13.07.2015 Views

Møteinnkalling Planutvalget DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I ...

Møteinnkalling Planutvalget DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I ...

Møteinnkalling Planutvalget DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Planutvalgets møte 21.08.2008SaklisteSidePS 83/08 Referatsaker 1PS 84/08 Delegerte saker 35PS 85/08PS 86/08PS 87/08PS 88/08PS 89/08PS 90/08PS 91/08PS 92/08PS 93/08PS 94/08Avgjøres av bystyretForslag til reguleringsplan for Kong Fredrik II Golfbane- Sentrum ØstForslagstiller: Per Andrè Hansen landskapsarkitekter asForslag til reguleringsplan for Øra Syd - SentrumSpørsmål om konsekvensutredningForslagstiller: Cowi ASUtsatt - befaringKrosneslund 7b - gnr 54, bnr 20 - OnsøySøknad om ny bolig - dispensasjonTilth: Marit og Morten EvensenUtsatt - befaringHankø - gnr 105 bnr 151 - OnsøySøknad om rammetillatelse - delvis endret prosjekteringTilth: Eivind AstrupUtsatt - befaringElingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - OnsøyKlage på pålegg om tilbakeføring av driftsbygningKlager: Ole Kristian NordliSnorresvei 14 - KråkerøyKlage på godkjent oppføring av ny boligKlager: Henriksen, Kolstad, LarsenRødsdalen 14 - gnr 52, bnr 34 og 43 - OnsøyKlage på vedtak i sak 1001/07Søknad om fradeling av 2 parseller til boligformålKlager: Adv. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund EriksenGnr 55, bnr 209 - OnsøyKlage på Planutvalgets vedtak av 26.06.08 - godkjenning av bryggeKlager: Fylkesmannen i ØstfoldSkytterveien 7 C - gnr 208 bnr 1 fnr 1323 - SentrumKlage på delegert vedtak av 22.05.08, saksnr 920/08Klager: Bryggeriveien 60-74 VelforeningLangøyveien 19 - KråkerøyVedtak om tvangsmulktTilth: Knut Olaf Sand63114155185229269291311325367Orienterings/drøftingssaker:Arealplansjefen vil orientere om arealplanavdelingen.


PS 83/08 ReferatsakerRS 25/08 Kjenneveien 15 - gnr 32, bnr 2 - OnsøyOmgjøring av tidligere vedtak - bruksendring av anneks ("Lisastua") til boligSøker: Lisbeth AntonsenRS 26/08 Stenebråten - gnr 113, bnr 27 og 29 - OnsøyKlage på vedtak i sak 2194/05 av 09.12.05Klager: Adv. Helge Skaaraas pva André JaworskiRS 27/08 Granliveien 20 B - gnr 46, bnr 2, fnr 8 - OnsøyKlage på vedtak i sak 2361/07 av 17.12.07Klager: Anne og Jan SekkelstenRS 28/08 Verkstedveien 6 - gnr 422, bnr 480 - KråkerøyKlage på vedtak i sak 1248/07 av 05.06.07Klager: Berit E. Næss og Bjølstad VelforeningRS 29/08 Øyenkilen - gnr 60, bnr 264 - OnsøyKlage på vedtak i sak 1229/07 av 02.07.07Klager: Anne-Lisbeth HaugeRS 30/08 Mosseveien 260 A - OnsøyKlage på vedtak i sak 1423/07 av 07.08.07Klager: Shah NawazRS 31/08 Vikaneveien 359, Østre Vikane - OnsøyKlage på vedtak i sak 880/07 av 30.05.07Klager: Bjar Arkitekter AS pva Fredrikstad Seilforening


