Julen 2010[pdf] - Cappelen Damm

cappelendamm.no

Julen 2010[pdf] - Cappelen Damm

ESjulen 2010• dokumentar • skjønnlitteratur• fakta • barn & ungdom


Vi minner om vår flotte Klassikerserie- De beste klassikerne som lydbok!Som en liten julegave fra Cappelen Dammfinner du vedlagt en av våre klassikere– god fornøyelse!Mer om Klassikerserien på side 212 cappelen damm • julen 2010


innholdnyheter dokumentar 5nyheter norsk skjønn 6bragenominasjon 10nyheter oversatt skjønn 12nyheter lydbok 17min kamp – lydbok 20julegavene skjønn+dokumentar 23aktuelle bøker til jul 32gavebøker – fakta 35pocketslipp november & desember 42norske serier 48barn & ungdom:norske bildebøker 53oversatte bildebøker 54slukalder 55lydbøker 56levende bok 58norske faktabøker 60oversatte faktabøker 61nytt om navn 64presseklipp 68anbefalinger 70julegavetips 72bestillingslister 80dine kontaktpersoner icappelen dammkjedeansvarligebeate fosen gaardbotlf. 21 61 75 37beate.fosen.gaardbo@cappelendamm.nohenrik njaatlf. 21 61 75 52henrik.njaa@cappelendamm.noanette garpestadtlf. 21 61 75 42anette.garpestad@cappelendamm.nosalgskonsulenter:liv holte steinetlf. 97 61 49 19liv.holte.steine@cappelendamm.noarne marius stølantlf. 40 64 58 55arne.marius.stolan@cappelendamm.nosalgssjeflinda aagnestlf. 21 61 75 34linda.aagnes@cappelendamm.notilbudsbøker:lasse Westadsalgssjeftlf. 21 61 75 90lasse.westad@cappelendamm.nolarsforlagetjørgen brautimarkedssekretær cappelen dammtlf. 21617559jorgen.brauti@cappelendamm.noAnsvarlig utgiver: Cappelen Damm ASLayout:Kamilla Ildahl Bergkamilla.ildahl.berg@cappelendamm.noKatrine Mellingen Kaldalkatrine.mellingen.kaldal@cappelendamm.noDesign omslag: Kamilla Ildahl BergTrykk: Offset ForumArctic mattDet tas forbehold om endringer iutgivelsesprogram og priser.cappelen damm • julen 20103


les les dokumentarles dokumentararne danielsenmesterenmagnus carlsenog sjakkspillet4 cappelen damm • julen 2010


Magnus Carlsen har i en alder av kun 19 år etablert segsom verdens sterkeste sjakkspiller, og er i ferd med å bliden mest kjente nordmann internasjonalt. Mesterenforteller den utrolige historien om hvordan og hvorforMagnus nå nevnes i samme åndedrag som legendeneBobby Fischer og Garri Kasparov.Forfatter Arne Danielsen har omfattende kunnskaper omsjakkspillet. Han formidler spennende historier til gledefor så vel den drevne sjakkentusiast, som til den som aldrihar rørt en sjakkbrikke i hele sitt liv.”Du er klar over at før eller seinere vil en yngre og mersulten fyr nødvendigvis dytte deg ned fra tronen?” Magnusmåler meg med blikket fra øverst til nederst, før hanutbryter: ”Det tror jeg ikke noe på.”mesterenISBN: 9788202337544Kr 399,-les dokumentararne danielsen er født i 1955 og debuterte med Åttenderaden i 2002. Desiste årene har han arbeidet som frilansjournalist og fotograf.cappelen damm • julen 2010 5


les norsk skjønnlitteraturles norsk skjønnlitteraturlyrikk lyrikk lyrikk lyrikk lyrikkmonica aaspronget diktet barnet diktet barnISBN: 9788202341244Kr 299,-I Et diktet barn fortelles en historie somleder tankene til klassiske vandringstekstersom Draumkvedet og Den guddommeligekomedie eller gamle dialogtekstersom Kongespeilet. Samtidig er teksten altannet enn klassisk i formen, der dennøler, fomler og traver rundt på enpilegrimsreise mellom himmel oghelvete.– Fortell om da jeg var liten, om minskapelse, ber barnet.Om barnet får noe svar på detspørsmålet er åpent, for som det stårflere steder i samlingen: «Ensomheten erdet eldste som fins».Aasprong tar oss med inn mot etbilderikt og mytisk sted der ting slettesikke alltid er som man tror, hvor tinglike gjerne kan befinne seg på himmelensom på jordenÅrets diktsamling representerer en nyvending i forfatterskapet til MonicaAasprong. Etter debuten i 1997 medromanen mellom Alex Gobulev og megjobbet hun på 2000-tallet med Soldatmarkedet.Ved siden av diktsamlingen fra2006 består «Soldatmarkedet» avselvstendige dikt, utstilte objekter oginstallasjoner.monica aasprong (f. 1969) er fra Kristiansund. Hun hartidligere utgitt romanen Mellom Alex Gobulev og meg (1997)og i 2003 kom en chapbook på Biblioteket Gasspedal somhadde tittelen Soldatmarkedet. Soldatmarkedet er samletittelfor et tekstarbeid i ulike deler publisert i ulike fora.Aasprong er bosatt i Stockholm.6cappelen damm • julen 2010


lyrikk lyrikk lyrikk lyrikk lyrikkjon øystein flinkEndelig kommer Flinks lydpoesi ut mellomto permer. Roger er spekket med poetiskesprell fra bygd til by gjennom munnspill tilukulele i retning harpe og slått. Dethverdagslige sprenger grensen i Flinksekstragavante poetikk.Flink har en unik presisjon i rytme ogklang, i lyd og bilder. Diktene handler omfamilien, familiens katastrofer, kjærlighet,forelskelse og samtaler overhørt på kjøpesentraog i parker. De er samtidige, samtidigsom de selvsagt ikke er uten historiskeforelegg der forbildene finnes i blant annetstev og lokk, norsk litteraturhistorie oglitteraturretninger som surrealisme ogdadaisme. Roger er umiskjennelig Flinks.les norsk skjønnlitteraturrogerISBN: 9788202337735Kr 299,-jon øystein flink (1976), fra Onsøy i Fredrikstad. Harstudert musikk og filosofi, sittet i tidsskriftredaksjoneneParergon og Kraftsentrum, og skrevet musikkritikk iMorgenbladet og Dagsavisen. Debuterte med Ole-KristianOksrød (2003). Han skriver romaner, noveller, drama ogdikt, men også en viss andel artikler og essays.cappelen damm • julen 2010 7


essay essay essay essay essayfreddy o. fjellheimfellesskapets kunstles norsk skjønnlitteraturFellesskapets kunst bærer undertittelenbastardium og åpner med essayet”Kampen mellom friske og syke”. Essayetrekker over svært mange temaer, men erikke minst en lynskarp nærstudie avhverdagsspråkets psykopatologi og ensterk beskrivelse av den kronisk sykessituasjon. Det tar for seg utstøtelsesmekanismer,ensomhet, og den ondskapensom viser seg i sosial ubetenksomhet.Hvert essay innledes med et dikt fraforfatterens egen kanon, som forankrerdem i en kritisk tradisjon, like mye somessayene gir nye dimensjoner til diktene.Gjennom sin særegne skrivemåte, hvorulike sjangere går inn i hverandre ogstadig danner nye forståelseshorisonter,krever Fellesskapets kunst en størrelangsomhet i både lesning og erfaring.Noen av essayene er nyskrevet, mensresten har vært trykket i andre versjoneri Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen,Samtiden, Vinduet og Vagant. Felleskapetskunst er et bastardium i ordetsrette forstand, hvor de eldre tekstene,med sin virkningshistorie, syntetiseresmed de nyskrevne og utvikler leserensforståelse.fellesskapets kunstISBN: 9788202337780Kr 369,-freddy fjellheim (f.1957) er essayist, lyriker og romanforfatter, og har i mange år frontet samfunnsengasjementfra forfatternes side. Ingen har som ham koblet økologiske og sosiale fenomener til en grunnleggendekritikk av vår måte å være mennesker på.8cappelen damm • julen 2010


essay essay essay essay essaytommy olssongift - kritiske fragment del iiI essaysamlingen møter vi kunstkritikerog pornograf Tommy Olssons virkelighet,en virkelighet som henger pågallerievggene, er i filmene, i platene ogmusikken. En virkelighet Tommy Olssonfremlegger rått, ømt, kjenslevart ogklokt. Velkommen inn i Tommy Olssonsverden, del II.giftISBN: 9788202328030Kr 329,-Fredriksstad Blad“Det er få kunstkritikeresom blir et populærkultureltfenomen. Stort settingen - eller på norskgrunn bare én, TommyOlsson.”Susanne Christensen, Klassekampenles norsk skjønnlitteraturknust- kritiske fragment 2000-2006ISBN: 9788204137708Kr 349,-tommy olsson er født i 1963 i Sverige, for tiden bosatt iBergen. Han er utdannet billedkunstner fra Kunstakademieti Trondheim og Rijksakademie van BeeldendeKunsten i Amsterdam. Er en markant kunstkritiker.cappelen damm • julen 2010 9


