Last ned - Røde Kors

rodekors.no

Last ned - Røde Kors

Utgitt 30.august 2013, nr.10Verdens råeste RØFF-camp ble arrangert på Haraldvollen RødeKors senter for 236 deltakere fra 14 fylker.Troms Røde Kors Ungdom arrangerte sommerleir forførste gang.Barnas Røde Kors i HarstadAktiviteter for asylsøker i Bardu1


InnholdRøde Kors Ungdoms.3 Sommerleir med Røde Kors Ungdoms.4 Troms Røde Kors Ungdom på SentralUngdomskonferanses.5 William og Willian kommer til Tromsøs.6 Nye navn, samme aktivitets.6 Vil du bli kursholder i Røde Kors Ungdom?s.7 Invitasjon til høstleirAktiviteter i lokalforeningenes.8 Hjelpekorpsere i aksjon i sommers.9 Oppstart av RØFF i Harstads.9 Fotballkamp med flerkultur i Tromsøs. 10 Førstehjelp for 130 sykepleierstudenters.12 Aktiviteter for asylsøkere i Bardus. 13 Barnas Røde Kors i Harstads.20 NM for hjelpekorpss.20 Søk om støtte til tiltak for barn og unge påmottakNytt fra Norges Røde Korss.21 Nytt valgfag, nye muligheter – «Innsats forandre»s.22 Datahjelp for frivillige i Røde Korss.22 Mangfoldsuka 2013s.24 Global Dignity Days.24 Søk støtte fra Gjensidigestiftelsens.25 Søk støtte fra Eckbos Legaters.25 Du kan-midlers.26 Fond for dugnadsbaserte aktiviteters.26 Artistgallaen 2013s.26 Hvem får årets frivillighetspris?s.27 Årsrapport for 2012s.27 Årsrapport fra Norges Røde Korss.28 Oppstartstøtte for nye RØFF-gruppers.28 Støtt arbeidet i Syria!Nytt fra Troms Røde Korss.14 Verdens råeste RØFF-camps.17 Bli kjent med våre nye ansattes.29 Nyttige lenkers.30 Kurs og aktivitetsplan høst 2013s.30 Kontakts.19 Ferie for alle på Haraldvollen2


Røde Kors UngdomSommerleir med Røde Kors UngdomDa 37 ungdommer kom sammen på Haraldvollen i august, var det klart for mye moro. Dette er første gangTroms Røde Kors Ungdom har holdt sommerleir.Av: Sunniva JohansenDarya Kudari (20), leder i Distriktsråd Troms Røde KorsUngdom, var fornøyd med leiren. "På sommerleiren harvi hatt kurs innenfor regler i krig, seksuell helse, foto,plakatdesign, førstehjelp, organisasjons- og teambuilding, lag-konkurranse og rekruttering og mye mer. Itillegg har vi hatt uteaktiviteter som aktivitetsløype,kanotur, bading og grilling. Det har vært en utrolig braleir, med besøk fra Russland og Bergen, og deltakerne fraTroms kommer fra tilsammen ti nasjoner. Vi håper å kunne fortsette med sommerleir de neste åreneogså!"Kenneth Aasbak fra Trondheim kom nettopp hjemetter et år som ungdomsdelegat i Zimbabwe. Hankom opp for å holde kurs om Regler i krig, menogså for å hjelpe til med førstehjelpskurs, RaidCross, og for å fortelle om tiden somungdomsdelegat.3


Samarbeidet med Murmansk Røde Kors Ungdom fortsetter,og Gleb, Olga, Anastasia og Ekaterina var påbesøk og deltok i alle aktivitetene. Foto: Siren SletteBorge.I tillegg til Murmansk hadde sommerleiren besøkfra Bergen, som var spesielt inviterte for å sehvordan sommerleiren ble arrangert. Ane CecelieDalva (16) var en av dem, og så ut til å kose seg:"Det var alltid noe å gjøre på, kjempehyggeligemennesker, masse lærerikt og masse aktiviteter.Det er noe jeg virkelig vil gjøre igjen!"Troms Røde Kors Ungdom på sentralUngdomskonferanse27-30. juni deltok 5 delegater og 2 observatører fra Troms på Røde Kors Ungdoms årsmøte, SentralUngdomskonferanse (SUK) i Ål, Hallingdal. Det var et flott arrangement med representanter og deltagerefra hele landet, samlet midt i Norge.Av: Siren Slette BorgePå møtet var det gjennomgang av fjorårets aktiviteter og vi hadde markeringer av kampanjene våre ”DroppBomben” og ”Jeg er ENsom bryr meg” med gjester fra blant annet ICAN og Norges Røde Kors. Det vargodkjenning av handlingsplan for 2013/2014 og vi valgte ny kampanje som i år skal fokusere på levekår forasylsøkere og unge flyktninger og går under navnet ”Jeg bor også i Norge”. Det ble bestemt at Røde KorsUngdom skal ha et tettere samarbeid med Gatemegling, noe vi håper å kunne få til i Troms gjennom felleskursing. På lørdagskveld ble det arrangert en gallamiddag og dagen etter var det valg av nye medlemmer tillandsrådet og valgkomiteen.Vi hadde alle stor glede av å få være med på konferansen, da vi fikk være med å påvirke, samtidig som vilærte mye nytt vi kan ta med tilbake til distriktet og lokalgruppene. Vi håper å kunne være like mangedeltagere på konferansen neste år, i november 2014.4


William og Willian kommer til TromsøOgså denne høsten er vi så heldige å få besøk av to ungdomsdelegater. Denne gang er det William Delgadoog Willian Amado fra Colombia Røde Kors som kommer til Troms.Av: Hanne Hovde ByeI år har Røde Kors Ungdom valgt å ha etomreisende ungdomsdelegatpar som skaljobbe og bo i til sammen tre distrikt. Vi hartilbydd oss å være vertskap for William ogWillian de første tre månedene og mandag9.september kommer de til Tromsø. Willianer 28 år og lærer i spansk, fransk og engelsk.William fyller 22 år i desember og studererspansk og engelsk på universitetet. Det ermed andre to språkmektige menn somkommer til Tromsø. De skal være her fram til15.desember og jobbe i hovedsak medgatemegling og Røde Kors Ungdom. Så gårferden videre til Oslo, før de på nyåret reisertil nye vertsdistrikt.GatemeglingSammen med de andre fire ungdomsdelegatene (fra Zimbabwe og Nepal Røde Kors) skal de delta påinstruktørverksted gatemegling for voksne i Tromsø 10-12.september. Kurset holdes på norsk, men medoversetting av egen tolk vil ungdomsdelegatene fåstort utbytte av kurset. Dette betyr at alle de seksungdomsdelegatene er i Tromsø 9-15.septemberog vi håper dere benytter anledningen til å bli kjentmed de på velkomstfesten 14.september.Ungdomsdelegatene fra Nepal og Zimbabwe fårogså oppleve nord-norsk familiehverdag siden deunder oppholdet skal bo hos vertsfamilier. Andredel av instruktørkurset er 23-25.september. Etterfullført instruktørkurs skal William og Willian holdesitt eget konfliktverksted for ungdom (på engelsk)15.oktober-31.oktober. Målet er å få flereengelskspråklige frivillige i gatemeglinga, samtidigsom vi får et tilbud på engelsk i gatemegling.Alle de seks ungdomsdelegatene samlet i Oslo, snart kommer de til Tromsø!Røde Kors UngdomWilliam og Willian skal selvfølgelig også jobbe sammen med Røde Kors Ungdom. De skal holde kurs ogworkshops sammen med frivillige ungdommer i Tromsø, samarbeide med Harstad og Målselv Røde KorsUngdom og hjelpe til med rekruttering og opplæring. Høstleiren 25-27.oktober skal de selvfølgelig delta på.5