PS 84/08Delegerte vedtakSeleksjon:Rapport generert: 06.08.2008Utvalg: 127 - Planutvalget - delegerte, Journaldato: 06.06.08 - 01.08.08, Status: F,j,aUtvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 34444/2008 542/08 DS 20.06.2008 Fjellveien 42 - gnr 424 bnr 1 fnr 148 - KråkerøyGodkjent søknad om tillatelse til fasadeendring ogbruksendringTh: Thomas WestlundBYG 56201/2008 858/08 DS 20.06.2008 Ekveien 1 - gnr 100 bnr 1 - OnsøyGodkjent søknad om fasadeendring/nye vinduerm/innredning hems - dispensasjonSøker: Cowi ASBYG 61390/2008 979/08 DS 10.06.2008 Holteåsen 26 - gnr 426 bnr 140 - KråkerøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - oppføring avbolig og garasjeTh: Thomas ArnesenBYG 61721/2008 983/08 DS 06.06.2008 Trosvik Torv 4 - gnr 300, bnr 1382 - SentrumAvslått søknad om oppføring av tilbyggTh: Kenneth BeldoBYG 61753/2008 985/08 DS 10.06.2008 Hassingveien 16 - gnr 208 bnr 2 fnr 1037 - SentrumAvslag på melding om tiltak for innsetting av vinduTh.: Mohammed FattahiBYG 61938/2008 987/08 DS 10.06.2008 Søndre Skrellen 12 - gnr 210 bnr 726 - SentrumInnvilgelse av dispensasjon fra regulert byggegrense ogreguleringsbestemmelsene $$ 3 og 4Godkjent søknad om riving/oppføring av garasjeTh: Ann-Lisbeth Eriksen og Stein O. SvendsenBYG 62818/2008 995/08 DS 06.06.2008 Syenittveien 3 - gnr 204 bnr 156 fnr 173 - SentrumGodkjent søknad om oppføring av påbyggTh: Atle WernersenBYG 62955/2008 998/08 DS 10.06.2008 Friggs vei 1-5 - gnr 609 bnr 270 - BorgeGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - tre boliger irekkeTh: Rolvsøy Byggservice AsBYG 63027/2008 999/08 DS 06.06.2008 Gunnesvei 10 - gnr 609 bnr 66 fnr 339 - BorgeGodkjent melding om utvidelse av terrasseTh: Gunnar Morgan EriksenBYG 63029/2008 1000/08 DS 06.06.2008 Vikaneveien 131- gnr 62 bnr 87 - OnsøyGodkjent søknad om rammetillatelse for bruksendring -endring av boenheterTh.: Heidi Rian og Øyvind LarsenBYG 62479/2008 1001/08 DS 10.06.2008 Ytterstadveien 4 - gnr 102 bnr 54, 63 - OnsøyGodkjent søknad om dispensasjon fra LNF-områdeGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Børge Strande og Marthe-Lise RosselandBYG 63158/2008 1002/08 DS 06.06.2008 Pålegg om fjerning av midlertidig treplatting veduteservering - Hotell City, Nygaardsgt. 44-46, JSide: 1 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelSentrumBYG 63173/2008 1003/08 DS 06.06.2008 Koretveien 36 - gnr 121 bnr 139 - OnsøyGodkjent søknad om ombygging av boligTh: Terje D. AndersenBYG 63192/2008 1004/08 DS 06.06.2008 Oredalsveien 104 - gnr 210 bnr 234 - SentrumGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Didrik EllefsenBYG 63276/2008 1006/08 DS 06.06.2008 Stenbekkveien 3 - gnr 615 bnr 1 fnr 105 - BorgeGodkjent søknad om tilbygg/påbygg boligTh: Mette og Morten HansenBYG 63280/2008 1007/08 DS 06.06.2008 Ilaveien 80 - gnr 201 bnr 33 - SentrumInnvilgelse av dispensasjon fra plankravetGodkjent søknad om oppføring av vevstueTh: Berit og Ragnar JohnsenBYG 63309/2008 1008/08 DS 06.06.2008 Stortorvet 7 - gnr 300 bnr 1214 - SentrumGodkjent søknad om bruksendring - Supporterkafe - FFKTh: PlankehaugenBYG 63514/2008 1013/08 DS 06.06.2008 Stockmansvei - gnr 66, bnr 611 - OnsøyGodkjent melding om utvidelse av verandaTh: Grete Marie HobberBYG 63688/2008 1015/08 DS 12.06.2008 Engeberget 12 - gnr 66 bnr 483 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av bod (bra. 15 kvm)Th: Geir SætvedtBYG 63764/2008 1016/08 DS 16.06.2008 Ytterstadveien 61 - gnr 104 bnr 7 - OnsøyGodkjent søknad om dispensasjon fra LNF-område, samtFredrikstad kommunes vedtekterGodkjent søknad om riving av gammel garasje, samtoppføring av ny garasjeTh: Hans-Kristian AntonsenBYG 63834/2008 1017/08 DS 06.06.2008 Søndre Kongsvei 11 - gnr 601 bnr 48 fnr 144 - BorgeGodkjent melding om tilbygg til boligTh: Lars-Erik GustavsenBYG 63894/2008 1018/08 DS 10.06.2008 Stoppordre i henhold til Plan- og bygningsloven § 113,Sorgenfri - arbeid med overvannsanlegg i et friområde JBYG 63892/2008 1019/08 DS 12.06.2008 Helleskilfjellet - gnr 62, bnr 247-248-249 - OnsøyGodkjent søknad om oppføring av anneksTh: Marianne og Espen KjernesBYG 64312/2008 1020/08 DS 10.06.2008 Torp mellom – Borge -Godkjent søknad om fradeling aveiendom – hjh: Christen A. Torp J Ivar Andreas GrønliBYG 64313/2008 1021/08 DS 12.06.2008 Søndre Rekvin 18 - gnr 433, bnr 8 - KråkerøyGodkjent søknad om rammetillatelse - riving/oppføring avbolig samt garasjeTh: Steinar LuudbladBYG 64343/2008 1022/08 DS 06.06.2008 Hytte nr 407, Øyenkilen - gnr 62, bnr 610 - OnsøyGodkjent melding om flytting samt utvidelse av uthusTh: Trude Grethe og Bjørn JensenSide: 2 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 63819/2008 1023/08 DS 06.06.2008 Igangsettingstillatelse for hele tiltaket - tilbygg ogrehabilitering - barnehage. N. Jul Andersens vei 6 Ab, Gressvik.BYG 64345/2008 1024/08 DS 10.06.2008 Buskogen 65 - gnr 426 bnr 160 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Per Willy SolaBYG 64708/2008 1025/08 DS 16.06.2008 Rødsbråtan - gnr 110, bnr 63 (felt II - OnsøyGodkjent søknad om påfyll av sand på badeplass 5-10 cm.Th: Planbo ResortBYG 64782/2008 1026/08 DS 10.06.2008 Vikaneveien 411 - hytte nr 1687 - gnr 85 bnr 57 - OnsøyGodkjent søknad om anleggelse av stikkledninger for vannogavløp, samt godkjent søknad ominnvendige sanitærarbeider i fritidsboligTh: Ebert NilssenBYG 64801/2008 1027/08 DS 06.06.2008 Sindings gate 18 - gnr 303 bnr 1022 - Sentrum ØGodkjent melding om oppføring av veranda samt tak ned tilkjellerTh: Fadil DibraniBYG 64832/2008 1028/08 DS 10.06.2008 Granliveien 5 - gnr 49 bnr 1 fnr 239 - OnsøyGodkjent melding om tilbygg, fasadeendring samt oppføringav verandaTh: NIna Sofie SlangBYG 64895/2008 1029/08 DS 10.06.2008 Vabakken - gnr 683 bnr 72 - BorgeGodkjent søknad om oppføring av forstøtningsmurTh: Simfro Holding ASBYG 64902/2008 1030/08 DS 10.06.2008 Hageveien 1A - gnr 730 bnr 14 - RolvsøyGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Børre ScheiBYG 64918/2008 1031/08 DS 10.06.2008 Perlemorveien 16 - gnr 601 bnr 431 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - bolig og garasjeTh: Tore HeieBYG 64941/2008 1032/08 DS 12.06.2008 Kortbølgen 3 - gnr 303 bnr 1743 - Sentrum ØGodkjent rammesøknad for oppføring av lagerbygg samtskiltTh: Minilageret asBYG 64952/2008 1033/08 DS 10.06.2008 Nedre Bommen 23 - gnr 426 bnr 190 - KråkerøyGodkjent ferdigattest - nybygg - bolig medsekundærleilighetTh: Shivesh SharmaBYG 65005/2008 1034/08 DS 10.06.2008 Løvli Terrasse 16 - gnr 607 bnr 8 fnr 121 - BorgeGodkjent melding om oppføring av ny garasje samttilbyggg til boligTh: Kjell Vidar HelgesenBYG 65009/2008 1035/08 DS 10.06.2008 Levvelveien 12 - gnr 112 bnr 210 - Onsøy Søknad omfradeling av eiendom - parsell til boligformålJBYG 65032/2008 1036/08 DS 10.06.2008 Hankø - gnr 105 bnr 188 - OnsøyGodkjent søknad om anneks og tilbygg til hytte, nybehandlingTh: Alf Egil LundeSide: 3 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 65042/2008 1037/08 DS 10.06.2008 Parkstien 8 - gnr 54 bnr 43 - OnsøyGodkjent søknad om enkelt tiltak for oppføring av garasjesom tilbygg samt fasadeendringTh: John Olav RavnbjørBYG 65068/2008 1038/08 DS 10.06.2008 Haldenveien 38 - gnr 601 bnr 7 fnr 20 - BorgeGodkjent melding om tilbygg til boligTh: Rune OlsenBYG 65275/2008 1039/08 DS 10.06.2008 Haldenveien 161 - gnr 658 bnr 19 - BorgeGodkjent melding om oppføring av veranda medtakoverbygg og utskifting av vinduerTh: Byggmester Arild Andreaasen ASBYG 65339/2008 1040/08 DS 10.06.2008 Rødsveien 12 - gnr 424 bnr 43 - KråkerøyGodkjent ferdigattest - innredning av to nye leilligheter isidebygning til EkheimTh: Ekheim Invest ASBYG 65436/2008 1041/08 DS 20.06.2008 Gamle Beddingvei - gnr 423 bnr 2 - KråkerøyGodkjent søknad om rammetillatelse - til riving avhovedlager og trafoTh: Værste ASBYG 65536/2008 1042/08 DS 12.06.2008 Ørmenveien 15 - gnr 16 bnr 16 - OnsøyInnvilgelse av dispensasjon fra pbl´s $ 20 - 6Godkjent melding om oppføring av veksthusTh: Steinar LarsenBYG 65542/2008 1043/08 DS 10.06.2008 Løvli Terrasse 5 - gnr 602 bnr 8 fnr 100 - BorgeGodkjent søknad om oppføring av enebolig og garasjeTh: Jorun og Ketil FogBYG 65682/2008 1045/08 DS 12.06.2008 Mosseveien 104 - gnr 45 bnr 43, 51 - OnsøyGodkjent søknad om oppføring av skilt- ogreklameinnretning YX ØrebekkTh: Reitan Servicehandel ASBYG 65788/2008 1046/08 DS 12.06.2008 S. Bangorsvei 18 - gnr 621 bnr 26 fnr 51 - BorgeGodkjent melding om innredning av underetasjeTh: Sherzad SuleimanBYG 65789/2008 1047/08 DS 12.06.2008 Hytte nr 2340, Skjæløyveien 114 - gnr 118 bnr 86 - OnsøyGodkjent melding om tilbygg ti hytteTh: Terje MartinsenBYG 65912/2008 1048/08 DS 12.06.2008 Nedre Bommen 45 - gnr 426 bnr 201 - KråkerøyGodkjent melding om garasje og godkjent søknad omutbygging av verandaTh: Magnus IngebrigtsenBYG 65955/2008 1049/08 DS 12.06.2008 Hytte nr 788, Hellekilfjellet - gnr 62, bnr 379 - OnsøyGodkjent søknad om sanitæranleggTh: Marianne og Torbjørn DamhaugBYG 66004/2008 1050/08 DS 12.06.2008 Emil Mørchs vei 1 - gnr 608 bnr 4 - BorgeGodkjent igangsettingstillatelse for bygging av småbåthavnTh: Arco Nova Bolig ASBYG 66108/2008 1052/08 DS 16.06.2008 Gnr 113, bnr 44,46 og 89 - OnsøySide: 4 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Mona RegboBYG 66228/2008 1054/08 DS 12.06.2008 Konditorveien 7 - gnr 205 bnr 125 - SentrumGodkjent søknad om fasadeendringTh: Vidar MoeBYG 66283/2008 1055/08 DS 12.06.2008 Paul Holmsens vei 69 - gnr 210 bnr 28 fnr 485 - SentrumGodkjent melding om verandaTh: Mohamad SibliniBYG 66327/2008 1056/08 DS 16.06.2008 Øraveien 2 - gnr 303 bnr 1186 - Sentrum ØGodkjent melding om etablering av midlertidig telt forlagring av soyalecithinTh: Denofa asBYG 66356/2008 1057/08 DS 12.06.2008 Herregårdsveien 52 - gnr 696 bnr 86 - BorgeGodkjent søknad om riving/tilbygg til bolig, ny garasjeTh: Lasse HansenBYG 66367/2008 1058/08 DS 12.06.2008 Hytte nr 717, Foten - gnr 60, bnr 298 - OnsøyGodkjent innredning av bad i hytteTh: Gerd Irene Frederikke BergersenBYG 66084/2008 1059/08 DS 12.06.2008 Råkollveien 107 - gnr 724 bnr 94 - RolvsøyGodkjent søknad om rammetillatelse for bruksendring avdel av bygning - dispensasjonTh: Helle og Stefan SoosBYG 66404/2008 1060/08 DS 20.06.2008 Seierstensgata 21 - gnr 300, bnr 1597 - SentrumGodkjent søknad om igangsettingstillatelseBruksendring/ombygging/fasadeendring/påbygg/riving/nybyggSøker: ab arkitekter asBYG 66486/2008 1062/08 DS 12.06.2008 Katrineborg 5 - gnr 303 bnr 1753 - Sentrum ØGodkjent melding om oppføring av tilbyggTh: Remi BergstrømBYG 66577/2008 1063/08 DS 12.06.2008 Fuglevik Indre 10 - gnr 439 bnr 45 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av verandaTh: Lotte GudesenBYG 66583/2008 1064/08 DS 24.06.2008 Bjørningstadveien 5 - gnr 202 bnr 37 - SentrumGodkjent søknad om fasadeendringTh: FrevarBYG 66667/2008 1065/08 DS 12.06.2008 Mar iusbakken 1 - gnr 112 bnr 103 - OnsøyGodkjent søknad om mudringTh: Engelsviken Canning ASBYG 66686/2008 1066/08 DS 12.06.2008 Holteåsen 2 - gnr 426 bnr 123 - KråkerøyGodkjent ferdigattest - oppføring av boligTh: Marianne og Finn NordamBYG 66810/2008 1067/08 DS 12.06.2008 Dikeveien 25 - gnr 735 bnr 229 - RolvsøyGodkjent søknad om tillatelse til oppsetting av skilt ogsandblåst folieSide: 5 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Rema 1000 Norge ASBYG 66892/2008 1068/08 DS 14.07.2008 Thorsøveien 135 - gnr 688 bnr 3 - BorgeGodkjent søknad om oppføring av nytt grisehusTh: Ottar WeelBYG 66990/2008 1069/08 DS 16.06.2008 Krabberødsvingen - gnr 238 bnr 32 - SentrumGodkjent melding om oppføring av garasje 38,5 kvm ogmønehøyde 4,2 mTh: Christian TveteBYG 67021/2008 1070/08 DS 16.06.2008 Pepperkroken 8 - gnr 53 bnr 415 - OnsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boligTh: Nina og Stig JacobsenBYG 67042/2008 1071/08 DS 16.06.2008 Torsnesveien 3-5 - gnr 303 bnr 1719 - Sentrum ØGodkjent melding om oppsestting av serveringstelt isommersesongen 2008Th: Offisersporten Hotell v/ Trine L. UndahlBYG 67175/2008 1072/08 DS 16.06.2008 Hytte nr 378, Femdalsund - gnr 429 bnr 5 (del) - KråkerøyGodkjent melding om tilbygg av våtrom til hytte samt takover del av plattingTh: Olav Trevor SørensenBYG 67208/2008 1073/08 DS 16.06.2008 Øyenkilen - gnr 60 bnr 264 - OnsøyGodkjent søknad om endring av tillatelse - ServicebyggTh: Kjell Arne TorgautenBYG 67426/2008 1074/08 DS 13.06.2008 Langøyåsen 28 - gnr 425 bnr 460 - KråkerøyGodkjent søknad om oppføring av ny boligTh.: Block Watne ASBYG 67454/2008 1075/08 DS 16.06.2008 Emil Mørchs vei 1 - gnr 608, bnr 4 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg leilighetsbygg.Brukstillatelsen gjelder leilighet B og E ihus 11 og leilighet F i hus 12Th: Arca Nova Bolig AsBYG 67457/2008 1076/08 DS 16.06.2008 Sandbæklia 29 - gnr 210, bnr 1369 - SentrumGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg eneboligm/sekundærleilighetTh: Kniplefjellet Eiendom ASBYG 67568/2008 1077/08 DS 23.06.2008 Gnr 208, bnr 2 - SentrumGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Knut W. EngebretsenBYG 67601/2008 1078/08 DS 20.06.2008 Langøykroken 7 - gnr 425 bnr 403 - Kråkerøy.Godkjent endring - justert plassering av garasjeTh: Kenneth HaraldsenBYG 67615/2008 1079/08 DS 13.06.2008 Anton Davidsens vei 17 - gnr 424 bnr 294 - KråkerøyGodkjent melding om tiltak for tilbygg til eksisterendeverandaTh.: Jørn Håkon LarsenBYG 67711/2008 1080/08 DS 16.06.2008 Dikeveien 33 - gnr 734 bnr 77 - RolvsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nytt næringsbyggTh: Bison ASSide 6 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 67736/2008 1081/08 DS 16.06.2008 Strømsvei 3 - gnr 615 bnr 3 fnr 108 - BorgeGodkjent melding om oppføring av verandaTh: Jørgen R. OlsenBYG 67778/2008 1082/08 DS 15.07.2008 Øyenkilveien 28 - gnr 62 bnr 628 - OnsøyInnvilgelse av dispensasjon fra pbl`s $ 20-6Godkjent melding om oppføring av garasjeTh: Øyvind HermansenBYG 67802/2008 1083/08 DS 16.06.2008 Cicignongata 5 - gnr 300, bnr 287 - SentrumGodkjent søknad om fasadeendringTh: Zbigniew GorskiBYG 67807/2008 1084/08 DS 16.06.2008 Mosseveien - gnr 210, bnr 974 - SentrumGodkjent melding om oppføring av bod ca 18 kvmTh: Hans M. ChristoffersenBYG 67837/2008 1085/08 DS 16.06.2008 Dikeveien 33 - gnr 734 bnr 77 - RolvsøyGodkjent søknad om ansvarsrett/lokal godkjenning -rullebåndTh: Bison ASBYG 67939/2008 1086/08 DS 20.06.2008 Langøyåsen 20 - gnr 425 bnr 374 - KråkerøyGodkjent søknad om oppføring av eneboligTh: Block Watne ASBYG 67943/2008 1087/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 2961, Engelsviken - gnr 112 bnr 550 - OnsøyGodkjent søknad om installering av sanitæranlegg ifritidsboligTh: Ann Karin JohnsenBYG 68151/2008 1088/08 DS 20.06.2008 Skogløkken 8 - gnr 208 bnr 1342 - SentrumGodkjent søknad om tillatelse til tiltak for oppføring avcarportTh.: Terje RødsandBYG 68165/2008 1089/08 DS 20.06.2008 Ombergveien 64 - gnr 731 bnr 1 - RolvsøyGodkjent ferdigattest - bruksendring av bolig til barnehageTh: Omberg BarnehageBYG 68180/2008 1090/08 DS 20.06.2008 Gunnelandet 9 - gnr 49 bnr 1 fnr 336 - OnsøyGodkjent ferdigattst - bilvaskeanleggTh: Onsøy Rørleggerbedrift ASBYG 68207/2008 1091/08 DS 20.06.2008 Innvilget søknad om dekning av utgifter til arkitektbistand -Kongleveien 17 A Lise Chr. Rasmussen WintherBYG 68209/2008 1092/08 DS 20.06.2008 Kvartsveien 33 - gnr 601 bnr 398 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boligTh: Håvard BjerckeBYG 68219/2008 1093/08 DS 20.06.2008 Rødsbråtan - Engalsvik - felt II - gnr 110 bnr 63 - OnsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsboligerBrukstillatelsen gjelder for følgende fritidsboliger:T,U,V,W,X,Y,A,B,C,D,E,F,GTh: Planbo Resort ASBYG 68228/2008 1094/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 1779, Hankø - gnr 105, bnr 187 - OnsøyDelvis godkjent tilbygg/påbygg hytteSide: 7 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Trond WarloeBYG 68269/2008 1095/08 DS 20.06.2008 Mosseveien 5a - gnr 300, bnr 1534 - SentrumGodkjent søknad om bruksendring - midlertidigdispensasjonTh: Veidekke Eiendom ASBYG 68350/2008 1097/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 648, Torgauten - gnr 60 bnr 262 - OnsøyGodkjent melding om utvidelse av veranda tilknyttetfritidsboligTh: Hanne RosenløvBYG 68585/2008 1098/08 DS 20.06.2008 Isegran - gnr 301, bnr 1 - Sentrum ØGodkjent ferdigattest - flytebryggeTh: Fredrikstad Museum, Borg havnBYG 68605/2008 1099/08 DS 20.06.2008 Vestengata 39 b og c - gnr 625 bnr 12 - BorgeGodkjent ferdigattest - nybygg tomannsboligTh: Vital Eiendom ASBYG 68630/2008 1100/08 DS 20.06.2008 Isegran - gnr 301, bnr 1 - Sentrum ØGodkjent ferdigattest - fastbryggeTh: Fredrikstad Museum, Borg havnBYG 68671/2008 1101/08 DS 20.06.2008 Traraberget 10 - gnr 208 bnr 1731 - SentrumGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - carport,fyringsanleggTh: Bjørnar SætherBYG 68819/2008 1102/08 DS 17.06.2008 Godkjent søknad om flytting av avkjørsel fra Storveien tilBjerkelundsveien, Gressvik. A Johnnie BrokBYG 68866/2008 1104/08 DS 20.06.2008 Langøyfaret 1 - gnr 425 bnr 397 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av platting med leveggTh: Carsten R. DyndaleBYG 68879/2008 1105/08 DS 20.06.2008 Perlemorveien 11 - gnr 601 bnr 427 - BorgeGodkjent søknad om oppføring av enebolig med leilighetTh: Jensen Byggtjenester ASBYG 68943/2008 1106/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 163, Faratangen - gnr 55, bnr 300 - OnsøyGodkjent ferdigattest - innvendige sanitærarbeider ifritidsboligTh: Aage-Bjørn HaugBYG 68958/2008 1107/08 DS 26.06.2008 Soliveien 256 - gnr 701 bnr 9 - RolvsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for oppføring avnytt våningshusTh: Freddy Agnalt og Anne Lill LarsenBYG 69026/2008 1108/08 DS 20.06.2008 Løytnant Dons vei - gnr 303 bnr 1240 - Sentrum ØGodkjent søknad om oppføring av ny tank for 30 kub.dieseloljeTh: YX Energi asBYG 69074/2008 1109/08 DS 20.06.2008 Fagerliveien 29 - gnr 208 bnr 629 - SentrumGodkjent søknad om endring av ansvarsrettTh: Karla GrundvikBYG 69076/2008 1110/08 DS 20.06.2008 Rødsbråtan 38 - gnr 109 bnr 3 - OnsøyGodkjent søknad om rammetillatelse for tilbygg ogfasadeendring - dispensasjonTh: Trond Roger FlatøySide: 8 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 69157/2008 1112/08 DS 20.06.2008 Veumveien 135 - gnr 211 bnr 13 - SentrumGodkjent søknad - tilbyggTh: Camilla Baumann og Erlend HaartveitBYG 69172/2008 1113/08 DS 20.06.2008 Krabberødsvingen 1 - gnr 238 bnr 34 - SentrumGodkjent søknad om oppføring av 3 stk 6-mannsboligerTh: Hus og Eiendom ASBYG 69442/2008 1114/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 1421, Stockmannsbukta - gnr 66, bnr 264 -Onsøy A Svein A. LindGodkjent ferdigattest - ombygging fritidsboligTh: Christine HenriksenBYG 69450/2008 1115/08 DS 20.06.2008 Terrasseveien 3 - gnr 610 bnr 131 - BorgeGodkjent melding om riving av uthus samt oppføring avgarasjeTh: Inger Lise RudBYG 69460/2008 1116/08 DS 15.07.2008 Gunnar Nilsens gate - gnr 300, bnr 28 - SentrumGodkjent søknad om oppsetting av leskur - dispensasjonTh: JCDecaux ASBYG 69465/2008 1117/08 DS 20.06.2008 Solvikveien 2 a - gnr 51 bnr 169 - OnsøyGodkjent søknad om endring av tiltak, bytte av ansvarsrettTh: Agnes og Ragnar OlsenBYG 69491/2008 1118/08 DS 20.06.2008 Roald Amundsens vei 170 - gnr 621 bnr 18 - BorgeGodkjent melding om riving av annels samt oppføring avgarsjeTh: Anders JohansenBYG 69537/2008 1119/08 DS 20.06.2008 Godkjent melding om oppføring balkonger/bruksendringtilleggsdel til hoveddel - Daniel Leegaards JTrond Berg Mathisengate 3 - gnr 300, bnr 352 - SentrumBYG 69554/2008 1120/08 DS 20.06.2008 Daniel Leergaards gate 3 - gnr 300, bnr 352 - SentrumGodkjent ferdigattest - bruksendring/ombyggingSøker: Trio Bygg ASBYG 69599/2008 1121/08 DS 20.06.2008 Mariusbakken 31 - gnr 112 bnr 675 - OnsøyGodkjent søknad om borehullTh: Lars BøckmannBYG 69445/2008 1122/08 DS 20.06.2008 Solvikveien 2 A - gnr 51 bnr 169 - OnsøyGodkjent ferdigattest - ny boligTh: Ragnar og Agnes OlsenBYG 69721/2008 1123/08 DS 20.06.2008 Rognveien 4 - gnr 615 bnr 4 - BorgeGodkjent melding om diverse endringer - boligTh: Inger Olavesen HansenBYG 69726/2008 1124/08 DS 20.06.2008 Ødegårdsveien 2A - grn 432 bnr 91 - KråkerøyMidlertidig brukstillatelseTh.: Jeanie TillerBYG 69727/2008 1125/08 DS 20.06.2008 Øyenkilveien 63 - gnr 62 bnr 62 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for ombyggingog tilbyggTh: Oddrun Johanne DominiciSide: 9 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 69809/2008 1126/08 DS 20.06.2008 Mariusbakken 9 - gnr 112 bnr 678 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse til boring avbrønn og montering av kollektorslangerTh: Thomas AndersenBYG 70019/2008 1128/08 DS 24.06.2008 Lisleby Allé 38 - gnr 203 bnr 352 - SentrumGodkjent endring av ansvarsrett for søkerfunksjonGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for oppføring avtomannsboligTh: Arne MartinsenBYG 70061/2008 1129/08 DS 02.07.2008 Hytte 424, Kaholmen - gnr 429, bnr 1, fnr 47 - KråkerøyInnvilget dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelserGodkjent søknad om rammetillatelse for riving og oppføringav ny fritidsbolig og anneksTh: Johnny HansenBYG 70141/2008 1130/08 DS 24.06.2008 Øyenkilveien 59 - gnr 62 bnr 108 mflGodkjent søknad om enkle tiltak for rehabilitering av vei,sanering av fettutskiller, fjerning av ramperTh: Stabburet ASBYG 70237/2008 1131/08 DS 20.06.2008 Hytte nr 739, Helleskilfjellet - gnr 62, bnr 306 - OnsøyGodkjent ferdigattest - utvendig avløpsledning, ennvendigsanitæranleggTh: Øivind JohansenBYG 70285/2008 1133/08 DS 20.06.2008 Roald Amundsens vei 205 - 620 bnr 2 fnr 49 - BorgeGodkjent melding om innsetting av nytt vinduTh: Suliman FarsatBYG 70310/2008 1135/08 DS 24.06.2008 Skogløkken 6 - gnr 208 bnr 485 - SentrumGodkjent melding om oppføring av kjellertrapp i terrengTh: Michael SebaldusBYG 70355/2008 1136/08 DS 24.06.2008 Storveien 1 a - gnr 45 bnr 12 - OnsøyGodkjennelse av midlertidige brakker og teltTh: Gulves Norge ASBYG 70363/2008 1137/08 DS 24.06.2008 Hytte nr. B4 - gnr 679 bnr 160 - BorgeGodkjent søknad om igangsettingstillatelse fortømrerarbeiderTh.: Bjørg og Asle AndersenBYG 70393/2008 1138/08 DS 14.07.2008 Fjellstranda - gnr 56 bnr 6 - OnsøyInnvilgelse av dispensasjon fra pbl's $ 20 - 6Godkjent søknad om etablering av lavspent luftlinjeTh: Fortum Service ASBYG 70408/2008 1139/08 DS 24.06.2008 Vabakken 22 - gnr 683 bnr 31 - BorgeFerdigattest for oppføring av tilbygg til boligTh.: Leonard JacobsenBYG 70481/2008 1140/08 DS 23.06.2008 Skjellumveien - gnr 66, bnr 243 - OnsøyGodkjent søknad om fardeling av tomt til eksisterende hytteHjh: Iren HalvorsrødBYG 70520/2008 1141/08 DS 24.06.2008 Blomsterveien 2 - gnr 303 bnr 40 - Sentrum ØGodkjent søknad om tilbygg til bolig og riving av garasjeTh: Rigmor JohansenSide: 10 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 70535/2008 1142/08 DS 24.06.2008 Langøykroken 5 - gnr 425 bnr 404 - Kråkerøy.Godkjent melding om oppføring av garasjeTh: Arild Thorbjørn KarlsenBYG 70552/2008 1143/08 DS 24.06.2008 Skjæløy - gnr 118 bnr 143 - OnsøyGodkjent søknad om rammetillatelse for oppføring avenebolig og garasjeTh.: Anne Therese KarlsenBYG 70637/2008 1144/08 DS 24.06.2008 Anton Rosings vei 4 - gnr 303 bnr 16 - Sentrum ØGodkjent melding om innbygging av eksisterende verandaTh: Mona R. OksfjellelvBYG 70789/2008 1145/08 DS 24.06.2008 Buskogen 21 B - gnr 426 bnr 226 - KråkerøyGodkjent ferdigattest - nybygg bolig og garasjeTh: Thomas SeverinsenBYG 70796/2008 1146/08 DS 24.06.2008 Bruket 31 og 35 - gnr 48 bnr 216 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse nr 1, for grunnogterrengarbeider. båthotell/kontor- ogforretningsbyggTh: Brødrene Bjørklund asBYG 69600/2008 1147/08 DS 24.06.2008 Manstadåsen 8 A - gnr 111 bnr 56 - OnsøyGodkjent melding om oppførign av garasjeTh: Terje HaraldsenBYG 70886/2008 1148/08 DS 25.06.2008 Fjellveien A og B - gnr 424 bnr 434 - KråkerøyMidlertidig brukstillatelse for oppføring av tomannsboligmed tilhørende carportTh.: E. ZakariassenBYG 70928/2008 1149/08 DS 24.06.2008 Hytte nr 704, Torgauten - gnr 60, bnr 33, fnr 169 - OnsøyGodkjent rammetillatelse for riving, tilbygg/fasadeendringTh: Nina DillingøenBYG 71047/2008 1150/08 DS 24.06.2008 Anders Olufsens gate 12 - gnr 303 bnr 10 - Sentrum ØGodkjent melding om oppføring av verandaTh: Ingrid M. DahleBYG 71085/2008 1151/08 DS 24.06.2008 Oksrødkilen - gnr 63 bnr 4 fnr 132 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av veranda og tilbygg tilfritidsboligGodkjent søknad om riving av uthusTh: Inger Lise JohannessenBYG 71087/2008 1152/08 DS 24.06.2008 Hans Jacob Nilsens gate 4 - gnr 300, bnr 1543 - SentrumGodkjent søknad om oppsetting av skiltTh: Reitan Servicehandel Norge ASBYG 71100/2008 1153/08 DS 24.06.2008 Mariusbakken 25 - gnr 112 bnr 672 - OnsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boligTh: Line og Sten FlobergseterBYG 71185/2008 1154/08 DS 24.06.2008 Enerstien 4 - gnr 422 bnr 473 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Helene HultmanSide: 11 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 71274/2008 1155/08 DS 26.06.2008 Veumveien 34 - gnr 209 bnr 98 - SentrumGodkjent søknad om oppsetting av skilt, omprofilering avXY Christianslund til Shell og 7-ElevenTh: Reita Servicehandel Norge ASBYG 71311/2008 1156/08 DS 23.06.2008 Solbergbakken 5 - gnr 440 bnr 146 - KråkerøyGodkjent søknad om riving av uthusGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Jørgen S. JansenBYG 71431/2008 1157/08 DS 24.06.2008 Saltnesstranda 30 - gnr 125 bnr 35 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for rivingnybyggfritidsboligTh: Trond LillestølenBYG 71501/2008 1159/08 DS 24.06.2008 Breidablikk 8 - gnr 300, bnr 1544 - SentrumGodkjent søknad om endring av tillatelse - riving/nybyggboligTh: Hans Jacob LiljebjelkeBYG 71552/2008 1162/08 DS 24.06.2008 Onsøy Feriesenter - Rødsbråtan - gnr 110, bnr 62 - OnsøyGodkjent ferdigattest - nybygg fritidsboligTh: Kjetil GrydelandBYG 71604/2008 1163/08 DS 25.06.2008 Vikerveien 84 - gnr 55 bnr 79 - OnsøyGodkjent søknad om deling av grunneiendom -tilleggsareal til gnr 55 bnr 202 og grensejustering forgnr 55 bnr 178Hjh: Heidi StenerudBYG 71768/2008 1164/08 DS 24.06.2008 Hytte 549, Foten - gnr 60 bnr 168 - OnsøyGodkjent ferdigattest - innvendige sanitærarbeider ifritidsboligTh: Morten BørresenBYG 71771/2008 1165/08 DS 25.06.2008 Gnr 116, Bnr 1 - Husløs - OnsøyGodkjent søknad om deling av landbrukseiendomHjh: Harald EngenBYG 71826/2008 1168/08 DS 25.06.2008 Hytte nr 1088, Oksrødkilen - gnr 63 bnr 127 - OnsøyGodkjent søknad om riving av uthus samt ettergodkjenningav allerede oppført uthusTh: Hilde OlsenBYG 71834/2008 1169/08 DS 25.06.2008 Åsebråtveien 27 - gnr 201 bnr 115 - SentrumMidlertidig brukstillatelse for tilbyggTh.: Sykehuset ØstfoldBYG 71908/2008 1170/08 DS 25.06.2008 Oksrødkilen, gnr 63, bnr 328 - OnsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsboligTh: Beate ScheeleBYG 72040/2008 1171/08 DS 26.06.2008 Smedens vei 6 - gnr 208 bnr 1 fnr 1226 - SentrumGodkjent endr fra tomannsb. til eneb.Godkjent søknad om riving av garasje og oppf av nygarasje som tilbygg til bolig, samt oppføring avtilbygg (nytt inngangsparti) til boligTh: Jenny Charlotte FlinkBYG 72056/2008 1172/08 DS 27.06.2008 Havna - gnr 679 bnr 6 fnr 26 - BorgeGodkjent melding om tiltak for oppføring av redskapsbodSide: 12 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh.: Svein-Erik SkamoBYG 72312/2008 1173/08 DS 26.06.2008 Lilleborgeveien 27 - gnr 617 bnr 6 - BorgeGodkjent melding om tilbygg/fasadeendringGodkjent dispensasjon fra kommuneplanens arealdelTh: Jan SlettevoldBYG 72399/2008 1174/08 DS 26.06.2008 Krabberødsvingen 23 - gnr 238, bnr 24 - SentrumGodkjent søknad om endring av tillatelse - ny boligSøker: Hus og Eiendom ASBYG 72410/2008 1175/08 DS 26.06.2008 Bevøveien 24 - gnr 690 bnr 7 - BorgeGodkjent søknad om tillatelse til påbygg av loft påenebolig, samt oppføring av ny garasajeGodkjent søknad om dispensasjon fra k-planens arealdelTh: Gunnar StenbakkenBYG 72430/2008 1176/08 DS 25.06.2008 Stoppordre - ulovlig oppfyllingsarbeiderTorpelia 22, OnsøyBYG 72511/2008 1177/08 DS 26.06.2008 Bakeriveien 2 A - gnr 621 bnr 26 fnr 161 - BorgeGodkjent melding om tilbygg til boligTh: Roar JørgensenBYG 72526/2008 1178/08 DS 26.06.2008 Sigrid Undsets vei 15 - gnr 204 bnr 306 - SentrumGodkjent melding om tilbygg til boligTh: Svenn NordBYG 72545/2008 1179/08 DS 26.06.2008 Hytte nr 788, Hellekilfjellet - gnr 62, bnr 379 - OnsøyGodkjent ferdigattest for nyanlegg - avløpsanleggTh: Marianne og Thorbjørn DamhaugBYG 72857/2008 1180/08 DS 26.06.2008 Bydalen Allè 24 - gnr 208 bnr 1658 - SentrumGodkjent melding om oppføring av balkong og dørTh: Egil SekkelstenBYG 72869/2008 1181/08 DS 26.06.2008 Lislebyveien 174 - gnr 205 bnr 27 - SentrumGodkjent melding om oppføring av bod i tilknytning tilbryggerhusTh: Olav Trevor SørensenBYG 72936/2008 1182/08 DS 16.07.2008 Kardemommekroken 12 - gnr 53 bnr 218 - OnsøyGodkjent søknad om oppføring av tilbygg til boligTh: Geir CarlssonBYG 72988/2008 1183/08 DS 26.06.2008 Hans Nilsen Hauges vei 24 - gnr 735 bnr 29 - RolvsøyGodkjent