BEATE GRIMSRUD • EN DÅRE FRInominert til brageprisen 2010!“Genialt om kunst og galskap …Grimsrud har et helt ekstraordinærtfortellertalent.Hun skriver fletta av Knausgård.”Cathrine Krøger, Dagbladet“Beate Grimsruds nye roman Endåre fri er noe av det mest gripendejeg har lest på lang tid.”Anne Cathrine Straume, NRK P2les norsk skjønnlitteratur“Skremmende og vakkert”Turid Larsen, Dagsavisen“När jag förtvivlats, rasat, hoppats och gråtit mig igenom Beate Grimsruds En dåre fri vet jag att jag inte kommeratt kunna skriva en sober inledning ... Som att inte erkänna hur romanen konsumerat i mig och satt mig i fråga,huserat i mig dag ut och dag in. Det var länge sedan en bok gjorde det.”Elisabeth Hjorth, Svenska Dagbladet”En dåre fri är den mest skakande skildring av den psykiske sjukdomens helvete jag någonsin har läst.”Gunder Andersson, Aftonbladet”“En dåre fri är en imponerande roman. Den sätter sig i kroppen och huvudet, blir en kvardröjanderöst som pockar på uppmärksamhet.” Amanda Svensson i Expressen10cappelen damm • julen 2010


les oversatt skjønnlitteraturles oversatt skjønnlitteraturlars keplerpaganinikontraktenpaganinikontraktenISBN: 9788202318758Kr 299,-Oversetter: Henning J. GundersenhypnotisørenISBN: 9788202314897Kr 369,-Oversetter: Henning J. Gundersenhypnotisøren – lydbokISBN: 9788202336073Kr 429,-Format: CDInnleser: Nils Nordberg12 cappelen damm • julen 2010


endelig er bok 2 her!”bedre enn dette kan det ikke gjøres.”göteborgs-postenEn generaldirektør med ansvar for svenskvåpeneksport, blir funnet hengt i sin leilighetpå Østermalm. Samtidig blir en ung kvinnefunnet druknet om bord på en fritidsbåt somdriver rundt i Stockholms skjærgård. Et fotografiblir bindeledd mellom de to sakene, menpolitimann Joona Linna må jobbe hardt for åfinne andre spor som belyser de uforklarligedødsfallene. Han får god hjelp av Saga Bauer, ogsammen retter de snart oppmerksomheten moten ”problemløser” og yrkesmorder. Sentralt stårkynisk kriminalitet i kjølvannet av internasjonalvåpeneksport.Bokens tittel er inspirert av fiolinvirtuosenPaganini. Ifølge myten fikk Paganini sine evneretter å ha inngått en kontrakt med djevelen. IPaganinikontrakten møter vi mennesker somstilles overfor grunnleggende moralske dilemmaer,og som forholder seg til dem på høystulik måte. Resultatet er en velskrevet, dramatiskkrimroman med samfunnskritisk brodd og storunderholdningskraft.”Tittelens Paganini baseres på musikeren somdet ble påstått hadde solgt sin sjel til den onde ibytte mot virtuositet. Man er forberedt på ågjøre det samme for å få strekklese bokenuforstyrret.”Arbetarbladetles oversatt skjønnlitteraturHYPNOTISØREN, 1. bok i serien på 8,fikk fantastisk mottakelse i Norge:Oppland ArbeiderbladVGAftenpostenI løpet av 2010 begynner innspillingene av filmen basertpå romanen. Boken er nå solgt til over 30 land.lars kepler er et pseudonym for Alexander Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril.cappelen damm • julen 2010 13


anton tsjekhovanton tsjekhov 1860–2010Det er 150 år siden Anton Tsjekhov ble født. Kjell Arild Pollestad har redigert dennenydelige jubileumsboken som består av toav Tsjekhovs beste noveller, et av hans besteskuespill, samt en utrolig vakker brevvekslingmed den yngre forfattervennenGorkij.les oversatt skjønnlitteraturboken inneholder:gresshoppenmannen i futteraletonkel vanjagorkij - tsjekhov 1900utvalg, innledning og oversettelse ved kjellarild pollestadUtdrag fra forordet:“Det er i år, i 2010, hundre og femti år sidenAnton Tsjekhov ble født, og i anledning dettejubileet har jeg villet vise ham, ikke bare som enav verdenslitteraturens største novellister ogdramatikere, men også som det eiegode menneskehan må ha vært. Jeg har lest og beundretham siden jeg studerte russisk i min ungdom, oghan blir ikke mindre sympatisk av å være denletteste av de store russiske dikterne å lese påoriginalspråket.”Under forfatterbioen til Tsjekhov:anton tsjekhov 1860–2010ISBN: 9788202337674Kr 299,-Oversetter: Kjell Arild Pollestadanton tsjekhov (1860–1904) regnes som en av litteraturhistoriens fremste novelleforfattere ogdramatikere. Han har hatt stor innflytelse på moderne novellekunst og europeisk teater.kjell arild pollestad (f. 1949) er katolsk prest og tilhører Dominikanerordenen. Pollestad har skrevet enrekke bøker, med både humor og alvor, og har et stort og trofast publikum.14cappelen damm • julen 2010


petrusjka er cappelen damms serie med russisk samtidslitteratur. dette er bok 3 i serien:vladimir makaninundergroundELLER EN HELT AV VÅR TIDI Underground – eller en helt av vår tid følger vi hovedpersonenPetrovitsj i det postsovjetiske Russland. Han er en forfatter hvistekster ikke ble akseptert i sovjetperioden og som derfor levde iden litterære undergrunnen. Men til tross for at Sovjetunionensoppløsning betyr nye muligheter, har han gitt opp skrivingen.Vi forstår etterhvert at dette henger sammen med hans behovfor å bevare sitt “jeg” i en tilsynelatende umenneskelig verden,og kampen for dette jeg’et er romanens hovedtema. Petrovitsj’egen kamp foregår i det postsovjetiske Russlands brutalehverdag med tilsynelatende velgjørende nyrike russere, skruppelløsebanditter, uberegnelige tsjetsjenere, politimenn ogpsykiatere. Han har ikke noen egen leilighet, men har funnet etslags hjem i en høyblokk hvor han livnærer seg ved å se etterandres leiligheter når disse er på ferie eller forretningsreise.Romanen tar oss dermed også med på en svimlende reisegjennom 1990-tallets Russland og de sosiale omveltningenelandet gjennomgikk.les oversatt skjønnlitteraturundergroundISBN: 9788202316549Kr 389,-Oversetter: Dagfinn Foldøyvladimir makanin ble født i Orsk i 1937. Han debuterte i 1965 og harsiden publisert et tjuetalls novellesamlinger og romaner. I 1993 fikk handen russiske Booker-prisen.cappelen damm • julen 2010 15


les lydboknyheterlydbokbestselgerpublikums favorittles nyheter lydbokLars Saabye ChristensenBERNHARD HVALSFORSNAKKELSERISBN: 9788202335847Kr 429,-Format: CDInnleser: Kim HaugenVigdis HjorthSNAKK TIL MEGISBN: 9788202335670Kr 379,-Format: CDInnleser: Cathrin GramHans Olav LahlumMENNESKEFLUENEISBN: 9788202343903Kr 399,-Format: CDInnleser: Nils Nordbergendelig som lydbok!Karin Brunk HolmqvistPOTENSGIVERNEKnut NærumØElizabeth GilbertSPIS, ELSK, LEVISBN: 9788202340780Kr 379,-Format: CDInnleser Lina AakvikOversetter: Hilde LyngISBN: 9788202337186Kr 349,-Format: CDInnleser: Kirsti GrundvigISBN: 9788202337445Kr 429,-Format: CDInnleser: Yvonne AmundsenOvesetter: Gry Wastvedt16cappelen damm • julen 2010


endelig som lydbok!Lawrence HillNOEN KJENNER MITTNAVNISBN: 9788202341909Kr 429,-Format: CDInnleser: Kirsti GrundvikOversetter: Stian OmlandJohn le CarréEN FORRÆDER ETTERVÅRT HJERTEISBN: 9788202337193Kr 399,-Format: CDInnleser: Helge Winther-LarsenOversetter: Heidi Grindelommelyd mp3-cdles lydbok / lommelyd mp3Tore RemJENS BJØRNEBOE:EN BIOGRAFIFORKORTET UTGAVEBIND 1 OG 2ISBN: 9788202294564Kr 299,-Format: MP3-CDInnleser: Tore RemDan BrownISKALDT BEDRAGISBN: 9788202335748Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Erik HivjuOversetter: Kjell Olaf JensenMario PuzoGUDFARENISBN: 9788202324193Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Jon HusøOversetter: Daisy ScheldrupArnaldur IndridasonMYRENISBN: 9788202308148Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Ivar NørveOversetter: Silje Beite Løkencappelen damm • julen 2010 17


Roy JacobsenDET NYE VANNETRoy JacobsenDET KAN KOMME NOENRoy JacobsenISMAELISBN: 9788202323769Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Marianne UstvedtISBN: 9788202323783Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Eilif StraumeISBN: 9788202323776Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Per Frischles lommelyd mp3Gert NygårdshaugPROST GOTVINSGEOMETRIISBN: 9788202335809Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser Anders RibuGert NygårdshaugFORTELLERNES MARKEDISBN: 9788202335779Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Helge Winther-LarsenTorkil DamhaugSE MEG, MEDUSAISBN: 9788202335816Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Liv AakvikTorkil DamhaugDØDEN VED VANNISBN: 9788202335786Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Haakon StrømMarianne FredrikssonGÅTENMarianne FredrikssonELSKEDE BARNJohn GrishamSANNHETENS PRISJohn GrishamFIRMAETS MANNISBN: 9788202341398Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Janne KokkinOversetter: Kirsti ØvergaardISBN: 9788202336097Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Janne KokkinOversetter: Kirsti ØvergaardISBN: 9788202336103Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Ivar NergaardOversetter: Truls KopperudISBN: 9788202308124Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Ivar NergaardOversetter: Peter Lorenzen18cappelen damm • julen 2010


Jette A. KaarsbølDEN LUKKEDE BOKISBN: 9788202335755Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Birgitte VictoriaSvendsenOversetter: Erik Johs. KrogstadKnut NærumSITT NED OG HOLD KJEFTISBN: 9788202341404Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Knut NærumLars Saabye ChristensenBISETTELSENISBN: 9788202341763Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Kim HaugenHarlan CobenPÅ GRUNN AV ET LØFTEles lommelyd mp3ISBN: 9788202344924Kr 199,-Format: MP3-CDInnleser: Christoffer StaibOversetter: Sissel Buskcappelen damm • julen 2010 19


KARL OVE KNAUSGÅRDKarl Ove KnausgårdMIN KAMP 1Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 2ISBN: 9788202329570Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202331047Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders Ribules MIN KAMP – KOMPLETT PÅ LYDBOKsnart komplettPÅ LYDBOKmens vi venterPÅ MIN KAMP 6Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 1ISBN: 9788202328054Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders RibuKarl Ove KnausgårdMIN KAMP 2ISBN: 9788202328986Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders Ribukommer i januarKarl Ove KnausgårdMIN KAMP 3Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 4Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 5Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 6ISBN: 9788202331030Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202333492Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202340568Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202340575Kr 399,-Format: CDInnelser: Anders RibuKarl Ove KnausgårdMIN KAMP 3Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 4Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 5Karl Ove KnausgårdMIN KAMP 6ISBN: 9788202328993Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202329440Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202329457Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders RibuISBN: 9788202329464Kr 299,-Format: MP3-CDInnelser: Anders Ribu20cappelen damm • julen 2010


fine julegavernyhet!selma lagerlöfjerusalemJane AustenSTOLTHET OG FORDOMISBN: 9788202294540Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Unni JortveitOversetter: Eivind og ElisabethHaugeISBN: 9788202297732Kr 249,-Format: MP3-CDInnelser: Birgitte VictoriaSvendsenOversetter: O. ThommesenEmily BrontëSTORMFULLE HØYDERISBN: 9788202295110Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Unni JortveitOversetter: Finn Aasenles klassikerserienJames JoyceULYSSESISBN: 9788202292065Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Oddvar HellanOversetter: Olav AngellVictor HugoDE ELENDIGEISBN: 9788202294526Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Tom TellefsenOversetter: Bjørn BraunDante AlighieriDEN GUDDOMLEGEKOMEDIENISBN: 9788202293550Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Anderz EideOversetter: Henrik Rytter ogSigmund SkarLeo TolstojANNA KARENINAISBN: 9788202294519Kr 249,-Format: MP3-CDInnleser: Birgitte VictoriaSvendsenOversetter: Nic. Henriksencappelen damm • julen 2010 21