Ta kontakt hvis dere vil ha besøk!William og Willian inviterer også til Colombiansk aften 19.september i Harstad og 28.september i Tromsø.Her håper vi selvfølgelig på fullt hus! Hvis noen lokalforeninger ønsker besøk av våre colombianskeungdomsdelegater er det bare å ta kontakt med Hanne, så skal vi ordne det. De kan for eksempel holdepresentasjoner/kurs, fortelle om Colombia/Colombia Røde Kors og/eller hjelpe til med rekruttering.Nye navn, samme aktivitetDe fleste frivillige i Røde Kors Ungdom har et forhold til begrepet "Aktivtvalg". Utenfor Røde Kors Ungdom er det imidlertid ikke naturlig å tenkeseksuell helse når man hører "aktivt valg". Derfor har landsrådet besluttet ådøpe om aktiviteten til ganske enkelt å hete Røde Kors Ungdomsseksualopplysning. Hver gang du er ute på skolebesøk, besøker russ ellerstår på stand og snakker om seksuell helse, er du en representant for RødeKors Ungdoms seksualopplysning.Du har kanskje hørt om Raid Cross? Du vet kanskje at det er et rollespill omregler i krig? Det er det ikke så mange utenfor Røde Kors Ungdom somskjønner. Raid Cross har derfor byttet navn til rollespillet Krigens regler. Ganske enkelt for at folk utenfororganisasjonen med en gang skjønner hva spillet handler om.Landsrådet ber alle om at de nye navnene tas i bruk både muntlig og skriftlig.Vil du bli kursholder i Røde Kors Ungdom?Har du erfaring som frivillig i Røde Kors Ungdom-aktivitet og kunne tenke deg å holde Grunnkurs Røde KorsUngdom, temakurs seksuell helse, eller temakurs migrasjon? Da bør du ta Grunnkurs kursholder i høst!Mange distrikter arrangerer grunnkurset selv, men i høst arrangeres det også sentralt.Grunnkurs Kursholder arrangeres over to helger: 14-15.september og 5-6.oktober, i Oslo. Vil du være med?Påmeldingsfrist er 2. september, og det er førstemann til mølla! Ta kontakt meddaghild.tonning@redcross.no hvis du har lyst til å bli med!Har du noen spørsmål?Mail cathrine.harsaker@redcross.no!6


Aktiviteter i lokalforeningeneHjelpekorpsere i aksjon i sommerI sommer har alle hjelpekorpsene vært i aktivitet, enten som sanitetsvakter på arrangement som festivalerog idrettsarrangement, i leteaksjoner, i førstehjelpsopplæring, trening til NM i hjelpekorps eller i byggingav nye garasjer og depot. Tusen takk til alle frivillige som gir av sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre!Birtavarre RKH var på Riddu Riddu festivalen i Kåfjord.Finnsnes RKH har hatt flere sanitetsvakter i sommer.God stemning under Arctic Race i Harstad!Balsfjord RKH på sanitetsvakt.Tromsø RKH under Bukta-festivalen.8


Harstad Røde Kors starter opp RØFFRøde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) er et tilbud til ungdom mellom13-17 år som vil ut i friluft og lære noe nytt.Onsdag 28.august ble det holdt oppstartsmøte i gapahukene iFolkeparken i Harstad. 14 spente ungdommer møtte opp og de harallerede lagt mange spennende planer for høsten. Lisa Nordby, leder avHarstad RØFF, var veldig fornøyd med oppmøtet og gleder seg tilfortsettelsen.Neste samling er 12.september og da går turen til Musvatn hvor det står knyting av fiskeknuter og sløyingpå programmet. I tillegg skal ungdommene være med på å bestemme en del av høstens program, samtvelge 4-5 ledere i gruppen.RØFF UNGDOM: Fra venstre: Kristian Johansen, Andreas Bredahl Lyngstad, Lillith Kristiansen, Iselin Nordby,Amalie Ringberg, Vilde S. Bertling, Erika V. Eilertsen, Kristina Arntsen, Sandra Marie Wahl, Ida MarieSørensen, Edel Therese Tjernstrøm og Cecilie W. Kleiving. Foto: Tore Skadal, Harstad Tidende.Av Nina-Moe NilssenTIL-kamp med Flyktningguiden i TromsøDa Sparebank1 Nord-Norge tok kontakt med TromsøRøde Kors for å tilby billetter til seriekampen TIL-Sogndal 14. juli klarte vi å samle 17 personer som varklar for å heie. Gita og Leyla kom raskt på banen og villegjerne lage middag til alle supporterne.9


Det ble en kjempehyggelig ettermiddag for store og små. Barna koste seg med lego og tegnesaker ilekehjørnet og vi andre spiste hjemmelagede vårruller og salat. Hjemmebakt sjokoladekake var det også påbordet til kaffen etter maten. Etterpå drog alle som en opp bakken mot Alfheim Stadion der TIL ønsketSogndal velkommen til byen. For flere var dette første gang på Alfheim stadionDet ble en kjempespennende kamp der hjemmelaget raskt lå under 2-0. Deretter spilte gutan på seg etrødt kort, før de skjønte alvoret og klarte å redusere med to mål. Med den dårlige starten var de flestegodt fornøyd med 2-2 da dommeren blåste av kampen. Takk til kokkene og stor takk til Sparebank1 for etflott arrangement.Førstehjelp for 130 sykepleiestudenter19-20.august fikk 130 helt ferske sykepleierstudenterførstehjelpsopplæring(12 timer) av Tromsø Røde Korshjelpekorps. Den omfattende opplæringener et prøveprosjekt som forhåpentligvisblir gjentatt til neste år.Av: Hanne Hovde ByeDe foregående sykepleierstudentenehar tidligere fått en begrenset opplæringi førstehjelp det første skoleåret.Etter ønske fra tidligere studenter og10