melding om oppføring av balkong medforlengelse av tak samt terrasseTh: Kai EvensenBYG 73023/2008 1184/08 DS 26.06.2008 Friggs vei 19 - gnr 609 bnr 266 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse nybygg bolig og garasjeTh: Hansen/ArnesenBYG 73058/2008 1185/08 DS 26.06.2008 Perlemorveien 3 - gnr 601 bnr 419 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boligTh: Nina og Bjørn TollefsrudSide: 13 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 73090/2008 1186/08 DS 26.06.2008 St Olavs gate 2 - gnr 300, bnr 1159 - SentrumGodkjent søknad om oppsetting av skiltTh: NSB AS PersontogBYG 73296/2008 1187/08 DS 27.06.2008 Hytte nr 708, Foten - gnr 60 bnr 227 - OnsøyGodkjent ferdigattest - anleggelse av stikkledninger forvann- og avløp, samt innvendigesanitærarbeider i fritidsboligTh: Pål OordBYG 73304/2008 1188/08 DS 27.06.2008 Hytte 275, Stensviken/Basteviken - gnr 59 bnr 56 - OnsøyGodkjent ferdigattest - anleggelse av stikkledning for vannogavløp, samt innvendigesanitærarbeider i fritidsboligTh: Oddbjørn MølsætherBYG 73364/2008 1190/08 DS 27.06.2008 Roald Amundsens vei 188 - gnr 621 bnr 89 - BorgeGodkjent søknad om forlengelse av midlertidig plasering avarbeidsbrakkerTh: Stang Kjøtt og EngrosBYG 73365/2008 1191/08 DS 03.07.2008 Vestre Frydenbergvei 14 - gnr 209 bnr 152 - SentrumGodkjent melding om overbygg på veranda samt overbyggover kjellerinngang samt nytt takopplettTh: Esben BreianBYG 73449/2008 1192/08 DS 30.06.2008 Løvli Terrasse 30 - gnr 602 bnr 8 fnr 119 - BorgeGodkjent søknad om fasadeendringTh: Bjørn Vidar EngeliBYG 73476/2008 1193/08 DS 30.06.2008 Onsøyveien 77 - gnr 210 bnr 966 - SentrumGodkjent melding om oppføring av tilbygg til bolig, samtverandaTh: Marianne LindquistBYG 73520/2008 1194/08 DS 30.06.2008 Hytte nr 549, Foten - gnr 60, bnr 168, OnsøyGodkjent ferdigattest - utvendige stikkledningerTh: Morten G. BørresenBYG 73573/2008 1195/08 DS 30.06.2008 Hytte nr 1088, Oksrødkilen - gnr 63 bnr 127 - OnsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - riving- oggjenoppføring av fritidsboligTh: Hilde OlsenBYG 73625/2008 1196/08 DS 30.06.2008 Bergfruelia - gnr 733, bnr 76 - RolvsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - bolig med tosekundærleiligheter + carportTh: Sørensen-Martinsen & Sørensen ANSBYG 73671/2008 1197/08 DS 01.07.2008 Slevik Platå 70 - gnr 65 bnr 32 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Inger Kihl og P. FredriksenBYG 73728/2008 1198/08 DS 23.07.2008 Melding om oppføring av dobbel garasje - Langøyveien 90BYG 73793/2008 1199/08 DS 01.07.2008 Nordre Kongsvei 100 - gnr 610 bnr 612 - BorgeGodkjent søknad om oppføring av overbygd uteplassTh: Tommy AhmadBYG 73851/2008 1200/08 DS 02.07.2008 Storveien 69 A - gnr 48 bnr 314 - OnsøyGodkjent melding om takoverbygg foran utesceneSide: 14 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Gudmund EriksenBYG 73946/2008 1201/08 DS 01.07.2008 Vikerveien 121 - gnr 55 bnr 35 - OnsøyGodkjent søknad om bytte av entreprenør - anleggelse avadkomstveiTh: Erik EriksenBYG 73963/2008 1202/08 DS 02.07.2008 Ilebakken 20 c - gnr 424 bnr 1 fnr 154 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av verandaTh: Grete N. Rognes og Morten H. RognesBYG 73996/2008 1203/08 DS 01.07.2008 Gjermundsensvei 18 - gnr 204 bnr 13 fnr 113 - SentrumGodkjent melding om tiltak for oppføring av veranda, samtinnsetting av verandadørTh.: Tom Arild JohansenBYG 74019/2008 1204/08 DS 01.07.2008 Dikeveien 14 - gnr 735 bnr 32 - RolvsøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - tilbygg til næringsbyggTh: BP Eiendom ASBYG 74078/2008 1205/08 DS 02.07.2008 Gudeberg Allé 5 - gnr 303 bnr 387 - Sentrum ØGodkjent søknad om riving av eksisterende garasjerGodkjent melding om oppføring av dobbelgarasjeTh: Rolf H. WilhelmsenBYG 74115/2008 1206/08 DS 01.07.2008 Hytte nr 649, Torgautenøya - gnr 60 bnr 257 - OnsøyGodkjent søknad om utvendige stikkledeningerTh: Gunnar LøkenBYG 74124/2008 1207/08 DS 02.07.2008 Hans Nilsen Hauges vei 54 - gnr 737 bnr 81 - RolvsøyGodkjent søknad om tillatelse til tiltak for oppføring avtakopplettTh.: Roar EriksenBYG 74136/2008 1208/08 DS 02.07.2008 Habornveien 48 - gnr 303 bnr 1516 - Sentrum ØGodkjent søknad om igangsettingstillatelse nr 2 for del avtiltaketTh: Prediktor asBYG 74191/2008 1209/08 DS 02.07.2008 Ferjestedsveien 18 - gnr 300, bnr 465 - SentrumGodkjent søknad om fasadeendring/endringTh: Radius Østlandet ASBYG 74227/2008 1210/08 DS 04.07.2008 Torp Nordre - gnr 615, bnr 1 - BorgeGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Johan M. TorpBYG 74232/2008 1211/08 DS 23.07.2008 Melding om tilbygg til hytte - Ødegårdsveien 11BYG 74257/2008 1212/08 DS 02.07.2008 Hjulmakerveien 12 c - gnr 213 bnr 264 - SentrumGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Jon Anders MøklegårdBYG 74290/2008 1213/08 DS 04.07.2008 Sorgenfri - gnr 303, bnr 1352 - SentrumGodkjent søknad om fradeling av eiendomHjh: Sorgenfri Eiendom ASBYG 74325/2008 1214/08 DS 23.07.2008 Ørmenveien 27 - gnr 9, bnr 11 - OnsøyAvslag på fradeling av eiendom i LNF områdeSide: 15 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelHjh: Frøydis og Rolf AndersskogBYG 74293/2008 1215/08 DS 03.07.2008 Melding om oppføring av garasje - Th. Thomassensvei 12,Sentrum JKajal HamadBYG 74500/2008 1216/08 DS 07.07.2008 Lervikveien 40 - gnr 116 bnr 37 - OnsøyGodkjent melding om tiltak for oppføring av arasjeTh: Fredrik NordhagenBYG 74510/2008 1217/08 DS 02.07.2008 Hytte nr 435, Bjørnevågen - gnr 429 bnr 1 fnr 27 -Kråkerøy JStine LerholGodkjent melding om tillatelse til mindre tilbygg påekseterende hytteTh: Wenche SandliBYG 74587/2008 1218/08 DS 02.07.2008 Midlertidig brukstillatelse. Bedriftsveien 1-7, Ørebekk.BYG 74735/2008 1219/08 DS 02.07.2008 Lars Nilsens vei 8 - gnr 204 bnr 73 - SentrumGodkjent søknad om tilbygg og oppføring av verandaTh: Frode Schandler-OlsenBYG 74933/2008 1222/08 DS 04.07.2008 Gnr 115, bnr 2 - OnsøyGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Bjørn Erling og Brith-Iren AassBYG 75146/2008 1223/08 DS 03.07.2008 Nygaardsgata 39 - gnr 300, bnr 897 - SentrumGodkjent søknad om bruksendringTh: Rudi GulliksenBYG 75197/2008 1224/08 DS 15.07.2008 Refsahlveien 2 - gnr 694 bnr 63 - BorgeGodkjent søknad om påbygg av ny etasjeTh: Marius HendenbergBYG 75253/2008 1225/08 DS 03.07.2008 Mærrapannaveien - gnr 66 bnr 361 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av bod 12 kvmTh: Tor Helge AndersenBYG 74808/2008 1226/08 DS 02.07.2008 Hytte 800, Helleskilfjellet - gnr 62 bnr 448 - OnsøyGodkjent ferdigattest - innvendig endring av hytte, oppføringav uthus samt endring av terrasseTh: Kaja Bruntland Edrén og Ivar BruntlandBYG 75348/2008 1228/08 DS 03.07.2008 Storgata 37 - gnr 300 bnr 224 - SentrumGodkjent ferdigattest - fasadeendring og oppjusterikng avfortauTh: Hans P. BrynhildsenBYG 75385/2008 1229/08 DS 03.07.2008 Bjørndalsveien 5 A - gnr 208 bnr 1708, 1709 - FredrikstadGodkjent melding om endring av tidligere godkjent garasjeTh: Stine HaglømBYG 75436/2008 1230/08 DS 03.07.2008 Bergfrueveien 8-10-12-14-16 - gnr 729 bnr 52 fnr 7 m.fl. -Rolvsøy JJohnnie BrokGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for nyeparkeringsplasser og nytt lekearealTh: Vallefjellet 1 BorettslagBYG 75450/2008 1232/08 DS 03.07.2008 Buvikstranda - gnr 66, bnr 167 - OnsøyInnvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanensbestemmelserTh: Geir EltoftBYG 75462/2008 1233/08 DS 03.07.2008 Hytte nr 600, Fotenveien - gnr 60, bnr 390 - OnsøySide: 16 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelGodkjent søknad om endring av tidligere gitt tillatelseTh: Per SamsetBYG 75464/2008 1234/08 DS 03.07.2008 Buvikstranda - gnr 66, bnr 405 - OnsøyInnvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanensbestemmelserTh: Bjørn Erik JohansenBYG 75465/2008 1235/08 DS 03.07.2008 Parkveien 20 - gnr 49 bnr 116 - OnsøyGodkjent søknad om riving av eksisterende garsjeGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Håkon Martin BorgebundBYG 75493/2008 1236/08 DS 03.07.2008 Hytte nr 1519, Skjellumfjellet - gnr 66, bnr 15, fnr 59 -Onsøy J Stine LerholGodkjent søknad om tillatelse til innvendigesanitærarbeiderTh: Egil NilsenBYG 75509/2008 1237/08 DS 03.07.2008 Øyenkilveien 16 - gnr 62 bnr 80 - OnsøySøknad om å slippe å betale avgift - riving/ny eneboligsamt ny garasjeTh: Tone Malone og Atle SvinndalBYG 75575/2008 1238/08 DS 07.07.2008 Midlertidig tillatelse til bruksendring - Toldbodgaten 104 -Slaveriet JVoica D. ImrikBYG 75583/2008 1239/08 DS 08.07.2008 Toftebergveien 19 - gnr 629 bnr 16 - BorgeGodkjent søknad om tilbygg til boligInnvilgelse av dispensasjon fra plan- og bygningsloven $20-6Th: Trond AndersenBYG 75662/2008 1240/08 DS 08.07.2008 Kongens gate 13 - gnr 300, bnr 727 - SentrumGodkjent søknad om bruksendring/fasadeendring -rammetillatelseTh: Øyvind TorgautenBYG 75768/2008 1242/08 DS 07.07.2008 Manstadåsen 42 - gnr 120 bnr 39 - OnsøyGodkjent søknad om tillatelse til tilbygg til boligTh: Jama Yusuf ElmiBYG 75810/2008 1243/08 DS 08.07.2008 Speiderveien 7 - gnr 208 bnr 1729 - SentrumGodkj søknad om mild.disp. fra plankravetGodkj søknad om rammetillatelse for bruksendr. og utvidetbruk av Speiderhuset til barnehageTh: Fredrikstad kommune - TDBYG 75823/2008 1244/08 DS 07.07.2008 Øvre Tomtegate 40 og 42 - gnr 303 bnr 1385 - Sentrum ØGodkjent midlertidig brukstillatelse - leilighetsbygg.Brukstillatelsen gjelder for deler av tiltaket - Bygg D og E,Øvre Tomtegata 40 A,B,C,D og 42 A,B,C,DTh: Planbo Bolig AsBYG 74661/2008 1245/08 DS 08.07.2008 Lenafjellet 10 - gnr 48 bnr 400 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av utvendig bod itilknytning til bolgTh: Egil TorgersenBYG 75864/2008 1246/08 DS 07.07.2008 Anton Rosings vei 20 - gnr 303 bnr 1072 - Sentrum ØGodkljent søknad om riving av eksisterende garasje,godkjent melding om oppføring av ny garasjeTh: Ole SkotheimBYG 75897/2008 1247/08 DS 07.07.2008 Gjøaveien 7 - gnr 303 bnr 311 - Sentrum ØSide: 17 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelGodkjent melding om tiltak for oppføring av redskapsbodTh.: Tom E. BorgersenBYG 75962/2008 1248/08 DS 08.07.2008 Utlagt brygge uten tillatelse - pålegg om retting.Krosnesveien, Krosnes. J Johnnie BrokBYG 75973/2008 1249/08 DS 07.07.2008 Lislebyveien 68 - gnr 208 bnr 73 - SentrumGodkjent søknad om endring av rammetillatelse for rivingav gymsal, samt endring av bygg ogutearealTh.: Teknisk drift Bygg og EiendomBYG 76070/2008 1250/08 DS 08.07.2008 Storgata 11 - gnr 300, bnr 1186 - SentrumGodkjent søknad om riving - dispensasjonTh: Resturanteiendommer ASBYG 76140/2008 1251/08 DS 07.07.2008 Hasledalen 5 - gnr 91 bnr 25 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelse for riving avuthus, oppføring av tilbygg til bolig, samtoppføring av garasjeTh.: Birgit KåseneBYG 76163/2008 1252/08 DS 15.07.2008 Traraveien 39 A - gnr 208 bnr 1747 - SentrumGodkjent søknad om oppføring av eneboligTh: Gulbjørg og Martin MartinsenBYG 76164/2008 1253/08 DS 08.07.2008 Avvisning av klage som for sent fremsatt - gnr 63, bnr 151,hnr 910 - Dypeklo, Onsøy J Voica D. ImrikBYG 76165/2008 1254/08 DS 07.07.2008 Havnaveien - gnr 679, bnr 12, fnr 37 - BorgeGodkjent søknad om innlegging av sommervann,etablering av renseanlegg og tett tankTh: Wenche WarbergBYG 76208/2008 1256/08 DS 08.07.2008 Apalvika og Hankøsundet, OnsøyGodkjent søknad om legging av sjøledninger til trefritidseiendommerTh: Bjørn RasmussenBYG 76210/2008 1257/08 DS 08.07.2008 Slevik Platå 27 - gnr 64 bnr 411 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av garasje/carportTh: Arild EkllundBYG 75296/2008 1258/08 DS 08.07.2008 Lervikveien 67 - gnr 116 bnr 39, 56 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av redskapsbod 14 kvmTh: Sigurd KnudsenBYG 76253/2008 1259/08 DS 08.07.2008 Oredalsstien 12 - gnr 210, bnr 1346 - SentrumGodkjent ferdigattest - nybygg bolig og garasjeTh: Kristian JacobsenBYG 76261/2008 1260/08 DS 17.07.2008 Myråsen 5 - gnr 55 bnr 6 fnr 18 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Terje H. AlexandersenBYG 76265/2008 1261/08 DS 08.07.2008 Dammyr 28b - gnr 208, bnr 1554 - SentrumGodkjent søknad om igangsettingstillatelse -fasadeendring/bruksendringTh:Tom-Egil JensenBYG 76272/2008 1262/08 DS 08.07.2008 Hytte E-58, Torsnes - gnr 689 bnr 2 - BorgeGodkjent søknad om innvendige sanitærarbeiderSide: 18 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Jan Fredrik MeyerBYG 76278/2008 1263/08 DS 08.07.2008 Løytnant Dons vei - gnr 303 bnr 1240-Sentrum ØGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - etablering avny overgrunnstank og Ad blue-enhetTh: YX Energi asBYG 76327/2008 1264/08 DS 08.07.2008 Pålegg om opphør av ulovlig bruk av kjeller til bolig,Rolvsøyveien 135, Rolvsøy J Anne Cathrine Strekerud GjøsBYG 76342/2008 1265/08 DS 08.07.2008 Hytte nr 662, Torgauten - gnr 60 bnr 261 - OnsøyGodkjent søknad om etablering av slamfilter medetterfølgende resorpsjonsgrøftTh: Kari Mette og Tore JohansenBYG 76426/2008 1266/08 DS 14.07.2008 Søgård -gnr 124, bnr 1 - OnsøyGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Jon Edgar GundersenBYG 76433/2008 1267/08 DS 08.07.2008 Kjenneveien 20 - gnr 78, bnr 3,8,10 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av luftebalkongTh: Elisabeth og Espen GundersenBYG 76108/2008 1268/08 DS 07.07.2008 Husløsveien 17 - gnr 116 bnr 128 - OnsøyGodkjent søknad om tillatelse til tiltak for ny bolig -dispensasjonTh: Thomas HoltBYG 76469/2008 1269/08 DS 15.07.2008 Nedsettelse av tvangsmulkt - Bjølstadveien 2BYG 76485/2008 1270/08 DS 08.07.2008 Pålegg om retting av ulovlige tiltak: bruksendring,fasadeendring og terrenginngrep, Habekkveien J10, GressvikBYG 76509/2008 1271/08 DS 08.07.2008 Gjerløwsveien 8 - gnr 50 bnr 270 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Roy E. JohansenBYG 76540/2008 1272/08 DS 08.07.2008 Berjmannsveien 14 - gnr 672 bnr 22 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg bolig oggarasjeTh: Oddvar MalmBYG 76544/2008 1273/08 DS 08.07.2008 Elverksveien 1 - gnr 45 bnr 256 - OnsøyGodkjent endring av avkjørsel mm - dispensasjonTh: Fredrikstad kommune TDBYG 76592/2008 1274/08 DS 08.07.2008 Midlertidig godkjenning av lavvo i LNF-områdeBYG 76597/2008 1276/08 DS 08.07.2008 Kvartsveien 25 - gnr 601 bnr 390 - BorgeGodkjent sløknad om oppføring av støttemurTh: Åshild Andreassen og Kenneth RikenbergBYG 76635/2008 1277/08 DS 08.07.2008 Ferdigattest - VA-anleggSkjellumfjellet, OnsøyBYG 76652/2008 1278/08 DS 08.07.2008 Hytte D-78, Roppestadholmen - gnr 694 bnr 66 - BorgeGodkjent ferdigattest - nybygg fritidsbolig og uthusTh: Øyvind NistadBYG 76697/2008 1279/08 DS 15.07.2008 Nordhagen 1 a - f - gnr 112 bnr 90 m.fl. - OnsøySide: 19 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TitteldispensasjonGodkjent søknad om rammetillatelse for boligbygg -Th: Nipas ASBYG 76702/2008 1280/08 DS 15.07.2008 Snorres vei 14 - gnr 423 bnr 151 - KråkerøyGodkjent revidert søknad om rammetillatelse - oppføring avny bolig med hybelTh: Kai Van PhomBYG 76841/2008 1281/08 DS 15.07.2008 Moltebergveien 28 - gnr 640 bnr 12 - BorgeGodkjent melding om oppføring av garasje, godkjentdispensasjon fra reguleringsplanTh: Fredrik H. AndersenBYG 76318/2008 1282/08 DS 15.07.2008 Stenbekkveien 18 - gnr 615 bnr 3 fnr 90 - BorgeGodkjent søknad om riving av eksisterende garasje oguthus samt oppføring av ny garasjeTh: Øystein IversbyBYG 76880/2008 1284/08 DS 15.07.2008 Hytte 1129, Oksrødkilen - gnr 63 bnr 9 - OnsøyGodkjent søknad om oppføring av terrasse m/leveggtilknyttet fritidsboligTh: Anne Brit OlsonBYG 76884/2008 1285/08 DS 15.07.2008 Hytte nr 596, Tangen - gnr 431, bnr 1, fnr 62 - KråkerøyInnvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelseneGodkjent melding om tilbygg til uthus og utvidelse av takTh: Vivian Schjoll Hansen og Rolf HansenBYG 76905/2008 1286/08 DS 15.07.2008 Langøyåsen 30 - gnr 425 bnr 460 - KråkerøyGodkjent søknad om oppføring av ny boligTh: Block Watne ASBYG 76928/2008 1287/08 DS 14.07.2008 Hytte 2724, Karibukta, Hankø - gnr 105 bnr 222 - OnsøyGodkjent søknad om rammetillatelse for fasadeendring ogoppføring av tilbygg til fritidsboligTh: Wilfred Rohde GarderBYG 76942/2008 1288/08 DS 15.07.2008 Godkjent søknad om endring av tillatelse -bruksendring/fasadeendring/riving - Ferjestedsveien 14 -gnr 300, bnr 460 - SentrumBYG 76949/2008 1289/08 DS 15.07.2008 Moumgata 1 - gnr 621 bnr 43 - BorgeGodkjent søknad om tillatelse til mellomlagring avsprengsteinTh: Fredrikstad kommune TDBYG 76959/2008 1291/08 DS 15.07.2008 Perlemorveien 18 - gnr 601 bnr 432 - BorgeGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg boligTh: Tony Andre JohansenBYG 76966/2008 1292/08 DS 15.07.2008 Brogata 5 - gnr 300, bnr 1560 - SentrumGodkjent søknad om endring/oppsetting av skiltTh: Rema 1000 Norge ASBYG 76993/2008 1293/08 DS 14.07.2008 Enghaugsgata 14 - gnr 300, bnr 413 - SentrumGodkjent søknad om fasadeendring/tilbygg - dispensasjonTh: Thoresen/WindingstadBYG 76989/2008 1294/08 DS 15.07.2008 Elverksveien 2 - 8 - gnr 45 bnr 197, 198, 199 - OnsøyGodkjent midlertididg brukstillatelse - 8 nye boligblokkerTh: Ørebekkstranda as / Brødrene HolstadSide: 20 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 77054/2008 1296/08 DS 14.07.2008 Mosseveien 9a, 11 - gnr 300, bnr 1488 - SentrumGodkjent søknad om igangsettingstillatelse -riving/oppføring av tilbyggSøker: Norbygg ASBYG 76223/2008 1297/08 DS 14.07.2008 Langøyfaret 7 - gnr 425 bnr 394 - KråkerøyGodkjent melding om utvidelse av terrasseTh: Richard HedbergBYG 77078/2008 1298/08 DS 15.07.2008 Bjørnengveien 7 - gnr 732 bnr 41 fnr 3 - RolvsøyGodkjent igangsettingssøknad for resteende arbeider -utstikking - for omlastningsterminal LPGTh: Shell Gas LPG NordicBYG 77097/2008 1299/08 DS 14.07.2008 Nannas vei 34 - gnr 610, bnr 362 - BorgeGodkjent melding om oppføring av arkTh: Steinar SchieBYG 77120/2008 1300/08 DS 14.07.2008 Langøyfaret 3 - gnr 425 bnr 396 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Aida og Dragi DizdarBYG 77173/2008 1302/08 DS 15.07.2008 Langøyåsen 5 - gnr 425 bnr 362 - KråkerøyGodkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg eneboligTh: Block Watne ASBYG 77206/2008 1303/08 DS 15.07.2008 Pålegg om opprydning av eiendom gnr 105, bnr 78 påHankø J Voica D. ImrikBYG 77207/2008 1304/08 DS 14.07.2008 Langøyåsen 32 - gnr 425 bnr 462 - KråkerøyGodkjent søknad om oppføring av ny boligTh: Block Watne ASBYG 77210/2008 1305/08 DS 14.07.2008 Langøyåsen 34 - gnr 425 bnr 463 - KråkerøyGodkjent søknad om oppføring av ny boligTh: Block Watne ASBYG 77216/2008 1306/08 DS 14.07.2008 Saltnesåsen, OnsøyGodkjent søknad om etablering av VA-anleggTh: Saltnesåsen vann- og avløpBYG 77221/2008 1307/08 DS 14.07.2008 Hytte E-43, Ødegårdskilen - gnr 691 bnr 9 - BorgeInnvilget dispenesasjon fra k-planens bestemmelserGodkjent søknad om riving av eksisterende hytte samtoppføring av ny hytte og anneksTh: Bjørg ForsellBYG 77234/2008 1308/08 DS 15.07.2008 Raumagata 4 - gnr 303 bnr 903 - Sentrum ØGodkjent melding om tilbygg til boligTh: Rigmor og Johnny GundersenBYG 77260/2008 1309/08 DS 14.07.2008 Sarpsborgveien 141 - gnr 303 bnr 951 - BorgeGodkjent melding om utvidelse av terrasseTh: Svein Arne ThorbjørnsenBYG 77287/2008 1310/08 DS 14.07.2008 Hytte nr 22, Langøya Vest 22 - gnr 425 bnr 344 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av tilbygg ca 3,2 kvmTh: Just Nils QvigstadSide: 21 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 77288/2008 1311/08 DS 14.07.2008 Gamle Ålevei 75 - gnr 50 bnr 289 - OnsøyGodkjent søknad om tilbygg av kvist og verandaTh: Jon H.T. StrømnesBYG 77320/2008 1312/08 DS 14.07.2008 Lauritz Johnsens vei 30 - gnr 206 bnr 236 - SentrumGodkjent melding om delvis overbygd verandaTh: Erik og Wenche WoldBYG 77325/2008 1316/08 DS 14.07.2008 Godkjent søknad om utvidelse av veranda, Oppfyllelse avbetingelse i dispensasjonsvedtak, J Anne Cathrine Strekerud GjøsKvikvselveien 8 a, BorgeBYG 76636/2008 1317/08 DS 14.07.2008 Filerveien 4 - gnr 440, bnr 119, 235 og 384 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av verandaer i 1. og2.etasjeTh: Ole JensenBYG 77368/2008 1318/08 DS 14.07.2008 Hytte nr 499, Bjørnevågen - Gnr 431, bnr 1, fnr 54 -Kråkerøy JEirik Magnus Bay HansenGodkjent melding om innbygging av overdekket terrasseTh: Dag StrømsætherBYG 77373/2008 1319/08 DS 14.07.2008 Moumgaten 13 - gnr 619 bnr 5 - BorgeGodkjent søknad om oppførign av produksjonshall MaxitLecaTh: Maxit Leca BorgeBYG 77388/2008 1320/08 DS 14.07.2008 Hytte nr 593, Tyttebærtangen - gnr 431, bnr 1, fnr 7 -Kråkerøy JStine LerholGodkjent søknad om tillatelse til påbygg/utskifting av tak påhytteTh: Erik G. KristiansenBYG 77392/2008 1321/08 DS 14.07.2008 Smertu Fergested - gnr 440 bnr 18 - KråkerøyGodkjent søknad om rehabilitering av eksisterendebryggefront - rammetillatelseTh: Fredrikstad kommune TDBYG 77425/2008 1322/08 DS 14.07.2008 Hytte nr 500, Bjørnevågkilen - gnr 431 bnr 1 fnr 34 -Kråkerøy JStine LerholGodkjent søknad om rammetillatelse for tilbygg og påbyggav hytteTh: Runar NilsenBYG 77480/2008 1325/08 DS 14.07.2008 Reduksjon av saksbehandlingsgebyr - hovedombygging avanneks - Kaholmen, Kråkerøy J Voica D. ImrikBYG 77484/2008 1326/08 DS 14.07.2008 Hytte nr 642, Strømtangen - gnr 60 bnr 142 - OnsøyGodkjent søknad om anleggelse av stikkledninger for vannogavløp, samt innvendigesanitærabreider i fritidsboligTh: Terje ScheeleBYG 77485/2008 1327/08 DS 14.07.2008 Hytte 647, Strømtangen - gnr 60 bnr 226 - OnsøyGodkjent søknad om anleggelse av stikkledninger for vannogavløp, samt innvendigesanitærarbeider i fritidsboligTh: Anne L. SmedalBYG 77486/2008 1328/08 DS 14.07.2008 Hytte 648, Strømtangen - gnr 60 bnr 262 - OnsøyGodkjent søknad om anleggelse av stikkledninger ogpumpestasjon for vann- og avløp i tilknytning tilfritidsboligTh: Hanne RosenløwBYG 77508/2008 1329/08 DS 14.07.2008 Roppestad - gnr 696, bnr 56 - Sentrum ØGodkjent søknad om oppføring av fritidsbolig og uthusSide: 22 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Lars-Petter og Bjørnar Henrik BakkerBYG 77546/2008 1330/08 DS 14.07.2008 Veelsmyra 69 - gnr 683 bnr 28 - BorgeGodkjent søknad om tilbygg og faasadeendringTh: Lasse KristiansenBYG 76285/2008 1331/08 DS 14.07.2008 Bramers vei 19 - gnr 210 bnr 1434 - SentrumGodkjent melding om renovering samt utvidelse av verandaTh: Anne StiengBYG 77655/2008 1333/08 DS 14.07.2008 Veidebakken 1 - gnr 422 bnr 122 - KråkerøyInnvilgelse av midl. dispensasjon fra plankravetGodkjent søknad om midlertidig bruksendring av del avRødsmyra Skole til Rød barnehageTh: Fredrikstad kommune TDBYG 77665/2008 1334/08 DS 14.07.2008 Viggo Hansteens gate 2-48 - gnr 303 bnr 1164 - SentrumØ J Kjersti GrotleSøknad om fasadeendring godkjent på vilkårTh: Viggo Hanstensgate 2 - 48, BorettslagBYG 77701/2008 1335/08 DS 15.07.2008 Tegleverksveien 49 - gnr 210 bnr 357 - SentrumAvslag på søknad om utplassering av fyllmasseTh: Jon Rino AndreassenBYG 77713/2008 1336/08 DS 14.07.2008 Smaragdveien 12 - gnr 601 bnr 21 - BorgeGodkjent søknad om tillatelse til riving av uthus mmTh: Elisabeth Aure og Anne ThorbjørnsenBYG 77749/2008 1337/08 DS 14.07.2008 Haldenveien 161 og 165 - gnr 658 bnr 19 - BorgeGodkjent ferdigattest - bruksendring fra forretning og boligtil barnehageTh: Gråtass BarnehageBYG 77783/2008 1338/08 DS 14.07.2008 Stenebråten 19 - gnr 113 bnr 116 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av vedskjul, drivhus ogredskapsbodTh: Tor TveteBYG 77876/2008 1340/08 DS 15.07.2008 Th. Thomassens vei 18 - gmr 210 bnr 984 - SentrumGodkjent melding om oppføring av balkong i 2.etasje, 2-manns boligTh: Cathrine KnollBYG 77909/2008 1341/08 DS 15.07.2008 Koretveien 4 A - gnr 121 bnr 196, 197 - OnsøyInvilget dispensasjon fra reg.planens byggegrenseGodkjent melding om oppføring av garasjeTh: Lars NæshagenBYG 77912/2008 1342/08 DS 16.07.2008 Solvikveien 11 - gnr 50 bnr 263 - OnsøyEttergodkjenning av søknad om tilbygg til bryggerhus, samtoppføring av forstøtningsmurTh: Jan Tore SkofterudBYG 77990/2008 1343/08 DS 17.07.2008 Onsøyveien 40 - gnr 210 bnr 190 - SentrumGodkjent søknad om å sette inn mindre vinduerTh: Petter Kjelsaas AndersenBYG 78049/2008 1344/08 DS 15.07.2008 Øraveien 2 - gnr 303 bnr 1186 - Sentrum ØGodkjent midlertidig brukstillatelse - gjelder for deler avtiltaker øvrige romSide: 23 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Øraveien Industripark ASBYG 78106/2008 1345/08 DS 16.07.2008 Narntegata 25 - gnr 303 bnr 1360 - Sentrum ØGodkjent ferdigattest - "Fluid Bed" nytttørkeanlegg/støvavtrekkTh: Unger FabrikkerBYG 78111/2008 1346/08 DS 16.07.2008 Nordkilen 6 - gnr 51 bnr 18 fnr 156 - OnsøyGodkjent søknad om tillatelse til utvidlese avparkeringsplassTh: Kemato Holding ASBYG 78117/2008 1347/08 DS 16.07.2008 Haldenveien 65 - gnr 663, bnr 2 - OnsøyGodkjent søknad om dispensasjon for fradeling avlandbrukseiendomHjh: Knut Arne AarumBYG 78118/2008 1348/08 DS 17.07.2008 Kortbølgen 3 - gnr 303 bnr 1743 - Sentrum ØGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - oppføring avMinilagerTh: Minilageret ASBYG 78127/2008 1349/08 DS 16.07.2008 Bydalen Alle 33 - gnr 208 bnr 809 - SentrumGodkjent melding om oppføring av dobbel garasjeTh: Tommy Andre NilsenBYG 78139/2008 1350/08 DS 17.07.2008 Toresmyr 30 - gnr 685 bnr 15 - BorgeGodkjent melding om oppføring av glassveranda til vbolig -Th: Gunnar FageråsBYG 78143/2008 1351/08 DS 17.07.2008 Elverksveien 1 - gnr 45 bnr 1 - OnsøyGodkjent søknad om etablering av gang- og sykkelveiTh: Backe Prosjekt ASBYG 78219/2008 1352/08 DS 17.07.2008 Vollebergveien 4 - gnr 51 bnr 106 - OnsøyGodkjent søknad om igangsettingstillatelseTh: Skala Barnehage ASBYG 78249/2008 1354/08 DS 18.07.2008 Seljeveien 3 - gnr 736 bnr 103 - RolvsøyGodkjent søknad om bruksendring, fasadeendring, riving ogskiltTh: Nekor Gårdselskap ASBYG 78252/2008 1355/08 DS 17.07.2008 Habornveien 61 - gnr 303 bnr 1240 - Sentrum ØGodkjent søknad om igangsettingstillatelse - anleggsvei østfor FREVARTh: Fredrikstad kommune, TD - bygg- og eiendomBYG 78307/2008 1356/08 DS 17.07.2008 Nabbetorpveien - gnr 303, bnr 1355 - BorgeGodkjent søknad om fradeling av tilleggstomtHjh: Fredrikstad kommuneBYG 78306/2008 1357/08 DS 18.07.2008 Ambjørnrødveien 93 - gnr 213 bnr 333 - SentrumGodkjent melding om oppføring av overbygg påeksisterende terrasseTh: Tormod FjeldbergBYG 78323/2008 1358/08 DS 17.07.2008 Stabburveien 5 - gnr 201 bnr 178, 246 - SentrumGodkjent søknad om oppføring av skiltTh: Bergheim Fredrikstad ASBYG 78336/2008 1359/08 DS 18.07.2008 Ekveien 1 - gnr 100 bnr 1 - OnsøyGodkjent søknad om dispensasjon i forhold til formålet ikommuneplanenSide: 24 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelTh: Ragnar Romberg AndersenBYG 78348/2008 1361/08 DS 17.07.2008 Titangata - gnr 303, bnr 1084 - Sentrum ØGodkjent søknad om fradeling av tilleggstomt iindustriområdet ØraHjh: Fredrikstad kommuneBYG 78363/2008 1362/08 DS 18.07.2008 Huth Platå 2 - gnr 424 bnr 87 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh: Trond GulbrandsenBYG 78453/2008 1363/08 DS 17.07.2008 UtgårBYG 78461/2008 1364/08 DS 18.07.2008 Stabburveien 5 - gnr 201 bnr 178, 246 - SentrumGodkjent søknad om oppføring av skiltTh: Bergeim Fredrikstad ASBYG 78632/2008 1366/08 DS 23.07.2008 Ødegården - gnr 435, bnr 1- KråkerøyGodkjent søknad om deling av eiendomHjh: Svein og Kjell JørgensenBYG 78656/2008 1368/08 DS 31.07.2008 Langøyveien 28 - gnr 424 bnr 1 fnr 139 - KråkerøyGodkjent melding om oppføring av tilbygg til boligTh.: Plankebyen Bygg ASBYG 78813/2008 1371/08 DS 23.07.2008 Godkjent søknad om endring av skilt på ID-mast - YXSolgård - Mosseveien 181, Onsøy J Kjersti GrotleBYG 78992/2008 1372/08 DS 24.07.2008 Godkjent søknad om oppføring av 1,8 m høyt gjerdeLodsgaten 37a, Sentrum Ø J Kjersti GrotleBYG 79021/2008 1373/08 DS 23.07.2008 Godkjent melding om oppføring av balkong samttakoverbygg J Eirik Magnus Bay HansenGundrosveien 4, sentrumBYG 79133/2008 1375/08 DS 30.07.2008 Borgarveien 13A - grn 303 bnr 1495 - Sentrum ØGodkjent søknad om tillatelse til omprofilering av skiltTh.: Rema 1000 NorgeBYG 79166/2008 1377/08 DS 24.07.2008 Godkjent søknad om fasadeendring og tilbygg bolig, rivingav garasje og oppføring av uthus J Kjersti GrotleNabbetorpveien 115, Sentrum ØBYG 79230/2008 1380/08 DS 28.07.2008 Godkjent søknad om riving og gjenoppføring av eneboligGunbjørgsvei 14, RolvsøyBYG 79345/2008 1382/08 DS 28.07.2008 Haakenjordet 1 – Rolvsøy - Ferdigattest – bolig medgarasje J Eirik Magnus Bay HansenBYG 79380/2008 1384/08 DS 28.07.2008 Vallehellene 3 -5 – Rolvsøy – Ferdigmelding – Påbygg av3. etg. samt heis J Eirik Magnus Bay HansenBYG 79386/2008 1385/08 DS 28.07.2008 Avslått søknad om oppføring av garasjeRiisløkka 26, SentrumBYG 79394/2008 1386/08 DS 28.07.2008 Søknad om igangsettingstillatelse - Riving og oppføring avnytt bolighus J Per ElnesSøndre Rekvin 18 - gnr 433, bnr 8, Kråkerøy.BYG 79474/2008 1388/08 DS 30.07.2008 Lervikveien 120B - gnr 119 bnr 44 - OnsøyGodkjent melding om oppføring av verandaTh.: Nina BergerBYG 79476/2008 1389/08 DS 28.07.2008 Wilberjordet 10 – Sentrum - Ferdigattest –inngangsparti/nytt vindfang J Eirik Magnus Bay HansenSide: 25 av 26