julegavene!lars saabye christensenbernhard hvals forsnakkelser“... en fest å lese!”Leif Ekle, NRK“Uten overdrivelse kan man si at hver side av denneromanen er en språklig nytelse”Turid Larsen, Dagsavisenbernhard hvals forsnakkelserISBN: 9788202330491Kr 399,-bernhard hvals forsnakkelser– lydbokISBN: 9788202335847Kr 399,-Innleser: Kim Haugenles julegavene – skjønnlitteratur & dokumentar“En intens, original og drivende roman om et dramatiskliv”Svein Johs Ottesen, Aftenpostenvigdis hjorthsnakk til megDagbladet“... blant de aller beste Hjorth har skrevet.”Tom Egil Hverven, Klassekampen“Helstøpt og skarpt om ensomt kvinneliv.”Turid Larsen, Dagsavisensnakk til megISBN: 9788202335014Kr 359,-snakk til meg – lydbokISBN: 9788202335670Kr 399,-Innleser: Cathrin Gram22cappelen damm • julen 2010


itt karin larsenhimmelbjørnens skogDen frittstående fortsettelsen til den kritikerrosteromanen Det vokser et tre i Mostamägg.det vokser et tre imostamÄggISBN: 9788202323837Kr 129,-himmelbjørnens skogISBN: 9788202336448Kr 299,-beate grimsrudEN DÅRE FRIVG“Genialt om kunst og galskap (...) Hun skriver fletta avKnausgård.” Dagbladet“Beate Grimsruds nye roman En dåre fri er noe av detmest gripende jeg har lest på lang tid.” NRK P2“Skremmende og vakkert” Dagsavisen“En imponerende bok” Dagens nyheter“En dåre fri er den mest rystende skildring av denpsykiske sykdommens helvete jeg noensinne har lest”AftonbladetEN DÅRE FRIISBN: 9788202336004Kr 369,-les julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarcappelen damm • julen 2010 23


krimchris tvedtdødens sirkeldødens sirkelISBN: 9788202330132Kr 369,-”Hans femte og nyeste kriminalroman ombergensadvokaten Mikael Brenne er hans bestehittil – og det sier ikke lite.”Kjell Einar Øren, Haugesunds Avisles julegavene – skjønnlitteratur & dokumentar”Nå puster han Staalesen, Nesbø og andre favoritter inakken”Lars Helge Nilsen, Bergens Tidendehans olav lahlummenneskefluene“En liten sensasjon og årets store overraskelse.”Olav A. Hegdal, Dagens Næringsliv“Intelligent og velskrevet krimroman”Kurt Hanssen, Dagbladet“Menneskefluene beriker dagens norske krim”Terje Stemland, AftenpostenOpplandArbeiderbladVGFædrelandsvennenmenneskeflueneISBN: 9788202336530Kr 369,-menneskefluene – lydbokISBN: 9788202343903Kr 399,-Innleser: Nils Nordberg24cappelen damm • julen 2010


oversattjonathan franzenfrihet”Et mesterverk”Ane Farsethås, Dagens NæringslivfrihetISBN: 9788202311223Kr 399,-Oversetter: Monica Carlsen”Det finnes bøker som kan forandre ens liv;Frihet har slike egenskaper”Hans H. Skei, Aftenpostenken follettkjempenes fall”Akkurat så bra som noen kunne tro oghåpe på.”Simen V. Gonsholt, Dagbladet”…opplysende og underholdende bestselger…”Per Haddal, AftenpostenStarten på en ny historisk trilogi fra forfatteren avStormenes tid.kjempenes fallISBN: 9788202334307Kr 449,-Oversetter: Dag Heyerdahl Larsenles julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarcappelen damm • julen 2010 25


iografitore remfødt til frihetfødt til frihetbind 2ISBN: 9788202310059Kr 449,-Fædrelandsvennensin egen herrebind 1ISBN: 9788202324711Kr 449,-les julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarhumor“Tore Rem viser oss mannen, ikke myten, JensBjørneboe.”Sindre Hovdenakk, VG“Et skjellsettende verk”Trond Berg Eriksen, Aftenpostenknut nærumøParodier. Knausgård. Larsson. Potter. Og mye mer. Altveldig kort. Knut Nærum har skrevet en bok for degsom liker å lese, men ikke så mye om gangen.jens bjørneboe – en biografilydbokForkortet samleutgave avSin egen herre og Født til frihetISBN: 9788202294564Kr 429,-Innleser: Tore RemøISBN: 9788202337650Kr 299,-Illustratør: Steffen Kvernelandø – lydbokISBN: 9788202337186Kr 349,-Innleser: Knut Nærum26cappelen damm • julen 2010


krigshistorieiselin theiensonja Wigert“Denne lille biografien om Sonja Wigert er enstor bok (...) en gnistrende biografi”Guri Hjeltnes, VGsonja WigertISBN: 9788202283216Kr 349,-bernt rougthvedtmen penn og pistol"Biografi av høg klasse - vitskapelig, lettlesen,spennande."Klassekampen"Skarpt portrett av bøddelen som var Himmlersbrikke i det okkuperte Norge"Aftenpostenvegard sæther”en av oss”med penn og pistolISBN: 9788202272906Kr 399,-en av ossISBN: 9788202291815Kr 399,-les julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarEn sterk og engasjerende bok som skaper bredereforståelse for både enkeltskjebner og norske frontkjemperesom gruppe.“Sæthers bok er grundig og godt dokumentert ...Det er viktig lesning”Jens Vetland, Fædrelandsvennencappelen damm • julen 2010 27


samfunn/debattcarl i hagenklar taleklar taleISBN: 9788202337810Kr 299,-Med Klar tale fremstår Carl I. Hagen som en erfaren ogengasjert samfunnsdebattant. I denne boken løfter hanfrem de utfordringene han mener det politiske Norgestår overfor i dag – og i morgen.les julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarkåre Willocherfaringer for fremtidenI denne boken møter vi Kåre Willoch som vi kjennerham: skarpsynt, gjennomtenkt, og med glimt i øyet.Som alltid vil det finnes lesere som både begeistres ogprovoseres av hans skarpe penn. Men alle vil bli stimulertav møtet med hans tanker.abid Q. rajadialogerfaring for fremtidenISBN: 9788202337667Kr 329,-dialogISBN: 9788202332334Kr 329,-“En bragd av Abid Q. Raja: Han får dialog til å blihåndgripelig, ikke bare festtalesvada. [...] «Dialog» [er] etav de mest oppmuntrende, konstruktive og nyansertebidragene i integreringsdebatten som har kommet ibokform på lang tid.”Stian Bromark, Dagsavisen28cappelen damm • julen 2010


samfunn/debattnelson mandelasamtaler med meg selvNelson Mandela er en av de største politiske lederne ivår tid. Her forteller han om sin politiske oppvåkningsom ung mann, sine 27 år i fengsel og sin periode somstatsminister. En unik og viktig bok om Sør-Afrika og defargedes kamp for frihet og rettferdighetsamtaler med meg selvISBN: 9788202336561Kr 399,-Oversetter: Kirsti Vogtayaan hirsi alinomadeAyaan Hirsi Ali regnes av mange som en av vår tidsmodigste intellektuelle. Nomade er både en personligog politisk bok som går rett inn i debatten om detflerkulturelle samfunnet.kai eidehøyt spill om afghanistannomadeISBN: 9788202337759Kr 349,-Oversetter: Poul Henrik Poulssonhøyt spill om afghanistanISBN: 9788202329099Kr 349,-les julegavene – skjønnlitteratur & dokumentarI to dramatiske år var Kai Eide FNs øverste mann iAfghanistan. I denne boken forteller han åpent om detpolitiske spillet, den militære virkeligheten og menneskenehan møtte. Boken gir innsikt i vår tids viktigsteog mest brennende utenrikspolitiske spørsmål.cappelen damm • julen 2010 29


les favorittlescappelen damms nye klassikereNegativ (hvit)ÅRETS GAVEBØKERSTORMENES TID – PÅ TV2 I VINTER!nyheterPositiv©Cappelen Damm 2009 – versjon 07.07.2009FAVORITT – bokserie logoEtt av de mest elskedebokverk de siste 20 år.Solgt i over 15 millioner eksemplarer.Oversatt til 30 språk!storslått tv-serie: sendestart på tv2 i vinter.Med bl.a. Donald Sutherland, Rufus Sewellog Ian McShane i noen av rollene.“Boken er drivende dyktig skrevet.”Geir Uthaug, Aftenposten – om Katedraleninnbundet medsmussomslag199,-filmpocketSTORMENES TID 1ISBN: 9788202343088STORMENES TID 2ISBN: 9788202343095Kr 139,-Oversetter:Dag Heyerdahl Larsenerlend loenaiv. superISBN: 9788202332259Kr 199,-bjørg vikelsi lund-trilogienISBN: 9788202311841Kr 199,-ken follettstormenes tid 1sverdet og korsetISBN: 9788202297633Kr 199,-Oversetter: Dag Heyerdahl Larsenken follettstormenes tid 2katedralenISBN: 9788202297671Kr 199,-Oversetter: Dag Heyerdahl Larsenvi minner om:30cappelen damm • julen 2010


Logo med beskrivelseinnbundet medsmussomslag199,-ingvar ambjørnsendronningen soverISBN: 9788202311834Kr 199,-GERT NYGÅRDSHAUGprost gotvins geometriISBN: 9788202289393Kr 199,-roy jacobsenseierherreneISBN: 9788202301415Kr 199,-erik fosnes hansenberetninger ombeskyttelseISBN: 9788202297756Kr 199,-«Small-size» versjon av logo – til bruk i størrelser under 32 mmkarin fossumelskede poonaISBN: 9788202301422Kr 199,-les favorittlars saabye christensenamatørenISBN: 9788202301439Kr 199,-torgrim eggentrynefaktorenISBN: 9788202311872Kr 199,-Small-sizeHovedversvigdis hjorthom bareISBN: 9788202311827Kr 199,-jette a. kaarsbølden lukkede bokISBN: 9788202331399Kr 199,-cappelen damm • julen 2010 31


les aktuelle bøker til julles aktuelle bøker til julI ÅR SKAL JULEKULjulekulerarne & carlosArne og Carlos sine strikkede julekulerser ut til å bli julas store hit –julekulene er noe nytt og spennende.Dessuten er det å strikke en julekulenoe alle kan klare! Mange har hentetfrem strikkepinnene igjen. Ja, selvblant unge er strikking igjen entrend. Boka gir inspirasjon til fornyingav de norske julekulene: Énoppskrift og mønster til 55 julekuler.Arne og Carlos har tidligere gjortsuksess med sine strikkede plagg, ogderes merkeklær selges i motemekkaersom Paris og New York.nå 30.000Én oppskrift – 55 mønstrejulekulerISBN: 9788202327170Kr 299,-se film her:www.youtube.comSøkeord:Julekuler av Arne & Carlos- portrett32cappelen damm • julen 2010