instituttet har UiT derfor inngått et samarbeid med TromsøRøde Kors hjelpekorps. Førstehjelpsopplæring for så mangeer ressurskrevende, og 6 instruktører fra hjelpekorpset varmed, samt flere frivillige som var markører. Men opplæringenkunne ikke vært gjennomført uten bistand fra flere2. og 3.års sykepleierstudenter som var både markører oghjelpere.Bilulykke og hjertestarterI løpet av den første dagen fikk sykepleierstudentene blantannet lært teori og prøvd seg på rundløype med praktisktrening. Treningen besto av hjerte-lungeredning, pasientundersøkelse,behandling av bevisstløs pasient, stans avblødning og fjerning av fremmedlegeme i halsen. På dag toble studentene utfordret i å takle en bilulykke, behandlingav akutt sykdom, fjerning av hjelm/ta på nakkekrage ogopplæring i bruk av hjertestarter. Viktig og lærerik opplæringmed andre ord.Gode tilbakemeldinger og nye frivilligeOdd-Bjørn Sørnes, tilrettelegger for Tromsø Røde Kors hjelpekorps, forteller at de har fått mange gode tilbakemeldingerfra studentene. Den gjennomgående tilbakemeldingen er at dette var relevante tema sombør gjentas til neste år. Flere av studentene syns dette var så spennende og lærerikt at de har tatt kontaktfor å bli frivillige i hjelpekorpset. Dette syns Odd-Bjørn er veldig gledelig.Gjentakelse neste år?Nå venter en siste evalueringfra instituttet og studentene, oghvis tilbakemeldingene er godeblir det gjentakelse neste år.Odd-Bjørn forteller at hjelpekorpsethåper dette blir en fastårlig ordning. For selv om en slikopplæring er veldig ressurskrevende,er det viktig å gi opplæringi førstehjelp, og det at flereav sykepleierstudentene harmeldt seg som frivillige er selvfølgeligen fin bonus.11


Aktiviteter for asylsøkere i BarduBardu Røde Kors vil i august/september ha faste uteaktiviteter hver tirsdag ettermiddag for beboere påSetermoen asylmottak. Både barn, kvinner og menn får delta og arrangementene er populære for store ogsmå.Tirsdag 20.august var det tur til Soløy i Lavangen for beboerne på Forsterka avdeling. Alle satte stor pris påaktivitetene som besto av roing og fjordcruise.Øystein Figenschau med to av deltakerne.Fjordcruise ga mersmak.Foto: Per Inge KristiansenTirsdag 3.september var det steinkasterkonkurranse på Setervann for mannlige beboere på Forsterkaavdeling. En flott dag med mye moro!12


Barnas Røde Kors i HarstadBarnas Røde Kors i Harstad ble startet opp i begynnelsen av 2013 og er et tilbud for barn mellom 6-12 år.15 barn og fem frivillige møtes annenhver torsdag for å lære førstehjelp og gjøre aktiviteter ute i naturen.Denne høsten har de mye spennende på programmet som for eksempel topptur, båresurring, lære å brukekart, opplæring i førstehjelp og lære om Røde Kors sitt arbeid.BARK Harstad kom i gang ved at det ble etterlyst etter frivillige på Facebook. Silje Kolltveit så etterlysningen og sidenhun allerede hadde hørt mye positivt om aktiviteten gjennom sin søster som haddevært leder for en BARK-gruppe i Kristiansand, meldte hun seg som frivillig. Sidenhun er mye alene med ansvar for barna sine var den opprinnelige planen var åhjelpe til med oppstarten, for så å trekke seg tilbake. Men så fort de kom i gang bleSilje ”hekta” på følelsen det ga å være frivillig. Som hun sier selv ”det viser seg atman har så mye mer tid til å drive med frivillig arbeid enn det man i utgangspunktettror.” Så nå er Silje leder i Barnas Røde Kors i Harstad, hun er medlem av lokalstyreti Harstad Røde Kors, hun er med på å starte opp RØFF, hun er utdannet kursholder,utdannet gatemegler, er frivillig i hjelpekorpset og sitter i lokalrådet tilhjelpekorpset i Harstad Røde Kors. Dukker det opp andre spennende aktivitetersom Ferie for alle blir hun med på det også. Et stort engasjement i Røde Kors medandre ord! Hun sier selv at ”i daghenter jeg energi og overskuddved å drive med Røde Kors ting.”Silje forteller at ”BARK er ”hjertebarnet” hennes i Røde Kors, menat det er selve frivilligheten og følelsen den gir som igjen gir megnoe, uavhengig om det er på sanitetsvakt med Hjelpekorpset ellerom det er å lære barna i BARK om førstehjelp og friluftsliv. RødeKors har heilt klart blitt en del av hverdagen min og jeg har funnetnoen av mine bestevenner her i nord gjennom Røde Kors aktiviteter.”Etter en lang sommerferie startet BARK endelig opp torsdag denneuka og Ailo Christopher (9 år) var kjempefornøyd med å få gåpå topptur opp Samaåsen. Han forteller at ”BARK er kult fordiBARK er jo Røde Kors og Røde Kors hjelper jo folk. Vi lærer jo førstehjelp,så hvis noen skader seg så kan jeg jo faktisk hjelpe de å bli bra.” Nå gleder Ailo seg til å lære enda mer førstehjelputover høsten. På neste BARK-treff som er torsdag 5.september skal barna i BARK Harstad dra til folkeparkenå lære mange morsomme leker som de kan leke i naturen.Har du lyst til å bli frivillig i BARK Harstad? Eller har barnet ditt lyst til å bli med?Ta kontakt med bark.harstad@hotmail.no eller Silje (Leder) på 95438718.13


Nytt fra Troms Røde KorsVerdens råeste RØFF-camp for 236 deltakere fra heleNorgeAv: Hanne Hovde Bye,15-18.august ble verdens første og råeste RØFF-camp arrangert på Haraldvollen Røde Kors senter for 236ungdommer og frivillige voksne fra 14 fylker i Norge.Bry deg!Fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, åpnet RØFFcampentorsdag kveld med en flott tale hvor hanoppfordret ungdommene til å bry seg om andre ogvære et medmenneske. Deltakerne hadde forøvrigskrevet under en leirkontrakt hvor de lovde nettoppdet, så denne talen var midt i blinken. Ludvigsen varstolt over å kunne åpne RØFF-campen og møte såmange flotte og engasjerte ungdommer. Til middag vardet grillmat laget av ungdommene selv, noen haddealdri grillet selv før, så det ble en liten utfordring. Menmat ble det, og etter hvert som mørket senket seg krøpungdommene inn i lavvoer og telt.Røffe aktiviteterLørdag morgen sto en spent gjeng opp til strålende solskinn. Etter frokost kunne deltakerne velge mellomklatring, padling, fisketur, topptur, kurs i fluefiske, førstehjelpsopplæring og tematur. For noen var detførste gang i kano, mens andre fikk utfordret høydeskrekken i klatreveggen. Røft skal det være!Ine og Bjørn-Erik fra Balsfjord Røde Kors RØFF padler i Målselva i finværet.14