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelBYG 79323/2008 1390/08 DS 24.07.2008 Innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsformåletGodkjent søknad om bruksendring til hotellFVoldportgaten 72, GamlebyenBYG 79957/2008 1396/08 DS 31.07.2008 Manstadåsen 8A - gnr 111 bnr 56 - OnsøyMelding om innbygging av veranda mot vestTh.: Terje HaraldsenSide: 26 av 26Delegerte vedtakSeleksjon:Rapport generert: 06.08.2008Utvalg: 136 - Helse- og miljøutvalg, Journaldato: 06.06.08 - 01.08.08, Status: F,j,aUtvalg Løpenr Saksnr Type Dato TittelHMU 56472/2008 62/08 DS 26.06.2008 Godkjenning av familiebarnehage etter forskrift ommiljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - JAnisveien 3HMU 60798/2008 68/08 DS 17.07.2008 Godkjenning av utvidelse etter forskrift om miljørettethelsevern i barnehager og skoler - GråtassJ


arnehage i SkjærvikenHMU 62005/2008 77/08 DS 06.06.2008 Gnr 102, bnr 54 - Ytterstadveien 4 - Krav om godkjentavløpsanlegg J Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 64326/2008 78/08 DS 06.06.2008 Gnr 694, bnr 32 - Langestrand,Torsnes. Utslippstillatelsefor Søknad om utslippstillatelse - A Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 66511/2008 79/08 DS 12.06.2008 Godkjenning av avfallsplan for riving av brannskadd hus iGunbjørgsvei 14 gnr 727 bnr 453, J Kjell Arne Skagemodispensasjon fra krav om sorteringHMU 68330/2008 80/08 DS 20.06.2008 Søknad om Gnr 60, bnr 261, hyttenr. 662 - Torgauten.Utslippstillatelse for gråvann fra hytte på A Per Helge Kjerre-LudvikseneiendommenHMU 69608/2008 81/08 DS 20.06.2008 Gnr 687, bnr 23, hyttenr. F31 - Flyndreholmen Borge -Utslippstillatelse for gråvann fra hytte på A Per Helge Kjerre-LudvikseneiendommenHMU 69902/2008 82/08 DS 24.06.2008 Godkjent avfallsplan og miljøkartlegging for riving avhovedlageret, sandblåseriet, trafo og kranbanen Jpå VærsteHMU 70255/2008 83/08 DS 26.06.2008 Godkjenning av lokaler til bruk for tatoveringsvirksomhet -Kunst med puls - Kasernegt 12 J Reidun OttosenHMU 70735/2008 84/08 DS 17.07.2008 Godkjenning av familiebarnehage etter forskrift ommiljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. - JRypeveien 6HMU 71107/2008 85/08 DS 24.06.2008 Godkjenning av avfallsplan ved riving av bolig i Vardeveien38 - gnr 643, bnr 67 J Kjell Arne SkagemoHMU 71149/2008 86/08 DS 24.06.2008 Godkjenning av avfallsplan for Friggsvei 1,3,5 - gnr 609,bnr 270 J Kjell Arne SkagemoHMU 71231/2008 87/08 DS 24.06.2008 Godkjenning av avfallsplan ved riving av gammelt ogoppføring av nytt sorteringsanlegg ved J Kjell Arne Skagemoavfallsmottak i Habornveien 61, gnr 303 bnr 1212HMU 71284/2008 88/08 DS 03.07.2008 Midlertidig godkjenning av lokaler etter forskrift ommiljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. - Jutvidelse - Jernbanegaten barnehage, Speiderveien 7HMU 71963/2008 89/08 DS 01.07.2008 Godkjenning av Krossnes Toppen barnehage etter forskriftom miljørettet helsevern i barnehager og J Christine Rosenvingeskoler m.v.HMU 72239/2008 90/08 DS 26.06.2008 Oksrød - Gnr 63, bnr 275 - hytte nr 1070 -utslippstillatelse for gråvann J Ola LarsenHMU 72347/2008 91/08 DS 26.06.2008 Gnr 118, bnr 106 - Stangerholmveien 82, Skjæløy.Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra hytte Apå eiendommenHMU 72951/2008 92/08 DS 01.07.2008 Godkjenning av midlertidige lokaler ved Rødsmyra skoleetter forskrift om miljørettet helsevern i J Christine Rosenvingebarnehager og skoler mv. - Rød barnehageHMU 73501/2008 93/08 DS 01.07.2008 Godkjenning av Skala barnehage Krosnestoppen AS etterforskrift om miljørettet helsevern i J Christine RosenvingeSide:1av 2v


Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittelbarnehager og skoler mv..HMU 73797/2008 94/08 DS 01.07.2008 TilleggGnr 118, bnr 48 - Ølbern, Skjæløy - Utslippstillatelsefor gråvann fra hytte på eiendommen J Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 74936/2008 95/08 DS 03.07.2008 Godkjenning av tiltaksplan ved graving i forurense grunn,Rv 108 Simokrysset-Trosvikstranda J Kjell Arne SkagemoHMU 75002/2008 96/08 DS 03.07.2008 Godkjenning av Furuheim barnehage etter forskrift ommiljørettet helsevern i barnehager og skolerJmv..HMU 75363/2008 97/08 DS 03.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for øvrige byggearbeider vedSmia - nytt høyskolebygg i Gamle J Kjell Arne SkagemoBeddingsvei, gnr 423 bnr 2HMU 75554/2008 99/08 DS 07.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for nytt industribygg iKortbølgen 3, gnr 303 bnr 1743 J Kjell Arne SkagemoHMU 75565/2008 100/08 DS 03.07.2008 Gnr 679, bnr 160, hytte B4 - Vestre Havna - Pålegg omgodkjent avløpsløsning J Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 75594/2008 101/08 DS 03.07.2008 Gnr 689, bnr 4, hyttenr. E86 - Humlekjær. Påelgg omgodkjent avløpsløsning F Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 75593/2008 102/08 DS 03.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for riving av Storgata 11, gnr300 bnr 1186 J Kjell Arne SkagemoHMU 75703/2008 103/08 DS 07.07.2008 Gnr 118, bnr 3, fnr 68, hyttenr. 2319 - Skjæløyveien 23.Pålegg om godkjent avløpsløsning J Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 75776/2008 104/08 DS 17.07.2008 Godkjenning av lokaler etter forskrift om miljørettethelsevern i barnehager og skoler mv - LøenJbarnehage, Dragerveien 6HMU 75828/2008 105/08 DS 07.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for riving av lager og leiligheteri Mosseveien 9 A, gnr 300 bnr 1521 J Kjell Arne SkagemoHMU 75851/2008 106/08 DS 07.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for rehabilitering avVoldportgaten 72 J Kjell Arne SkagemoHMU 75948/2008 107/08 DS 07.07.2008 Gnr 689, bnr 2, hnr E58 - Humlekjær. Utslippstillatelse forsanitært avløpsvann fra hytte på A Per Helge Kjerre-LudvikseneiendommenHMU 75999/2008 108/08 DS 07.07.2008 Gnr 60, bnr 255, hyttenr. 660 - Torgauten. Utslippstillatelsefor gråvann fra hytte på eiendommen A Per Helge Kjerre-LudviksenHMU 76181/2008 109/08 DS 07.07.2008 Godkjenning av avfallsplan for rehabilitering avforretningsbygg i Seljeveien 3 gnr 736, bnr 103 JSide: 2 av 2


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2003/11501Dokumentnr.: 62Løpenr.: 76394/2008Klassering: KONG FREDERIK IISaksbehandler: Ivar Andreas GrønliMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 85/08BystyretReguleringsplan for Kong Frederik II Golfbane - Sentrum Øst Forslagstiller: PerAndrè Hansen landskapsarkitekter asRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Bystyret:I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag tilreguleringsplan for Kong Frederik II Golfbane, plankart datert 18.02.05, sist revidert 21.04.08med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 22.02.05, sist revidert 21.04.08.Fredrikstad, 06.08.08SammendragForslag til reguleringsplan for Kong Frederik II Golfbane fremmes av Per Andrè Hansenlandskapsarkitekter as på vegne av Fredrikstad Golfpark AS.Reguleringsforslaget inneholder hovedsaklig 18-hulls golfbane samt korthullsbane (9-hulls”pay and play-bane”) med tilhørende anlegg ved Kongsten Fort og Katrineborg. Planområdeter totalt ca. 802 daa.Tiltaket er konsekvensutredet og er i tråd med kommuneplanens arealdel og tidligere politiskevedtak.Planarbeidet ble kunngjort igangsatt i 2003 samtidig med 5 andre reguleringsplaner i området.Samlet plan viser hvordan hver av de 6 planområdene kan inngå i en helhetligarealdisponering.Det er utført et omfattende plan- og utredningsarbeid som har gitt en relativt detaljert ogprosjekttilpasset reguleringsplan. Arbeidet har fulgt en bred, åpen prosess med åpne møter ogannen kontakt med myndigheter, organisasjoner og lokalbefolkning.Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunalemyndigheter.Rådmannen anbefaler at planforslaget godkjennes.


Vedlegg1. Oversiktskart2. Plankart datert 18.02.05, sist revidert 21.04.08 (nedfotografert)3. Reguleringsbestemmelser datert 22.02.05, sist revidert 21.04.084. Planbeskrivelse datert 22.02.05, sist revidert 21.04.085. Sammendrag av høringsuttalelser med forslagstillers kommentar datert 21.04.086. Sluttdokument for konsekvensutredning Kong Frederik II Golfbane datert 07.11.067. Illustrasjonsplan datert 15.10.078. Samlet plan datert 08.10.07Vedlegg til Bystyret1. Oversiktskart2. Plankart datert 18.02.05, sist revidert 21.04.08 (nedfotografert)3. Reguleringsbestemmelser datert 22.02.05, sist revidert 21.04.084. Sammendrag av høringsuttalelser med forslagstillers kommentar datert 21.04.08Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)Dokumenter i følge dokumentliste.SaksopplysningerPer Andrè Hansen landskapsarkitekter fremmer på vegne av Fredrikstad Golfpark AS forslagtil reguleringsplan for Kong Frederik II Golfbane.Hensikten med planen er fortrinnsvis å fastsette arealer for 18-hulls golfbane og korthullsbanei landskapet rundt Kongsten Fort og Katrineborg. Samtidig inneholder reguleringsforslagetarealer til offentlige trafikkområder (kjørevei, gang- og sykkelvei, parkering), fremtidigkommunikasjonskorridor (omlegging av rv 111, jernbane), friområder (park, turvei), parkbelteog områder til bevaring av kulturminner og landskap/vegetasjon. Det totale arealet er ca. 802daa.Initiativtakerne har som målsetning å etablere en golfbane som skal kunne gi et godt sportsligtilbud til regionens befolkning og næringsliv, og samtidig benyttes til konkurranse for nasjonaleog på sikt eventuelt internasjonale arrangementer. I beskrivelsen av prosjektet er det lagt vektpå at golfbanen i størst mulig grad skal utformes som beitemark med hensikt å gjenskape dehistoriske landskapselementene rundt Gamlebyen og Kongsten Fort. Det er den anerkjentedanske golfbanearkitekten Rolf Henning-Jensen (Dansk Golf Design) som står bakbaneutformingen.Tiltaket ble opprinnelig introdusert da Forsvaret begynte å avvikle sin virksomhet i området.Intensjonen var å utvikle aktiviteter som kunne gi grunnlag for ny vekst i Fredrikstad. Noen avde overordnede målene med golfbane var å sikre verneinteressene og støtte opp omGamlebyen som kulturby.Planområdet består per i dag hovedsaklig av dyrket mark og brakkområder. De dyrka arealeneutgjør til sammen ca. 435 daa og brakkarealene ca. 248 daa. Øvrige arealer består av veier,turveier, høyspentanlegg, åkerholmer og vegetasjonssoner, og søkes opprettholdt og ivaretatti planen. Videre foreslås Oldenborgbekken flyttet slik at den innlemmes i golfbanedesignet.Med unntak av bebyggelsen ved Fredrikstad Motell som planlegges benyttet til klubbhus erplanområdet ubebygd.Arealene tilhører Fredrikstad kommune og Odd Lilleby. Eiendommen til Lilleby er tatt med motat det etter orientering i Planutvalget er gitt positive signaler om å starte regulering forboligformål på resten (er i kommuneplanen forutsatt tilbakeført til LNF-formål).


Planforslaget er forankret i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Her er arealene avsatt tilfremtidig idrettsanlegg for golfbane og hestesport, benevnt som I 101. For å sikre at arealenekan tilbakeføres til jordbruksformål forutsetter kommuneplanen at jordlovens §§ 9 og 12fortsatt skal gjelde.Reguleringsforslaget er tilpasset tilgrensende reguleringsplaner, plan nr. 18 Områdebegrenset av Rolf Wickstrøms gate - Bruberggata og industriområdet Øra, stadfestet 28.11.55,nr. 49 Kongstensletta, stadfestet 12.05.70, nr. 84 Reguleringsendring for del av Begby, g/s-stilangs Rv 110, stadfestet 14.10.76, nr. 176 Industrivei til Øra, stadfestet 21.03.84, nr. 302 Nyriksvei 107, Habornveiens forlengelse, vedtatt 09.11.89 og plan nr. 451 Øra øst, vedtatt19.10.00.Tiltaket er konsekvensutredet med hensikt å klargjøre konsekvenser for miljø, naturressurserog samfunn. Konsekvensutredning og sluttdokument ble godkjent av Bystyret 07.12.06, sak120/06. Nedenfor følger en sammenstilling av konsekvensene slik de fremkommer iutredningen:Verdivurdering Omfang KonsekvensLandskap Stor liten positiv +Naturmiljø middels stor positiv + +Kulturminner og kulturmiljø meget stor liten negativ -Forurensning middels middels positiv +Jord- og skogressurser stor stor negativ - - -Vannressurser middels ingen 0Sysselsetting og næringsliv meget stor liten positiv +Transportsystem middels ingen 0Idrett og friluftsliv meget stor middels positiv + +Nærmiljø middels liten negativ -Sikkerhet liten liten negativ -Tekniske installasjoner liten liten 0Energi liten liten 0Kultur meget stor liten positiv +Sluttdokumentet er vedlagt saksfremlegget. I henhold til sluttdokumentet er det utarbeidetmiljøoppfølgingsprogram og gjennomført nærmere undersøkelser for barns leke- ogoppholdsarealer, naturmiljø, kulturminner, forurensning og vannressurser.Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Totalprosjekt AS i juni 2003. Samtidig blereguleringsplanarbeidene for Offisersporten, Mineberget, Oldenborgila på Byens Marker,Katrineborg og Nord vest Byens Marker igangsatt. Planområdene utgjør et sammenhengendeområde som er illustrert i vedlagte samlet plan.Etter oppstart har Per Andrè Hansen landskapsarkitekter overtatt arbeidet med utarbeidelsenav reguleringsplan. Fremdriften har vært avhengig av arbeidet med konsekvensutredning ogførste planutkast ble innsendt for behandling i oktober 2007. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Planutvalget i møtet 13.12.07, sak 156/07, og sendt på høring og utlagt tiloffentlig ettersyn i perioden 11.01.08 til 11.02.08. I forbindelse med offentlig ettersyn kom detinn 22 høringsuttalelser. Forslagstiller har utarbeidet et sammendrag av innkomnehøringsuttalelser med kommentarer datert 21.04.08 som følger som vedlegg tilsaksfremlegget. Høringsuttalelsene er bearbeidet og planforslaget er endret på enkeltepunkter.Reguleringsplanen for Oldenborgila på Byens Marker, som blant annet omfatter ridesenter vedBekkelund, lå ute til offentlig ettersyn samtidig med foreliggende planforslag. Planen inngår i


Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og strategien om å utvikle Gamlebyen og Kongsten-områdetsom idretts-, rekreasjons- og reiselivssenter. Siden det så langt ikke er blitt noe avAktivitetsbyen er planarbeidet for ridesenter foreløpig stilt i bero.Samlet plan er en orienterende oversiktsplan som viser hvordan hver av de 6 planområdenekan inngå i en helhetlig arealdisponering. Den er ment å illustrere sammenhenger som erviktige for vurderinger av hver enkelt reguleringsplan (infrastruktur, grønnstruktur etc.) uten åha formell juridisk status. Endelig arealbruk forutsettes fastsatt i de respektivereguleringsplaner.For nærmere omtale av planforutsetninger og intensjoner henvises det til planbeskrivelsen ogøvrige plandokumenter.Følgende dokumenter er i forbindelse med behandlingen lagt ut på internettsidenwww.fredrikstad.kommune.no under politikk og delplaner/temaplaner:Planbeskrivelse datert 22.02.05, sist revidert 21.04.08Sluttdokument for konsekvensutredning Kong Frederik II Golfbane datert 07.11.06Illustrasjonsplan datert 15.10.07Samlet plan datert 08.10.07Miljøoppfølgingsprogram datert 04.10.07Miljøteknisk grunnundersøkelse for Brakkesletta, rapport av Cowi datert 04.10.07Kartlegging av naturmiljø, rapport 2007:2 av Wergeland Krogh Naturkart, datert 20.06.07Notat om gravplassituasjonen Østre Fredrikstad Gravlund datert 20.03.07Tilleggsutredning om parkering, rapport av Rambøll Norge datert 02.02.06VurderingProsjektet Kong Frederik II Golfbane har vært underlagt et omfattende plan- ogutredningsarbeid. Arbeidet har pågått over flere år, og mange konsulenter har bidratt til åklargjøre og dokumentere tiltaket. Planmaterialet med konsekvensutredning gir etterrådmannens oppfatning et godt beslutningsgrunnlag.Gjennom flere høringer og offentlig ettersyn, og i tillegg åpne møter, er det lagt til rette forutvidet medvirkning fra berørte myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner.Planforslaget er i all hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel 2007-2018. I tillegg tilgolfformålet tar det inn over seg føringer for eventuelt nytt jernbanespor til Øra og omleggingav riksvei 111 mot Haldenveien. Tilgjengeligheten til Østsidenmarka er ivaretatt med turveier.Planområdet er noe redusert i det nordøstre området mot Lilleby i forhold til arealetkommuneplanen anviser. For øvrig inneholder reguleringsforslaget mindre justeringer somanses naturlig som del av en mer detaljert planlegging.Området innenfor plangrensen er i stor grad uregulert. Unntaket er arealene mellom KongstenFort og Habornveien som er regulert til bevaringsverdig dyrka mark. Forslaget til omreguleringer i tråd med kommuneplanens arealdel. Reguleringsforslaget anses ellers å være tilpassetgjeldende reguleringsplaner.


Konsekvensutredningen for Kong Fredrik II Golfbane (inklusiv tilleggsutredninger), klargjørvirkninger av golfanlegget som kan gi vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser ellersamfunn, og er ment å sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning ved behandling oggodkjenning av reguleringsplan. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelteutredningstemaene.Landskap:I hovedsak vurderes golfbane å medføre en liten positiv konsekvens for landskapet.Karakteren vil endres fra et åpent åkerlandskap til et åpent golfbanelandskap med likhetstrekktil tidligere tiders beitelandskap. Planforslaget anses som godt innpasset.Naturmiljø:Konsekvensene for naturmiljøet vurderes som middels positive. Monokulturen som gjør seggjeldende på de dyrkede arealene i dag vil bli erstattet av vannspeil, randsoner og mer variertvegetasjon som kan bidra positivt til det biologiske mangfoldet. Videre beholdes eksisterendetregrupper, lunder og naturlige kantsoner.Tilleggsundersøkelse gjort av Wergeland Krog kartfester 11 lokaliteter i området, hvorav 9 erklassifisert som naturtyper og 2 som lokaliteter med rødlistearter (åkerrikse (fugl) og 1eksemplar engmariehand (orkidè)). De fleste lokalitetene er ivaretatt i reguleringsplanen, menrødlisteartene er utsatt. Det er avsatt et areal for åkerriksa hvor det er sterke begrensninger påinngrepene ved opparbeidelse og drift av golfbane. Når det gjelder orkidèen er ikkereguleringsforslaget forenlig med bevaring, men området der den står er i ferd med å gro igjen,så planten står uansett i fare for å bli utkonkurrert. En utnyttelse av arealene til golf vurderestotalt sett å være forenlig med naturinteressene.Kulturminner og kulturmiljø:I konsekvensutredningen fremgår det at golfbane vil kunne medføre liten negativ konsekvensfor kulturminner og kulturmiljø. Det er spesielt opparbeidelse av arealene mellom KongstenFort og Habornveien, samt nærheten til Krigskirkegården som kan gi negative konsekvenser.At arealene vil bli opparbeidet med likhetstrekk til tidligere tiders beitelandskap og at tiltaket vilgi økt tilgjengelighet vurderes som positivt. Automatisk fredete kulturminner vil bli hensyntatt.Forholdet til Gamlebyen er vurdert nærmere i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.Konklusjonen er at golfbane i sum vil være positivt for Gamlebyen som kulturminne.Reguleringsplanen vil bidra til økt aktivitet og gi bedre grunnlag for næringslivet i Gamlebyen.Videre vil den løse kritiske faktorer knyttet til trafikk og parkering, samt bidra til en generellstandardheving av området rundt.Forurensning:Utslipp av kjemikalier forventes å bli redusert i forhold til dages situasjon i de deler av banenhvor det drives landbruk. Der det per i dag ikke drives landbruk vil forurensningene kunne blinoe større. Risikoen for utslipp i anleggsfasen anses som liten. Totalt vurderes tiltaket å giliten positiv konsekvens i forhold til forurensningssituasjonen.Tilleggsundersøkelse av eksisterende grunnforurensninger på Brakkesletta viser at deler avdet undersøkte arealet har masser i grunnen som er svakt forurenset, men at de påvistekonsentrasjonene ikke overskrider de stedsspesifikke akseptverdier som er beregnet for denplanlagte arealbruk. Det er kun behov for spesielle tiltak dersom massene skal graves opp ogtransporteres ut av området.Jord- og skogressurser:Tiltaket medfører stor negativ konsekvens for landbruket. Det forutsetter omdisponering av ca.435 daa dyrket mark, som tilsvarer om lag 0,6 % av kommunens totale jordbruksareal.Ressursene går ikke tapt da det er mulig å tilbakeføre områdene til landbruk dersom det skulle


li aktuelt. Noe forringelse må imidlertid påregnes dersom masseforflytningene medførerendringer i jordsmonntykkelse og bonitet. En eventuell tilbakeføring antas å bli relativtressurskrevende. Reguleringsbestemmelsene inneholder avbøtende tiltak i forhold tilterrengendringer og håndtering av løsmasser. Jordlovens § 9 og § 12 skal fortsatt gjelde.Vannressurser - grunnvann og overflatevann:Den totale vannbalansen i området forventes å bli omtrent uendret. Man har tenkt å etablerekunstige sjøer blant annet som reservoarer for vanning, og vannet til disse er tenkt hentet fraOldenborgbekken. Vannføringen kan dermed bli noe redusert i perioder ved uttak av vannmen det vil skje på tidspunkter hvor det er mye vann i bekken. Dermed skal det ikke værenoen risiko for at Oldenborgbekken vil bli tørrlagt som følge av vanning på golfbanen.Tiltaket forventes totalt sett ikke å gi konsekvenser for vannressursene.Næringsliv og sysselsetting:Golfbanens direkte betydning for sysselsetting og arbeidsplasser antas å bli relativt beskjeden.Tiltaket kan derimot bidra til økt turisme og økt aktivitet blant reiselivsbedrifter i Fredrikstad.Transportsystem:Isolert vil golfbane skape minimalt med ny trafikk, og parkeringsbehovet vil dekkes innenfortiltaksområdet. Det forventes at tiltaket vil generere ca. 220 biler per dag i sommermånedenesom utgjør 1-2 % av dagens belastning. Dessuten antas at den nye trafikken ikke vil kommesamtidig med dagens trafikktopper som gjør seg gjeldende ved spesielt store arrangementer,samt morgen- og ettermiddagsrushet på hverdager. Støy og luftforurensning langs veiene somfølge av golfbane vil ikke bli merkbart endret. Tiltaket vil altså ikke i seg selv medføre noensærlig konsekvens på transportsystemet.Bakgrunnen for at det i forbindelse med plan- og utredningsarbeidet er fokusert spesielt påområdets samlede parkeringsdekning, er at området til visse tider har underdekning per i dag,og fordi det er usikkerhet rundt fremtidige parkeringsløsninger for Gamlebyen. Videre vurderesdeler av planområdet å ha strategisk beliggenhet i forhold til mulige parkeringsløsninger.Rambøll Norge har etter oppdrag fra kommunen utarbeidet en rapport som rådmannen harlagt til grunn i arbeidet med reguleringsplan. I rapporten fremgår det at parkeringsbehovet iområdet bør vurderes i forhold til tre ulike situasjoner:1. Normalsituasjon (hverdag)2. Høysesong (helger, sommer, mindre arrangementer)3. Store arrangementerDet er spesielt ved høysesong og store arrangementer at dagens parkeringskapasitet byr påproblemer. Nedenfor vises en oppsummering av parkeringsbehovet slik det fremgår avrapporten. Tallene i parentes er lagt til grunn i forbindelse med planarbeidet.ArealerHverdag Høysesong Store arr.Brohodet 0 0 280Landbruksareal langs RV110 0 0 1000Gudeberg skole 0 160 160Heibergkrysset (Kirkegården) 220(160)220(160)220(160)Kongstenhallen (nord og syd) inkl.utvidelse200(160)200(160)200(160)Gamlebyveien 0 0 150 (0)Tollboden 0 0 (400) 0Vaterland 0 0 400Areal syd for Skippergata 0 0 300Brakkesletta/Offisersporten, 120 120 120


forslag til nye plasser (300) (300) (300)Ekstra kapasitet v/golfbanen 160 160 160Gamlebyen (innenfor vollene) 340 340 340Sum 1040(1120)1200(1280)3330(3660)Rambøll Norge anbefaler at det settes av areal til 120 parkeringsplasser på Brakkesletta. Ireguleringsplanen er det avsatt areal til ca. 300 plasser (som til sammenligning tilsvarerparkeringsplassen på nordsiden av Østfoldhallen), med mulighet for dobling i form avparkering under bakken. I tillegg sikrer reguleringsforslaget mulighet for parkering for ca. 1250biler på Brakkesletta ved spesielle anledninger og arrangementer (det totale antall plasser vedØstfoldhallen inklusiv idrettshallen anslås å være ca. 1500).Etter rådmannens oppfatning vil foreliggende planforslag bidra til å løseparkeringsutfordringene på en god måte. Arealene vurderes å være tilstrekkelige i overskueligfremtid både ved hverdager, høysesong og store arrangementer, og samtidig unngås store ogarealkrevende plasser som vil stå tomme mesteparten av året.Idrett og friluftsliv:I tillegg til at golfbane i seg selv vil gi et nytt idrettstilbud, vil reguleringsforslaget bidra til størretilgjengelighet og positive opplevelser for turgåere og andre som benytter området.Det legges opp til et godt nettverk av gangveier og turveier som gir gode forbindelser ut tilnaturområdene rundt. I tillegg er det aktuelt å anlegge separate ridestier rundt store deler avgolfbanen og i området for øvrig, som vil kunne gi et attraktivt tilbud for de som driver medhest, og samtidig være positivt for golfere og andre. Golfbane kan også bidra til større aktivitetom vinteren ved anleggelse av skiløyper og skøytebane.Det er ikke naturlig å anlegge egne lekearealer for barn innenfor golfområdet. Til gjengjeld erdet satt av areal til offentlig friområde/park ved Offisersporten. Eksisterende grusbane vedBrakkesletta forutsettes omdisponert, men den blir lite brukt til idrettsformål.Totalt antas golfbane å være middels positivt for idrett og friluftsliv.Nærmiljø:Boligområdene som berøres er middels sårbare for inngrep, men antall boliger som berøres erfå. Flere av de aktuelle eiendommene har i dag usjenert beliggenhet og vil få ny aktivitet innpåseg. På den annen side vil en opparbeidet golfbane medføre standardheving.Totalt sett fremgår det av utredningen at konsekvensen vurderes som liten negativ.Sikkerhet:Det er presisert i reguleringsbestemmelsene at utformingen må ta hensyn til sikkerheten iforhold til soner for opphold av personer som ikke spiller golf, det vil si i forhold til tilliggendestier, veier, parkeringsplasser, nabobebyggelse og skogarealer.Kryssinger mellom turveier og golfbane anses som mest utsatt. Golfbanearkitekten harerfaringer med at dette fungerer greit så lenge kryssingen er oversiktlig og sikkerhetsreglerfølges. Det er imidlertid lagt vekt på at selve spillet ikke skal krysse turveiene eller lysløypa. Ivedlagte illustrasjonsplan er det vist at det er mulig å opparbeide golfbane slik at ingen hullkrysser turveiene. Generelt gjelder sikkerhetsanbefalingene for golfbaner utarbeidet av NorgesGolfforbund.Risikoen for at noen blir rammet av golfballer anses som minimal.Tekniske installasjoner:Golfbane antas ikke å medføre konsekvenser for tekniske anlegg.Energi:Tiltaket er lite energikrevende.


