LUU 15 tiltak - Zero

zero.no

LUU 15 tiltak - Zero

Karakterkort fornorsk klimapolitikk2009Jørgen RandersProfessorSenter for klimastrategiHandelshøyskolen BILavutslippskonferansen 2009Gardermoen, 28. september 2009


Det følgende er en kort oppsummering av rapportenEt klimavennligere Norge i 2009?Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets15 tiltakav Marit Sjøvaag Marino og Jørgen Randers.Rapporten utgis avSenter for KlimastrategiHandelshøyskolen BIi september 2009og er tilgjengelig påwww.climatestrategy.org


millioner tonn CO2 ekvivalenter pr årKlimagass-utslipp fra Norge totalt3


Lavutslippsutvalgets 15 tiltak4


Klimagass-utslipp fra Norge totaltmillioner tonn CO2 ekvivalenter pr årTiltak 1: En klimavettkampanjeTiltak 2: Lavutslippsutvalgets teknologipakke5


millioner tonn CO2 ekvivalenter pr årKlimagass-utslipp fra veitrafikk6


Klimagass-utslipp fra skipsfart og fiskemillioner tonn CO2 ekvivalenter pr år7


millioner tonn CO2 ekvivalenter pr årKlimagass-utslipp fra luftfart8


Klimagass-utslipp fra fyring (utenom industrien)millioner tonn CO2 ekvivalenter pr år9


millioner tonn CO2 ekvivalenter pr årKlimagass-utslipp fra avfall10


Klimagass-utslipp fra landbruk (inkl motorredskap)millioner tonn CO2 ekvivalenter pr år11


millioner tonn CO2 ekvivalenter pr årKlimagass-utslipp fra industri12


Klimagass-utslipp fra petroleumsvirksomhetmillioner tonn CO2 ekvivalenter pr år13


Klimagass-utslipp fra elektrisitetsproduksjonmillioner tonn CO2 ekvivalenter pr år14


Fire spørsmål om hvert tiltakEr det fastsatt tilstrekkelig klare mål for tiltaket?Har man identifisert tilstrekkelige virkemidler?Er slike virkemidler i tilstrekkelig gradimplementert?Har det resultert i utslippsreduksjoner?Nei1 2 3 4 5 JaHelt uenigGanskeuenigVerkenenig elleruenigGanskeenigHelt enig15


Har Norge fulgt opp Lavutslippsutvalgets tiltak?1 2 3 4 5NeiJa


Klimagass-utslipp fra Norge 2008 pr sektor17


Takk for oppmerksomheten!Full dokumentasjon er tilgjengelig påwww.climatestrategy.orgjorgen.randers@bi.nosjovaag@aol.com

More magazines by this user
Similar magazines