Celine fra HurumCeline Bergli er 12 år og en av de yngste deltakerne på RØFF-campen. Hun kom fra Hurum Røde Kors somhadde med seg 12 deltakere. Celine ble intervjuet på NRK P1 Troms fredag morgen og fortalte på direktenat hun gleder seg spesielt til å klatre og få nye venner. RØFF-gjengen i Hurum møtes fast hver tirsdag oghar blant annet tidligere vært på kanotur med overnatting i telt. De syns det er kjempegøy å få være medpå RØFF-camp så langt nord.Kaldt i vannetJohanne (13 år) fra Porsgrunn og Ingeborg (16 år) fra Sarpsborg deltok på grunnleggende kurs i padling.Johanne forteller at hun var litt skeptisk i begynnelsen, men etter hvert ble de så tøffe at de med viljeveltet kanoen for å prøve livredning. Det var litt vanskeligere og kaldere enn de hadde trodd, men veldiglærerikt, nå vet de nemlig hvordan det er enklest å komme seg opp i båten igjen. Johanne var i Nord-Norgefor første gang og hun syntes det var veldig stas å være her, og ikke minst var det kjempegøy å delta påRØFF-campen.Godt humør til tross for regnPå lørdag ventet flere aktiviteter og moro. Selv omdet ble regnvær var alle deltakerne i godt humør ogdet var ingen sutring. Det ble dessverre litt for vanskeligå nå toppen av Istind i regnværet, men destostørre aktivitet var det i førstehjelpsløypa. Til middagvar det grillmat ved elva og Tor-Eilif Emaus, dagligleder i Troms Røde Kors, ble kastet i elva. Han haddelovt at RØFF-deltakerne skulle få lov til de hvis de varfornøyde med oppholdet, og det var de selvfølgelig.Det var to frivillige som meldte seg raskt for å veltekanoen hvor Tor-Eilif satt. Han gikk ned med RØFFflaggettil topps.15


Raid CrossProgrammet på lørdag ble ikke avsluttet før 3-tiden på natta. RØFF-deltakerne deltok i rollespillet RaidCross hvor de fikk lære mer om internasjonal humanitær rett gjennom å spille roller som soldater, sivileog krigsfanger. Som beskytter av Geneve-konvensjonene er Røde Kors opptatt av at ungdommer skalkjenne krigens regler. Deltakerne fikk med andre utfordret seg selv både psykisk og fysisk og det varnoen veldig slitne og trøtte ungdommer som la seg i teltene lørdag kveld.Deltakere fra TromsTroms Røde Kors var representert med 3 deltakere og 2 veiledere fra Harstad Røde Kors, 3 deltakere fraBalsfjord Røde Kors hjelpekorps, 1 deltaker fra Finnsnes Røde Kors og 2 deltakere og 1 veileder fra BergRøde Kors hjelpekorps. Alle var kjempefornøyde med RØFF-campen som ga ny inspirasjon til å fortsettemed RØFF-aktiviteter hjemme. Til neste år håper vi på en enda større deltakelse fra Troms og RØFFgruppene.Hanna og Matilde fra Berg Røde Kors RØFF syns det var kjempegøy på RØFF-camp!Frivillige fra TromsFinnsnes Røde Kors hjelpekorps stilte opp somsanitetsvakter under helga, og i tillegg var detflere frivillige fra Røde Kors Ungdom som hjalp tili sekretariatet. De fleste ansatte på distriktskontoretstilte også opp, og i tillegg fikk vi hjelp franoen av de hjemvendte norske ungdomsdelegatene.Den viktigste delen av jobben ble likevelgjort av den nasjonale ressursgruppen til RØFF ogRØFF-koordinator Esben Eyde. Et flott team sombidro til at campen ble et mer eller mindre knirkefrittarrangement.Etter endt RØFF-camp håper vi deltakerne sitter igjen med gode opplevelser, følelse av mestring og minnerfor livet.16


Av: Hanne Hovde ByeBli kjent med våre nye ansatteI begynnelsen av august har vi fått to nye ansatte i Troms Røde Kors. Daghild Tonning er ny”Tilrettelegger organisasjonsutvikling” (med hovedfokus på oppvekstaktiviteter) på distriktskontoret,mens Maria Birkely er ny Tilrettelegger for ”Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet.”Daghild Tonning – tilrettelegger organisasjonsutvikling i Troms Røde KorsDaghild Tonning er 34 år, Harstadjente og mor til Leah Celine på 15 måneder. Hun har lang arbeidserfaringsom bookingsjef og konferanseansvarligpå Thon Hotell, i tillegg har hun lenge værtaktiv frivillig i Kreftforeningen. Over flere år harDaghild, sammen med en venninne, vært hjernenbak flere vellykkede ”Krafttak mot kreft”arrangement i Harstad. Daghild har en bachelori reiseliv og turisme og i tillegg har hun 1 årmed prosjektledelse fra produsentstudie. Utdanningenog erfaringen fra store arrangementkom veldig godt med når Daghild tok kontrollenover sekretariatet på RØFF-campen. Derkom systematikeren og ordensmennesketfram, og hun gjorde en fantastisk jobb medlogistikken i RØFF-campen.Bruk meg!Daghild har vært støttemedlem i Harstad Røde Kors i mange år, og har fått en god oversikt over RødeKors gjennom søsteren som er aktiv i Kvæfjord Røde Kors hjelpekorps. Daghild forteller at hun deler desammen verdiene som Røde Kors står for, og hun er stolt over å jobbe i en så flott organisasjon. I sin nyejobb ønsker å være med på å utvikle og legge til rette for lokalforeningene. Målet er å være tilgjengelig ogkunne bidra til at de frivillige lykkes i sitt arbeid. Hun kan komme med innspill, støtte og være der, og nåoppfordrer Daghild alle lokalforeningene til å ta kontakt og bruke henne. Hun gleder seg til å komme ordentligi gang!RØFF, Røde Kors Ungdom og BARKSom tilrettelegger for oppvekst på distriktet vil Daghild ha som hovedoppgave å følge opp Barnas RødeKors, RØFF og Røde Kors Ungdom. Hun gleder seg til å jobbe med frivillige og tillitsvalgte og målet er åvære tilgjengelig og en støttespiller. RØFF har hun allerede fått god kjennskap til gjennom mange intensedager i forkant og under RØFF-leiren på Haraldvollen. Daghild forteller at RØFF-campen var en flott startpå jobben. Hun ble kjent med mange flotte mennesker, fikk mange gode innspill på hvordan det jobbesmed RØFF rundt omkring i landet og har fått mange tips og innspill fra lokalforeninger som har lyktes. Nåhåper hun å kunne være en støttespiller for de som driver, eller ønsker å starte opp, en RØFF-gruppe i sinlokalforening. ”RØFF er et flott fritidstilbud med et utrolig potensial: det er enkelt å starte opp, det eruendelige muligheter, det behøver ikke koste mye og det er fin arena for å møte andre ungdommer,”smiler Daghild. Hun understreker at ”det er ikke nødvendig med mye kunnskap på forhånd, man lærerunderveis og samarbeid gjerne med de andre RØFF-gruppene” er Daghilds oppfordring!17