Kultur:Golfbane kan gjøre Fredrikstad mer kjent og attraktiv som destinasjon. Økt aktivitet kan gistørre grunnlag for kulturtilbud.Bystyret har bedt om at arealer for parkering og utvidelse av kirkegård ved Østre FredrikstadGravlund må utredes bedre i forbindelse med fremleggingen av reguleringsplan.Etter forespørsel fra kommunen har Kirkevergen utarbeidet et notat som viser alternativemuligheter for kirkegårdsutvidelse, hvorav ett som dekker et antatt behov i minst 34 år påarealer som er direkte tilknyttet eksisterende gravlund. Beregningene er basert pågjennomsnittlig antall begravelser de 12 siste årene. Kirkevergen anbefaler å utnytteeksisterende kirkegårdsareal best mulig, og antyder at det blir lite behov for å sette avytterligere nytt areal til kirkegård dersom kremasjonsprosenten og antallet slettinger fortsetterå øke. I notatet er det redegjort for tre alternativer ved behov for annet gravplassareal:1. Areal i tilknytning til andre kirkegårder i Fredrikstad2. Ny kirkegård på Brakkesletta3. Bruk av deler av Krigskirkegården som ny gravplass for kistegraverSom eventuell reserve for bruk fra ca. 2040, eller når behovet måtte oppstå, anbefalerrådmannen at det reserveres et areal til kirkegårdsformål inntil Brakkesletta ved Mineberget. Itillegg vil Krigskirkegården være et mulig alternativ.Når det gjelder vurdering av behovet for arealer til parkering er rapporten fra Rambøll Norgelagt til grunn. Konsulenten anses som kompetent innenfor fagfeltet og metodene som erbenyttet virker kvalifisert. Tallmateriale fra lokalsamfunn, andre konsulenter, myndigheter ogkommunen er benyttet til å vurdere og fremme anbefalinger. Det er brukt mye ressurser på åutrede temaet.Alle høringsuttalelsene i forbindelse med plan- og utredningsarbeidet har vært gjenstand foromfattende og grundige vurderinger. Prosjektet har avstedkommet en rekke innspill, sommange har bidratt til bedre planmessige løsninger. Foreliggende planforslag er avstemt på enrekke punkter i forhold til innkomne faglige råd og merknader. Rådmannen stiller seg bakbearbeidingen og justeringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, jf. vedlagte sammendrag.Flere organisasjoner har tatt til orde for at golfbane på Brakkesletta vil båndlegge viktigearealer for lokalsamfunnet. De er positive til golfbane, men foreslår at den i sin helhet børlokaliseres øst for Habornveien. Organisasjonene mener Brakkesletta bør reserveres fornåværende og fremtidige allmennyttige formål, som utvidelse av kirkegård, nytt sykehjem,parkering og idrettsformål. For å få til golfbane på østsiden av Habornveien foreslås planlagteridesenter ved Bekkelund flyttet til Torslund.Foreliggende planforslag er resultat av en helhetlig vurdering av grunnlagsmaterialet som erutarbeidet i forbindelse med plan- og utredningsarbeidet, og de mål og rammer som er gjortgjeldende for bruk og vern av området. Arealbruken samsvarer med kommuneplanensarealdel og godkjent konsekvensutredning er tatt i betraktning. Golfbane anses som et godtalternativ for Brakkesletta i forhold til begrensningene som er knyttet til kulturlandskapet ogKongsten Fort. For initiativtakerne har det vært viktig å opprettholde kontakten mellomGamlebyen og golfbanen, og kunne benytte Fredrikstad Motell som klubbhus.Samtidig belyser fremlagt dokumentasjon at reguleringsplanen ikke vil blokkere for andrearealbehov i området. At planarbeidene for Oldenborgila på Byens Marker er stilt i bero harikke innvirket på planutformingen. Rådmannen tror reguleringsplanen vil gi godearealbruksløsninger.Reguleringsforslaget anses utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser,og vurderes å inneholde god planfaglig kvalitet.


De innkomne uttalelsene har vært gjenstand for grundig vurdering, og planforslaget er påenkelte punkter blitt endret som følge av dette. Endringene anses ikke å medføre behov fornytt offentlig ettersyn.Det foreligger ingen innsigelser fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter.Rådmannen anbefaler at planforslaget godkjennes.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2002/18857Dokumentnr.: 25Løpenr.: 77900/2008Klassering: ØRA - SYDSaksbehandler: Erik ThøgersenMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 86/08Forslag til reguleringsplan for Øra Syd - SentrumSpørsmål om konsekvensutredningForslagstiller: Cowi ASRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:Forslag til reguleringsplan for Øra Syd vurderes konsekvensutredet etter gjeldende forskrift.Fredrikstad, 23.07.08SammendragBygnings- og reguleringsavdelingen har til behandling forslag til reguleringsplan for Øra Syd.Oppdragsgiver er Fredrikstad kommune v/TD bygg og eiendom. Det er Cowi AS som erforslagsstiller på vegne av kommunen. Gjeldende plan for Øraområdet er fra 1976 og ermoden for revidering.Planområdet er i overkant av 1km² stort. FREVAR og Borg havn er de største aktørene iområdet og representerer store samfunnsmessige interesser. Nærheten til Øra naturreservatog områdets strategiske plassering i bylandskapet gjør at området også har stor interesse forallmennheten. Hovedvirksomheten vil være havnevirksomhet og avfallshåndtering. Det tillatesfyllinger opp til kote 20. I tillegg kommer eventuell bebyggelse.Rådmannen ønsker å få spørsmålet om konsekvensutredning vurdert av planutvalget.Planarbeidet ble varslet igangsatt 05.06.02. Planforslaget ble første gang mottatt 01.07.03. Nyforkrift for konsekvensutredning trådte i kraft 01.04.05. Spørsmålet måtte da vurderes etterovergangsbestemmelsene i ny forskrift som bl.annet sier at tiltak som ikke omfattes av dengamle forskriften, kommer ikke inn under ny forskrift dersom saksbehandlingen for tiltaket etterplan- og bygningsloven er startet opp. Administrasjonen mente tidlig at planområdet burdekonsekvensutredes. Det har vært avholdt flere møter. Siste møte ble avholdt 15.09.05 hvorforslagsstiller fremmet en vurdering med påstand om at konsekvensutredning ikke varnødvendig. Planarbeidet har vært stillet i bero inntil 11.10.07 da vi mottok nytt planforslag.Rådmannen innstiller på at forslag til reguleringsplan for Øra Syd vurderes konsekvensutredetetter gjeldende forskrift.


Vedlegg1. Oversiktskart2. Forslag til reguleringsplan datert 24.11.06 (nedfotografert)3. Forslag til reguleringsbestemmelser udatert4. Planbeskrivelse datert 27.06.075. Snitt6. Perspektiv sett fra Kallera7. Perspektiv sett fra Alshus8. Perspektiv sett fra GangsrødbuktaAndre saksdokumenter (ikke vedlagt)9. Støyvurdering10. Risiko og sårbarhetsanalyseSaksopplysningerBygnings- og reguleringsavdelingen har til behandling forslag til reguleringsplan for Øra Syd.Oppdragsgiver er Fredrikstad kommune v/TD bygg og eiendom. Det er Cowi AS som erforslagsstiller på vegne av kommunen. Gjeldende plan for Øraområdet er fra 1976 og ermoden for revidering.Rådmannen ønsker å få spørsmålet om konsekvensutredning vurdert av planutvalget.Planområdet er i overkant av 1km² stort og omfatter arealene syd for Lt. Dons vei og Gyproc´sfabrikkanlegg. Planområdet avgrenses i syd mot Ørakanalen. FREVAR og Borg havn er destørste aktørene i området og representerer store samfunnsmessige interesser. Nærheten tilØra naturreservat og områdets strategiske plassering i bylandskapet gjør at området også harstor interesse for allmennheten.Det reguleres til følgende formål:Sjøareal:HavneområdeHavneområde -FangearmOffentlige byggningerIndustriområde:Kommunaltekniskt område 1Kommunaltekniskt område2Kommunaltekniskt område3Kommunaltekniskt område /Friluftsområde 1Kommunaltekniskt område /Friluftsområde 2Bevaring av veg. og landsk. /Friluftsområde:TrafoKjøreveg, annen veggrunnog privat veg73 273 m2349 908 m26 928 m215 069 m292 416 m295 282 m273 400 m2130 448 m256 302 m263 914 m238 926 m21 050 m2100 012 m2


Total areal inkl. sjøareal 1 096 928m2Områdene for kommunalteknisk formål 2 og 3 skal nyttes til avfallsbehandling (oppfylling) ogtillates bebygget med bygninger relatert til formålet. Områdene for blandet formål vil bli frigjorttil friluftsområde så snart områdene er fylt opp maksimalt. Det tillates fyllinger opp til kote 20. Itillegg kommer eventuell bebyggelse.Planarbeidet ble varslet igangsatt 05.06.02. Planforslaget ble første gang mottatt 01.07.03.Administrasjonen mente tidlig at planområdet burde konsekvensutredes på grunn av områdetsenorme størrelse og utbyggingspotensiale, støyforurensning fra havn og industri og lagring avavfall i 20 m´s høyde med dertil fare for forurensning.Det ble tatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling som i brev av 14.04.04 uttaltebl.annet:”Pågrunn av de spesielle grunnforholdene som er på stedet, er sannsynligheten forforurensende utslipp stor. Vi mener derfor at dersom tiltakene kommer inn under vedlegg II vilkriteriene etter konsekvensutredningsforskriftens § 4.1.b vern etter naturvernloven, § 4.5vesentlig forurensning og § 4.5 b vannkvalitet være oppfylt””Vår oppfatning er at hele utfyllingsområdet må konsekvensutredes. Det kan imidlertid være atdet kun er deler av den planlagte virksomhet som det etter KU forskriftens vedlegg I eller II,kreves konsekvensutredning for. Dersom det viser seg at tiltaket ikke fanges opp av forskriftenbør saken sendes miljøverndepartementet til avgjørelse etter pbl 33.2 fjerde ledd.”Fylkesmannen refererer her til den gamle konsekvensutredningsforskriften. Ny forkrift forkonsekvensutredning trådte i kraft 01.04.05. Spørsmålet måtte da vurderes etterovergangsbestemmelsene i ny forskrift som bl.annet sier at tiltak som ikke omfattes av dengamle forskriften, kommer ikke inn under ny forskrift dersom saksbehandlingen for tiltaket etterplan- og bygningsloven er startet opp. Ny forskrift har altså ikke tilbakevirkende kraft.Det har vært avholdt flere møter. Siste møte ble avholdt 15.09.05 på FREVAR. På møtet bledet fra forslagsstillers side fremlagt en oppstilling av hvilke kriterier som skulle vurderes, og envurdering med påstand om at konsekvensutredning ikke var nødvendig.På samme møte ble verneplanen for Øra presentert. Det ble innkalt til nytt møte i oktobersamme år, men dette ble utsatt i påvente av en avklaring vedr. verneplanen og densinnvirkning på planforslaget for Øra Syd.Planarbeidet har vært stillet i bero inntil 11.10.07 da vi mottok nytt planforslag. Planen er nåendret i forhold til verneplanen for Øra. Det er også gjort visse andre endinger og det er nyplanbeskrivelse. Det er for øvrig visse plantekniske endringer som må gjøres før planforslagetkan viderebehandles.Det er planmyndigheten som er ansvarlig myndighet og som skal ta stilling til om området skalkonsekvensutredes.VurderingUtbyggingSom en ser er det store områder. I områdene som kan bebygges er utnyttelsesgraden for satttil 35 % BYA, bortsett fra kommunalteknisk område1 som har en BYA på 60 %.


Dette medfører at det vil kunne tillates bygningsmasser med en BYA på over 57.000 m². Detteer svært store bygg, og som avgjort må konsekvensutredes etter gjeldende (ny) forskrift.OppfyllingOmråder for avfallsbehandling/oppfylling utgjør ca. 324.000 m². Det legges opp til at deler avdisse områdene skal kunne fylles opp til kote 20. Som en ser på vedlagte perspektiver vil dettefå dramatiske konsekvenser for områdets visuelle uttrykk og som vil virke unaturlig sett iforhold til området ellers flate landskap. Et annet viktig forhold vil her kunne være forurensningav grunnen.StøyDet er foretatt en støyanalyse. Analysen er delt i to, en for Frevar og en for Borg havn.Det er gjort en vurdering av dagens situasjon (2005) og forventet støy 10 år frem i tid (2015).For Frevar viser beregningene at det ikke vil avgis støy ut over gjeldende retningslinjer forindustristøy.Når det gjelder støy fra Borg Havn er det bebyggelsen på Kalleraodden på Kråkerøy som ermest utsatt. Etter hvert som virksomheten på havneområdet økes, vil tyngdepunktet forvirksomheten flyttes sydover. Den mest utsatte bebyggelsen vil da komme innenfor det somkalles for gul sone. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføresdersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.Selv om målinger og beregninger viser at den mest utsatte bebyggelsen vil ligge innenfortillatte grenseverdier, vil ofte slagstøyen som oppstår ved lossing/lasting av kontainereoppleves som svært sjenerende, da særlig på natten hvor annen støy ikke er til tilsvarende tilstede. Dette vises også gjennom uttallige henvendelser og klager fra beboerne påKalleraodden; både til plan- og miljøseksjonen og til Borg Havn. Det er i 2015 forventet 60-70 % større omsetning enn dagens situasjon.Risiko og sårbarhetDet er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten har vært å avdekke forhold somkan medføre en uakseptabel risiko for mennesker, miljø og materiell. Forhold som nedbør,kjemikalieutslipp, oljeutslipp eksplosjon/brann, støy, forurenset grunn, avfallshåndtering ogstøvutslipp er vurdert som aktuelle. Analysen viser at det er svært sannsynlig at det kanoppstå forurensning i grunnen, både i friluftsområdene og i naturreservatet.Rådmannens vurderingRådmannen ser at en i utgangspunktet skal legge den gamle konsekvensutredningsforskriftentil grunn for sin vurdering. Planforutsetningene i et slikt område er allikevel i stadige endringer,slik at de forutsetninger som var til stede ved oppstart ofte endres i prosessen, da særlig hvisplanarbeidet går over lang tid.Etter rådmannens vurdering ville en konsekvensutredning vært aktuell hvis planarbeidet haddestartet opp i dag.Rådmannen legger forsiktighetsprinsipp til grunn for vurdering i denne saken og ønsker ålegge saken åpent frem for diskusjon og vurdering i planutvalget. Sett med bakgrunn i sakenskarakter og planens omfang og innhold, sakens stillstand og nytt planforslag samt den tid somer gått siden gjeldende forskrift trådte i kraft, mener rådmannen at det vil være riktig å vurdereom planområdet skal konsekvensutredes etter gjeldende (ny) forskrift. Rådmannen ønskerikke å gå inn på enkeltheter i gjeldende forskrift, men mener at dersom planforslaget vedtasuten konsekvensutredning, vil planen etter Rådmannens vurdering gi aksept for tiltak sometter gjeldende forskrift burde vært konsekvensutredet.Det er ikke gitt på forhånd at en konsekvensutredning nødvendigvis vil endre planforslaget, ogen må påregne en del ”støy” i forbindelse med at planforslaget legges ut til offentligettersyn/høring.


Ved å vurdere saken etter gjeldende forskrift vil vi få en oppdatert vurdering avkonsekvensene samtidig som vi oppnår en ryddig saksbehandling i forhold til planen i segselv, men også i forhold til den rolle kommunen har som forvaltningsorgan.Rådmannen innstiller derfor på at forslag til reguleringsplan for Øra Syd vurdereskonsekvensutredet etter gjeldende forskrift.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2007/10228Dokumentnr.: 24Løpenr.: 65605/2008Klassering: 54/200Saksbehandler: Johnnie BrokMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 26.06.2008 72/08Planutvalget 21.08.2008 87/08Krosneslund 7b - gnr 54, bnr 200 – OnsøySøknad om ny bolig - dispensasjonTilth: Marit og Morten EvensenRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Søknad om rammetillatelse for ny bolig som omsøkt godkjennes.2. Godkjennelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens § 7, som dispensasjon fraplassering vist i reguleringsplanen.3. Protest fra nabo Øyvind Reinertsen tas ikke til følgeFredrikstad, 10.06.08.Planutvalgets behandling 26.06.2008:Forslag fremsatt i møtet:På vegne av AP fremmet Raymond Svendsen følgende forslag:Saken utsettes for befaring.Votering:Utsettelsesforslag fremmet av Raymond Svendsen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt.Planutvalgets vedtak 26.06.2008:Saken utsettes for befaring.Planutvalget vil foreta befaring før behandlingen av saken.SammendragDet søkes om rammetillatelse for ny bolig. Tiltaket er avhengig av dispensasjon frareguleringsplanen når det gjelder plassering. En nabo har protestert på den omsøkteplassering.Vedlegg


1. Oversiktskart, 1:10.0002. Utsnitt av reguleringsplan 1:10003. Utsnitt av opprinnelig forslag til reguleringsplan 1:10004. Situasjonsplan 1:10005. Tegninger, nedfotografert fra 1:1006. Søknad om dispensasjon fra Meter Arkitektur as datert 31/10-20077. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 20/11-2007 (dok. nr. 10)8. Brev fra Meter Arkitektur as til Fredrikstad kommune datert 5/12-20079. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 12/8-200710. Brev fra Østfold fylkeskommune til Fredrikstad kommune datert 21/2-200811. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 3/6-2008Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)12. Søknad om rammetillatelse, datert 23/8-200712.1. Situasjonskart i målestokk 1:50012.2. Utomhusplan 1:20012.3. Tegninger12.4. Redegjørelse datert 1/8-200812.5. Brev fra Fredrikstad kommune TD til Marit Utvær Evensen datert 29/6-200712.6. Brev fra Øyvind Reinertsen til Meter Arkitektur as datert 12/8-200712.7. Gjenpart av nabovarsel13. Brev fra Fredrikstad kommune til Meter Arkitektur as datert 20/9-200714. Brev fra Fredrikstad kommune til Meter Arkitektur as datert 23/10-200715. Brev fra Fredrikstad kommune likelydende til Marit og Morten Evensen, ØyvindReinertsen og Meter Arkitektur as datert 19/11-200716. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 20/11-2007 (dok. nr. 11)17. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 22/11-200718. Brev fra advokathuset Fredrikstad til Fredrikstad kommune datert 26/11-200719. Brev fra Fredrikstad kommune likelydende til Marit og Morten Evensen, ØyvindReinertsen og Meter Arkitektur as datert 8/1-200820. Brev fra Fredrikstad kommune til Østfold fylkeskommune datert 24/1-200821. Brev fra Fredrikstad kommune til Meter Arkitektur as datert 29/2-200822. Brev fra Øyvind Reinertsen til Fredrikstad kommune datert 6/3-200823. Gjenpart av nabovarsel datert 21/5-200824. Oversendelse fra Meter Arkitektur as datert 4/6-2008.SaksopplysningerDet søkes om tillatelse til tiltak for ny bolig. Den omsøkte bolig ligger med møneretning øst -vest, mens reguleringsplanen viser en bygning på tomta med møneretning nord – syd.Reguleringsbestemmelsene sier ikke noe om hvor vidt den viste plassering er bindende ellerikke. Rådmannen legger til grunn at den viste plassering er bindende i og med at det ikke ersagt noe annet. Tiltaket vil da være avhengig av at det kan gis dispensasjon fra bindendeplassering vist i reguleringsplanen. Dispensasjon kan bare gis når det foreligger særligegrunner.Som særlige grunner oppgir ansvarlig søker:- Det vises til at området i stor grad var utbygd da reguleringsplanen ble utarbeidet, og atplanen derfor ikke legger opp til en strengt regulær bebyggelse. Det blir tilpasningen tilallerede eksisterende bebyggelse som må vektlegges. Dette er gjort grundigere og merdetaljert i det foreliggende byggeprosjekt enn i reguleringsplanen.- Den omsøkte plassering er hensiktsmessig i forhold til soltilgang og utearealer.- Huset er lite eksponert. Kortsiden vender mot elva, og huset blir dermed mindreeksponert mot elven.


