Bærende konstruksjon

files.conferencemanager.dk

Bærende konstruksjon

Industrialisert trebyggeriIndustrialiserat träbyggandeAnders Q. Nyrud, ForskningslederKristian Bysheim, ForskerGeir Glasø, ForskerSågverksdagarna 2012, Värö.www.treteknisk.no


Innhold• Kort om industrialisering• Eksempler fra case-studien• Sammendrag• Forretningsmodeller for industrialisering• Mulig utviklingwww.treteknisk.no


Introduksjon• Tre har lav markedsandel i urbant byggeri• Bærende konstruksjon• Fasader/lettvegger• Interiør• Markedet for urbant byggeri vokser• Nye byggeteknologier• Økende behov for bærekraftig urbaninfrastrukturwww.treteknisk.no


Raulandstua ca 1300Boligblokk,Bergen 2015?Selvaaghus 1948www.treteknisk.no


Industrialisert byggeteknologi• Jevnere kvalitet (primært fuktighet)• Høy ressursutnyttelse (lavere kostnader)• Raskere byggeprosess• Konsepter innen industriell byggeteknologi• Volumseksjoner/elementer• Elementbygg• Hybridløsninger• Industrialisert- vs. systematisert byggeriwww.treteknisk.no


Industrialsert byggeteknologi:grad av prefabrikasjonwww.treteknisk.no


Industrialsert byggeteknologi:tids- og ressursbesparelserPlassbyggDesign Tekn. detaljer Grunnarbeider Bærende konstruksjon InteriørarbeiderByggetidPrefabrikkert, industrielt byggDesignTekn. detaljerTidsbesparelseGrunnarbeiderBærende konstruksjonInteriørarbeider• Prosess: Flere aktiviteter kan gjennomføres parallellt• Montering: Mindre utfordringer på byggeplass• Økonomi: Utnytte skalafordeler i produksjonwww.treteknisk.no


Inndustrialisert trebyggeri• Precut• Trelast, bindingsverkkonstruksjon• Plassbygg, tradisjonelt håndverksarbeid• Elementbygg• Bindingsverk/massivtre• Prefabrikkerte elementer (tak, etasjeskiller, vegg)monteres på byggeplass• Volumseksjoner• Bindingsverk/massivtre• Prefabrikkerte moduler monteres på byggeplass• Hybridløsninger• Kombinasjoner av teknologierwww.treteknisk.no


Studie• Ti case-studier• Næringsbygg• Boliger/blokker• Landbruksbygg• Strukturerte intervjuer• Andre data hentet fra åpne kilder• Målsetting: Gi en oversikt over industrialisertogsystematisert trebyggeri i Norge• Erfaringer• Suksess• Forretningsmodellerwww.treteknisk.no


Case 1: Passivhus, Bodø (Mesterhus Norge)Bindingsverk, tre i bærende konstruksjon, fasade og interiørBilde: Mestergruppen A/Swww.treteknisk.no


Case 1: Passivhus, Bodø• Stor leverandør av ferdighus• Standardisert design, solgt gjennom lokaleagenter og byggmestere• ”Vi holder det vi lover!”• Nasjonal fokus på energisparing• Allerede stor på trebygg• Utvide produktportefølje: mange modeller• Bruker løsninger de vet fungerer• Ny passivhusmodell• Bruker kjente løsninger (design, spesifisering)• Organisasjonwww.treteknisk.no


Case 2: Zitty boligblokker, Drammen (Peab)Prefabrikkerte volumseksjoner, tre i bærende konstruksjon,fasade og interiørPhoto: Google-maps streetviewwww.treteknisk.no


Case 2: Zitty, Drammen• Prefabrikkerte volumseksjoner• Produsert av Moelven Byggmodul• Ville bygge lett pga. grunnforhold• Andre grunner for å velge tre: godlogistikkløsning, rask byggetid• Hadde erfaring i å bygge med seksjoner:konkurransedyktig løsning, lav risiko• Moelven Byggmoduls kompetanse• Design (arkitekter)• Byggetekniske løsninger• (Montering)www.treteknisk.no


Case 3: Engaland boligblokker, Oslo (Skanska)Prefabrikkerte volumseksjoner, tre i bærende konstruksjon,fasade og interiørPhoto: Google-maps streetviewwww.treteknisk.no


Case 3: Engaland, Oslo• Prefabrikkerte volumseksjoner• Skanska has investert i egen produksjon• Beslutningen om å bygge i tre ble gjort tidlig• Materialkostnader• Lokalmiljø (stedstilpasning)• Gode logistikkløsninger, kort byggetid• Skanskas kompetanse• Arkitekter (Husfabrikken)• Byggetekniske løsninger (Husfabrikken)• Monteringwww.treteknisk.no


Case 4: Varehus, Vestby (JaTak)Prefabrikkerte takstoler og vegger, limtresøyler i vegg, tre ibærende konstruksjon og fasadePhoto: Bjørn Lier, Trebruk ASwww.treteknisk.no


