra Valdresflya. Rundt dalen ligger 20-30 tallstopper av ulik vanskelighetsgrad, fra den paddeflate Rasletind tilden majestetiske Store Knutsholstind. Vi legger opp turene etterdeltakernes ønsker, og satser på mye kos både på toppene ogved teltet. Turen er ikke krevende - men anbefales ikke for desom stort sett tilbringer helgene i sofaen med fjernkontrollen iden ene hånda, og potetgullposen i den andre ;-)7. - 9. SEPT: NORDRE SKAGASTØLSTIND OGDYRHAUGSTINDENE (M)Påmelding:Innen 1 septKart: Jotunheimen Vest 1:50000Transport:Privatbiler / bussKontaktperson: Per Morten Tallaksen,permorten.tallaksen@grefsenkjelsas.oslo.kommune.notlf 21026300 (jobb)Har du lyst å oppleve de mest spennende områdeneJotunheimen på en forholdsvis enkel måte? Bli med osstil Nordre Skagastøstind og Dyrhaugsryggen i Hurrungane!19


Fjellposten Høst 2001turprogramVi planlegger å gå Dyrhaugsryggen på lørdag, en tur på ca åttetimer. Deler av ryggen er noe luftig, men folk har vært på sinførste 2000-meter topper her før. Dessuten er det selvfølgelig lovikke å ville gå mer. På søndag tar vi turen til NordreSkagastølstind, også denne er morsom og litt luftig på slutten. Etgode med turen er at det er svært lite labbing med tung sekk påturen. Teltplass finnes bare noen få hundre meter fra veien.13. - 16. SEPT: FRILUFTSTREFFETSted:LomPåmeldingsfrist: Førstemann til mølla,Reise:BussOvernatting:HytterKart: Aurlandsdalen 1:50 000Deltakere: Maks 65Nivå:LettPris:1400,- som inkluderer transport,overnatting og to middagerUtstyr:Sovepose og liggeunderlagKontaktperson: Brita Hafskjold, tlf 63879015,britah@unik.no ellerwww.osi.uio.no/friluftstreffetHøstens store begivenhet, Friluftstreffet er en aktivitetshelg hvorman kan velge tre av følgende aktiviteter: tinderangling,brevandring, grotting, klatring, elvepadling, telemarkskjøring ellerutmarkssykling. Du er i trygge hender hos erfarne instruktører.På lørdagen gjør vi discoen i Lom til et utrygt sted.Vær tidlig ute med påmeldingen - det pleier å bli fort fullt!20


Fjellposten Høst 2001turprogram21. - 23. SEPT: HYTTETUR I RONDANE/ALVDALVESTFJELL (L)Sted:Påmeldingsfrist:Reise:Overnatting:Deltakere:Nivå:Utstyr:Kontaktperson:Rondane/Alvdal Vestfjell14. septemberTog og bussHytterUbegrensetIngen forkunnskaper kreves.Til fjellturIngebjørg Theiss,theiss@ifi.uio.no, tlf: 450 27753I traktene Rondane og Alvdal Vestfjell er moglegheitene for åtilpasse turen akkurat slik me vil ha den store. Me satserlikevelpå ein nybyrjartur, utan dei store kondiskrevjande utfordringane.Naturopplevingane vert ikkje mindre for det - september kan bypå dei mest intense fargeopplevingane i fjellet, og me bestillersjølvsagt sommarens siste sukk slik at dei som vil kan leggje segutanfor hytta.28. SEPT – 1.OKT: FINNSKOGEN (M)Sted:Langt øst i Sør-NorgePåmeldingsfrist: 21. septemberReise:Kollektivt, evt. minibuss som jeg fikserOvernatting:Telt/åpen himmel/under takDeltakere:UbegrensetNivå:Ingen spesielle forkunnskaper krevesUtstyr:MyggmelkKontaktperson: Halvor Danielsen,tlf 2218347halvord@studmed.uio.noJeg har aldri vært på Finnskogen. Og med fjellgruppas unikerefusjonsmuligheter for tursugne studenter er det ingenunnskyldning for ikke å dra av en sak her. Jeg har lest meg littopp på området i DNTs pocketbok for sommerturer, og det serspennende ut. Litt historikk, mye rovdyrfauna, sikkert en del21