- Dersom huset skulle ligge med møneretning nord – syd, som reguleringsplanen viser,ville det være til større ulempe for eiendommen Krosneslund 7, gnr 54, bnr. 134, ennden omsøkte plassering vil være for Krosneslund 5, gnr 54, bnr 155.- Husplassering som vist på planen vil måtte medføre flytting av kommunal VA-ledning.Det settes også spørsmålstegn ved om dette virkelig er dispensasjon ettersomreguleringsplanen ikke klart sier at husplasseringen som er vist på reguleringskartet erbindende.Det har kommet innsigelse fra naboen Øyvind Reinertsen som anfører:- Ved 1. gangs utlysning viste planen en husplassering omtrent som den som det nåsøkes om. Reinertsen protesterte på dette, og planen ble endret.- En endring som omsøkt er ikke i tråd med intensjonene i planen.- Bunker (dekningsrom) fra 2. verdenskrig vil bli ødelagt.- Bygget vil bli eksponert og dominerende og ødelegge landskapet.- Reinertsen vil få en 19,8 m lang vegg mot seg som ødelegger utsikten over boligfeltetmot syd.- Det vil være mer rimelig at eier av Krosneslund 7a får langveggen mot seg ettersomhan er selger av tomta.- Bygget er ikke stedstilpasset.- Det vil bli innsyn fra en balkong på det omsøkte byggs nordfasade.Saken har vært oversendt fylkeskonservatoren for å få en vurdering av verneverdien avbunkeren, og hvordan man bør forholde seg til den. Det har også vært foretatt befaring medfylkeskonservatoren 23/1-2008. Fylkeskonservatorens konklusjon er at så lengedekningsrommet ikke blir sprengt bort, men enten blir bevart i eller utenfor bygget, finner hanikke tilstrekkelig grunn til å fraråde en endring i forhold til inntegningen fra 1984. Det erfylkeskonservatorens holdning at det blir en bevaring av dekningsrommet gjennom en egnetløsning eller innpasning. Dagens situasjon, hvor dekningsrommet står under vann, er uansettdårlig, og en interessert eiermedvirkning vil ganske sikkert bidra til det bedre.VurderingRådmannen vil først gå igjennom de ankepunkter naboen har.- Rådmannen forholder seg i utgangspunktet til planen slik den foreligger.- Rådmannen kan ikke se at en endring som omsøkt ikke vil være i tråd med planensintensjoner. Den omsøkte plassering er i samsvar med opprinnelig forslag. At dettesenere ble endret førte neppe til at intensjonene i planen også ble endret.- Fylkeskonservatoren er ikke negativ til at bunkeren blir bygget inn, tvert imot vil detvære en bedring i forhold til dagens situasjon.- Rådmannen er enig i at en 19,8 m lang vegg vil være en ulempe for Reinertsen.- Reinertsen mener at eier av Krosneslund 7 a bør ta ulempen med langveggenettersom det er han som har solgt byggetomta. Rådmannen er ikke enig i et sliktresonnement. Utfallet av en byggesak kan ikke være avhengig av hvem som har solgttomta. Hva da hvis eier av Krosneslund 7a solgte også den eiendommen, skulle dabyggesaken på nabotomta vurderes annerledes?- Det er vanskelig å hevde at bygget ikke er stedstilpasset. Det er godt tilpasset selvetomta, og bygningsmiljøet i området er ikke ensartet.- Innsyn fra naboeiendom er påregnelig, og vil også kunne skje dersom andre løsningerblir valgt.Området mellom Krosneslund og Vesterælva består for det meste av noe eldresmåhusbebyggelse. Umiddelbart syd for omsøkte bolig er det oppført to nyere boliger.Den ene mens reguleringsplanen var til behandling, Krosneslund 11, (gnr 54, bnr 106,) og enetter at planen ble vedtatt, Krosneslund 17 a, (gnr 54, bnr 66). Ingen av disse står avmerket på


eguleringkartet som fremtidige boliger. Umiddelbart syd for disse to igjen ligger det to boligermed samme møneretning som det omsøkte bygg (Krosneslund 19 og 21).At boliger ligger med møneretning øst – vest er med andre ord ikke et fremmedelement iområdet. Også i det opprinnelige forslaget til reguleringsplan var hus i Krosneslund 7 binntegnet med møneretning øst – vest. Faktisk nærmest identisk plassering som den nåomsøkte, dog er det nå omsøkte hus noe lenger.Rådmannen merker seg også at det er godkjent to nye hus uten at de var med i planen. Detkan tolkes som om man har en liberal praksis i forhold til reguleringsplanen. Det kan kanskjeogså hevdes at der hvor fremtidig bebyggelse er inntegnet er dette bindende, men ellers er detfritt. Dog kan det virke noe ulogisk at man er mer liberal der hvor det ikke er planlagtbebyggelse enn der hvor det er planlagt bebyggelse.Av forhold som taler mot tiltaket er at det er avhengig av dispensasjon, og at det omsøktetiltaket vil være til større ulempe for Reinertsen enn et hus oppført i samsvar med juridiskbindende plassering vist i reguleringsplanen, og som Reinertsen må kunne forvente blir fulgt.Av forhold som taler for å gis dispensasjon er de særlige grunner som søker oppgir.- Den omsøkte måten å utnytte tomta på gir en bedre utnyttelse av utearealene enn detsom er vist i reguleringsplanen. Siden den omsøkte løsning samsvarer med opprinneligforslag til reguleringsplan virker det sannsynlig at denne måten å utnytte tomta på ogsåvar planleggerens førstevalg.- En gavlvegg mot elven vil gi en lite dominerende bygning sett fra elva. Huset ligger ikkeframpå kollen mot elva, men i bakkant av kollen slik at framkant av kollen, sett fraelven, bryter siktlinjen, og nederste del av huset dekkes av kollen.- Om Krosneslund 5 har større ulempe av den omsøkte plassering enn Krosneslund 7 avil ha av en plassering i samsvar med reguleringsplanen finnes det ikke noe fasitsvarpå. Dog må begge eiendommer forvente at det kommer et bygg i samsvar medreguleringsplanen. Det er imidlertid også slik at utsikt mot vann av de aller flesteoppfattes som den mest attraktive utsikten. Med den omsøkte plassering vil beggenaboeiendommene beholde det meste av sin sjøutsikt, mens Krosneslund 5 vil mistemye av sin utsikt over land. I dag er det mest vanlig at bygninger langs vann blir byggetmed kortsiden mot vann for at bakenforliggende eiendommer også skal få et sjøglimt.Etter en samlet vurdering finner rådmannen det riktig å anbefale dispensasjon frareguleringsplanen for ny bolig som omsøkt. Rådmannen legger vekt på at den omsøkteløsning totalt sett er bedre enn den løsning som er vist på reguleringsplanen, den gir en bedreutnyttelse av selve tomta og den gjør at nabo i vest får beholde mye av sin utsikt mot vannet.Det er også slik at planen er forholdsvis gammel, og at de som bygger i dag etterspør andrekvaliteter enn det man gjorde tidligere. Bygnings- og reguleringssjefen oppfatter det dessutenslik at reguleringsplanen står noe svakt da den har vært fraveket flere ganger, da den er uklar iseg selv, og da det er foretatt en endring fra det opprinnelige forslag, som var tilnærmetidentisk med foreliggende søknad, uten at man kan se at dette er begrunnet faglig, kun etteren parts ønske. Det har dessverre ikke lykkes å finne aktuell dokumentasjon om dette i vårtarkiv.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2008/6305Dokumentnr.: 6Løpenr.: 66666/2008Klassering: 105/151Saksbehandler: Lasse HenriksenMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 26.06.2008 73/08Planutvalget 21.08.2008 88/08Hankø - gnr 105 bnr 151 - OnsøySøknad om rammetillatelse – delvis endret prosjekteringTilth: Eivind AstrupRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i Rådmannens vurderinger.2. Rammesøknaden har visse formalitetsmangler, imidlertid finner Rådmannen å kunnefremme saken for vurdering i planutvalget på grunn av sakens prinsipielle forhold vedrarkitekturprosjekteringen, samt sakens historikk.3. Under forutsetninger at det søkes dispensasjon fra reguleringsplan for Søndre Hankø§§ 5 og 7, og at det foreligger særlige grunner etter pbl § 7, vil Rådmannen kunneanbefale at rammetillatelse gis. Det forutsettes også at det fremlegges endeligredegjørelse for bruk av farger og materialer jfr. reguleringsbestemmelsens § 3. Videreforutsettes det at eventuelle lovmessige uttalelser tas til følge.Fredrikstad, 12.06.08Planutvalgets behandling 26.06.2008:Forslag fremsatt i møtet:På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag:Saken utsettes for befaring.Votering:Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt.Planutvalgets vedtak 26.06.2008:Saken utsettes for befaring.Planutvalget vil foreta befaring før behandlingen av saken.Sammendrag


Det fremmettes ny rammesøknad datert 26.03.08 for fritidsbolig på Hankø Gnr 105, bnr 151,hytte nr 1798.Det fremmes en ny sak med bakgrunn i følgende endringer i prosjekteringen:- Eksisterende fritidsbolig rives, også eksisterende grunnmur- Det etableres ny kjeller- Fritidsboligen senkes med 40 cm- Det foretas fasade endringerDet er ikke mottatt naboprotester i saken.Det vises i sin helhet til vedlagte søknad fra Kritt Arkitekter AS.Før siste omarbeidinger av rammesøknaden datert 26.03.08, ble saken fremmet til behandlingi Planutvalget den 08.01.07, det vises til rådmannens saksfremlegg og innstilling til utvalgetsmøte i vedlegg nr. 7.Vedlegg1. Oversiktskart2. Situasjonskart3. Søknad om rammetillatelse4. Kopi av reguleringsplanens bestemmelser5. Kopi av bebyggelsesplanens bestemmelser6. Diverse tegninger fasader, snitt, plan7. Bilde av eksisterende hytte, omliggende hytter, samt nytt prosjekt8. Søknad om rammetillatelse fra ansvarlig søker9. Fylkesmannens vedtak i brev av 21.05.0710. Planutvalgets vedtak av 25.01.07Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)Se saksmappe for sak 2008/6305.SaksopplysningerHistorikk:Klager ønsker å rive opprinnelig hytte på sin eiendom på Søndre Hankø, og oppføre nyfritidsbolig uten saltak slik reguleringsplanen krever, reguleringsplan nr. 297 stadfestet21.09.89. Planutvalget avslo i sitt møte av 02.03.06 søknad om dispensasjon frareguleringsbestemmelsenes § 3 om takform.Eiendommen omfattes imidlertid av bebyggelsesplanen for delfelt C 2 på Hankø (nr. 346 A)som, etter siste revisjon av 23.09.92 ikke inneholder noen eksplisitt bestemmelse om takform.Den 31.05.06 sendt inn søknad med revidert prosjekt med saltak. Dette er gjort som ensekundær løsning, i tilfelle det opprinnelige forslaget heller ikke godkjennes i klageomgangen.Det er innvilget rammetillatelse for revidert prosjekt med saltak i vedtak av 05.12.06.Tiltakshaver/klager ønsker imidlertid helst å beholde den opprinnelig omsøkte takform, somikke er saltak, og anmoder i klagen om at man åpner opp for nye arkitektoniske uttrykksformer,jfr. brev av 25.08.06 fra tiltakshavers(klagers) arkitekt Kritt arkitekter AS v/arkitekt Erik Collett.I klagebrev av 21.12.06 fra klager selv, vises det til at Planutvalget, etter forespørsel fremsattav bygnings- og reguleringssjefen på vegne av tiltakshaver i utvalgets møte av 03.03.05, ga


uttrykk for at hyttas utforming kunne aksepteres. Utvalget fikk da presentert en modell avhytta, og fant på denne bakgrunn å kunne akseptere utformingen, på vilkår av visse mindrejusteringer. Det ble foretatt justeringer av prosjektet i tråd med utvalgets ønsker og søknad blefremmet. Da saken ble lagt frem som formell dispensasjonssøknad til behandling i utvalgetsmøte av 02.03.06, ble det imidlertid fattet avslagsvedtak.Fylkesmannen har uttalt seg på nytt i saken, denne gangen i forbindelse med et revidertprosjekt der hytta har saltak, jfr. uttalelse av 30.10.06.Fylkesmannens synspunkter har betydning i klagesaken, da det i uttalelsen redegjøres forhvorledes Fylkesmannen oppfatter hyttas omgivelser som sådan, uavhengig av selve byggetsutforming.I Fylkesmannens brev av 30.10.06 fremkommer det at instansen har foretatt befaring av stedetog at dette har medført et endret syn på eiendommens beskaffenhet bl.a. med hensyn tilsynlighet fra sjøen (uavhengig av om hytta har saltak eller ikke). Det opplyses i brevet ateksisterende hytte (som skal rives) er lite fremtredende i landskapet på grunn av sinplassering og at det er en del skjermende skogsvegetasjon i området. Det er dessuten hytterbåde i forkant og i bakkant. Fylkesmannen uttaler at deres opprinnelige inntrykk, basert påobservasjoner av flyfoto, ikke samsvarer med den faktiske situasjonen.Klager har i brevene av 25.08.06 og 21.12.06 anført følgende særlige grunner for endispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse i § 3 om saltak:- Klagen ble for sent fremsatt fordi man umiddelbart etter Planutvalgets negative vedtakmistet troen på at en klage ville føre frem. I løpet av sommeren 2006 har tiltakshaverimidlertid hatt kontakt med naboer og andre og velger likevel å fremme en klage.- Saken fremstår som svært viktig for tiltakshaver.- Ved å sammenligne med en løsning med saltak, har det nå kommet enda tydeligerefrem at det første forslaget har egenskaper som bare en slik løsning kan gi.- Endringene baserer seg på samme overflate som eksisterende hytte.- Saken gjelder bare hyttas utforming.- De omkringliggende hyttene har ulik karakter med meget forskjellige takformer, fargerog materialvalg. Det er således ingen enhetlig arkitektur i dette området i dag.- Det har vært mange positive uttalelser til det opprinnelige prosjektet fra naboer iområdet, deriblant fra kunstneren Harriet Backer.- Det omsøkte bygget viser også et trehus der den store, tette overflaten er kledd med etubehandlet og gråbeiset treverk. Dette bygget skjermer bedre der det er ønskelig ogåpner opp mot utsikt og gunstig himmelretning.- Intensjonen er at hytta skal fremstå som et godt tilpasset og interessant innslag iomgivelsene.- En fellesnevner for hytter tegnet av Kritt Arkitekter AS er god tilpasning til omgivelsene.- Tiltakshaver med familie ønsker et bygg som er mest mulig stedstilpasset og med etarkitektonisk uttrykk som reflekterer samtiden.- Bestemmelsen om saltak i reguleringsplanen (ikke bebyggelsesplanen - vår anmerkn.)må ses i sammenheng med bebyggelsen av sveitserhus på Hankø.Disse husene ligger i planområdet lenger nord på øya. Bebyggelsen mot havet bestårtradisjonelt av bungalows og lave hus med valmet tak, ikke saltak.- En viktig premissleverandør til reguleringsplanen av 1989 er fhv. bygningssjef i Onsøy,nåværende landskapsarkitekt Per André Hansen. Etter hans oppfatning villebestemmelsene om saltak ikke ha blitt foreslått i dag.


Det er to naboer som har protestert på tiltaket, se innstilling til Planutvalgets møte av 02.03.06.Ny rammesøknad:Det fremsettes ny søknad om rammetillatelse datert 26.03.08 for fritidsbolig på HankøGnr 105, Bnr 151 hytte nr 1798.Det fremmes en ny sak med bakgrunn i følgende endringer i prosjekteringen:- Eksisterende fritidsbolig rives, også eksisterende grunnmur- Det etableres ny kjeller- Fritidsboligen senkes med 40 cm- Det foretas fasade endringerDet er ikke mottatt naboprotester i saken.Det vises i sin helhet til Vedlagte søknad fra Kritt Arkitekter AS.Reguleringsbestemmelser for Søndre Hankø § 3 lyder:Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger påse at bebyggelsen får engod form og materialbehandling - både i seg selv og i forhold til landskapet ogtilstøtende bebyggelse. Bebyggelsen, skal ha saltak dersom ikke spesielle hensyn tiltilstøtende bebyggelse eller landskap tilsier noe annet. Fargeforslag skal følgebyggemeldingen. Bygningsrådet kan forby bruk av farger og materialer som i særliggrad vil virke fremtredende i landskapet, fremmede i forhold til øvrig bygningsmiljøeller på annen måte skjemmende.Bestemmelsens § 5 lyder:For områder avsatt til fritidsbebyggelse tillates oppført bebyggelse med samletgrunnflate maksimalt 2% av tomtens nettoareal, alle typer uthus, anneks, sjøbuerog lignende iberegnet.Bestemmelsens § 7 lyder:Ny fritidsbebyggelse skal som hovedregel oppføres i 1. etg., men kan også tillates i 1 1/2etg. hvor terreng og/eller vegetasjon hindrer at bebyggelsen blir særlig framtredende.VurderingRådmannens tidligere vurderinger:Hytta omfattes av reguleringsplan for Hankø Søndre og bebyggelsesplan for delfelt C2 påHankø.Avgjørende for rådmannens syn i tidligere vurderinger var flere momenter, deriblant og særligdet forhold at det etter reguleringsplanens stadfestelse (1989), ble vedtatt en bebyggelsesplanfor delfelt C 2, som omfatter angjeldende eiendom, og som ikke inneholder noenbestemmelser om takform. Bebyggelsesplanen ble sist revidert den 23.09.92, og utelatelsenav bestemmelser om takform kan tyde på en bevisst holdningsendring i forhold til detarkitektoniske uttrykk man etter hvert ønsket å åpne for på deler av Hankø.Det er dessuten nevnt i reguleringsplanen selv i dennes bestemmelse i § 3 at: ”Bebyggelsenskal ha saltak dersom ikke spesielle hensyn til tilstøtende bebyggelse eller landskap tilsier noeannet.” Det åpnes her for avvikende takform dersom dette er tilrådelig i forhold til de bygde ognaturgitte omgivelsene. Som klager selv peker på er det ikke noe enhetlig preg overarkitekturen i området i dag. Landskapet på og rundt eiendommen er ellers preget avskjermende skogsvegetasjon og hytta vil således befinne seg i et lite eksponert område.


Avslutningsvis vil rådmannen peke på at prosjektet, også etter en faglig vurdering basert bl.a.på tidligere bygnings- og reguleringssjefs synspunkter, anses som spennende og akseptabeltinnenfor de øvrige begrensinger som reguleringsplanen setter.I Rådmannens saksfremlegg datert 08.01.07 ble de antatt å foreligge ”særlige grunner” ihenhold til plan- og bygningslovens § 7 og disse utgjør, etter rådmannens syn, en overvekt iforhold til de hensyn bestemmelsen i reguleringsplanen er ment å ivareta.Det anbefales derfor, etter en samlet vurdering, at klagen tas til følge og at Planutvalgetsvedtak fattet i møte av 02.03.06 omgjøres slik at det innvilges dispensasjon frareguleringsplanens bestemmelse i § 3. Hytta kan da oppføres uten saltak i henhold til vedlagtetegninger. Størrelsen på hytta og beliggenhet for øvrig må samsvare med betingelser satt irådmannens innstilling til utvalgets møte av 02.03.06.Rådmannens vurderinger av ny rammesøknad:Det kan stilles et spørsmål om hvorvidt de foretatte endringer er av en slik art og karakter atprosjektet fremstår som omarbeidet og endret i tilstrekkelig grad, eller om søknaden burdevært avvist med henvisning til tidligere behandling i planutvalget. Rådmannen er under noentvil kommet til at saken kan tillates fremmet pånytt, og henviser til de redegjørelser som er gittav ansvarlig søker ifb med omarbeidelse av prosjektet og rammesøknaden. Dette begrunnesmed at prosjektet er noe omarbeidet, det anses som positivt at eksisterende fritidsbolig medgrunnmur rives. Videre anses det positivt at det foretas en senking av omsøkte fritidsbolig med40 cm. Det gjøres også visse fasadeendringer, det arkitektoniske konseptet i prosjektetvidereføres i det vesentlige.Når det gjelder ny søknad om rammetillatelse av 26.03.08 vil Rådmannen tiltre de fagligevurderinger som ble lagt til grunn i planutvalgsbehandlingen av 08.01.07. Det er et spørsmålhvorvidt det omsøkte tiltak krever dispensasjon etter reguleringsbestemmelsene forreguleringsplan for Hankø Søndre § 3 ift takform. I denne bestemmelsen fremgår det atbebyggelsen skal ha saltak, dersom ikke spesielle hensyn eller tilstøtende bebyggelse tilsiernoe annet. Ansvarlig søker har redegjort for dette forhold i søknaden, samt foretattdokumentasjon som er vedlagt ved foto.Ansvarlig søker har i rammetillatelsen av 26.03.08 ikke søkt om dispensasjon underhenvisning til at prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplans paragraf 3. Når saken blefremmet til planutvalgsbehandling sist ble den fremmet som en dispensasjonssak jfr.reguleringsplanens § 3. Dette fremgikk også av klagebehandlingen hos fylkesmannen.Rådmannen er noe i tvil om det bør kreves en dispensasjonssøknad vedr takform, da det eren mulighet i gjeldende bestemmelse å fravike kravet til saltak. Under henvisning tilarkitekturprosjekteringen og de kvaliteter som ligger i denne er det Rådmannens vurdering atsaken kan legges frem til behandling uten dispensasjonssøknad for så vidt gjelder takform.Ansvarlig søker har i rammesøknaden ikke redegjort for hvorvidt det foreligger øvrige forhold ireguleringsplanen som krever dispensasjon, men henviser til at eksisterende sommerhusrives, på samme grunnflate føres opp et nytt sommerhus.I reguleringsbestemmelsens § 5 fremgår at ”for områder avsatt til fritidsbebyggelse tillatesoppført bebyggelse med samlet grunnflate maksimalt 2 % av tomtens nettoareal. Irammesøknaden fremgår at det omsøkte tiltak er på BYA/netto tomt 4,95 %. Det burde følgeligvært søkt dispensasjon vedr dette forhold. Det bør bemerkes at gjenoppføring av ny fritidsboligikke vil endre BYA i forhold til dagens situasjon (eksisterende bebyggelse).


Videre fremgår det i reguleringsbestemmelsens § 7 at ”Ny fritidsbebyggelse skal somhovedregel oppføres i 1 etg, men kan også tillates i 1 ½ etg hvor terreng og/eller vegetasjonhindrer at bebyggelsen blir særlig fremtredende”. Det omsøkte tiltaket har en kjeller, samt enfull etasje og en messanin/hems. Ansvarlig søker bør redegjøre nærmere for dette forhold iftreguleringsplanens bestemmelser.Utfra Rådmannens vurdering bør saken undergis en dispensasjonsvurdering, og ansvarligsøker anmodes om å redegjøre for særlige grunner for å dispensere fra plan- ogbygningslovens paragraf 7. Disse forhold vedr. spørsmål om dispensasjon har ikke tidligerevært berørt, verken ved planutvalgets tidligere behandling eller i klagesaken hosFylkesmannen.Etter Rådmannens vurdering må ansvarlig søker søke om dispensasjon fra disse forhold førsaken endelig kan behandles. Rådmann vurderer at dette kan gjøres før saken endeligbehandles i planutvalget.Utfra foreliggende fakta, historikk og kjennskap til eksisterende fritidsbolig kan det ligge til retteå dispensere fra reguleringsplanens bestemmelser jf pbl § 7.Rådmannen ser at rammesøknaden er utfordrende både med hensyn til form og arkitektur.Prosjektet gir imidlertid et spennende og innovativt uttrykk. Det er gjennomførte kvaliteter iformspråk og det en bevegelse i bygget som oppleves positiv ift omliggende terreng ogomgivelser. Ansvarlig søker har redegjort for de arkitektoniske kvaliteter i forhold til prosjektetisolert sett og i forhold til omliggende terreng og bebyggelse. Rådmannen finner å kunne tiltrede begrunnelser for prosjektet som ansvarlig søker gjør gjeldende for så vidt gjelderarkitekturprosjekteringen.Det bør også legges vekt på at prosjektet er godt terrengtilpasset, og at bygget senkes ifteksisterende bebyggelse, med den fordel at høydevirkning reduseres ytterligere. Prosjektetfremstår som mindre eksponert, samt bedre terrengtilpasset enn eksisterende fritidsbolig gjør.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2007/11653Dokumentnr.: 23Løpenr.: 63696/2008Klassering: 102/8Saksbehandler: Voica D. ImrikMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 26.06.2008 78/08Planutvalget 21.08.2008 89/08Elingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - Onsøypå pålegg om tilbakeføring av driftsbygningKristian NordliKlageKlager: OleRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannensvurdering.2. Pålegg av 12.03.08 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse.Fredrikstad, 04.06.08Planutvalgets behandling 26.06.2008:Forslag fremsatt i møtet:På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag:Saken utsettes for befaring.Votering:Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt.Planutvalgets vedtak 26.06.2008:Saken utsettes for befaring.Planutvalget vil foreta befaring før behandlingen av saken.SammendragDriftsbygning på eiendommen i Elingårdsveien 45 med gnr 102, bnr 8 er tatt i bruk somfestlokale for opptil 120 mennesker og er delvis ominnredet med 2 toaletter, bardisk ogkjøkken.Lokalet leies ut til fest-/sammenkomstformål og det serveres mat og skjenkes alkoholholdige


drikker. Virksomheten har pågått i lengre tid uten at nødvendig bruksendringstillatelse eromsøkt og gitt. Bygningsmyndighetene påla opphør av ulovlig bruk i vedtak av 28.09.07 og hari ettertid fulgt opp dette med pålegg om fjerning av ulovlig innredning i form av toaletter,bardisk og kjøkken. Sistnevnte pålegg er fattet i vedtak av 12.03.08 og påklaget i brev av02.04.08. Klagen anses som rettidig innkommet. Rådmannen anser ikke at saken er kurant,og den legges derfor frem til behandling i utvalget.Vedlegg1. Oversiktskart2. Utskrift av grunnkart3. Kopi av sak der bygningen omtales som driftsbygning, vedtak av 13.05.034. Mail av 06.09.07 fra tiltakshaver til bygningsmyndighetene der bruken omtales5. Brev fra bygningsmyndighetene til tiltakshaver av 06.09.076. Pålegg om opphør av ulovlig bruk, vedtak av 28.09.077. Brev fra tiltakshaver av 25.09.078. Brev fra tiltakshaver av 16.10.079. Bilder fra befaring med representant fra Brannvesenet, den 30.10.0710. Brev fra bygningsmyndighetene av 02.11.0711. Brev fra naboer i Elingårdsveien 43, datert 07.12.0712. Varsel om pålegg i brev av 15.01.0813. Brev fra tiltakshaver av 17.01.0814. Brev fra bygningsmyndighetene av 22.01.0815. Brev fra naboenes advokat Joachim Stang, datert 04.03.0816. Pålegg om tilbakeføring av låven til godkjent stand, vedtak av 12.03.0817. Brev fra tiltakshaver av 15.03.0818. Brev fra bygningsmyndighetene av 26.03.0819. Klage på pålegg, brev av 02.04.08 fra tiltakshaver20. Brev fra naboenes advokat J. Stang, datert 05.05.08Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)Se saksmappa for sak 2007/11653.SaksopplysningerNaboprotesterSaken hadde sin oppstart ved at bygningsmyndighetene mottok flere henvendelser frautenforstående, der det ble stilt spørsmål om bruken av låven som festlokale kunne væregodkjent. Naboer i Elingårdsveien 43 med gnr 102, bnr 15, Rigmor og Håvard Petersen, harogså, ved flere anledninger, kontaktet myndighetene vedrørende bruken av låven. Naboenefremholder at bruken representerer vesentlige ulemper for dem, da festlighetene avsluttes sentpå natt og det er støy og trafikk forbi deres hus som befinner seg rett ved Elingårdsveien.Formell godkjenningBygningen det gjelder er registrert som driftsbygning i landbruket. Det vil si at all bruk til noeannet enn landbruksrettet virksomhet i utgangspunktet er ulovlig.PlanstatusEiendommen befinner seg i et område avsatt til LNF-fomål, dvs. Landbruks-, Natur- ogFriluftsformål i kommuneplanens arealdel. Området er i tillegg gitt signaturen ”LNF-områdemed særlig verdifullt kulturlandskaps-, bygnings- og kulturmiljø”.Rettslig grunnlagBruken av driftsbygningen/låven som festlokale betinger en godkjent bruksendring, jfr. plan- ogbygningslovens § 87 nr. 2 bokstav e, jfr. § 93 bokstav c. En slik endring vil dessuten være