ENE STRIKKES!intervjuHvor kom ideen til boka Julekuler fra?Fra vårt samarbeid med det Japanske motehusetComme des Garçons. Vi laget en julekolleksjon for demi strikk og plutselig fant vi ut at det kunne være morsomtå pynte deres butikker i Tokyo, New York, Paris ogLondon med strikkede kuler. De ble så fine at vi ikkekunne gi slipp på dem, dermed laget vi boka Julekuler.Hvem er boka for?Alle som er glade i jul, alle som er glade i å strikke ogalle som vil kose seg i høst!Hvordan har du/dere det nå?På en skala fra 1 til 10, der 1 er best og 10 er verst, såsier vi 1. Men 3 er også et bra tall for oss denne uke (vårplassering i Dagbladets bestselgerliste).Hva foretrekker du/dere å lese når deretrenger en pause?Begge to: Interiørbladet “The World of Interiors”.Hvilken bok har gjort mest inntrykk på deg?Carlos: Le Petit Prince (Den lille Prinsen) av Antoine deSaint-ExupéryArne: Markens grøde, Knut Hamsun.Hvilken bok gleder du deg til å lese?De bøkene vi fikk i gave av Cappelen Damm rett før vireiste på ferie, som vi ikke fikk tid til å lese da.Hvem og/eller hva inspirerer deg/dere?Helt vanlige mennesker. Alle mennesker har en spennendehistorie å fortelle! Det inspirerer oss.Dersom du/dere strandet på en øde øy, hva ville duhatt med deg?Strikkepinnene, heklenålen og en eske med garn(vi jobber med en ny bok og har deadline!)og platespilleren.Hvordan er deres juleforberedelser?Vi har drevet med jul side julen i fjor pga. boka, så i årgår vi for “minimalisme” når det gjelder juleforberedeldesene.Hva er viktigst for deg/dere med jula?Å være sammen med storfamilien.Hva ønsker du/dere dere til jul?Carlos: En deilig ferie på et varmt sted – langt borte frajulen som mulig...Arne: En ny bil og fred på jord.les aktuelle bøker til julcappelen damm • julen 2010 33


aktuelle julebøkerninka-bernadette og morten mauritsonog heidi backmannkjernesunn julematKJERNESUNN JULEMAT – med oppskrifter påjulemat som passer alle familier! Inneholderoppskrifter til middag, frokost, kaker og godteri.Kos med bl.a. marsipan, berlinerkranser, peppernøtter,gløgg, ribbe med hjemmelaget rødkål,leverpostei og rødbetsalat. Allergivennlige ogvelsmakende oppskrifter!allergivennlig ogvelsmakende julebokles aktuelle bøker til julkjernesunn julematISBN: 9788202334246Kr 299,-Oversetter: Kj ersti L unnan A assliv berit tessem/kjetil WiedswangjulFenomenet jul sammenfatter tradisjoner i ny oggammel innpakning, kommersiell glanstid, familiehøytidog anledning til så vel festivitas som merinnadvendt meditasjon. Hva er det egentlig for enårlig tilbakevendende massepsykose vi rammes av?Kom tettere på julas opphav og tradisjoner – en rik ogfascinerende bok om jul og julefeiring.en velskrevet ogfengslende bok om juljulISBN: 9788202332099Kr 299,-34cappelen damm • julen 2010


gavebøker tilfriluftsinteressertekristoffer clausenen vill mannI 365 dager levde Kristoffer Clausen i villmarka uten matforsyninger.Utstyrt med våpen og fiskeutstyr skulle han overleve som jeger ogsanker. I dagbokform forteller Clausen om de ekstreme utfordringenehan opplevde – om hvordan holde seg varm og tørr, hvordan fåi seg nok næring og ikke minst om å overleve rent mentalt.en vill mannISBN: 9788202311353Kr 349,-ÅRETS VILLMARKSBOK– NÅ 9000!leif ryvardenPÅ TVERS AV STIENEDen prisbelønte kunnskapsformidleren Leif Ryvarden deler sine flottesteøyeblikk fra over 60 år i norsk natur – i fjellet, ved kysten og i skogen.Felles for alle turene er rike opplevelser, gleden ved gode turkamerater ogkjappe replikker rundt bålet. Boka byr også på fine betraktninger omforholdet mellom natur og menneske. Gode turbeskrivelser og riktillustrert.OPPDAG NYE REISEMÅLi norge!PÅ TVERS AV STIENEISBN: 9788202331016Kr 329,-les aktuelle bøker til julOlav Harlem Erik Unneberg Eivind Moldeharlem, molde og unnebergPÅ TUR I OSLOMARKA ÅRET RUNDTPå tur iOslomarkaåret rundtMarka rundt Oslo er Norges mest benyttedefriluftsområde. Boka gir mulighet til å bli kjenti Marka gjennom et rikt utvalg av ski-, sykkelogfotturer. Detaljerte turbeskrivelser, kartutsnittog bilder gir inspirasjon og ideer til nyeturer. 140 flotte markaturer – både på sykkel,ski og til fots!oslomarkaISBN: 9788204123312Kr 329,-140 flotte markaturer!cappelen damm • julen 2010 35


gavebøker tilde matgladeandreas viestadekte matNorges fremste matskribent tar oss med på en annerledesmatreise til matens opprinnelse. Med dyrking av egne grønnsaker,oppaling av egne dyr for hygge og matauk, matsanking iskogen, gir Andreas en viktig påminnelse om at mat er mer ennbare proteiner, karbohydrater og fett. Rikt illustrert medfargerike og stemningsfulle foto av Mette Randem.unik kokebokmer enn 250 velsmakende oppskrifter!les aktuelle bøker til julWenche andersenWenches kjøkkenekte matISBN: 9788202331986Kr 449,-Foto: Mette RandemI denne kokeboka deler venner av God MorgenNorge sine beste matretter med oss.Med fokus på gode råvarer, tradisjonsmat og sunnog velsmakende mat.MAT TIL SMÅ OG STOREanledningerWenches kjøkkenISBN: 9788202332235Kr 379,-Fotograf: Guri Dahl36cappelen damm • julen 2010


odd ivar solvoldsolvolds smakDette er en idébank for den matglade, men også forden litt rådville hobbykokken som trenger impulser oggode råd på veien. Boka er befriende fri for snobberi ogmatarroganse.BLI GOURMET PÅeget kjøkkensolvolds smakISBN: 9788202334468Kr 399,-ulrika davidssonhelsekokebokenDen beste grunnboken for sunn mat – med over 500oppskrifter! Alle omarbeidet til sunne varianter.Oppskriftene inneholder masse grønnsaker, sunt fett ogriktige karbohydrater.lag deilig nÆringsrik matAV NATURLIGE RÅVARERhelsekokebokenISBN: 9788202329358Kr 349,-Oversetter: Mette-Cathrine Jahrles aktuelle bøker til juloz clarkeoZ clarkes vinguideAlt man trenger å vite om vin finnes i denneujålete vinguiden, skrevet av en av verdensledende vineksperter. Aldri så lite kunnskapvil øke gleden ved et glass vin og gjøre detenklere å velge vin man liker.enkle innfallsvinkler forÅ FORSTÅ OG NYTE VIN!oZ clarkes vinguideISBN: 9788202329884Kr 349,-Oversetter: Thor Richard Teiencappelen damm • julen 2010 37


klassiske teksteri silkeinnbindingtao te chingBoka regnes som en av de viktigste tekstene i kinesiskkultur, og taoismens store klassiker. Ved siden avI Ching er Tao Te Ching den kinesiske teksten som erbest kjent i den vestlige verden. Den inneholder enfrodig samling av gamle ordtak og visdomsperlermed kommentarer.les aktuelle bøker til julunik samling avklassiske visdomsordtao te chingISBN: 9788202330668Kr 349,-Oversetter: Åse-Marie NesseniccolÒ machiavellifyrstenISBN: 9788204141460Kr 399,-Oversetter: Jon Bingensun Zikrigføringens kunstISBN: 9788204124890Kr 379,-Oversetter: Thor Dag Halvorsenkahlil gibranprofeten & profetens haveISBN: 9788204143501Kr 399,-Oversetter: Eve-Marie Lund38cappelen damm • julen 2010


KALENDEREN FEIRER 20 ÅR!iben sandemosekalender 2011Kroppslige utfordringer med Iben Sandemosei kalender 2011Iben Sandemoses populære årskalender utkommer for 20.gang, og i år er det trening på Iben Sandemose-vis somskal inspirere og glede oss.en vittig, klok og inspirerende kalender– den perfekte gave til deg selv og alle du er glad i.kalender 2011ISBN: 9788202331283Kr 189,-detaljer om verdencappelen damms illustrerteverdensatlasDetaljerte kart og satelittbilder gir en utførligfremstilling av samtlige lands natur, kultur ogpolitiske forhold. Register med over 70 000stedsnavn.ISBN: 9788204122803Kr 549,-les aktuelle bøker til julcappelen damms verdensatlas340 kart, hvorav 100 bykart og en rekke temakartover globale forhold. Totalt har karteneover 145 000 stedsnavn og er et av de mestomfattende atlas som noensinne har kommetpå norsk.ISBN: 9788204135919Kr 799,-i eksklusiv kassett!cappelen damm • julen 2010 39


gavebøker for dehistorieinteresserteørnulf hodnefolkeskolen i folkeminnetFortellingene om skolen er mange. Ørnulf Hodne gir her en bredog rikt illustrert framstilling av folkeskolen slik den fungerte ogble opplevd fra 1750 til 1950, og hvordan den som institusjon harforandret karakter underveis, både fysisk og innholdsmessig.et skolehistorisk tilbakeblikkfolkeskolen i folkeminnetISBN: 9788202302160Kr 399,-les aktuelle bøker til julnils johan stoakjødets lystKjønnsdriften ligger som en urkraft bak en rekke ulike typerforbrytelser opp igjennom historien. Nils Johan Stoa lar oss møtenorske enkeltindivider i dramatiske og ekstreme livssituasjoner,hvor deres liv og skjebne engasjerer oss fortsatt, tross avstanden itid.fortellinger fra norsk kriminalhistoriekjødets lystISBN: 9788202322014Kr 379,-bengt liljegrenaleksander den storeAleksander den store er en av historiens betydeligsteskikkelser og kanskje den største feltherre verden noensinnehar sett. Hans erobringer forandret verden for alltidog åpnet for en utveksling av gresk og orientalsk kultur.Dette er en beretning om genial krigføring, ufatteligondskap, kjærlighet og mord.genial krigføring, ondskap og kjÆrlighetaleksander den storeISBN: 9788202332112Kr 349,-Oversetter: Øystein Vigestad40cappelen damm • julen 2010