Fjellposten Høst 2001turprogrammygg. Trær. Tur trenger jo ikke alltid være til de verste toppene.Men samene driver dessverre ikke på her som før, lenger.Tidsangivelsen i overskriften er noe ullen, og det skyldes at jegavhengig av hvem som har lyst til å være med, kanskje gjør dettil en langhelg. Men for all del, dette er fleksi. Det går også an ågjøre det til et rotterace for de som er glad i å logge antall mil:(hele) Finnskogen på langs. Men jeg har etterhvert skjønt atmine interesser for slike stønt ikke deles av så mange andre.5. – 7. OKT: BLEFJELL (L)Sted:BlefjellPåmeldingsfrist:28. septemberReise:Kollektivt eller privatbilerOvernatting:TeltDeltakere:Nesten ubegrensetUtstyr:Sovepose og liggeunderlagKontaktperson: Brita Hafskjold, 63879015,britah@unik.noSå sent på høsten kan vi nyte Blefjells høstfarger uten å bliplaget med myggen. Vi satser på en telt-helg, men hvis det erstor stemning for det, kan vi legge teltene hjemme, få letteresekker (og lommebøker..) og bo på DNT-hytter. Det blir litt skogog litt fjell, og kanskje får vi se reinsdyrstammen som holder til iområdet. Vi satser på å nå høyeste toppen i området, Bletoppenpå 1342 som gir bra utsikt over hele Blefjellsryggen.12. OKT: DUGNAD, «STYRET STILLER, GJØR DU?»Sted:Påmeldingsfrist:Reise:Overnatting:Kart:Deltakere:Utstyr:Oslo5. oktoberMax Oslo SporveierIngenSporveiskart burde holdeUbegrensetTa med mange smil og latter22


Fjellposten Høst 2001turprogramKontaktperson: Ann-Karin Tinjar, 22 23 30 14,tannkarin@hotmail.comEn sosial og nyttig happening, du får muskler - og OSI-Fjell fårpenger til å kjøpe mye nytt og bra utstyr som kommer deg tilgode. Det er gedigent sosialt, og det finnes ikke tvil om atmange interessante situasjoner kan utspille seg i løpet av enkveld med dugnad! Som en takk for innsatsen, blir det bestiltmat til oss. Dugnaden vil være i Oslo et sted, og du oppfordresherved til å ringe eller maile til kontaktpersonen, og fortelle at«jo, jeg har veldig lyst til å være med»!26. - 28. OKTOBER: SKRIMFJELLA (L)Sted:Skrim ved KongsbergPåmeldingsfrist:22. oktoberReise:Kollektivt, evt. Sagenehjemmetsherlige minibuss medhandikapoblatOvernatting:Telt/åpen himmelDeltakere:UbegrensetNivå:Ingen spesielle forkunnskaperUtstyr:Det vanligeKontaktperson: Halvor Danielsen, tlf 22183475,halvord@studmed.uio.noDenne turen hadde jeg i fjor også, og det ble kjempekoselig, selvom været var litt labert. Bål og sånn. Vi som satt lengst oppe såtil og med nordlys før vi snørte igjen posen. Det var ikke spesieltkrevende å være med da, og ting taler vel for at det ikke blir såslitsomt denne gangen heller. (Men om det skulle være et ønske,lar det seg gjøre, det også. Vi er spreke, må vite.) Skrim er letttilgjengelig, lite brukt, men byr allikevel på bra utsikt fra toppene.Mest kjent er nok Styggemann. Derfra ser en bortover mot Bleog ev. videre mot Gaustatoppen og Hardangervidda. Jeg for mindel, er mest glad i det åpne skoglandskapet her. Litt sånnspeideraktig.Velkommen.23