avhengig av det innvilges dispensasjon fra planformålet for eiendommen, LNF-område medtilleggssignatur, i medhold av plan- og bygningslovens § 7.VurderingDet er av stor betydning for bygningsmyndighetenes vurdering i saken, at en bruksendringsom den foreliggende kan innebære fare for liv og helse, bl.a. ved dårlige/manglenderømningsmuligheter, brannsikring, m.m. I en søknadsprosess vil man blant annet kunneavdekke og vurdere slike forhold. Naboer og andre berørte parter vil dessuten gis anledning tilå gjøre sine interesser gjeldende i saken.Søknad er imidlertid ikke mottatt og tillatelse til bruksendring er dermed ikke gitt.Bruken anses således som ulovlig og kan pålegges brakt til opphør, jfr. plan- ogbygningslovens § 113.Ved befaring den 30.10.2007 ble det bekreftet av tiltakshaverne Kirsti og Ole Kristian Nordli, atden ulovlige bruken av driftbygning til festlokale/forsamlingslokale, var opphørt.Bygnings- og reguleringssjefen bemerket likevel at toalettene som er oppført inne idriftsbygningen verken er omsøkt eller godkjent. Tiltaket er søknadspliktig i henhold til plan- ogbygningslovens § 93, for oppføring av sanitæranlegg, og det ble gitt mulighet til å søke ometterfølgende godkjenning av toaletter i brev av 02.11.07, alternativt måtte toalettene fjernes.Det er ikke innkommet søknad om etterfølgende godkjenning av toaletter, og disse samt øvriginnredning av låven til selskapsformål er heller ikke bekreftet fjernet. Det ble varslet om påleggom tilbakeføring av låven til opprinnelig godkjent stand, i brev av 15.01.08, altså ca. tomåneder etter at forholdet vedrørende innredning ble tatt opp med tiltakshaverne.Da det fremdeles ikke innkom søknad om etterfølgende godkjenning av tiltak og disse hellerikke var bekreftet fjernet, fattet bygnings- og reguleringssjefen pålegg om fjerning i vedtak av12.03.08, altså ytterligere to måneder etter varsel om pålegg.Etter bygningsmyndighetens syn representerer ombyggingen av låven en mulighet til fortsattulovlig bruk av bygget som forsamlings-/festlokale. Selv om det er opplyst at bruken nå skalvære opphørt, ble det vurdert som mest hensiktsmessig å pålegge fjerning av ulovliginnredning av låven.En eventuell innsendelse av søknad om bruksendring, bør ikke medføre en automatisk akseptfra de ansvarlige myndigheter for ulovlige forhold ved en eiendom. Dette gjør seg spesieltgjeldende der ulovlig bruk kan være forbundet med potensiell fare for liv og helse.Det er per dags dato ikke mottatt slik søknad. Utfallet av en eventuell søknadsbehandling aven bruksendring av låve til festlokale, er dessuten forbundet med stor usikkerhet, særlig setthen til eiendommens planstatus - LNF-formål med tilleggssignatur.Rådmannen anbefaler derfor at pålegget opprettholdes og at klagen ikke tas til følge. Sakenoversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse.Det bør imidlertid innrømmes utsatt iverksetting av vedtak – fjerning av ulovlig innredning – tilsaken er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2007/6952Dokumentnr.: 16Løpenr.: 80679/2008Klassering: 423/151Saksbehandler: Per-Bjørn HomstvedtMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 90/08Snorresvei 14 - KråkerøyKlage på godkjent oppføring av ny boligKlager: Henriksen, Kolstad, LarsenRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Planutvalget kan ikke se at klagen frembringer nye momenter som ikke er vurdert avbygningssjefen i sak 1208/08. Utvalget anser den reviderte søknad til å være i samsvarmed Fylkemannens vedtak og forutsetninger. Konf. brev av 27.03.08.Klagen tas således ikke til følge.2. Klagen gis ikke oppsettende virkning.3. Saken oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.Fredrikstad, 05.08.08SammendragKommunens opprinnelige vedtak om tillatelse til oppføring av ny bolig i Snorresvei 14 (sak1396/07 av 23.07.07) ble omgjort av Fylkesmannen i brev av 27.03.08.Fylkesmannen vedtok samtidig nødvendige dispensasjoner fra reguleringsplanen og laføringer for nødvendige endringer i prosjektet for at tiltaket skulle kunne godkjennes.Ny korrigert søknad i samsvar med Fylkesmannens avgjørelse er mottatt den 13.05.08 oggodkjent av bygningssjefen på fullmakt i sak 1208/08, datert den 07.07.08.Dette vedtaket ble også påklaget av naboer.Rådmannen mener tiltaket er i samsvar med Fylkesmannens forutsetninger og anbefalerPlanutvalget å avvise klagen og oversende saken til Fylkemannen til endelig avgjørelse.Vedlegg1. Oversiktskart i Mål 1:50002. Situasjonskart i mål 1:10003. Fylkesmannens avgjørelse i brev av 27.03.084. Bygningssjefens vedtak i sak 1208/085. Naboenes protest på ny byggesøknad datert den 26.05.086. Naboenes klage på vedtak i sak 1208/08, datert den 30.07.08


7. Snitt og fasadetegninger av bygget.Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)8. Øvrige dokumenter i sak 1208/08 (Se vedleggsfortegnelse i vedlegg 4 –Bygningssjefens vedtak).SaksopplysningerHendelsesforløpet fremkommer av vedleggene til saken og rådmannen finner ikke grunn til åutdype dette ytterligere. (Se for øvrig sammendrag ovenfor)Naboenes merknader (vedlegg 5) til den nye byggesøknaden er vurdert av bygningssjefen isaksutredningen til sak 1208/08 (Vedlegg 4).Naboenes brev av 30.07.08 (vedlegg 6) oppfattes som en klage på bygningssjefens vedtakselv om det er utformet som en uttalelse til vedtak i sak 1208/08.De tar til etterretning Fylkesmannens avgjørelse, men mener fortsatt at bygget kan plassereslavere i terrenget.VurderingRådmannen mener at det reviderte prosjektet fult ut er i samsvar med Fylkesmannens vedtakog forutsetninger.Slik sett har tiltakshaver krav på å få søknaden godkjent.Tegninger er revidert og det er gjort en ny og konkret vurdering av byggets høydeplassering iforhold til adkomstvei og tomtens topografi.Det er ikke etter rådmannens skjønn mulig å plassere bygget lavere i terrenget uten at dettegår på bekostning av tilgjengelighet og brukbarhet.Slik bygget nå er prosjektert blir det minimalt med sprengning og oppfylling av terreng ut overdet som er nødvendig for å komme inn på tomten og for plassering av garasje.Byggets hovedplan og garasje blir beliggende 65 cm under veinivå i tomtegrense.Den totale byggehøyden blir lavere en tilstøtende nabobygg i feltet.For øvrig finner Rådmannen grunn til å presisere bygningssjefens bemerkning om atklagernes bygninger ligger vesentlig høyere i terrenget og at deres tap av utsikt er marginal ogmå hevdes å ligge godt innenfor ”tålegrensen”. Hensynet til nabotomtens bebyglighet,tilgjengelighet og prosjektets brukbarhet må i denne sammenheng veie tyngre.Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid på den opprinnelige klagesaksbehandlingenog viser i sitt brev av 27.03.08 til en vanskelig ressurssituasjon.Rådmannen anbefaler Planutvalget ikke å gi klagen oppsettende virkning med denbegrunnelse at vi ikke kan se at klagen kan føre frem.Det forutsettes at Fylkesmannen tar stilling til dette spørsmålet så snart Planutvalgets vedtaker oversendt til endelig behandling.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2006/15766Dokumentnr.: 30Løpenr.: 80681/2008Klassering: 52/34Saksbehandler: Marit Torp HansenMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 91/08Rødsdalen 14 - gnr 52 bnr 34 og 43 - Onsøypå vedtak i sak 1001/07fradeling av 2 parseller til boligformålHelge Skaaraas på vegne av Gudmund EriksenKlageSøknad omKlager: Adv.Rådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 opprettholdes.Klage fra adv. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen tas ikke til følge.Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.Fredrikstad, 06.08.2008SammendragSaken gjelder klage på delegasjonsvedtak 1001/07.Søker fikk avsalg på søknad om fradeling av 2 parseller til boligformål. Parsellene er tenktbebygd med tomannsbolig.På eiendommen befinner det seg en bekk som går over de omsøkte parseller. Søker ønsker ålukke ca 60 meter av bekken. Arealet som omfattes av bekkefaret er tenkt benyttet somgårdsplass for de påtenkte boligene.I brev av 23.03.07 kommer søker med tilleggsopplysninger der det fremkommer at det etternøye vurderinger kan godtas at bekken ikke lukkes, selv om det rent miljø- ogbeboelsesmessig, også i forhold til naboer, vil være det mest riktige å lukke bekken i etomfang av ca 50-60 meter.Søker opplyser at hans planer nå med å beholde bekkeløpet, er bekkeløpet tenkt flyttet ca.1 meter mot syd og øst mot eksisterende skråning, steinsette bekkeløpet og lage et smaltbelte med beplantning, samt mur med gjerde mot bekk. Videre opplyses at skråning motkommunal vei opparbeides og beplantes.Eiendommen er uregulert, og ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt tilnåværende bygge-/boligområde.


I følge kommuneplanens arealdel er det ikke tillatt med byggearbeider på ubebygde tomter, ogbyggearbeider som kommer nærmere vassdraget enn eksisterende bebyggelse på bebygdetomter.I forbindelse med behandlingen av revidert kommuneplan har Fredrikstad bystyre den14.06.07 vedtatt en innskjerping av fellesbestemmelsene i 100 metersbeltet langs vassdrag,som sier at avstand til bebyggelse skal være minimum 10 meter fra bekkekant. Unntatt fraforbudet er tiltak på bebygd eiendom som ikke kommer nærmere strandlinjen enneksisterende bebyggelse inneholdende hoveddel på eiendommen.Saken ble 11.06.07 behandlet i henhold til delegert myndighet som sak 1001/07 med følgendeavgjørelse:Med henvisning til plan- og bygningslovens § 7 første ledd, og med hjemmel ikommuneplanens arealdel avslås søknaden, jfr. plan- og bygningslovens § 20-6.I brev datert 18.07.07 påklager avd. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen vedtaket.Klagen ble behandlet av planutvalget i møte 01.11.07, som sak 130/07, med følgendeinnstilling:Rådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 opprettholdes.Klage fra adv. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen tas ikke til følge.Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.Planutvalgets behandling 01.11.2007:Votering:Forslag om utsettelse for befaring ble enstemmig vedtatt.Planutvalgets vedtak 01.11.2007:Saken utsettes for befaring.Saken ble behandlet av planutvalget i møte 22.11.2007, som sak 146/07.Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken.Forslag fremsatt i møtet:På vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 omgjøres.Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 0.2 gis i henhold til § 7.Som særlige grunner nevnes:Området er et naturlig fortettingsområde.Området er allerede i dag inneklemt av vei og hus.Med hensyn til bekken, viser utvalget til overordnede holdninger til bekker i landskapet.Grunneier gis anledning til å lukke de ca. første 30 m av bekken over tomta langsgang- og sykkelvei fram til svingen mot vest.Dersom den lukkede delen av bekken en gang i framtiden skal gjenåpnes, mågrunneier påberegne at også denne strekningen som nå lukkes, blir gjenåpnet.Videre forutsettes det at tomten utnyttes på en slik måte at en eventuell fremtidiggjenåpning av bekken, kan gjenåpnes.Før endelig vedtak fattes i saken, oversendes søknaden til fylkesinstansene ogvegvesenet til uttalelse. Forholdet til VA-ledningen må også avklares.


Votering:Rådmannens innstilling falt.Forslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V ble enstemmigvedtatt.Planutvalgets vedtak 22.11.2007:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 omgjøres.Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 0.2 gis i henhold til § 7.Som særlige grunner nevnes:Området er et naturlig fortettingsområde.Området er allerede i dag inneklemt av vei og hus.Med hensyn til bekken, viser utvalget til overordnede holdninger til bekker i landskapet.Grunneier gis anledning til å lukke de ca. første 30 m av bekken over tomta langsgang- og sykkelvei fram til svingen mot vest.Dersom den lukkede delen av bekken en gang i framtiden skal gjenåpnes. Mågrunneier påberegne at også den strekningen som nå lukkes, blir gjenåpnet.Videre forutsettes det at tomten utnyttes på en slik måte at en eventuell fremtidiggjenåpning av bekken, kan gjenåpnes.Før endelig vedtak fattes i saken oversendes søknaden til fylkesinstansene ogvegvesenet til uttalelse. Forholdet til VA-ledningene må også avklares.Etter at saken ble behandlet av planutvalget i møte den 22.11.2007, har den vært til uttalelsehos Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen, Statens vegvesen og kommunens TekniskDrift Vei, vann og avløp.I brev av 07.01.08 avgir Fylkesmannen i Østfold områdene miljøvern og landbruk sin uttalelse.Statens vegvesen avgir sin uttalelse i brev av 08.01.08.I brev av 10.01.08 avgir kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløp sin uttalelse.Planutvalgets behandling 17.04.2008:Forslag fremsatt i møtet:På vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag:1. Planutvalgets vedtak av 22.11.07 opprettholdes.2. Saken oversendes søker for en nærmere utredning av en best mulig løsning avproblematikken knyttet til lukking av bekken langs riksvegen (30 m), særlig medhensyn på flom.Det vises til planutvalgets sak 46/08, rådmannens vurdering side 290, 2. avsnitt.Votering:Forslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 10mot 1 stemme (1Bym).Rådmannens forslag falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1 Krf, 1V).Planutvalgets vedtak 17.04.2008:1. Planutvalgets vedtak av 22.11.07 opprettholdes.2. Saken oversendes søker for en nærmere utredning av en best mulig løsning avproblematikken knyttet til lukking av bekken langs riksvegen (30 m), særlig medhensyn på flom.Det vises til Planutvalgets sak 46/08, rådmannens vurdering side 290, 2. avsnitt.Etter at saken ble behandlet av planutvalget ble den oversendt søker for en utredning sombeskrevet i pkt 2 i planutvalgets vedtak i sak 46/08, den 17.04.08.


I brev av 14.05.08 med vedlagt kartskisse redegjør søker for sin løsning av sikring motfremtidig flomproblematikk for det omsøkte området.I brev av 26.05.2008 til Teknisk Drift Vei, vann og avløp oversendes til uttalelse søkersredegjørelse for hvordan bekkelukkingen på omsøkte eiendom er tenkt løst.I brev av 06.08.08 avgir Teknisk Drift Vei, vann og avløp sin uttalelse.Rådmannen opprettholder sin innstilling i sak 130/07 til planutvalgets møte den 01.11.07.Vedlegg1. Oversiktskart.2. Situasjonskart vedlagt skisse til tomtedeling.3. Brev datert 14.05.08 fra Gudmund Eriksen vedlagt skisse som viser hvordanbekkelukkingen er tenkt utført på omsøkte eiendom.4. Kartutsnitt oversendt fra Gudmund Eriksen med inntegnet plassering av kummer samtlinje for overvannsledning.5. Brev datert 06.08.08 fra kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløpAndre saksdokumenter (ikke vedlagt)6. Kopi av møtebok fra planutvalgets møte den 17.04.08, sak 46/08.7. Kopi av vårt brev av 05.05.08 til adv. Helge Skaaraas.8. Kopi av vårt brev av 27.05.08 til Gudmund Eriksen.9. Kopi av vårt brev av 26.05.08 til Teknisk Drift Vei, vann og avløp.10. Kartskisse i mål 1:500 fra Gudmund Eriksen med påtegnet forslag til ny plassering avbekkeløp, eksisterende offentlig ledningsnett og forslag til ny bebyggelse.11. Brev datert 07.01.08 fra Fylkesmannen i Østfold områdene miljøvern og landbruk.12. Brev datert 08.01.08 fra Statens vegvesen.13. Brev datert 10.01.08 fra kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløp.14. Kopi av diverse bilder som viser varierende vannføring i bekk på omsøkte eiendom.15. Klage datert 18.07.07 fra adv. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen.16. Kopi av delegasjonsvedtak nr 1001/07 av 11.06.07.17. Kopi av møtebok fra planutvalgets møte den 01.11.07, sak 130/07.18. Kopi av møtebok fra planutvalgets møte den 22.11.07, sak 146/07.19. Brev datert 02.07.07 fra Gudmund Eriksen.20. Søknad om deling av grunneiendom.21. Kopi av brev fra Norges Vassdrags- og energidirektorat. Datert 02.10.06.22. Kopi av brev fra Statens vegvesen – søknad om dispensasjon fra byggelinjeavstand ogom avkjøringstillatelse. Datert 04.10.06.23. Kopi av brev fra Statens vegvesen. Datert 08.11.06.24. Brev fra Gudmund Eriksen som dispensasjon. Datert 01.12.06.25. Gjenpart av nabovarsel.26. Kopi av vårt brev av 17.11.06 til Gudmund Eriksen.27. Kopi av vårt brev av 02.01.07 til kommunens Teknisk Drift Vann og avløp.28. Kopi av vårt brev av 02.01.07 til Østfold fylkeskommune Nærings- og kulturavdelingen.29. Kopi av vårt brev av 02.01.07 til kommunens landbruksforvaltning.30. Kopi av vårt brev av 03.01.07 til Gudmund Eriksen.31. Brev datert 09.02.07 fra kommunens Teknisk Drift vei, vann og avløp.32. Notat datert 17.01.07 fra kommunens naturforvaltning.33. Kopi av vårt brev av 28.02.07 til Gudmund Eriksen.34. E-post datert 08.03.07 fra Gudmund Eriksen.35. E-post datert 27.03.07 fra Gudmund Eriksen.36. Brev datert 23.03.07 fra Gudmund Eriksen.


37. Kopi av vårt brev av 05.12.07 til Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen.38. Kopi av vårt brev av 10.12.07 til Statens vegvesen.39. Kopi av vårt brev av 10.12.07 til kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløp.40. Kopi av vårt brev av 11.12.07 til adv. Helge Skaaraas.SaksopplysningerSaken gjelder klage på delegasjonsvedtak 1001/07.Søker fikk avsalg på søknad om fradeling av 2 parseller til boligformål. Parsellene er tenktbebygd med tomannsbolig.På eiendommen befinner det seg en bekk som går over de omsøkte parseller. Søker ønsker ålukke ca 60 meter av bekken. Arealet som omfattes av bekkefaret er tenkt benyttet somgårdsplass for de påtenkte boligene.I brev av 23.03.07 kommer søker med tilleggsopplysninger der det fremkommer at det etternøye vurderinger kan godtas at bekken ikke lukkes, selv om det rent miljø- ogbeboelsesmessig, også i forhold til naboer, vil være det mest riktige å lukke bekken i etomfang av ca 50-60 meter.Søker opplyser at hans planer nå med å beholde bekkeløpet, er bekkeløpet tenkt flyttet ca 1meter mot syd og øst mot eksisterende skråning, steinsette bekkeløpet og lage et smalt beltemed beplantning, samt mur med gjerde mot bekk. Videre opplyses at skråning mot kommunalvei opparbeides og beplantes.Eiendommen er uregulert, og ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt tilnåværende bygge-/boligområde.I følge kommuneplanens arealdel er det ikke tillatt med byggearbeider på ubebygde tomter, ogbyggearbeider som kommer nærmere vassdraget enn eksisterende bebyggelse på bebygdetomter.I forbindelse med behandlingen av revidert kommuneplan har Fredrikstad bystyre den14.06.07 vedtatt en innskjerping av fellesbestemmelsene i 100 metersbeltet langs vassdrag,som sier at avstand til bebyggelse skal være minimum 10 meter fra bekkekant. Unntatt fraforbudet er tiltak på bebygd eiendom som ikke kommer nærmere strandlinjen enneksisterende bebyggelse inneholdende hoveddel på eiendommen.Saken ble 11.06.07 behandlet i henhold til delegert myndighet som sak 1001/07 med følgendeavgjørelse:Med henvisning til plan- og bygningslovens § 7 første ledd, og med hjemmel ikommuneplanens arealdel avslås søknaden, jfr. plan- og bygningslovens § 20-6.I brev datert 18.07.07 påklager avd. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen vedtaket.Klagen ble behandlet av planutvalget i møte 01.11.07, som sak 130/07, med følgendeinnstilling:Rådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 opprettholdes.Klage fra adv. Helge Skaaraas på vegne av Gudmund Eriksen tas ikke til følge.Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.Planutvalgets behandling 01.11.2007:Votering:


Forslag om utsettelse for befaring ble enstemmig vedtatt.Planutvalgets vedtak 01.11.2007:Saken utsettes for befaring.Saken ble behandlet av planutvalget i møte 22.11.2007, som sak 146/07.Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken.Forslag fremsatt i møtet:På vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 omgjøres.Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 0.2 gis i henhold til § 7.Som særlige grunner nevnes:Området er et naturlig fortettingsområde.Området er allerede i dag inneklemt av vei og hus.Med hensyn til bekken, viser utvalget til overordnede holdninger til bekker i landskapet.Grunneier gis anledning til å lukke de ca. første 30 m av bekken over tomta langsgang- og sykkelvei fram til svingen mot vest.Dersom den lukkede delen av bekken en gang i framtiden skal gjenåpnes, mågrunneier påberegne at også denne strekningen som nå lukkes, blir gjenåpnet.Videre forutsettes det at tomten utnyttes på en slik måte at en eventuell fremtidiggjenåpning av bekken, kan gjenåpnes.Før endelig vedtak fattes i saken, oversendes søknaden til fylkesinstansene ogvegvesenet til uttalelse. Forholdet til VA-ledningen må også avklares.Votering:Rådmannens innstilling falt.Forslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V ble enstemmigvedtatt.Planutvalgets vedtak 22.11.2007:Vedtak i delegasjonssak 1001/07 omgjøres.Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 0.2 gis i henhold til § 7.Som særlige grunner nevnes:Området er et naturlig fortettingsområde.Området er allerede i dag inneklemt av vei og hus.Med hensyn til bekken, viser utvalget til overordnede holdninger til bekker i landskapet.Grunneier gis anledning til å lukke de ca. første 30 m av bekken over tomta langsgang- og sykkelvei fram til svingen mot vest.Dersom den lukkede delen av bekken en gang i framtiden skal gjenåpnes. Mågrunneier påberegne at også den strekningen som nå lukkes, blir gjenåpnet.Videre forutsettes det at tomten utnyttes på en slik måte at en eventuell fremtidiggjenåpning av bekken, kan gjenåpnes.Før endelig vedtak fattes i saken oversendes søknaden til fylkesinstansene ogvegvesenet til uttalelse. Forholdet til VA-ledningene må også avklares.Etter at saken ble behandlet av planutvalget i møte den 22.11.2007, har den vært til uttalelsehos Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen, Statens vegvesen og kommunens TekniskDrift Vei, vann og avløp.


I brev av 07.01.08 avgir Fylkesmannen i Østfold områdene miljøvern og landbruk sin uttalelse.Statens vegvesen avgir sin uttalelse i brev av 08.01.08.I brev av 10.01.08 avgir kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløp sin uttalelse.Fylkesmannen i Østfold områden miljøvern og landbruk skriver i sin uttalelse atfylkesmannen ikke kan se at omsøkte fradeling og eventuelle bekkelukking vil berøre noenregionale eller nasjonale miljøinteresser som de er satt til å ivareta. Fylkesmannen er imidlertidenig i kommunens vurderinger vedrørende viktigheten av å bevare bekken som etnaturelement og område for biologisk mangfold, For at ovennevnte verdier skal bevares istørst mulig grad er det av den oppfatning at dersom det skal tillates en lukking av bekken påeiendommen, må dette kun skje i det partiet av tomta som ligger langs gang- og sykkelveien.Ovenfor dette partiet er kantvegetasjonen omkring bekken betydelig tettere og naturlig. Slikepartier kan ha stor betydning for det biologiske mangfoldet i området, og det vil dermed væreviktig at det ikke foretas noen inngrep her. Ved en eventuell dispensasjon vil det være viktig atdet settes spesifikke og klare grunner slik at saken ikke skaper presedens.Fylkesmannens konklusjon: Under forutsetning om at bekkelukkingen ikke blir meromfattende enn nevnt ovenfor, og at det dettes spesifikke særlige grunner, overlates saken tilde kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på stedet.Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at vegvesenet vil akseptere fradeling av angjeldendeto parseller til boligformål. Det er gitt dispensasjon fra byggegrenser samt avkjørselstillatelsefor angjeldende to parseller.Kommunens Teknisk Drift Vei, vann og avløp skriver i sin uttalelse at de minner om kravetpå fem – 5 – meters byggelinje fra deres ledninger. Utbygger har mulighet til å legge omkommunens ledninger for egen kostnad. Dette skal kun utføres av godkjent entreprenør, ogetter avtale og godkjenning av Teknisk Drift. Klager nevner at kommunen avstandskrav ikke erhjemlet. Dette er feil, minsteavstandskravet for oppføring av bygg på 5 – fem meter er vedtatt iVA-normens lokale bestemmelse p.3.11.Videre skriver Teknisk Drift at ved en eventuell utbygging på eiendommen må utbygger gjøresoppmerksom på at det må treffes tiltak for å unngå skalder på disse bygningene som kanoppstå ved stor vannføring i bekken. Teknisk Drift Vei, vann og avløp ønsker i denneforbindelse å gjøre oppmerksom på at bekken og arealet som grenser til bekken påeiendommen er å anse som en flomvei. Kommunens overvannsrammeplan ble vedtatt avbystyret den 08.11.2007. Overvannsrammeplanen angir retningslinjer for behandling avovervann. Den omtalte flomveien som allerede i dag kan være å anse som et sårbart områdeved mye nedbør. I forbindelse med denne konkrete delingssaken, og en eventuell senerebyggesøknad bes bygningsmyndighetene ta hensyn til dette.Planutvalgets behandling 17.04.2008:Forslag fremsatt i møtet:På vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag:1. Planutvalgets vedtak av 22.11.07 opprettholdes.2. Saken oversendes søker for en nærmere utredning av en best mulig løsning avproblematikken knyttet til lukking av bekken langs riksvegen (30 m), særlig medhensyn på flom.Det vises til planutvalgets sak 46/08, rådmannens vurdering side 290, 2. avsnitt.Votering:Forslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 10mot 1 stemme (1Bym).