PÅ BOKHANDELFORENINGENSBESTSELGERLISTE OVER ET HALVT ÅR!sofie hexebergfrisk med lavkarboNÅ 20 000!«Jeg har redigert, manusvasket og oversatt enrekke titler innen dette området, og jeg syns atdenne boka er en av de beste så langt. Den viserpå en glimrende måte at en omlegging avkostholdet fører til at pasientene blir kvitthelseplagene sine (...) Dette er også den mestmotiverende boka om emnet jeg har lest. Jeg erselv en av de som er utsatt for insulinresistens,og som de siste årene har fått noen av de symptomenesom omtales i manus. Faktisk har dettemanuset virket så motiverende på meg at jeg harbegynt på lavkarbokost …»Lisbeth Kristoffersen, språkvaskerav Frisk med lavkarboles aktuelle bøker til juli januar utgir vi”frisk med lavkarbo – oppskriftene”!frisk med lavkarboISBN: 9788202322731Kr 329,-cappelen damm • julen 2010 41


les pocketslipp november og desemberPOCKETSLIPPNOVEMBERDESEMBER42 cappelen damm • julen 2010


ÅRETS JULEGAVE• Nr. 1 på New York Times bestselgerliste.• Nå hele 78 uker på lista!• Filmatiseres av Dreamworks Studioskathryn stockettbarnepikenISBN 9788202332907Kr 149,-Oversetter: Monica CarlsenKommer på lager08.12.2010«Årets feel-good bok.»Oprah Winfreykun149,-mykbind og klaffer«[…] en god, gammeldags roman […] Kathryn Stockettsførste roman tilbyr både interessant og medrivendelesning.»Hans H. Skei, Aftenposten«Dette er ein tankevekkande og spennande og underhaldanderoman.»Marta Norheim, NRK«Både vanvittig morsom og hjerteskjærende …Leserne blir hektet.»Associated Press«En historie med hjerte og håp … En god, gammeldagsroman».New York Daily News«Overbevisende og mangefasettert, full av varme oghistorisk sus, denne romanen har bestselger skrevetover hele seg.»Publishers Weeklyles pocketslipp november og desember«… imponerende er kombinasjonen av engasjement oghumor Stockett skriver med, noe som gjør romanenså skremmende, men allikevel så morsom.»The Telegraph«Det finnes bøker som får deg til å juble. Her en avdem. Det er så tærne krøller seg! Romanen smyger segunder huden på deg – inn i sjela»Liv Gade – bokinspiratorcappelen damm • julen 201043


MÅNEDENS utvalgte november:Trønder-Avisajohn grishamsannhetens pris ISBN: 9788202327514Kr 139,-Romanen inneholder alt som har gjortGrisham til en av verdens mest populæreforfattere..“...nok et stjerneskudd.”Terje Stemland, Aftenposten”Sannhetens pris er akkurat så nervepirrendesom vi ønsker oss.”Ginni Henriksen, KKMÅNEDENS ANBEFALTEOversetter: Truls KopperudTil denspenningsfrelsteles pocketslipp november og desemberhans olav lahlumhaakon lieISBN: 9788202324735Kr 169,-Haakon Lies glødende engasjement, skarpeintelligens og kraftige temperament gjordeham populær blant meningsfeller og fryktetblant motstandere.“Lahlum setter standard for den politiskebiografien som få lever opp til.”Ane Farsethås, Dagens Næringsliv“Lahlum makter å fortelle en langsammenhengende historie megetenergisk ...”Guri Hjeltnes, VGjosÉ saramagoden andre mannenTertuliano Máximo Afonso er historielærer,“han bor alene og kjeder seg. Han holdervenninnen Maria da Paz noenlunde varm,uten å forplikte seg, og er egentlig merlidenskapelig engasjert i film enn i henne...“Skarpsindig, humoristisk og lesekrevendeom det kaotiske universet.” Cathrine Krøger,DagbladetMÅNEDENS DOKUMENTARTil denpolitiskbevissteMÅNEDENS KLASSIKERISBN: 9788202340230Kr 139,-Oversetter: Christin RugstadRomankunsttil den kresneleser“Det er forresten én ting man kan ta for gitt:Briljant, intelligent og gjerne leken romankunstpå absolutt høyeste nivå.”Terje Holtet Larsen, Bergens Tidende44cappelen damm • julen 2010


MÅNEDENS utvalgte desember:OpplandArbeiderbladharlan cobenhold tettTia og Mike Baye hadde aldri forestilt seg at de skullespionere på barna sine. Men den 16-årige sønnenAdam har vært uvanlig stille i det siste. Etter atbestevennen hans, Spencer, begår selvmord, kan deikke hjelpe for at de blir svært bekymret. Bare noendager etter at de får installert et overvåkningsprogrampå Adams pc, leser de en kryptisk e-post fra enukjent avsender: “Hold tett og alt går bra.”“Kruttsterk spenningsroman” Dagens Næringsliv“... en page-turner av rang.” VGMÅNEDENS ANBEFALTEISBN: 9788202333515Kr 139,-Oversetter: Sissel BuskPageturnertil thrillerfansknut nÆrumsitt ned og hold kjeftHåndbok for deg som vil bli kvitt selvtilliten.Har du noen gang søkt på en jobb som du ikkefikk? Forelsket deg i en som var for pen for deg?Invadert et land uten legitim grunn? Setter dudeg stadig mål som du ikke når?I så fall tror du for godt om deg selv. Du har forhøy selvtillit.Knut Nærum kan hjelpe deg. Kjøp denne boka. Lesden. Bruk den. Jekk deg ned.graham greenemakten og Æren“...har alt en leser kan forlange av intrige, virtuoskomposisjon og samtidig et dypt alvorlig ærendsom han framfører med en varme og overbevisningsom griper alle”Arne Skouen, VG“Det gode mot det onde, verdslighet og fromhet i etkatolsk perspektiv. Språket er suggestivt, klart ogpresist; psykologien rammende.”DagbladetEn typisk Greene, spennende som en thriller;gripende og utfordrende.Boken er filmatisert.MÅNEDENS DOKUMENTARISBN: 9788202313067Kr 139,-Til humoristenMÅNEDENS KLASSIKERISBN: 9788202335502Kr 139,-Oversetter: PeterMagnusTilbokelskerenles pocketslipp november og desembercappelen damm • julen 2010 45


"Sterke noveller frå multitalentetJuly (...) Ingenskildrar dei småskrulleteog sårbare sjelene så godtsom Miranda July."Kari Mathilde Hestad, ABCNyheter"En stormendedebutroman."Irish TimesnovellerIkke til: kj¾ remed h¿ ytblodtrykkles pocketslipp november og desemberMiranda JulyINGEN HØRER TIL HER MERENN DUISBN: 9788202333331Kr 139,-Oversetter: Johanne Fronth-Nygren“En lun og underfundigroman, som samtidigrommer skarp samfunnskritikk.”Anne-Lise Johnsen,Fredriksstad BladJose SaramagoHULENISBN: 9788202340247Kr 139,-Oversetter: Kjell RisvikTil krimelskereog alleThe Wire-fansTil lesehestenTIL FARAiveen McCarthySTRATEGENISBN: 9788202333522Kr 139,-Oversetter: Frank LieDanny ScheinmannTILFELDIGE TEGN PÅHEROISK KJÆRLIGHETISBN: 9788202332891Kr 139,-Oversetter: Elisabeth SolbergHolmGeorge PelecanosHELVETE LØSISBN: 9788202332938Kr 139,-REN SOM SNØISBN: 9788202332921Kr 139,-SVART SIRKUSISBN: 9788202332945Kr 139,-Oversetter: Torleif Sjøgren-Erichsen“...en frodig og romantiskroman.”Daily Mail”…vakkert fortalt”Sunday ExpressTIL MORgeorge p. pelecanos skriver forfilm og tv, produserer film, eren prisbelønt journalist ogforfatteren av en bestselgendeserie kriminalromaner. Pånorsk er tidligere utgitt Ren somsnø, 2004 og Helvete løs, 2005.Den tredje boken om DerekStrange kom i 2007, Svart Sirkus.Pelecanos er manusforfatterentil HBOs populære TV-serie”THE WIRE”.46cappelen damm • julen 2010


pocket – en fin julegaveTil minbestevenninneTil morgi dine kjÆre en ekstra opplevelse!123456Til minbrorTil minniese713Til bestefar814Til minmann9151016Til minsøster111712Til min kone18les pocketslipp november og desembertil minbeste kompis19Til far2021222324252627282930TilkjærestenTil tantecappelen damm • julen 201047


les norske serierles norske serierElin Brend JohansenKJÆRLIGHETENSIRRGANGERALVESTAD 3ISBN: 9788202319366Kr 79,-Jorunn JohansenSKJEBNEVALGFOSSEFALL 24Inger Harriet HegstadLENGSELFIOLSTEINEN 18ISBN: 9788202318529Kr 79,-Jorunn JohansenFARLIG FIENDEFOSSEFALL 25Jane MysenI FIENDENS VOLDFLAMMEDANS 37ISBN: 9788202321628Kr 79,-Else Berit KristiansenPUSTEROMI KRIG OG KJÆRLIGHET 25ISBN: 9788202326807Kr 79,-ISBN: 9788202343910Kr 79,-ISBN: 9788202331269Kr 79,-Sigrid LundeJAGETJORDMOREN 45Sigrid LundeMOT STUPETJORDMOREN 46Trude Brænne LarssenTYVERIETLEGDEBARNA 9ISBN: 9788202326746Kr 79,-ISBN: 9788202326753Kr 79,-ISBN: 9788202330750Kr 79,-48cappelen damm • julen 2010


Christin Grilstad PrøisLØFTETLIVETS LENKER 7Ann-Christin GjersøeET MØRKT HJERTELIVSARVEN 27Anne-Lise BogeULMENDE ÅRMORSHJERTE 9Yvonne FjeldNATTMANNENNOVEMBERBARN 15ISBN: 9788202329488Kr 79,-ISBN: 9788202335526Kr 79,-ISBN: 9788202330590Kr 79,-ISBN: 9788202335540Kr 79,-Anne Marie MeyerKJÆRLIGHETENS OFFERODELSJENTA 24Ellinor RafaelsenPÅ FREMMED JORDPOLARNETTER 17Merete LienLILJEKRANSENROSEHAGEN 30Merete LienDAGBOKENROSEHAGEN 31les norske serierISBN: 9788202318383Kr 79,-ISBN: 9788202318468Kr 79,-ISBN: 9788202330712Kr 79,-ISBN: 9788202330729Kr 79,-Liv AlmendingenBUDBRINGERENSAGAEN OM SUNNIVA 12ISBN: 9788202333010Kr 79,-Berit Elisabeth SandvikenDER SOLEN ALDRIGÅR NEDSTORMVINDER 5ISBN: 9788202319328Kr 79,-Frid IngulstadDOBBEL LYKKESØNNAVIND 42ISBN: 9788202335731Kr 79,-cappelen damm • julen 2010 49