Fjellposten Høst 2001turprogram3 .- 4. NOVEMBER: HYTTEVARME I NORDMARKA - KSIHYTTA (L-)14 timers dagsmarsjer og VM i sekkebæring er på denne tidenav året kun et fjernt minne. Nå er det badstue og god mat somstår i fokus. I tillegg vil det bli vist lysbilder fra årets aktiviteter,og tar jeg ikke helt feil blir det store muligheter til å la segfascinere av bålet i peisen.Denne turen er tenkt som en stor sosial samling og passer foralle som vil treffe nye venner eller skrøne om turhistorier medgamle kjente. I fjor var vi 21 på denne turen og vi staser på åvære minst like mange i år. Opphold og middag på KSI-hytta ergratis for alle OSI Fjell medlemmer. Frokost medbringes og øl/mineralvann er til salgs på hytta.Påmelding til Karl George Johannesen innen 2 novemberTlf: 97 102 702 / 22 655 277E-mail: topp300@yahoo.com23. - 25. NOVEMBER: FINSE (M)Sted: 1222Påmeldingsfrist: 19. novemberReise:Det må bli skinnegående, etter et El-17eller El-18. Signatur suger.Dressin for de ivrige.Overnatting:Telt/åpen himmelDeltakere:UbegrensetNivå:Det kan jo være litt ruskete på dennetida av året, men alle kan være medUtstyr:Ski og vintersoveposeKontaktperson: Halvor Danielsen,tlf 22183475halvord@studmed.uio.noHa ha ha. Aiiiiiii, hoooooooiii. Gægægæg.Bassalamakjakooooomina. Tipiiiilanarara. Hoppla. Bånngass.Eufori. Si ikke mer.Snø på fjellet? Ski på beina! Vi prøver.Er snørapporten stusslig går det an å ta helga et par uker etter.24


Fjellposten Høst 2001turprogram14. - 16. DESEMBER: TELEMARKSTUR TIL GEILO (L)Sted:GeiloPåmeldingsfrist:2. desemberReise:TogOvernatting:CampinghytterKart: Geilo pubrunde kart 1:36,9Deltakere: Maks 30Nivå:Alle som har lyst til å ha det gøypå skiUtstyr:SkiutstyrKontaktperson: Karen A. Boldingh, 958 31 450,k.a.boldingh@farmasi.uio.noEndelig tid for ski-moro igjen, og tradisjonens tro drar vi til Geilo.Vi reiser opp med tog på fredag og innkvartereross i rimelige campinghytter. Erfaringsmessig er det bra forhold ibakkene på Geilo på denne tida, så vi regner medto fine dager. Er vi heldige får vi også i år litt fin løssnø å leke i.Dette er en utpreget sosial tur og en fin anledning tilå bli kjent med både gamle og nye medlemmer. Lørdag kveldinvaderer vi det lokale utelivet, med mulighet forenda mer dansing?25


Fjellposten Høst 2001fjellportrettFalketindmannenFalketind-mannenEirik sitter solbrunog fin en vårkveldinne på Coma påGrunerløkka. Dethar blitt medpåsketuren ogFalketind dennevårsesongen -også elvepadlinga,da. Nesa er rød.– Den bli allti de - e nok baresinkdekk som holder derno. Knegg.TOPPENEirik sier selv navnet på fjellet er såbra. – E de virkelig et fjell somheite nåkka så kult? - tenkte i førstegang i hørte det. Han smiler og gnirseg i hendene. – Det var jo liksomden turen som førte me inn iFjellgruppa, da. Og fikk me til å villegå litt meir på fjellet, ja, så e det joen standard topptur, da. Lite bæringav tung sekk. Det ultimate. Luftigog spennende. Og god mat nede ibeiscampen. Joda, det er bra! sierhan på sin velklingende romsdalsdialekt.SPØR KARLMen det ble nok siste tur somkontaktperson på Falketind våren2001 for Eirik. – Privilegiet må gåvidere, man kan ikke ruge på en slikfjelltur, sier han ettertenksomt. Menså kjenner han jo da også heleområdet. Breen.... Ingentinguforutsigbart kan skje, sier han medsin naive ironisme.– Men i ringe nok Karl, han kansikkert tipse me om en ny vinterturå sette opp neste sesong.TYIN– Og i motsetning til det du sikkerttror, like i å gå på vann! Det e som åjogge, du bare flyt. Finn rytmen. Mankjenne at musklan jobbe uten at dethar med balanse å gjør. ..... mendet e jo viktig at det ikkje blir forlangt, tre- fire kilometer e bra. Viktigat de e is på vannet sjølsagt, kjedeligå gå rundt. Men i husker jo Gjendefra påska.... det var litt for langt. Eiriker entusistisk. Veldig tilstede. Leggerut som en foss, og jeg skriver detjeg kan. Prøver å huske forrigesetning og samtidig fange opp nyeting han kommer med. – Tyinkommer forresten avnavnet.......hehe, du har ikkjediktafon, da? He... kødda! Veit ikkjeka Tyin kommer av! Knegg.På spørsmål om han vil bli en slagsmannlig Lena Fauske, benekter handette.– Nei, i e nok mye meir ydmyk ennho. Men ho e jo ei bestemt ung,dame. Og så har ho sikkert vært3600 prosent fleire ganga påFalketind enn me. Men i så ho på tvher en dag. Det var slik jentetur tilFalketind. Ja, i skrudde tilfeldigvis på,skjønna du. Og i må si at i syns hogikk farlig langt ut på brattsida.26