Maria Birkely – tilrettelegger ”Frivillighet som treningsarenafor arbeidslivet”Maria er 34 år, Tromsøjente og mor til Oskar på 3 år. Hun har enbachelor i internasjonale studier fra Oslo, økonomi og administrasjonfra BI, og i tillegg har hun studert litt språk. Før hun begyntei Tromsø Røde Kors jobbet hun som internasjonal rådgiver iNæringsforeninga i Tromsø-regionen hvor hun blant annet hjalpbedrifter å legge til rette for utenlandsk arbeidskraft. På fritidengår mye av tiden til familien, men når tiden tillater det liker hundelta på kurs for å lære nye ting, gå på fjellturer, dra på hytta ognå har hun også begynt på yoga. Noe av det beste Maria kan gjørefor å hente energi er å gå tur i skogen.Frivillig i Oslo Røde KorsSom student på internasjonale studier lærte Maria mye om RødeKors, og hun kunne allerede da tenke seg å jobbe i organisasjonen.For å lære mer om internasjonal humanitær rett og se hvaNorges Røde Kors jobber med lokalt meldte hun seg som frivillig iOslo Røde Kors. Som frivillig dro hun ut til ungdommer, konfirmanter og elever for å gi opplæring i regler ikrig, og hun fikk på denne måten prøve teorien ut i praksis. Maria forteller at denne erfaringen medholdningsskapende arbeid var veldig lærerik. Verdiene Røde Kors har er noe Maria identifiserer seg medog hun syns det er spesielt spennnende at Røde Kors jobber på tre nivåer: lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Maria har en utdannelse som er skreddersydd for å jobbe i ikke-statlige organisasjoner som Røde Kors.Maria forteller at hun ønsker å jobbe i Røde Kors fordi ”det er en bærekraftig organisasjon med internasjonaltnedslagsfelt.” Hun er ”stolt over å jobbe i en organisasjon som gjør så mye bra for medmenneskerhvor målet er at folk skal ha en bedre hverdag.Frivillighet som treningsarena for arbeidslivetMarias stilling er nyopprettet og finansieres av FARVE-midler fra NAV sentralt. Målet er å se om RødeKors kan brukes som praksisarena for mennesker som trenger litt ekstra oppfølging for å komme ut i arbeidslivet.På denne måten vil Tromsø Røde Kors få flere i praksis som på forskjellige måter vil bidra i aktiviteterog prosjekter på Røde Kors huset, samtidig som deltakerne får en meningsfull hverdag, arbeidstreningog ikke minst erfaring. Prosjektet vil bli fulgt av en forsker fra Oslo som har som mål å se om detoffentlige og frivillige kan samarbeid om arbeidslivet. Maria er veldig glad for at prosjektet blir fulgt oppmed følgeforskning og spent på hva resultatet av forskningen blir.Tromsø Røde Kors som arbeidsplassMaria er positivt overrasket over det gode og trygge miljøet som er på Røde Kors huset i Tromsø. Hunbeskriver arbeidsplassen som ”raus og med et veldig flott menneskesyn som er både overraskende ogrørende.” Her er alle like, vi er rause med hverandre og de som kommer innom. Maria gleder seg nå til åkomme ordentlig i gang, til å jobbe med forskjellige mennesker og institusjoner.Vi ønsker Daghild og Maria velkommen til Røde Kors og lykke til!18


Ferie for alle på HaraldvollenÅrets sommeropphold i Ferie for alle ble arrangert 15-19.juli på Haraldvollen Røde Kors for 14 barnefamilierog 10 frivillige.Tradisjonen tro var det sommeropphold for barnefamilier på Haraldvollen Røde Kors senter. Nytt av åretvar det at de frivillige selv sto for planleggingen av aktivitetene.Gunn som er en av de frivillige i Ferie for alle inviterte til hyttebesøk med grilling og pinnebrød. Ellers vardet mange aktiviteter på Haraldvollen, som for eksempel aktivitetsløype, mimelek, fotballspilling ogstrandvolleyball.Besøket på Eggen gård var kjempepopulært blant de små, spesielt var det gøy med hestekjøring, å lekemed harene og mate sauene. Den store trampolinen ble også flittig brukt. De flotte damene i Bardu RødeKors stilte opp med nykokt kaffe, lefser, pølser og is, dette satte alle veldig stor pris på.Fylkesmann Svein Lundvigsen kom også på besøk, og han ble veldig imponert over ferietilbudet og defrivillige som stiller opp.Neste Ferie for alle arrangement blir i desember i adventstiden.19


NM i førstehjelpNM i førstehjelp 2013 arrangeres 30-31.august i Frognerparken i Oslo. Her konkurrerer Røde KorsHjelpekorpslag fra hele landet i førstehjelp. Tromsø Røde Kors hjelpekorps representerer Troms og lagetbestår av: Ingrid Knutsen, Ole Ragnar Mo, Håkon Storhaug, Elisabeth Soma Ingebrigtsen, Emili Zvanut, Odd-Bjørn Sørnes (lagleder) og Aleksander Øvre (dommer). I fjor kom laget fra Tromsø Røde Kors hjelpekorpspå en flott 5.plass, vi er spent på hva resultatet blir i år! Lykke til!Søk om støtte til tiltak for barn og unge på mottakTroms Røde Kors har søkt og mottatt 170.000 kroner fra UDI til å ha aktiviteter for barn og ungdom sombor på mottak i Troms i 2013. Lokalforeninger som har aktiviteter, eller ønsker å starte opp med aktiviteterfor barna og ungdommene som bor på mottakene i kommunen, kan nå søke om støtte fra dette tilsagnet.Støtte vil bli innvilget til lokalforeninger som har tiltak innenfor disse kriteriene:- Tiltak skal bidra til å gi en meningsfull hverdag til barn i mottak- Tiltak skal bidra til å normalisere barns barndom i mottak- Tiltak skal bidra til at barn er i fysisk aktivitet- Tiltak skal bidra til at barn opparbeider seg ferdigheter gjennom ulike aktiviteter- Tiltak skal styrke barnas mestringsfølelseVi oppfordrer spesielt til å ha aktiviteter ute i naturen som for eksempel fisketurer, bærplukking, skigåing,aking, skøyting, osv. Det er for eksempel mulig å søke om støtte til transport for barna og de frivillige slik atde kan dra på tur, og støtte til innkjøp av fiskestenger, akebrett, osv.Lokalforeninger som ønsker å søke om støtte må sende inn følgende opplysninger til Troms Røde Kors:Navn på lokalforeningKontaktpersonPlan for aktiviteteneBudsjett og søknadssumSøknad sendes til Troms Røde Kors på PostTroms@redcross.no innen 16.august 2013.20


Nytt fra Norges Røde KorsNytt valgfag, nye muligheter – ”innsats for andre”Skolene er en viktig arena for holdningsendring og kunnskapsformidling. Gjennom en lengre prosess harKunnskapsdepartementet bestemt at læreplaner og valgfag i ungdomsskolen skal revideres. Dette har førttil et nytt valgfag, "Innsats for andre" (trykk på ‘ctrl’ tasten og museklikk på blå tekst for å få opp siden),som skal tilbys fra høsten av.Som formål skal faget gjøre elevene:«i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser ogkunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skallokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet.Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noesom kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår ifaget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Egetengasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid ogsosial verdiskaping er.»I kraft av den store utbredelsen av frivillig arbeid i Røde Kors-regi, er dette en gylden mulighet for oss til åsynliggjøre lokale Røde Kors-aktiviteter i skolene. Dette kan i det lange løp føre til flere frivillige ogmedlemmer, og på kort sikt får vi vist frem det viktige arbeidet som gjøres lokalt.I beskrivelsen av valgfaget kommer det fram at elevene skal:«kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak sombidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene. I arbeidet skal elevenesamhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktivitetenskjer.»Det er mange måter å bistå skolene med dette! Vi som Røde Kors må være forberedt på henvendelser fraskolene og ungdommen selv. Tenk gjerne på hvordan dere kan bruke elevene i lokale aktiviteter, om derehar muligheten til å holde ‘åpent hus’, eller ’åpne møter’. Kanskje oppstart av en lokal Røde Korsungdomsgruppe er ønskelig? Innføringen av dette valgfaget kan også brukes aktivt for å reklamere forRøde Kors’ arbeid i kommunen. Oppsøk gjerne skolene direkte, slik at de velger Røde Kors fremfor andrefrivillige kanaler i kommunen.Vi håper dere benytter denne muligheten til å vise frem Røde Kors til lokale skoleungdommer og lærere.For mer informasjon, kontakt kristina.rickfelt@redcross.no21