50BARN OG UNGDOM


NORSKE BILDEBØKERÅRETS FAMILIEFILM PÅ KINO!MAGNET-BOKLEK MEDKLISTRE-MERKERFilmkameratene A/SELIAS – DUPPE REDDERDAGENFilmkameratene A/SELIASLEK MED MAGNETERFilmkameratene A/SELIAS OG JAKTEN PÅHAVETS GULLFilmkameratene A/SELIAS OG JAKTEN PÅHAVETS GULLVinterfisket er i gang i Lunvik, mendet er lite fisk i havet. Lille Junior ermed på vinterfiske for første gangog vil så gjerne få en fisk. Da trårDuppe til med en hjelpende klo ogredder dagen til Junior.En fargerik lete-og-finne-bok for deminste.Møt Elias og vennene hans. Bli medtil Lunvik, verkstedet til Goliat, utpå fiskefeltet og til Polarhavna derPolardronninga bor. Lag dine egnehistorier med magnetbrikkene!Lærerik og fantasifull bok medmagnetbrikker til å feste på sidene.Lag dine egne bilder til historien idenne fine klistremerkeboka.Mer enn 20 klistremerker!ISBN: 9788202335403Kr 65,-Illustratør: Olav AslandMålgruppe: 3–6 årElias og de andre i Lunvik er påvinterfiske. Men en ny, modernehavn truer Lunvik med nedleggelse.Elias hører om en skatt, og han trordenne skatten kan redde Lunvik. Påjakt etter skatten møter han bådeutfordring, spenning og selvestePolardronninga.ISBN: 9788202287535Kr 149,-Illustratør: Olav AslandMålgruppe: 1–3 årISBN: 9788202334215Kr 199,-Illustratør: Olav AslandMålgruppe: 1–3 årISBN: 9788202333485Kr 199,-Illustratør: Olav AslandMålgruppe: 3–6 årUTSTANSEDE PLAKATER!Bestill av dinsalgskonsulent.ELIASFINNES OGSÅSOMLEVENDE BOK.SE SIDE 5852 LES JULEN 2010


NY BOK OM LILLEBRORJill MoursundLILLEBRORS GAVERBli med inn i Eventyrskogen! Lillebror fra Gjemmestrekerskal gi gaver til alle vennene sine. Én får et eple, enannen en sopelime. Lillebror løper fra den ene til denandre. Og siste og beste gaven er til storebror Katt.En leken og eventyrlig bildebok.ISBN: 9788202334093Kr 249,-Målgruppe: 4–8 årJill Moursund (f. 1971) er illustratør og har hovedfag visuell kommunikasjon fraKunsthøyskolen i Oslo. Hun illustrerer bøker både for seg selv og for andre.LES JULEN 201053


OVERSATTE BILDEBØKERTove JanssonMUMMITROLLET– BOK OG KOSEDYREn fantastisk gavepakke til deminste, som inneholder pekebokaMummitrollet og alle dyrene ogMummitrollet som kosedyr.ISBN: 9788202336295Kr 199,-Målgruppe: 1–3 årLYDBOKGOD NATT, MUMMITROLLETISBN: 9788202336912Kr 199,-65 årMUMMITROLLET. KOMETEN KOMMERKinopremiere over hele landet26. november.54 LES JULEN 2010


SLUKALDERHest og hemmeligheter er en ny serie om hester,hemmeligheter, Linn og stallgutten Sondre. De bor på enstor gård med mange hester, men Linn savner faren sin somer mye på reise – og hun lengter etter moren som påmystisk vis forsvant da hun bare var to år ...NYHESTESERIEFOR JENTERFRA 10 ÅR!Bok 3 og 4 kommer nåChristine Mysen er 21 år og bor påSkogn. For tiden skriver hun på boknummer 8 i serien Hest oghemmeligheter.Christine MysenTRØBBELLinn stirret som forheksetpå det gulnede papirethun holdt i hånden.Hjertet dunket, det kjentessom om det skulle hoppeut av brystet hennes.Tårene prikket bak øyneneog begynte å trille nedoverkinnene da hunleste brevet moren haddeskrevet.ISBN: 9788202334567Kr 149,-Målgruppe: 10–14 årChristine MysenTRISTE NYHETERPolitiet trodde på mannensforklaring. Sondreog Linn kunne ikke gjøreannet enn å stole på dem,selv om de begge haddevært skeptiske til mannensopplysninger. Tvilen stakkenda dypere nå, siden deennå ikke hadde funnetverken Maren eller Aladdin...ISBN: 9788202334574Kr 149,-Målgruppe: 10–14 årBok 1: MysterierISBN: 9788202334543Bok 2: AraberhestenISBN: 9788202334550DisplayBestill display hosdin kjedekontakt.LES JULEN 201055


LYDBØKERLYDBØKERBjørn F. RørvikVÆRHÅRENEInnleser: Bjørn F. RørvikISBN 9788202326302169,- CDReven og Grisungen visespå teater i november.Tove JanssonGOD NATT,MUMMITROLLETInnleser: Trond BrænneISBN 9788202336912199,- CDMummi 65 år i år.Erlend LoeKURT KURÉRInnleser: Erlend LoeISBN 9788202337643249,- CDJulegaven som passer til(nesten) alle.56 LES JULEN 2010Gudny Ingebjørg HagenJUL PÅ MÅNETOPPENSTORM OG JENTUNGENInnleser: Gudny Ingebjørg HagenISBN 9788202336080249,- CDÅrets julekalender på NRK.


MEDBONUS-FORTELLINGKUN SOMLYDBOK!Tor Åge BringsværdLØVEUNGEN OGFRØKEN KANIN:HONNINGMYSTERIETInnleser: Inger GundersenISBN 9788202335861199,- CD• Kun som lydbok• Fortelling med sang og musikkTor Åge BringsværdVINTER OG JUL MEDKARSTEN OG PETRAInnleser: Inger GundersenISBN 9788202335878199,- CD• Herlig julestemning medKarsten og Petra• Bonusfortelling – kun på lydbokenArne SvingenDEN FORFULGTEISBN 9788202335885199,- CDGrøsseligspennendefor unge lesere.Ingunn AamodtDUKKENInnleser: Charlotte GrundtISBN 9788202311018199,- CDNominert til ARKsbarnebokpris.LES JULEN 201057


SJANGERLEVENDE BOK– BILDEBOKA PÅ SKJERMHELT NYTTPRODUKT!• Med liv i illustrasjonene, fortellerstemme, lydeffekterog bakgrunnsmusikk blir dette en “levende bildebok”.• Lydbok pluss! Hør lydboken, se bildene fra bildeboka!• Unik mulighet for bokhandleren til å “ta” digitalt salg!!• Kan puttes rett inn i DVD-spiller f.eks. i bilen!• Overføres enkelt fra DVD-platen via datamaskinen/macen til alle typer smartphones.• Kjente merkevarer i nytt format!HELT NYTT PRODUKT!HØR FORTELLINGEN – SE BILDENEMATERIELL– Brosjyre– sjokkselger med plass til5 titler brosjyreDISPLAY:Høyde: 53 cmBredde: 43 cmDybde: 22 cm58 LES JULEN 2010


Mer info og smakebiter på: www.levende-bok.noTor Åge Bringsværd/Anne G. HoltKARSTEN OG PETRASLIK BEGYNTE DETDen første Levende Boken omKarsten og Petra inneholder:• Karsten får ikke sove• Petra vil bli dyrlege• Petra vil at alle skal ha en vennISBN: 9788202336592Kr 199,-Innleser: Inger GundersenTor Åge Bringsværd /Anne G. HoltKARSTEN OG PETRAVERDENS BESTEVENNER!Den andre Levende Boken omKarsten og Petra inneholder:• Karsten hjelper pappa• Petra vil bli dyrlege• Petra vil at alle skal ha en vennISBN: 9788202336608Kr 199,-Innleser: Inger GundersenFilmkameratene ASELIAS – DEN LILLEREDNINGSSKØYTAMottakelsen den nyutdanneteredningsskøyta Elias får når hanankommer Lunvik blir ikke heltsom forventet…ISBN: 9788202336615Kr 199,-Innleser: Anders BaasmoChristiansenFilmkameratene ASELIAS OGKONGESKIPETKongeskipet er forsvunnet,og Prinsessebåten harforlist. Elias må ut på enfarerull leteaksjon iRofoten…ISBN: 9788202336622Kr 199,-Innleser: Anders BaasmoChristiansenBjørn F. Rørvik /Per DybvigMYGGSPRAYENEn fornøyelig fortellingom Reven og Grisungensom vil lage hjemmelagetmyggspray. En Levende Bokmed mange morsommelyder.ISBN: 9788202336639Kr 199,-Innleser: ForfatterenÅRETSJULEGAVE!ISBN Forfatter Tittel Innleser Pris9788202336608 Tor Åge Bringsværd Karsten og Petra. Verdens beste venner Inger Gundersen 199,-9788202336592 Tor Åge Bringsværd Karsten og Petra. Slik begynte det Inger Gundersen 199,-9788202336615 Filmkameratene Elias den lille redningsskøyta Anders Baasmo Christiansen 199,-9788202336622 Filmkameratene Elias og kongeskipet Anders Baasmo Christiansen 199,-9788202336639 Bjørn Rørvik Myggsprayen Forfatteren 199,-LES JULEN 201059


NORSKE FAKTABØKERNY NORSK FAKTABOKBjørn OuslandALT OM SKIHer er boka som forteller unge skientusiaster alt detrenger å vite om ski og skiidrett. I fargerike oppslagog med mye humor tegner Bjørn Ousland skihistorien,forklarer regler innen alle skidisipliner, gir tips til turerog konkurranse og mye mer.ISBN: 9788202334208Kr 249,-Målgruppe: 6–12 årBjørn Ousland (f. 1959) er tegneserieskaper, illustratør og barnebokforfatter.Han har mottatt flere priser for sine barnebokillustrasjoner og fortegneseriene, som også er utgitt i andre land. Streken hans er humoristiskog ledig, slik vi kjenner den blant annet fra hans egne bøker om Bisk.60 LES JULEN 2010