Rådmannens forslag falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1 Krf, 1V).Planutvalgets vedtak 17.04.2008:1. Planutvalgets vedtak av 22.11.07 opprettholdes.2. Saken oversendes søker for en nærmere utredning av en best mulig løsning avproblematikken knyttet til lukking av bekken langs riksvegen (30 m), særlig medhensyn på flom.Det vises til Planutvalgets sak 46/08, rådmannens vurdering side 290, 2. avsnitt.Etter at saken ble behandlet av planutvalget ble den oversendt søker for en utredning sombeskrevet i pkt 2 i planutvalgets vedtak i sak 46/08 den 17.04.08.I brev av 14.05.08 med vedlagt kartskisse redegjør søker for sin løsning av sikring motfremtidig flomproblematikk for det omsøkte området.I brev av 26.05.2008 til Teknisk Drift Vei, vann og avløp oversendes til uttalelse søkersredegjørelse for hvordan bekkelukkingen på omsøkte eiendom er tenkt løst.I brev av 06.08.08 avgir Teknisk Drift Vei, vann og avløp sin uttalelse.Teknisk Drift Vei, vann og avløp viser i sin uttalelse til kartskissen som viser forlengelse avbekkelukkingen fra Rødsdalen 14 til Sørkilen (Ålekilene).Forlengelsen er oppstrøms, med en voll på tvers ved innløp kulvert. Søker har supplert med etkart som viser to kummer og en overvannsledning for å ta overvannet fra nordvest.Bystyret vedtok høsten 2007 en overvannsrammeplan. Denne legger føringer for håndteringav overvann og arealbruk. I henhold til overvannsrammeplanen skal det planlegges flomvei.Flomveiene vil tre i funksjon hvis kulverten blir overbelastet, tiltettet eller av andre årsaker ikkehar tilstrekkelig kapasitet. Flomveier anlegges der hvor flom vil medføre liten eller ingen skadeog kan være tilrettelagte forsenkninger i terrenget, gangveier, lekeplasser, deler av veiarealermv. Flomveier skal dimensjoneres for en helårsflom.I Rødsdalen 14 er det planlagt en tomannsbolig. Nedbørfeltet oppstrøms er på ca 900 dekar(0,9 km²).Boligen vil bli liggende på det laveste punktet i en liten dal, i det som under ekstremenedbørforhold vil være naturlig flomvei. Boligen vil kunne påføres skade under slike forhold.Dette ser Teknisk Drift på som svært uheldig. Videre påpekes at kommunen vil komme iansvar dersom det gis byggetillatelse og bygningen påføres skade. Det vises til plan- ogbygningslovens § 68: ”Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkeligsikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold. Kommunen kanfor grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud motbebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.”Teknisk Drift viser til at forsikringsselskapet vil kunne søke regress hos kommunen vedeventuell skade, samt at dette ansvaret finnes det rettspraksis for (se blant annet RettensGang 2006 s 107). Det påpekes at det ikke er anledning til å avtale seg bort fra dette ansvaret.Teknisk Drift viser til at planen som er lagt fram inneholder ingen beregninger som viser hvilketgjentaksintervall magasinet oppstrøms vollen er dimensjonert for. Det er heller ikke tegnet innflomvei. Flomvollen er ikke målsatt og det er ingen tegninger som viser hvordan den erplanlagt bygd.Teknisk Drift uttaler videre at dette har likevel ingen betydning for deres vurdering av saken.Det er prinsipielt uheldig å bygge boliger i en flomvei, særlig fordi kommunen vil komme iansvar dersom det skulle oppstå en skade senere. Dette ansvaret kan ikke kommunen avtaleseg bort fra.


I utgangspunktet ønsker ikke Teknisk Drift som ledningseier at det anlegges installasjoneroppå kommunens ledninger. Dersom det likevel tillates å bygge en flomvei over kommunensledninger påpekes det at det må inngås avtale mellom ansvarlig utførende og Teknisk Drift omhvordan dette gjøres før en eventuell byggesøknad kan gis.Teknisk Drift bemerker for øvrig at boligen på tegningen er plassert to meter fra offentligeledninger. I henhold til Fredrikstad kommunes VA-norm er avstandskravet fem meter.VurderingRådmannen opprettholder sin tidligere vurdering av fradelingssøknaden.Det ligger her ikke til rette for den omsøkte fradelingen. De omsøkte parseller utgjør hver etforholdsvis lite areal. På disse to små tomtearealene skal det i tillegg til den planlagtetomannsboligen også blant annet tilrettelegges for parkering og adkomst. I tillegg befinner segoffentlig ledningsnett på de omsøkte parseller, hvor det også må tas hensyn til kommunensminsteavstandskrav på 5 meter i forbindelse med oppføring av nye bygg.Det omtalte bekkeløpet omfattes også av omsøkte tomteareal.Rådmannen slutter seg til uttalelsen fra Teknisk Drift av 06.08.08.I uttalelsen fra Teknisk Drift vises det til søkers kartskisse som viser forlengelse avbekkelukkingen fra Rødsdalen 14 til Sørkilen (Ålekilene). Forlengelsen er oppstrøms, med envoll på tvers ved innløp kulvert, samt at søker har supplert med et kart som viser to kummer ogen overvannsledning for å ta overvannet fra nordvest.Videre vises det til overvannsrammeplan som ble vedtatt av Fredrikstad bystyre høsten 2007.Denne legger føringer for håndtering av overvann og arealbruk. I henhold tilovervannsrammeplanen skal det planlegges flomvei. Flomveiene vil tre i funksjon hviskulverten blir overbelastet, tiltettet eller av andre årsaker ikke har tilstrekkelig kapasitet.Flomveier anlegges der hvor flom vil medføre liten eller ingen skade og kan være tilrettelagteforsenkninger i terrenget, gangveier, lekeplasser, deler av veiarealer mv. Flomveier skaldimensjoneres for en hundreårsflom.Det opplyses at nedbørfeltet oppstrøms er på ca 900 dekar (0,9 km²).Teknisk Drift gjør oppmerksom på at den planlagte tomannsboligen vil bli liggende på detlaveste punktet i en liten dal, og som under ekstreme nedbørforhold vil være en naturligflomvei. Den påtenkte boligen vil kunne påføres skade under slike forhold. Det vises også til atforsikringsselskap vil kunne søke regress hos kommunen ved en eventuell skade.Dersom det gis byggetillatelse og bygningen påføres skade vil kommunen komme i ansvar.Det påpekes at det prinsipielt er uheldig å bygge boliger i en flomvei, særlig fordi kommunenvil komme i ansvar dersom det skulle oppstå skade senere. Dette ansvaret kan ikkekommunen avtale seg bort fra.Ut fra ovenstående ser rådmannen det som en svært uheldig løsning å gi en delingstillatelseher.Det vil ikke ligge til rette for omsøkte tiltak.Rådmannen opprettholder sin innstilling i sak 130/07 til planutvalgets møte den 01.11.07.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2004/5063Dokumentnr.: 33Løpenr.: 80446/2008Klassering: 55/209Saksbehandler: Voica D. ImrikMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 92/08Gnr 55, bnr 209 - OnsøyKlage på Planutvalgets vedtak av 26.06.08 - godkjenning av brygge Klager:Fylkesmannen i ØstfoldRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannensvurdering.2. Planutvalgets vedtak av 26.06.08 oppheves som ugyldig i henhold til forvaltningslovens§ 41, grunnet saksbehandlingsfeil.3. Saken tas opp til ny behandling og oversendes Fylkesmannen i Østfold til uttalelse.Fredrikstad, 04.08.08SammendragPlanutvalget behandlet klage fra Arild Karlsen på bygnings- og reguleringssjefensavslagsvedtak i sitt møte av 26.06.08. Avslaget gjaldt søknad om dispensasjon for oppføringav flytebrygge for eiendom gnr 55, bnr 209, med beliggenhet på eiendom gnr 55, bnr 6.Utvalget omgjorde avslagsvedtaket til innvilgelse av dispensasjon fra byggeforbudet i plan- ogbygningslovens § 17-2 og fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, til oppføring avflytebrygge. Dette til tross for at det i saksfremstillingen var redegjort for at saken ikke varsendt til uttalelse hos statlige myndigheter og fylkeskommune slik loven krever i § 7 sistesetning, idet den var forberedt med henblikk på avslag.Utvalgets godkjenningsvedtak lyder som følger:1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og omgjør delegertevedtak til at bryggen får stå inntil kystsoneplanen er behandlet i kommunen.2. Avhengig av kystsoneplanens uttalelse om båtplasser i området, tas saken opp på nyttfor en løsning for båt- og hytteeiere i området.3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til orientering.Vedtaket var et førstegangsvedtak med ordinær klageadgang for saksparter, statlige ogfylkeskommunale myndigheter som berøres av vedtaket og andre med tilknytning til saken.Fylkesmannen mottok kopi av vedtaket til orientering. Fylkesmannens miljøvernavdeling harpåklaget vedtaket i brev av 22.07.08, jfr. vedlegg nr. 4.


Klagen er rettidig innkommet. Fylkesmannen anses å ha rettslig klageinteresse i saken, tatt ibetraktning at tiltaket berører 100-metersbeltet langs sjøen, samt områdets planstatus ikommuneplanens arealdel (LNF-område med tilleggssignaturen store naturverdier ognøkkelbiotoper).I klagen fremsettes følgende:”Vedtaket er fattet uten at miljøvernavdelingen er forelagt saken til uttalelse på forhånd slik detstilles krav om i plan- og bygningslovens § 7 siste setning. Berørte statlige organer skal ihenhold til plan- og bygningslovens § 7 tredje ledd ha dispensasjonssaker til uttalelse. Dettemå sees i sammenheng med kravet i forvaltningslovens § 17 om at kommunen skal påse at ensak er godt opplyst før vedtak treffes. Fylkesmannen påklager vedtaket på grunn avsaksbehandlingsfeil. Vi vil be kommunen om å oppheve vedtaket, og oversende søknad omdispensasjon til uttalelse.”Vedlegg1. Oversiktskart2. Utsnitt fra kommuneplanen med skravur som viser stedet der bryggen søkes oppført3. Planutvalgets vedtak av 26.06.084. Fylkesmannens klage i brev av 22.07.08Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)Se saksmappen til sak nr. 2004/5063SaksopplysningerSe under avsnittet Sammendrag.VurderingPlan- og bygningslovens § 7 siste setning lyder:”Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fradenne lovs §§ 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blirdirekte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis.” (vår understreking)Dispensasjonsvedtaket av 26.06.08 lider etter dette av saksbehandlingsfeil, da saken skullevært forelagt statlig myndighet til uttalelse før positivt vedtak ble fattet i saken. Det vises ogsåtil rådmannens opplysninger om dette i saksfremstillingen til nevnte vedtak.Saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på resultatet medfører at vedtaket anses somugyldig etter forvaltningslovens § 41. Feilen må altså ha hatt betydning for innholdet avvedtaket, dvs. ha virket direkte inn på hva resultatet av avgjørelsen ble i nettopp dette tilfellet.En uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling skal være av betydning for resultatet isaken, og en eventuell negativ uttalelse bør normalt medføre at Planutvalget ikke girdispensasjon. Som alminnelig antakelse foreligger det da ikke særlige grunner. Det vises hertil Miljøverndepartementets veileder T-1381, side 108, samt til forarbeidene til ny plan- ogbygningslov, Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), side 243.Det kan etter dette ikke ses bort fra at en eventuell negativ uttalelse fra statlig myndighet villefått betydning for vedtakets innhold. Det faktum at saken ikke ble forelagt statlig myndighet tiluttalelse før vedtaket ble fattet, anses å medføre ugyldighet etter forvaltningslovens § 41.Under henvisning til ovennevnte anbefaler Rådmannen at Planutvalgtes godkjenningsvedtakav 26.06.08 oppheves som ugyldig i henhold til forvaltningslovens § 41.Saken vil etter dette bli tatt opp til ny behandling og forelagt de nevnte instanser til uttalelse ihenhold til plan- og bygningslovens § 7 siste setning. Når uttalelse derfra foreligger vil sakenigjen legges frem for behandling i Planutvalget.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2007/6141Dokumentnr.: 16Løpenr.: 77300/2008Klassering: 208/1/1323Saksbehandler: Lise Chr. Rasmussen WintherMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 93/08Skytterveien 7 C - gnr 208 bnr 1 fnr 1323 - SentrumKlage på delegert vedtak av 22.05.08, saksnr 920/08Klager: Bryggeriveien 60-74 VelforeningRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannensvurdering.2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av 22.05.08, saksnr. 920/08, opprettholdes ogklagen tas ikke til følge.3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse.Fredrikstad, 10.07.08SammendragSaken gjelder klage på delegert vedtak av 22.05.08, saksnr. 920/08, der det ble innvilgetdispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2, jfr § 7 og frakommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser pkt. 1.12. Søknad om oppføring avpåbygg ble etter dette godkjent. Vedtaket var et nytt godkjenningsvedtak på bakgrunn av enklage fra Bryggeriveien Velforening basert på nye opplysninger om avvik påmålebrev/kartforretning i forhold til den opprinnelige søknaden, som hadde blitt lagt til grunnfor det opprinnelige dispensasjonsvedtaket datert 25.02.08.Eiendommen ligger i et uregulert område, som i kommuneplanen for Fredrikstad kommune eravsatt til byggeområde.Tiltaket gjelder oppføring av påbygg på eksisterende enebolig. Påbygget, som er på ca 110kvm, vil blant annet bestå av en ny boenhet. Søknaden omfatter også etablering av denne.Det er i tillegg søkt om tilbygg i form av ny terrasse på ca. 43 kvm med tilhørende levegg.Vedlegg1. Oversiktskart2. Situasjonskart


3. Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 25.04.074. Naboprotest, brev mottatt 30.03.075. Naboprotest på planlagt oppbygg av toppetasje, brev av 30.03.076. Ansvarlig søkers kommentarer til mottatte klager, datert 07.04.077. Tegninger, datert 03.09.078. Brev med protest fra Bryggeriveien Velforening, datert 27.09.079. Justert prosjekt, brev med vedlegg fra ansv.søk., datert 11.10.0710. Godkjenningsvedtak av 25.02.08 med saksnr. 359/0811. Klage på vedtaket i brev datert 25.03.0812. Kommentarer til klagen fra ansv.søk., brev av 06.05.0813. Søknad om endring av tillatelse, datert 07.05.0814. Nytt godkjenningsvedtak av 22.05.08 med saksnr. 920/0815. Underretting om vedtak og klagerett, brev fra kommunen tilBryggeriveien datert 23.05.0816. Klage på delegert vedtak, brev datert 16.06.0817. Kommentarer fra tiltakshaver på klagen, brev av 24.06.0818. Foreløpig svar til tiltakshaver, brev fra kommunen av 07.07.08Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)Se saksmappe for sak med saksnr. 2007/6141.SaksopplysningerSaken gjelder klage i brev av 16.06.08 på delegert vedtak av 22.05.08 med saksnr. 920/08, fraBryggeriveien 60-74 Velforening.Bygningsmyndigheten mottok den 25.04.07 en søknad om tiltak i henhold til plan- ogbygningsloven § 93 for oppføring av tilbygg/påbygg på eksisterende bolig. Det ble søkt omdispensasjon fra kommuneplanens arealdel, da eiendommen ligger i et uregulert boligområde.Det ble også søkt om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningslovens § 70 nr. 2, daboligen ligger nærmere nabogrensen enn 4 meter.Den 25.02.08 ble det fattet vedtak om innvilgelse av dispensasjon for de to ovennevnteforhold, og søknaden ble godkjent med hjemmel i plan- og bygningslovens bestemmelser.Bryggeriveien Velforening påklager vedtaket av 25.02.08 i brev av 25.03.08. Det anføres atavstand til nabogrensen som er opplyst å være 3 meter i opprinnelig søknad, ikke kanmedføre korrekt måling av eiendomsgrensen. Det anføres også i klagen at utbyggingen avterrassen på 43 kvm ikke er varslet i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.I ettertid er det fremskaffet dokumentasjon på at det ble foretatt en grenseoppgang som viserat eiendomsgrensen går i rett linje, og ikke i vinkel som vist på kommunens oversiktskart. Påbakgrunn av disse opplysningene om avvik i målbrev/kartforretning i forhold til denopprinnelige søknaden og som ble lagt til grunn for det opprinnelige dispensasjonsvedtaket,mottok bygningsmyndigheten den 13.05.08 en søknad om endring av tillatelse.I vedtak av 22.05.08 med saksnr. 920/08 (nytt godkjennelsesvedtak, se vedlegg nr. 16)innvilges ny dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70 nr 2 og fra kommuneplanensarealdel, utfyllende bestemmelser pkt. 1.12, jfr. plan- og bygningslovens § 7.Bryggeriveien Velforening opprettholder sin klage i brev av 16.06.08.Her anføres det i hovedsak at:”I Deres vurdering av bygesøknaden er det gitt nok en dispensasjon om bygging selv omtomteavstandene krymper.


Velforeningen synes at dette er en underlig behandling i forhold til vår rettsforståelse medhenvisning til flere bestemmelser og vedtak uten vedlegg slik at man har muligheten til å sehva de omfatter. Det foreligger klager fra 9 forskjellige naboer uten at dette er tatt hensyn til.”For øvrig vises det til tidligere til tidligere innsendt klage og protester i saken.VurderingDet søkes om dispensasjon vedrørende to forhold:1. Plankravet i kommuneplanens arealdelDet anses som uhensiktsmessig å forlange utarbeidelse av reguleringsplan for etablering aven leilighet i eksisterende bebyggelse.2. Pbl § 70 nr. 2Avstand til nabogrense blir under 4 meter. Loven stiller krav om at det skal være 4 meter tilnabogrense og 8 meter til annen bolig. Selv om det søkes om dispensasjon fra avstandskravetpå 4 meter, vil avstanden til nabobebyggelsen være på henholdsvis ca.14 og 21 meter. Det erforholdsvis små endringer som det søkes om. Avstand til nabogrense mot nord og øst vilreduseres med ca. 1 meter i forhold til dagens situasjon. Utbygger vil brannsikre de deler avbygningen som kommer nærmere nabogrense enn det pbl § 70.2 tillater, slik at det ikke leggesbegrensninger på fremtidig utvidelse på naboeiendommene.Klagers anførslerKlager anfører at tomteavstanden blir mindre etter nye opplysninger om eiendomsgrense, ogfremsetter samtidig en klage på bygningsmyndighetenes saksbehandling i forhold tilopplysningsplikten.Det anføres at tomtegrensene krymper ytterligere på bakgrunn av ny kartforretning/målebrev,som nå er lagt til grunn for det nye godkjennelsesvedtaket av 22.05.08.Bygningsmyndighetene har vurdert at de nye avstandsgrensene ikke får betydning i forhold tildet opprinnelige vedtaket. Av den opprinnelige søknaden fremgikk at avstanden til nabogrensevar under 4 meter. Loven stiller krav om at det skal være 4 meter til nabogrense og 8 meter tilannen bolig. Bygningsmyndighetene vurderer at de nye avstandsgrensene etter målebrevet av1983, ikke får betydning i forhold til vårt opprinnelige vedtak. Påbygget kommer ikke nærmerenabogrensen enn eksisterende hus, og tomteavstanden krymper derfor ikke i forhold tilpåbygget. Brannforskriften for påbygget er ivaretatt og avstanden mellom byggverkene erfortsatt mer enn 8 meter. Avstanden til nærmeste nabohus vil fortsatt være ca 21 meter.Velforeningen peker på at bygningen vil bli såpass høy at den vil stikke seg ut i forhold til denøvrige bebyggelse. Det pekes på at dette vil være en uheldig arkitektonisk løsning forområdet. Bygningsmyndighetene har besiktiget området, og er av den oppfatning at områdettåler en bygning med de høyder som omsøkt.Bygningsmyndighetene har forståelse for at omsøkte påbygg/tilbygg vil medføre en vissulempe for naboer. Da det meste av bygging vil berøre naboer i en viss grad, må denfremtidige ulempen vurderes i forhold til hva som er påregnelig i et boligområde. I denforbindelse siteres kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-18/90: ”Bestemmelsenforutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikke avgjørende grunnertaler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde sommedfører betydelig ulempe for f eks naboer og omkringliggende miljø” (understreket her). Vedbesiktigelse av området ser man at omsøkte tiltak vil medføre en viss ulempe for berørtenaboer, men denne vurderes ikke som betydelig.


Klagers anførsel om feil i saksbehandlingen i forhold til bygningsmyndighetenesopplysningsplikt, tilbakevises av rådmannen. Naboene er varslet i henhold til plan- ogbygningslovens bestemmelser og deres nabomerknader fremkommer i vurderingen avsøknaden. Det bemerkes også at Velforeningen er tilskrevet og tilsendt kopi av nyttgodkjennelsesvedtak. Foreningen er også gitt anledning til å påklage vedtaket.Rådmannen anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for å dispenserefra kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser pkt. 1.12 og fra plan- ogbygningslovens § 70 nr. 2.Det anbefales etter dette at bygnings- og reguleringssjefens vedtak av 22.05.08 med saksnr.920/08 opprettholdes, og at klagen ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen iØstfold for endelig avgjørelse.


FREDRIKSTAD KOMMUNESaksnr.: 2007/13047Dokumentnr.: 3Løpenr.: 77408/2008Klassering: 426/6/141Saksbehandler: Voica D. ImrikMøtebokBehandlet avUtvalgssaksnr.MøtedatoPlanutvalget 21.08.2008 94/08Langøyveien 19 - KråkerøytvangsmulktSandVedtak omTilth: Knut OlafRådmannens innstillingRådmannen anbefaler Planutvalget å fatte slikt vedtak:1. Pålegg av 11.01.08 om ferdigstillelse av bolighus i Langøyveien 19 er ikke bekreftetetterkommet.2. Ny frist for pålegget settes til 30.09.08.3. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 116a vedtas en tvangsmulkt på kr. 500,- perdag, som vil løpe fra den 30.09.08 dersom bekreftelse på ferdigstillelse ikke er mottattinnen fristen.Fredrikstad, 10.07.08SammendragBygningsmyndighetene har registrert at det på ovennevnte eiendom står et bolighus som ikkeer ferdigstilt. Det er gitt tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig og verandaer i første og i andreetasje i bygningsmyndighetenes vedtak av 05.07.1995. Arbeidene er igangsatt men ikkefullført. Det mangler blant annet kledning enkelte steder og rekkverk på øverste veranda.Videre er det hensatt en del skrot bestående av bl.a. bildekk, bygningsmasse, sementblander,metalltønner, takstein, m.m. på eiendommens ubebygde arealer. Vegetasjonen på tomtenbærer også sterkt preg av manglende stell.Disse forhold opplyses å være til stor sjenanse bl.a. for eiendommens nærmeste naboer.Vedlegg1. Oversiktskart2. Ortofoto3. Tilsynsrapport med bilder4. Brev fra kommunen av 03.10.075. Pålegg av 11.01.08Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)


Se saksmappe saksnr. 2007/13047SaksopplysningerDet vises til beskrivelse av sakens faktum under avsnittet Sammendrag. Eiendommenstår nå oppført med gnr 424 og gnr 430, i motsetning til tidligere under saksforløpet daden var registrert med gnr 426, bnr 6 og fnr 141.PlanstatusEiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggområde og er ellers uregulert.Tomten befinner seg i et boligområde.Rettslig grunnlagDet følger av plan- og bygningslovens § 89 første ledd at:”Eier skal sørge for at byggverk og installasjoner som omfattes av denne loven holdes slik istand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom, og slik at det ikkevirker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene..”.Det er med andre ord eiers ansvar at bygget er i forskriftsmessig stand og at det ikke virkerskjemmende i forhold til omgivelsene. Ordlyden i § 89 setter en slags norm for vedlikeholdsogutbedringsarbeider som tilsvarer innholdet i Plan- og bygningslovens § 74 nr. 2, også kalt”skjønnhetsparagrafen”. Bestemmelsen i § 74 nr. 2 sier at "kommunen skal se til at ethvertarbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønntilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene" (vårutheving). Bestemmelsen legger opp til en vurdering av innretningen både i seg selv og iforhold til omgivelsene.Det vises også til plan- og bygningslovens § 104 og Fredrikstad kommunes vedtekt til denne:”Innen hele kommunen skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kanforby lagring og annen bruk av ubebygd areal, når den etter kommunens skjønn vil virke sterktskjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre…. .”SaksforløpEier ble tilskrevet den 03.10.07 om forholdet og anmodet om frivillig ferdigstillelse ogopprydding. Det ble satt en frist for arbeidet til 20.12.07. Det ble samtidig varslet ompålegg om gjennomføring. Tiltakshaver tok ikke kontakt med bygningsmyndighetene,verken muntlig eller skriftlig. Det ble etter fristens utløp fattet pålegg om ferdigstillelseav bolighus samt om opprydding av eiendommens ubebygde arealer. Frist forgjennomføring ble satt til 03.03.08. Det ble samtidig varslet om tvangsmulkt vedmanglende etterlevelse av pålegget.Det er fremdeles ikke innkommet noe bekreftelse eller annen form for tilbakemelding fratiltakshaver i saken.VurderingEnhver eier plikter i rimelig utstrekning å ta hensyn til naboens interesser og ikke la ubebygdareal på egen eiendom fremstå på en slik måte at det fører til vesentlig ulempe for naboer, jfr.nevnte lovbestemmelse i § 104 med tilhørende kommunal vedtekt. Det samme gjelderbyggverk som ved sitt manglende vedlikehold/ferdigstillelse er skjemmende for nabolaget, jfr.§ 89 første ledd. Her vises det også til lovens § 74 nr. 2, idet tiltaket virker skjemmende både iseg selv og i forhold til omgivelsene.I lys av den lange tidsperioden tiltakene på bolighuset har fremstått som ufullført, fragodkjenning ble gitt i 1995 og frem til i dag, og de ulemper dette opplyses å ha medført for


omgivelsene, anses det som hensiktsmessig at bygningsmyndighetene anvender sinmyndighet til å reagere på forholdet. Det vises i denne forbindelse til den generelle tilsynspliktnedfelt i plan- og bygningslovens § 10-1.For å få gjennomført pålegget, anbefaler rådmannen at det ilegges en løpende tvangsmulktdersom bolighuset ikke ferdigstilles og utearealene ryddes innen 30.09.08. Tiltakshaver skalinnen samme dato sende skriftlig bekreftelse på at forholdene er rettet.Mulktens formål er å fremtvinge overholdelse av bygningsmyndighetenes vedtak. Mulkten skaletter forarbeidene være så stor at den eliminerer de fordeler tiltakshaver måtte ha ved åutsette gjennomføringen av pålegget. På bakgrunn av den utviste passivitet fra tiltakshaversside, samt øvrige forhold i saken, foreslår rådmannen at beløpet settes til kr. 500,- per dag.Mulkten vil da løpe fra 30.09.08, dersom skriftlig bekreftelse på etterlevelse av pålegget ikke ermottatt innen samme dato, og frem til pålegget er etterkommet på en tilfredsstillende måte.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!