Datahjelp for frivillige i Røde KorsPILOT DATAHJELPTrenger du hjelp til bruk av Røde Kors IKT systemer?Det vil i perioden 15.september-15.desember være åpen IT Helpdesk, ”Datahjelp,” for frivillige.Åpningstiden er:Tirsdag og Torsdag fra kl.14-18Telefon # 05003 – tastevalg 2E-post til Datahjelp@redcross.noSom en konsekvens av at frivillige i Røde Kors får tilgang til flere og flere ITsystemer,skal vi i høst kjøre en pilot for å se hvordan vi kan gi bedre støtte tilbruken av disse systemene. Deretter vil det bli gjort en evaluering og en evt.anbefaling om videre drift av IT Helpdesk.MangfoldsukaMangfoldsuka holdes 14.- 20. oktoberI Mangfoldsuka 2013 vil hele Norge løfte frem innvandrere som en ressurspå samfunnets ulike arenaer. For Røde Kors er uka en unik mulighettil å rekruttere nye, motiverte frivillige og styrke samarbeidet medeksterne aktører som minoritetsorganisasjoner. Og vi spør: Kjenner duen mulig vinner av Mangfoldsprisen i Røde Kors?Røde Kors har fått i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet(BLD) å mobilisere til markeringer i løpet av en nasjonal mangfoldsuke. Itillegg til Røde Kors og andre frivillige organisasjoner kan kommuner,skoler, arbeidsgivere, statlige etater og myndigheter og andre aktører i22


Norge markere sitt mangfoldsarbeid. Uka blir til og formes av alle aktørers bidrag i hele landet. Samlet blirdet en rekke ulike markeringer under paraplyen Mangfoldsuka 2013. Ønsket er at et felles løft i én uke kanskape synergieffekt for alle aktørers innsats.I Røde Kors vil vi vise frem gode eksempler på mangfold:– Aktiviteter der flere nasjonaliteter er representert– Samarbeidsprosjekter med minoritetsorganisasjoner– Ressurspersoner, frivillige og ansatte med innvandrerbakgrunnFortell om de gode eksemplene til lokale medier, på stand, på arrangementer og på nettsidene deres.Norges Røde Kors vil arrangere Humanitært Forum.Distriktene oppfordres til å gjøre det sammeVi innfører «Mangfoldsprisen i Røde Kors»! Se neste side.Hvorfor markere Mangfoldsuka 2013 i ditt distrikt eller i din lokalforening?– Dere kan verve flere motiverte frivillige som har verdifull kompetanse og livserfaring– Dere kan styrke samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og minoritetsorganisasjoner.– Ved å dele gode eksempler kan dere inspirere andre lokale ledd, eller bli inspirert.– Dere kan vinne den første Mangfoldsprisen i Røde Kors!Kanskje det er du eller dere som vinner den første «Mangfoldspriseni Røde Kors»!Vi innfører «Mangfoldsprisen i Røde Kors». Prisen deles ut for første gang i løpet av Mangfoldsuka2013: 14. – 20. oktober.Prisen kan for eksempel gå til: En enkeltperson eller lokalforening som har utmerket seg med arbeid for etnisk mangfold i Røde Kors En enkeltperson som har blitt rekruttert til Røde Kors for sin kunnskap og kompetanse, ikke kun for sin innvandrerbakgrunn Et vellykket samarbeidsprosjekt med en minoritetsorganisasjon En enkeltperson eller forening som aktivt fremmer mangfold i Røde Kors, for eksempel gjennom kurs, temakvelderog aktiviteter for Røde Kors – og for den øvrige lokalbefolkningenDet vil bli nedsatt en jurymed både ansatte og frivilligesom vil kåre vinneren av«Mangfoldsprisen i RødeKors» 2013. Mer informasjonkommer påwww.rodekors.no/mangfoldsuka23


Bli med på Global Dignity Day!Vil du bli med i en samtale med ungdom om noe av det viktigste vi har her i livet, nemlig verdighet, og omhvordan små og store valg i livet kan påvirke verden på en positiv måte? Bli med som veileder på GlobalDignity Day, onsdag 16. oktober 2013!Gjennomføringen av Global Dignity Day bygger på at frivillige over hele landet setter av en halv dag og tarrollen som veiledere i et skoleopplegg som varer i to timer. Dette skoleopplegget foregår både i plenummed alle elevene og klassevis.Som veileder vil du lede en klasse gjennom gruppearbeid og diskusjoner omverdighet, der målet er å få elevene til å reflektere rundt hva verdighet erfor dem, og få dem til å dele egenopplevde historier og eksempler påverdighet. Opplegget er beregnet på førsteklassetrinnet ved videregåendeskoler.Global Dignity Day er en unik mulighet til å engasjere seg iverdighetsbasert ledelse og i holdningsskapende ungdomsarbeid. Vi kangarantere en innholdsrik dag, med refleksjoner og sterke historier fra elevene.Registrer deg som frivillig her:http://frivillig.globaldignity.no/default.aspx?did=9088261&loadappid=0&formarrangement=9088369Søk støtte fra GjensidigestiftelsenGjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i detenkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.Gjensidigestiftelsen ønsker spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn og ungesoppvekstvilkår", men alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler som har prosjekter som omhandlertrygghet og helse, uansett alder eller målgruppe, oppfordres til å søke.Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende.Søknadsfrist er 15.september.Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her:http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stotte24