OVERSATTE FAKTABØKERMED”EKTE”SPAGHETTIPÅ UTSIDENFLOTT, FORSEGGJORT FAKTACharles Clark ogMaureen ClarkDEN STORE ENKLE BOKA OMALT DU MÅ SPISE FOR Å BLI STOREndelig er den her, popp-opp-boka som gjørfordøyelse til en fornøyelse.Enten du er på jakt etter en bok som på en enkel ogmorsom måte lærer barn om mat og ernæring, ellerrett og slett bare liker bøker med spagetti hengendefra omslaget, er dette boka for deg!Brian SibleyHARRY POTTER FILMMAGII denne forseggjorte utgaven får leseren en titt bakkulissene i en av de største filmsuksessene i Hollywoodshistorie. Bilder, klaffer, brev, en titt bak spesialeffekteneog karakterene, intervjuer med skuespillerneog det kreative teamet bak filmserien.ISBN: 9788202334925Kr 379,-Oversetter: Jens HolmboeMålgruppe: 10–16 årHARRYPOTTERPÅ KINO19.11.ISBN: 9788202330163Kr 139,-Oversetter: Kari EngenMålgruppe: 6–10 årLES JULEN 201061


MÅNEDENSFORFATTER5 KJAPPESPØRSMÅLLINDE HAGERUP1. Hva er ditt beste leserminnefra unge år? Hvorfor gjordenettopp denne et slikt inntrykk?Jeg kom i skade for å leseBestialitetens historie av JensBjørneboe temmelig tidlig.Dette er om ikke mitt besteleserminne, så i det minste dettydeligste. Jeg var nok omtrentni da jeg begynte, og fullførtetrilogien et par år seinere.Grunnen til at jeg overhodetbegynte å lese den, er nok atBjørneboe, som allerede vardød den gangen, var en veldignær venn av faren min.Dessuten var han myteomspunnetog spennende, og devoksne snakket masse om ham.Eller: Egentlig tror jeg at dehvisket mer enn de snakket påden tiden. Men jeg ville sågjerne ta del i alt de hvisket om!Jeg ville så gjerne være medder hvor de var! Jeg ville væreen del av verden, jeg også.Hvorfor boka gjorde etuutslettelig inntrykk, tror jegikke noen kan være i tvil om.Men før det husker jeg at vileste Mio min Mio høyt påsenga. Den var også skummelog trist og grusom, men detgikk i det minste bra til slutt.2. Er det en bok du gleder degspesielt til å lese i år?JA, DET ER DET! Verden finnesikke på kartet av PedroCarmona-Alvarez og GunnarWærness. Disse to utmerkedelyrikerne har jobba i fire år for åsamle gode dikt fra hele verden.De har lest der nesten ingen harlest før dem. De har funnetlyrikere nesten ingen har hørtom. Det kule er at ingen kanbedømme om de har lyktesmed prosjektet eller ikke, forsvært få om noen, har lest altdet de har gjort. Så for bare detat de orka vil jeg si: ”TAKK”, somGunnar Wærness en gang sa iet genialt øyeblikk. Jeg tror deter på sin plass nå.3. Hvilken bok ville du reddeførst dersom alle verdensbokhyller stod i brann?Bare én bok? I så fall: Fins detnoe annet svar enn Odysseen?Eventuelt Bibelen?4. Hvem og/eller hva inspirererdeg?Alle jeg har møtt, alt jeg harsett, alt jeg har lest, allekjærtegn, alt jeg har luktet, altjeg har hørt, alle steder jeg harvært, alt jeg har tenkt, all søvnog all våkenhet. Å skrive er ikkenoe jeg gjør fordi jeg erinspirert. Å skrive er noe jeggjør fordi det virker helt idiotiskat jeg skal gjøre noe annet.5. Hvilken bok vil du gi bort tilen du er glad i?Den boka er skrevet mangeganger og den heter ”Den allerfineste boka jeg veit om somtilfeldigvis passer ufatteliggodt for deg akkurat nå”.Hagerup er aktuell medboka Get used to itISBN: 9788202318994Kr 279,-Målgruppe: 14–18 år62 LES JULEN 2010


UTSTILLINGS-KONKURRANSE:Vinn julekuler fra Arne og Carlos!Hvem lager den beste juleutstillingen?Send inn bilde av utstillingen i din butikk(Cappelen Damms bøker må være representert)og vær med i trekningen av eksklusive julekuler fraArne og Carlos!Bidrag sendes til nina.aalstad@cappelendamm.no.Eddi EidsvågPØBELBOKAUNGDOM SOM VIL NOE MERDu er god nok! sier Eddi Eidsvåg, engasjert og aldrihvilende pøbelideolog, som har fått skikk på 90% avde skoleskulkende ungdommene i pøbelprosjektet iStavanger. Gjennom sitt røffe og direkte språk fortellerEidsvåg om sine og Pøbelprosjektets utradisjonellemetoder for å få ungdom på rett kjøl – en fascinerendehistorie om en manns pågangsmot, engasjement ogjernvilje.En lærerik, tankevekkende og humørfylt boksom beskriver en utradisjonell og suksessriktilnærming til ungdom på skråplanet.ISBN: 9788202336509Kr 299,-EDDI EIDSVÅG (f. 1960) ergründer av Pøbelprosjektet, bakerog stand-up-artist. Den kreativeidealisten har alltid vært opptattav ungdom og rusproblematikkog holder kurs i personlig utviklingog motivasjon.LES JULEN 201063


NYTT OM NAVNNOMINERT TIL ALMA-PRISENI alt åtte norske forfattere og illustratører er blant de nominerte til neste års Astrid LindgrenMemorial Award. Det er nominert 175 kandidater fra 62 land til verdens største barne- ogungdomslitteraturpris. Prisen er 5 mill. SEK.Blant våre forfattere og illustratører finner viGro Dahle, Svein Nyhus, Stian Hole, Fam Ekmann og Gry Moursund.VIGRATULERER!DØDEN PÅ OSLO S20 ÅR!Det er nå 20 år siden Døden på Oslo S.ble vist på norske kinoer! Fortsatt aktuelti dag!Kjempene fallerPelle & Proffen 1ISBN 9788202246990Døden på Oslo SPelle & Proffen 2ISBN 9788202296872Giftige løgnerPelle & Proffen 3ISBN 9788202247010VINNER AVTEGNERKONKURRANSETIL DE FIRE STORE.Oppgave: Tegn en av defire store på besøk iNiels Klims rike!Vi gratulererEmma Skåretmed seieren itegnekonkurransen”Ibsen i NielsKlimts rike”.Sannhet til salgsPelle & Proffen 4ISBN 9788202259303De blå ulvenePelle & Proffen 5ISBN 9788202259310Flammer i snøPelle & Proffen 6ISBN 9788202259327Etter orkanenPelle & Proffen 7ISBN 9788202269982Hevnen fra himmelenPelle & Proffen 8ISBN 9788202270025Storbyens stemmePelle & Proffen 9ISBN 9788202270100Mordet på Aker BryggePelle og Proffen 10ISBN 9788202282240PRIS TIL HARRY POTTER-FORFATTERJ.K. Rowling, forfatteren av bøkene om HarryPotter, har vunnet Hans Christian AndersenLitteraturpris. Hun er den første som mottarde 500 000 danske kronene, som ble delt ut iOdense. Prisen blir gitt til en person som kansammelignes med Andersen. Rowling selv sierat forfattern av “Den lille havfruen” og “Denstygge andungen” har skapt evige, udødeligekarakterer.Bøkene om Harry Potter har solgt over 400millioner i hele verden og blitt oversatt tilmange språk. Rowling ble også nylig utnevnttil den mest innflytelsesrike kvinnen i Storbritanniaav The National Magazine Company.64 LES JULEN 2010


Tips til Nytt om navn og bøker: tekst@cappelendamm.noREVEN OG GRISUNGEN SOM TEATER PÅLITTERATURHUSETDette er en herlig forestilling full av humor og sjarm for både små og store.En opplevelse du ikke kan gå glipp av!Forestillingen spilles lørdag27. november på Litteraturhuset.Kl. 12.00 og kl. 14.00.Stian Hole og redaktørEllen Seip på utdelingen avDeutscher jugenslitteraturpreis2010.LES JULEN 201065


NYTT OM NAVNEGO POCKET!Endelig en serie med pocketbøker for barn og ungdom fra 9 til 14 år.Gode titler, ofte med 2 i 1-løsning som gir veldig mye bok for pengene.HESTEGAL OG HVITNOSDet vil ikke komme flere bøker i disseseriene på norsk.Et veldig godt alternativ er den nye godenorske hesteserien Hest og hemmeligheterav Christine Mysen.Se side 55.VI GRATULERERTOR ÅGE BRINGSVÆRDMED NORSK KULTUR-RÅDS ÆRESPRIS!Norsk kulturråds æresprisfor 2010 går tilforfatter, dramatikerog oversetter Tor ÅgeBringsværd.Særligtrekker Kulturrådetfram Bringsværdsinnsats for barnebøkerog barnekultur sombegrunnelse.Prisen deles ut1. desember.HUGO CABRET BLIRTIL FILMHugo Cabret blir til film av Martin Scorcese,premiere 2011 desember.RECKLESSReckless klatret rett opp på 5. plass påNew York Times bestlselgerliste!JOHAN HARSTADSDARLAH TIL USADagbladet - 2010-10-05«Masterfulstorytelling.»Kirkus Review66 LES JULEN 2010


Tips til Nytt om navn og bøker: tekst@cappelendamm.noBOK OG BOLLE-FESTIVALDen 18. september gikk verdens første Bok og bolle-festival av stabelen her i Cappelen Damm. Med over2500 besøkende, fire timers kontinuerlig program på scenen med kjente figurer og forfattere og mangeaktiviteter, formelig sydet det av liv i hele vårt lokale, både inne og ute. I tillegg til de ulike innslagenepå scenen kunne barna prøve fiskelykken i Cappelen-Dammen, få gratis ansiktsmaling og ballonger. Vihadde også popcornmaskin og sukkerspinn, og selvfølgelig boller til store og små.festival18. september 2010SE HØSTENS PROGRAM PÅ SIDE 29LES JULEN 201067


