Innhold: - Stavanger kommune

stavanger2008.no

Innhold: - Stavanger kommune

Tur til Utstein Kloster medfilosofigruppen!Tekst og foto: Kjetil MartinPå Kulturaktiviteten Gausel er det en filosofigruppesom arrangerer møter om filosofi. I dissegruppemøtene samler deltakerne seg for å diskutere,prate og utveksle tanker og ideér innen filosofiensverden. Filosofi er ”Kjærlighet til kunnskap” og”Kjærlighet til visdom”. Filosofigruppen henterkunnskap fra foreksempel filosofen Platon.Filosofigruppen deler også tanker med hverandrenår de diskuterer samfunnet og filosofene Platon ogSokrates. Platon og Sokrates er to kjente filosofer.Det sies at Platon var Sokrates talerør. I august månedhadde filosofigruppen en tur til Utstein Kloster.Sinnslidendes venner har støttet gruppen økonomiskmed kr 5000,-. Jeg, skrivende journalist og fotografKjetil Martin, ble spurt om jeg ville være med påturen for å skrive om filosofigruppen og om turentil Utstein Kloster og dette sa jeg ja til. Vi reistekl 0900 fra Kulturaktiviteten. Det var en svalbris denne morgenen. Det var delvis overskyetmed litt regnvær, men regnværet forsvant tidligpå dagen. Utstein Kloster er et gråhvitt kloster.Klosteret ble bygget i ca. år 1260. UtsteinKloster ligger inne i et flott område med fin natur.Klosteret er åpent på dagtid for turister. Klostereter Norges eneste bevarte middelalderkloster medet særegent seminar- og møtested med spesiellatmosfære. Her er det 18 rom for overnatting forinntil 27 personer. Utstein Kloster har et egetkjøkken med alle rettigheter som arrangererselskapsmiddager for representasjon, kunde- ogpersonalarrangementer, jubileér og bryllup ogkonserter. Filosofigruppen er en inspirerendegruppe. Som nevnt tidligere prater og diskutererfilosofigruppen utfyllende og detaljert omkunnskapen. På denne turen til Utstein kloster vardagens tema: ”Politisk filosofi” og en filosof vednavn Bjørn Olav Roaldseth var invitert til å blimed på turen. Bjørn Olav Roaldseth underviseri filosofi på UIS. Bjørn Olav Roaldseth tokutgangspunkt fra filosofen Platon og det blelest høyt fra boken ”Platon samlede verker,12

More magazines by this user
Similar magazines