Søk støtte fra Eckbos-LegaterHer er nok en mulighet om å søke om midler fra Eckbos Legat. I 2012 ble det utdelt til sammen 14,8millioner til totalt 426 mottakere. Så her er det muligheter. Spesielt støtter de vanskeligstilte, som barn,rusmisbrukere/tidligere rusmisbrukere, osv.Spesielt innenfor følgende formål er det relevant for dere i Røde Kors å søke om støtte:Legatet har til formål å yte støtte til fremme av:– sosialt og humanitært arbeid, samt støtte til vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge– arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring, samt støtte til medisinsk forskning– idrett, friluftsliv og frisksport i NorgeStyret skal ved de årlige utdelingene søke å tilgodese samtlige formål. Dette er likevel ikke til hinder for atstyret i enkelte år kan velge å prioritere ett eller enkelte av formålene.Søknadsfrist er 15.september. (Skjemaet er tilgjengelig fra 15.august).Søknadskjema og mer informasjon finner dere her:http://www.eckbos-legater.no/SoeknadDu kan-midler fra StorebrandStorebrand ønsker å være en støttespiller for alle som ønsker å sette i gang samfunnsnyttige tiltak. De er på jaktetter å støtte de riktig gode små tiltakene som er så betydelig for dem det gjelder.Du kan–konkurransen fordeler midler to ganger i året, og de har definert to målgrupper som vi ønsker å nå i 2013.Hvert prosjekt kan søke om støtte opp til 50 000 kroner.Neste søknadsfrist er 1. oktober 2013.Målguppe 1: IldsjeleneVi inviterer deg til å tipse oss om ildsjelene i ditt nærmiljø. Fortell oss hvorfor nettopp din ildsjel fortjener enpåskjønnelse som kan brukes i deres prosjekt.Målgruppe 2: Andre prosjekterLag og foreninger som evner å sette i gang samfunnsnyttige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.Mer informasjon og kriterier finner dere her: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/dukankonkurransen.htmlSøknadsskjema finner dere her:http://www.storebrand.no/storebrand/div_skjema/pamelding.nsf/dukankonkurranse?OpenForm25


Fond for dugnadsbaserte formålLivsforsikringsselskapet KLP har opprettet et fond for dugnadsbaserte formål.Fondet deler ut opptil 10.000,- til utvalgte prosjekter. Prosjektene må handle omhelse,miljø/klima eller humanitært arbeid. De må finne sted i Norge og gjennomførespå dugnad. Totalt deles detut inntil 500.000,- per år. Søknader behandles fortløpende.Så langt har det blitt delt ut midler til ulike tiltak som matkurs for unge kreftrammede, apparater tiltrimrom for hjerte- og lungesyke, skredredningsutstyr, oppgradering av turtraseer og polstring avlysstolper i skianlegg. Geografisk er tiltakene fordelt fra Kristiansand i sør og til Berlevåg i nord.Mer informasjon finnes her: https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/klps-dugnadsfond#7.4007Fondet har også en egen Facebook-side: https://www.facebook.com/Dugnadsfondet?ref=hlArtistgallaen 2013Som Fadder i Røde Kors hjelper du ikke bare ett barn, men hele barnets lokalsamfunn, slik at alle får det littbedre. Dette er Røde Kors fadderbarn. På TV2s Artistgalla lørdag 14. desember vil Røde Kors – sammenmed kjente artister og kjendiser vise hvordan vi hjelper de mest sårbare og utsatte barna rundt om iverden. Artistgallaen er et to og en halv times direktesendt innsamlingsprogram hvor Røde Kors skal skaffefaste givere til det internasjonale arbeidet. Via 5 reiseskildringer fra arbeidet vårt i felt rundt om i verdenskal vi vise seerne det viktige arbeidet som gjøres for å gi sårbare barn og deres familier trygg og bedrefremtid.Hvem får årets frivillighetspris?Nå er jakten på årets Frivillighetspris-vinner i gang! Vinneren blir feiret avkulturministeren og en samlet frivillighet på FNs internasjonalefrivillighetsdag 5. desember.Finnes årets prisvinner i nettopp din lokalforening/dit distrikt? Bruk noenminutter av din tid på å kaste glans over noen som gir av sin tid til gledefor andre: Nominér kandidater til Frivillighetsprisen 2013.26


Med Frivillighetsprisen feirer vi all den fantastiske innsatsen som nedlegges av frivillige – barn, ungdom ogvoksne, enkeltpersoner og lokale foreninger – over hele landet. Husk at Frivillighetsprisen ikkenødvendigvis er en pris for ”lang og tro tjeneste”, og at en initiativrik og engasjert ungdom kan være en likegod kandidat!Vi mener det er flere fra Troms Røde Kors som vi kan nominere. Send inn forslag og begrunnelse tildistriktskontoret eller gå direkte på www.frivillighetsprisen.no innen 5.september.Årsrapport 2012- Norges Røde KorsÅrsrapporten fra Røde Kors med årsberetning og aktivitetsregnskap er nå klar. En fin oppsummering avåret, hvor orkanen Dagmar, matkrisen i Vest-Afrika, leksehjelpens 20-årsjubileum, Syria-konflikten ogensomhetskampanjen er noen av sakene som fyller innledningen. Deretter følger beretning fra de ulikeRøde Kors-aktivitetene, sammen med en del tall som kan være fine å vise til i ulike sammenhenger – ogsålokalt. Disse er bl.a. basert på alle lokalforeningenes innsendte QLM-tall. Det er også gledelig å lese at RødeKors er så synlige i norske medier. Organisasjonen vår var omtalt i 32 500 artikler i fjor.Du kan lese den eller skrive ut rapporten her:https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/okonomistyring/Regnskap/Fagomrde%20%20for%20alle/Årsrapport%202012%20høyoppløselig.pdfÅrsrapport 2012 i lokalforeningene – send tilmedlemskontoretRøde Kors søker driftsstøtte og aktivitetsstøtte hvert år. Organisasjonen vår er avhengig av underskrevneårsrapporter for hvert år for å gjøre dette. Lokalforeningene sender selv inn disse til medlemskontoret.Enkelte distriktskontor har tatt på seg å gjøre dette på vegne av lokalforeningene i sitt distrikt. Er du i tvilom hvordan dere gjør det hos deg, kan du ta kontakt med distriktskontoret. Medlemskontoret sentralt kansvare på om din lokalforening har levert rapport eller ikke. Hittil i år har ca. 50% av lokalforeningene levertdette, hvilket betyr at det fortsatt mangler en del rapporter. Det er absolutt ingen fare å fylle ut og sendeinn skjemaet to ganger!Skjemaene for utfylling har medlemskontoret sendt ut i februar og det er sendt påminnelse i e-post til alledistriktskontor. Likevel ser vi at det kan være lurt med nok en påminnelse. Skjemaene skal si hvem som satti styret 31.12.12 og må signeres av leder fra 2012 eller to medlemmer i lokalforeningens styre som satt i2012. Det er mange styrer som fortsatt har medlemmer som satt i 2012, så vi håper dette skal gå greit. Herer skjemaet for Årsrapport 2012:https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen/Fagomrde%20%20for%20alle/Skjema%20for%20%C3%85rsrapport%202012.docxAbsolutt siste frist for å sende inn årsrapportskjema for å sikre drifts- og aktivitetsstøtte er 1.september2013. Send inn til: Norges Røde Kors, Medlemskontoret, Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo.27