Fjellposten Høst 2001fjellportrettRASISMEEirik var tidligere en hissig 2000-meter samler. Men den siste tidenhar det blitt mye Falketind. Det girliten prestisje i samlermiljøet å måttedra tilbake til samme topp. Om ogom igjen. – I veit akkurat ka dusikte til! (???, red. anm). –Konkurransen e’kje slutt! En vakkerdag ska i dra fra de i et sinnsykttempo! Et stort glis som gradvis gårover i ettertenksomhet. Pause. Såkommer den vanlige remsa: – I e’kjeen slik 2000-meterjeger.... Bla bla.– I kunne til og med tenkt me å drattpå Hjelledalstind. (alibi, red.anm).– 2000 meter er ikke så jævlig viktig.Det smake jo litt av rasisme, faktisk.– Fjellrasisme?– Ja, fjellrasisme. Eirik retter segtilbake, smaker litt på ordet, og ertydelig fornøyd med sitt nye begrep.HJEMLENGSEL?Eirik er som kjent vokst opp i Moldemed Sekken og Romsdalsalpene frastuevinduet. Savner han ikkefjorden? Og utsikt mot bygdene nedfra tindene?– Hm... Jotunheimen e jo liksomheimen, da. Det e jo der trolla bor...– Men det e jo så mye bra medMolde. Det e jo en genial friluftsby.Desverre ofte med råttent vær. –Nei, det siste der treng du forrestenikkje å skrive. Men det e jo mangespennende toppa i nærhetenhjemme. Skulle forresten gjernevært på Slogen. E visst nåkkeneffektive høydemeter opp dit har ihørt.27


Fjellposten Høst 2001utstyrUtstyr til utlånOSI Fjell disponerer et rikholdigutvalg av utstyr. OSI Fjell’s egne turerhar førsterett til utstyret. Det lånesellers ut til aktive medlemmer av OSIFjell. Ikke medlemmer kan låneutstyr mot leie.Det er depositum på utlån av utstyr,normalt 100 kroner. 300 kroner idepositum på skredsøkere.Dersom utstyret leveres tilbakesenere enn til avtalt tid,beholder OSI Fjell heledepositumet.Kontakt utstyrsansvarlig:Ola Lesteberg,Tlf.: 22 23 30 14E-post: lestis@runbox.comFra i fjor høst ble det innført en fastdag i uken for inn- og utlevering avutstyret. Dette er: Onsdager kl1900. Utstyrsansvarlig vil da møteopp på utstyrsrommet i Blindernhallen.For at utstyret skal vare lengst mulig,ber vi om at telt tørkes godt,primuser rengjøres og testes og ateventuelle småfeil repareres.Har utstyret en feil eller mangeldu ikke kan reparere, så må dusi ifra om feilen!Det er normalt med slitasje, men deter ikke særlig morsomt å oppdageat noe er skadet eller ødelagt nårman skal låne utstyr.Utstyret koster en del penger å kjøpeinn og vedlikeholde. Aktivemedlemmer av OSI Fjell får låneutstyr til seg selv og en til, men ikkeflere.28


