Svartkroppsstrålning - IFM

people.ifm.liu.se

Svartkroppsstrålning - IFM

SvartkroppsstrålningRayleigh-Jeans vs. PlanckEnergifördelningEnergi pervolymsenhetoch våglängd.⎛ 4 ⎞⎜ ρ( λ, T ) = R( λ, T ) ⎟⎝ c ⎠Energitätheten ρ är8πρ( λ, T ) = ε4λMedelenergin per oscillator är enligtklassisk statistisk mekanik: ε = kT8πρ( λ, T ) = kT4λPlanck föreslog att en given oscillatorendast kan anta diskreta värden: nε 0Medelenergin per oscillator blir då:ε0ε =0 / kTe ε −1Anpassning till data ger: ε = ν0h⇒ Fotonenergier kan bara antadiskreta värden: E = nhν, n heltalFotoelektrisk effektKlassisk fysik förutsäger:(1) Infallande ljus absorberas av ettstort antal elektroner, och en enskildelektron kan bara absorbera en litendel av det infallande ljusets energi.Ein= E + ΦkinΦ = Utträdesarbete, elektronensbindningsenergi i metallen(2) Elektroner emitteras vid allafrekvenser om bara intensiteten ärtillräcklig.(3) Kinetiska energin per elektronökar med intensiteten.

More magazines by this user
Similar magazines