Oppstartstøtte for nye RØFF-grupperØnsker din lokalforening å starte opp en RØFF-gruppe? Her er en enkelsjekkliste.√ Først handler det om å finne noen friluftskompetente veiledere, som vil jobbemed friluftsliv og ungdom.√ Veilederne må lage en aktivitetsplan for den første perioden. La det være aktiviteter som er attraktive forungdommer. Det vil være naturlig at aktivitetene varierer fra hvor i landet det er.√ Når gruppa har blitt litt mer trygg på hverandre velges det en ledergruppe blant ungdommene.√ Husk at hensikten med RØFF er at ungdommene selv må være aktive i utviklingen av RØFF. De voksnekan gjerne hjelpe med å utvikle videre planer. Men veilederne er, som ordet tilsier, veiledere.√ Friluftsliv er som skapt til teambuilding – man blir rett og slett tvunget til å jobbe sammen.Dette er et minimumskrav til RØFF-veiledere, men det er et krav alle ansvarlige, friluftslivsinteresserteburde kunne leve opp til: De må ha førstehjelpskompetanse som et minimum NGF, eller tilsvarende. Slikalle i Røde Kors skal ha for å kunne ivareta sikkerheten i den daglige aktiviteten. De som skal driveopplæring i redning og førstehjelp bør ha kompetanse tilsvarende førstehjelpskurset i hjelpekorpsprøven.OBS! Alle nystartet grupper kan søke om 20.000 kr i etableringsstøtte. Pengene må brukes på utstyr ellertiltak for aktiviteter.For å søke om støtten kan man henvende seg til rådgiver Esben Eyde i Hjelpekorpssekretariatet:Esben.eyde@redcross.noStøtt arbeidet i Syria!Daglig rammes sivile i konflikten i Syria, minst halvparten er barn.Som følge av den alvorlige situasjonen blir mennesker drevet på fluktfra alt de har, mange syke og skadet. Røde Kors har unik tilgang til helelandet og deler daglig ut mat, vann, tepper og gir helsehjelp til menneskersom ikke lenger har tilgang til lege og sykehus. Til dette arbeidettrenger vi nå din støtte!Du kan gi din støtte her:http://gi.rodekors.no//epages/RodeKors.sf/no_NO/?ViewAction=ViewBBS_DonateFormAndre måter å gi på:- Kontonummer: 8200 06 10190- Gavetelefon: Ring 820 44 000 (200 kr)- SMS: send Syria til 2272 (200 kr)28


Lenker for aktive Røde KorsereEr det lenker du mener burde ståtther, tips oss gjerne:HanneHovde.Bye@redcross.noRessurssystemet er stedet hvor RødeKors samler utstyr: materiell, kompetanseog opplæring i ett felles system:http://ressurs.redcross.noKorsveien, intranettet hvor du finnerdokumenter oginformasjon for frivillige og ansatte:www.korsveien.noKorsveien/Om oss/Troms/På nettsidene Troms Røde Kors liggerdet nyhetsartikler, kontaktinformasjonog informasjon om aktivitetene:www.rodekors.no/tromsTroms Røde Kors på Facebook (kreveregen Facebookprofil):www.facebook.com/TromsRodeKorsTroms Røde Kors på Twitter:@TromsRodeKorsDiba:https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/lokalforening/dibahjelpeside/Sider/default.aspxI Røde Kors-butikken kan dere kjøpeprofileringsmateriell, utstyr og bekledning.Man må være pålogget.www.rodekorsbutikken.no29


Aktivitetsplanhøsten 2013September-oktoberSeptember-NovemberUngdomsdelegatene Williamog Willian kommer til Tromsfor å hjelpe oss i 2 måneder.Ungdomsdelegatene skal jobbe medgatemegling, rekruttering ogopplæring.Mangfoldsuka14-20.oktoberGlobal Dignity Day16.oktoberHøstleir for Røde KorsUngdomNår: 25-27.oktoberHvor: HaraldvollenInfoAnsvarlig utgiver:Troms Røde Kors,Havnegata 20, 9405 HarstadAnsvarlig redaktør:Hanne Hovde ByeLayout: Darya Kudari30


KontaktDistriktsstyretViggo Fossum Distriktsstyreleder viggofossum@gmail.com 90526354Magnus Engeset Nestleder engeset.magnus@gmail.com 91835888Trine-Lise W. Fossland Medlem tfossland@gmail.com 90660855Ingrid Hovda Lien Medlem ingrid.hovda.lien@uit.no 48006311Darya Kudari Medlem ungdom dkudari@hotmail.no 97845518Viktor Hansen Medlem hjelpekorps vikt-h@online.no 90788891Ingfrid Fossbakk Medlem omsorg ingfrid.fossbakk@gmail.com 91304292Inger Elvevoll Varamedlem inger.elvevoll@fotball.no 99749581DistriktskontoretTord Eriksen Daglig leder tord.eriksen@redcross.no 95704786Hans Karolius Rådgiver hans.karolius@redcross.no 91790433Trond Henningsen Økonomi/omsorg trond.henningsen@redcross.no 99016869Hanne Hovde Bye Kommunikasjon HanneHovde.Bye@redcross.no 47408116Daghild Tonning Oppvekst daghild.tonning@redcross.no 90861349Kontor TromsøSissel Olsen Daglig leder sissel.olsen@redcross.no 97795760Kjell-Roger Andersen Adm.leder kjell.andersen@redcross.no 97028308Nina Moe-Nilssen Flerkultur nina.moe-nilssen@redcross.no 90517420Odd-Bjørn Sørnes Hjelpekorps odd.sornes@redcross.no 90238250Sandra Milena Iden Oppvekst/Leksehjelp sandra.iden@redcross.no 46894183Marit Elverland Oppvekst/Gatemegling marit.elverland@redcross.no 90550575Maria Birkely Tilrettelegger arbeidspraksis maria.birkely@redcross.no 94970460Kontor HarstadSabina Eliassen Flerkultur sabina.eliassen@redcross.no 94153524Lasse Løtveit Gatemegling lasse.lotveit@redcross.no 91163620Haraldvollen Røde Kors senterKontor haraldvollen@dcpost.no 77834100Tor-Eilif Emaus tor.emaus@redcross.no 90145544LokalforeningsledereLisa Bakkevold Balsfjord RK omsorg lisa-ba@hotmail.no 97060521Anne Marit B. Hansen Balsfjord hjelpekorps balsfjord-rk-hjelpekorps@live.no 90130051Øystein Figenschou Bardu Røde Kors figen@online.no 95036259Bent Einarsen Berg RK hjelpekorps ltjosaas@online.no 97659080Liv Hestdal Birtavarre Røde Kors liv.hestdal@gmail.com 40286215Stein Resvoll Finnsnes Røde Kors lokalfor@start.no 97142666Jorunn Krogh Gryllefjord Røde Kors 90899249Berit Eikanger Harstad Røde Kors ber-eika@online.no 91523570Knut Nilsen Kvæfjord RK hjelpekorps kjo-n@online.no 90621322Jørgen Haagensli Longyearbyen hjelpekorps lybrk@online.no 91109739Ole Bjørnar Berglund Lyngen Røde Kors ole_bjoernar@hotmail.com 97652564Børge P. Eilertsen Målselv Røde Kors malselvrodekors@gmail.com 97472766Kirsten Pedersen Nordreisa Røde Kors kirstenapd@gmail.com 99000726May Eriksen Salangen Røde Kors sfrivill@online.no 99581707Odd Nilsen Sandstrand Røde Kors oddni2@online.no 41227763Bernt Henriksen Skjervøy Røde Kors 47382432Kristine Vik Skånland Røde Kors kr-vi2@online.no 41274748Heidi Johansen Tromsø Røde Kors hjconsulting@online.no 4040590031

More magazines by this user
Similar magazines