Case 4: Varehus, Vestby• Prefabrikkerte bygningselementer• JaTak: Nettverk av takstolprodusenter• Utvide produktportefølje: søyler og vegger• Tre ble valgt tidlig i prosjekteringsfasen• Byggherre ønsket tre (visuelt inntrykk)• JaTak utviklet takstoler for lange spenn, bunt medtakstoler• JaTak tok initiativ til å bruke tre i vegger• Arkitekt spesifiserte hvordan tre skulle brukes• Prosjektstøtte fra Innovasjon Norge• Bedre brannegenskaperwww.treteknisk.no


Case 5: Preikestolen fjellstue, Jørpeland (Holz100)Massivtreelementer, tre i bærende konstruksjon, fasade oginteriørPhoto: Jarle Aarstad, EmileAshley© NAL/ECOBOX.www.treteknisk.no


Case 5: Preikestolen fjellstue• Prefabrikkerte bygningselementer• Levert av Holz100• Materialvalg bestemt av byggherre ogarkitekt i forprosjekt• Utfordrende design• Miljøprofil: materialbruk og energiforbruk• Stavanger kommunes NorwegianWood-prosjekt• Systematisert produksjon• Utfordringer i prosjekterings- og byggeprosessenwww.treteknisk.no


Case studier: Sammendrag• Vellykkede prosjekter• Konkurransedyktige på pris• Liten risiko for byggherre og entreprenør• Visuelt inntrykk, miljøegenskaper etc.• Faktorer som påvirker byggherre• Kostnadseffektivitet• Gode logistikkløsninger• Byggetid• Arkitekter viktig premissleverandør forhvordan tre skal brukeswww.treteknisk.no


Forretningsmodeller• Customer Value Proposition• Tilfredsstillende kvalitet til en god pris• Minimisere risiko• Løsninger som tilpasses byggherres ønsker• Unike materialegenskaper (arkitekter ogmiljøfokuserte kunder)• Key Resources• Erfaring med å bygge med tre• Løsninger som oppfyller offentlige krav• Designes av arkitekter som kjenner materialet• Produksjonslokalerwww.treteknisk.no


Forretningsmodeller• Key Processes• Designe, spesifisere, montere• Kjenne samarbeidspartnere: leverandører,designere og montører• Kunderelasjoner: tillit!• Problemløsning (tilpasse til kunders ønsker)• Profit Formula• Konstnadseffektivitet og kvalitet• Sandardiserte løsninger• Systematiserte løsninger• Byggetid• Hva vil byggherre å betale for?www.treteknisk.no


Hva er et vellykket prosjekt?• Massiv mediedekning• Profilert i regjeringensarkitekturmelding• Årets byggeskikkpris2009www.treteknisk.no


Where is Sweden from an innovation standpointAn innovation development perspectiveConcept & idea Pilot-building Strong niches Mass marketChoice oftechnology andbusinessplatformTechnologyverificationleads tobusinessdevelopmentConceptdevelopmentand marketconsolidationConceptdevelopment andStrategicexpansionAdapted from L. Stehn, presentation atTimber construction forum in GarmischPartenkirchen, 2009www.treteknisk.no2


Utviklingstrekk• Høye trehus• Hvilke egenskaper kan forbedres?• Holdbarhet• Utseende• Styrke• Lyd• Brannegenskaper• Materialkombinasjoner (kompositter)• Produktdokumentasjon• Tre som miljøvinner• Tre som klimavinnerwww.treteknisk.no


Success story in Sweden – Integrated volume elementindustry & construction business conceptsMarket positoning• Strict focus on the growing market segments• Student housing - dormitories & other solutions• Housing for the elderly• Growth regions and local own real estate company in parallel• allow flexibility with customer requirementsOffering- Customized value chain positioning solutions available- Customer designed tailor-made solutions (from element delivery to turn-keyapartment houses)- B2B and B2C solution modes- Promoting resources – quality to cost ratio, time advantages, singlecontact personResources- Constant co- operation with universities & research institutes allow access to currentdocumented knowledge- Volumetric, lean industry production lines & increasingly improved standard- Intra firm design and construction skills & competencies- External resources allowing long-term contractswww.treteknisk.no


Lessons learned in Scandinavia• Variety of initials & projects towards functioning of timbersolutions• Timber component design is not enough for markets & businessgrowth• Construction value networks with a new material need much DUI(Doing, Using, Interacting) innovations & skilled engineers &process labor• System control in construction requires management & leadership• Timber construction industry enterprises in B2B constructionnetworks need system integrator competencies• Bottom-up and a top-down approach are required• Entrepreneurial companies – to see the opportunities instead theobstacles• Regulatory bodies – to aim for the good of society today and in thefuture www.treteknisk.no

More magazines by this user
Similar magazines