Fjellposten Høst 2001utstyrTelt og plugger1 TNF VE 25 (3)1 Hilleberg, Keron (4)1 Norrøna Falketind (4)1 Wild Country Super Nova (3)1 Helsport Triple (3)1 Helsport Rundhø (4)1 Helsport Dovre (4)1 Helsport Alpa Mayo (3)1 Helsport Basecamp (5)1 Helsport Svalbard (3)45 VinterpluggerBreutstyr10 Isøkser8 Snøankere10 kroppsseler16 par stegjern20 isskruer9 klatrehjelmer10 Skrukarabinere10 Karabiner10 sett fotløkker oginnbindingsslyngerDiverse3 Optimus primuser1 Stormkjøkken3 Himalaya-primuser3 Brennstofflasker til Himalayaprimus1 4L kjele1 2,5 L kjele1 Kaffekjele1 Pulk1 Snøsag10 Hodelykter8 Grottehjelmer2 PresenningerSikkerhetsutstyr9 Søkestenger9 Skredsøkere4 Vindsekker4 Spader29


Fjellposten Høst 2001Fast-food tilfjelltur- finnes i flere varianterAv Jon Olav SkøyenmatEtter en lang ski- eller fottur erdet ingenting som smaker somvarm mat. Bor du i telt vil duhelst gjøre det så lett som mulig.Det vanlige er en pose fra Toro,hjemmestekt kjøttdeig og et ellerannet for å få litt mer smak pågryta. Men det kan være endaenklere og bedre å lage ferdigmaten hjemme. Det behøverheller ikke bli noe særlig tyngre,selv om du må bære noe vanntil fjells.Pastagryte (ca 4 personer)1/2 kg kjøttdeig2 bokser grovhakkede tomater1/2 squash2-300 g champignon1 liten løkoliven (gjerne marinert)Krydder ut fra hva du liker, foreksempel:hvitløk, salt, pepper, chilisaus,oregano, basilikum,muskatnøttlitt rødvin (om du skulle hanoen rester stående)fløteStek kjøttdeigen og ha den i engryte. Del champignon, squash,løk, hvitløk og oliven i biter ogstek dem. Bruk noe salt ogpepper når du steker.Champignon krever litt mersteketid, det andre kan legges ipanna etter hvert. Bland altsammen med kjøttdeigen. Hellover grovhakkede tomater ogeventuell vin og/eller fløte.Krydre og smak til med salt,pepper og annet krydder du liker.La blandingen koke opp. En tomisboks holder omtrent til firepersoner, og er som regel entrygg oppbevaringsplass iryggsekken. Maten kan godtfryses ned før avreise, da holderden seg bedre hvis den ikke skalspises før etter noen dager.Serveres for eksempel medmakaroni og ostebiterGod apetitt!30


Fjellposten Høst 2001turprogramTurprogram høst - 200124.- 26. august:Bretur Hardangerjøkulen(TEK)karen a. boldingh31. aug – 2. sept:Topptur i Leirungsdalen(L/M)ola lesteberg7. - 9. september:Nordre Skagastølstind ogDyrhaugstindene (M)per morten tallaksen13. - 16. september:Friluftstreffetbrita hafskjold21. - 23. september:Hyttetur i Rondane/AlvdalVestfjell (L)ingebjørg theiss28. sept – 1.oktober:Finnskogen (M)halvor danielsen5. – 7. oktober:Blefjell (L)brita hafskjold12. oktober:Dugnadann-karin tinjar26. - 28. oktober:Skrimfjella (L)halvor danielsen3 .- 4. november:Hyttetur i Nordmarka - KSIhytta (L-)karl george johannesen23. - 25. november:Finse (M)halvor danielsen14. - 16. desember:Telemarkstur til Geilo (L)karen a. boldingh31


Fjellposten Høst 2001Kvalitetsutstyr tilbedre priser!DMMGrivelBorealMarmotFive TenBlack DiamondThe North FaceWild CountryBerghausLOWEPetzlPHDwww.sportsnett.no-lave kostnader-lave priser-32

More magazines by this user
Similar magazines