PRESSEKLIPPRagnar AalbuVILLE VEIERGENIALT ENKELT”Ville veier er en bok som store og små kan like. Underfundig humor og et særegent uttrykk er med på å gjøre RagnarAalbus siste bok til et trivelig bekjentskap. Boka gir også et stort spillerom for voksne som leser for sine barn.”Kjell Arne Jørgensen , OpdalingenJason WallaceDER SKYGGENE FALLER«Der skyggene faller» tangerer kolonitidens skyggesider og problematikken rundt 1960-årene da mange kolonier fanttiden inne for løsrivelse. Det handler om divergerende syn på rettferdighet og nådeløs kamp for å holde på opparbeidetmakt og posisjon. Det måtte bare opp- stå konfliktfylte situasjoner – men alt kommer ut av proposjoner når «krigen» føresav mennesker - unge som eldre – som elsker vold og som nyter at medmennesker lider.JON TERJE GRØNLI, GjengangerenRomanen gir et interessant innblikk i tankene og handlingene til dem som ble en del av dette. En blanding avframtidsoptimisme, håp, hat, vold, skuffelser og en forverring av levekårene. Det er mange helter og skurker i dramaet.Tone BratteliJanne Aasebø JohnsenMOBILTELEFONENAlt i alt en godt fortalt, lettfattelig historie, om enn noe tradisjonell og forutsigbar. Illustrasjonene er lett humoristiske oglevende, karakterene kommer godt fram med morsomme ansiktsuttrykk i forholdsvis enkle og klassiske tegninger.Camilla Berg Hansen, Gudbrandsdølen DagningenSigbjørn MostueDEN SISTE MAGIKEREn spennende og fantasirik bok fra forfatteren av serien om AlvetegnetSusanne Bolstad, Østlands-Posten• Nominert til Arks barnebokpris 2010• 5500 solgte i bokhandelGro Dahle og Svein NyhusROYKlok bildebok om døden for barn fra 4-årsalderen.Eli Frøland, avdelingsleder barneavdelingen, Agderposten68 LES JULEN 2010


Hans Petter LabergETTER FESTENLABERG PÅ SITT BESTE“Hans Petter Laberg skriv godt for ungdom, ofte svært godt som i Etter festen. Personane er truverdige, plottet enkeltmen effektivt, språket ungdommeleg og litt rått, men enkelt. Han maktar også - diskrèt - å utnytte språket til å få framkarakteristiske sider ved dei sentrale personane. Det underliggande, vonde og såre skaper driv - jo, dette er ein romansom vil treffe ungdom frå 13 til 20.”Bjarne Tveiten, FædrelandsvennenDr. Seuss:OVERALT KAN DU DRA!Fantasifull og fargerik .En morsom og ellevill fortelling med et viktig budskap til store og små.Susanne Bolstad, Østlands-PostenMax EstesSØPPELBokas styrke er tematikken som vil fenge mange, og de tiltalende illustrasjonene. Boka ser lekker ut, med avstemtecollager og mange grunnformer og stiliseringer framstår den som harmonisk for leseren.Linn T. Sunne, Barnebokkritikk.noLES JULEN 201069


BOKHANDLEREN/BIBLIOTEKAREN ANBEFALERBokhandlerenBibliotekarenCAMILLA,ARK BEKKESTUAUNN PETTERSEN ODEH,ARNESTAD SKOLEGilles Bachelet:Katten min, den dummeste i verdenNår en elefant tror at han er en kattblir det jo morsomt. Når han da i tilleggforsøker å gjøre det katter gjør, soveoppå tv-en, i tørketrommelen, leke medgarnnøster i stua og sånn, da blir dethysterisk morsomt.Angie Sage: Septimus HeapVerden kaller ham for den neste Harry Potter.Men Septimus har en flyvende dragebåt,egen drage, en venninne som er prinsesse, ogen sjef som minner om Gro Harlem Bruntland.En fullstendig uforutsigbar serie, med mjauendeender og kokt kål. Anbefales!Jan Chr. Næss: Teodor SterkDet første ordet jeg kommer på nårjeg leser Teodor Sterk er grusom! Bokaer tøff lesning; annerledes, brutal ogtrist – men ikke uten humor og håp.Den bør leses på mellomtrinnet –gjerne høyt og samtale om den!Derfor ble ikke Teodor misunnelig påde som bodde i de fine husene, endahusene var mye finere enn det hanselv bodde i. Han visste at lykke ikkeer noe du bor i, men noe som bor ideg. Hvis du er heldig.Fantastisk!!Sigbjørn Mostue: Den siste magiker…heter ikke Harry Potter. Han blir kalt Indianeren,og har gått i dekning på Kløfta. Mozart,Einstein, alle de store gutta, de var magikerede også.Verden er ikke den samme etter å ha lestSigbjørn Mostue.70 LES JULEN 2010


BARNA/BLOGGERNE ANBEFALERBarnaBloggerenMIRA 3 ÅR OG LIAM 1 ÅRELI GJENGSTØWWW.ELLIKENSBOKHYLLE.BLOGSPOT.COMTove Jansson:Mummitrollets lille bok om ordMummitrollets lille bok om tallStoresøster Mira leser for Liam, som gjerne helst vil leseselv. Begge to vil gjerne høre disse fine små bøkene omMummitrollet om og om og om igjen!Craig Silvey: Jasper Jones“Tidvis minner romanen meg om bøker av John Irving.Her er det mye humor, merksnodighet, rom for ettertankeog mange særegne karakterer. Boken er kompaktog kompleks, helt vidunderlig. Jasper Jones er virkeliget gullkorn, lyset i tunellen, rosinen i pølsa og nåla ihøystakken. Kort sagt; jeg syns den er fantastisk!”“Jeg synsden er fantastisk!”LES JULEN 201071


JulegavetipsFra1 årFlott fargerik bok med lyder.Bli med og let etterMummitrollet bak klaffene!Sjarmerende smårolling igjenkjennelige situasjoner.Fra3 årTre vinterhistorier tilen god pris!“Perfekt!Vakker og snodig bildebok.”Maja Troberg Djuve, DagbladetKjent fra Barne-Tv. Solgt til120 land!Fra5 år”Stian Hole står i en klasse for segblant norske bildebokforfattereog illustratører”.Geir Vestad, Hamar ArbeiderbladBli med Kurt på en lang og farligferd nordover i Norge!Alt du trenger å vite om ski, herligillustrert i Ouslands fargerike strek.72 LES JULEN 2010


Fra9 årLes til knoklene rister!Hvis du tør…“Jeg synes det var spennende ogtrist, litt morsomt og litt ekkelt. Jegsynes at en bok skal være sånn. “Elev, 7. klasse“(…) en riktig lekkerbisken.”Per Ivar Henriksbø,Gudbrandsdølen DagningenFra12 årNy spennende fantasytrilogi fraforfatteren bak Blekkhjerte.Ny vampyrserie! Ett bitt og du erhekta…“Laberg på sitt beste”Bjarne Tveiten, FædrelandsvennenLES JULEN 201073


Julegavetips– lydbøkerNemcová, BozenaTRE NØTTER TIL ASKEPOTTInnleser: Knut RisanISBN 9782802312879 Kr 199,-Kjell AukrustLUDVIGS JULInnleser: Toralv MaurstadISBN 9788202265120 Kr 199,-Kjell AukrustVINTER OG JUL MEDKJELL AUKRUSTInnleser: Toralv MaurstadISBN 9788202279547 Kr 199,-J.R.R. TolkienBREV FRA JULENISSENInnleser: Kjetil IndregaardISBN 9788278442456 Kr 198,-Bjørn F. RørvikNISSEFORENINGENInnleser: Anders Baasmo ChristiansenISBN 9788202275105 169,-Charles DickensEN JULEFORTELLINGOversetter: Henrik RytterInnleser: Svein TindbergISBN 9788278441930 Kr 198,-74 LES JULEN 2010


Hagen, Gudny IngebjørgJULENATT I BLÅFJELLInnleser: forfatterenISBN 9788202313791 Kr 169,-Hagen, Gudny IngebjørgJUL PÅ MÅNETOPPENSTORM OG JENTUNGENInnleser: Kai RemlovISBN 9788242113580 Kr 299,-Sven Nordqvist, Astrid Lindgren m.fl.JULEEVENTYROversetter: Anne EinanInnleser: Harald Brenna ogMona JacobsenISBN 9788242118653 Kr 199,-Alf PrøysenDEN GRØNNE VOTTENInnleser: Marika EnstadISBN 9788278441695 Kr 149,-LES JULEN 201075


MATERIELLBESTILL HOS DIN KJEDEKONTAKT.MA02286 Buttons Leseløve 2010 (20/pk)MA02294 Buttons Løveunge 2010 (20/pk)©2010 CreaCon Entertainment AS©2010 CreaCon Entertainment ASMA02279 Munthe: Bukke, nikke neie, postkort JULMA02280 Munthe: Bukke, nikke neie, postkortI lustrasjon av Eli Hovdenak fra boka Bukke nikke neie av Margrethe Munthe ISBN 9788202302801 Kr 249,- www.cappelendamm.noMA02193 Elias utstanset plakatMA02288 Klistremerke Vennebyen 2010 (20/pk)©2010 CreaCon Entertainment AS©2010 CreaCon Entertainment ASMA02284 Diskdisplay Hest og hemmeligheter 2010MA02302 Aalbu: Ville veier 2010 (10/pk)Hovdenak fra boka Bukke nikke neie av Margrethe Munthe ISBN 9788202302801 Kr 249,- www.cappelendamm.notulerer med dagen,Tassen!TassenFra Vi le veier av Ragnar Aalbu, 2010 ISBN 9788202334086 Kr 219,- www.cappelendamm.noMA02303 Postkort Bisk 2010 (10/pk)www.cappelendamm.noTassen har bursdag!MA02261 Klistremerker Tassen 2010 (20/pk)www.cappelendamm.noHurra for Tassen!www.cappelendamm.nowww.cappelendamm.noIllustrasjon fra boka Bisk blir borte, av Bjørn Ousland.MA02290 Utstanset Kurt 2010MA02301 Fiske: Hallo planeten (10/pk)MA02259 Utstanset Tassen 201076 LES JULEN 2010


MÅNEDENSUTVALGTEMånedens utvalgte er et utvalg av våre aller beste bøker. Følg med her,og du vil alltid være oppdatert på hva som er viktig å få med seg.FORFATTERLinde HagerupILLUSTRATØRFinn GraffFIGUREliasBILDEBOKJul på MånetoppenGRAPHIC NOVELMed egne øyneSERIECappelen Damm gullLETTLESTKnoterudHØYTLESNINGNissens nattFAKTAAlt om skiUNGDOMNesten som førFANTASYHouse of nightOVERSATTFangesøstreLES JULEN 201077


festival18. september 201078 LES JULEN 2010LES SEPTEMBER 201078


20PÅ TOPPSEPTEMBERISBN TITTEL FORFATTER PRIS1 9788202328535 Knut Nærum og Bjørn Ousland Kalle Komet og krympekanonen 249,-2 9788202331177 Cornelia Funke Reckless 299,-3 9788202325626 Tore Renberg og Øyvind Torseter Gi gass, Ine 249,-4 9788202334062 Anna Fiske Hallo planeten 249,-5 9788202314651 Gaute Heivoll og Line Halsnes Båten mellom stjernene 249,-6 9788202334079 Max Estes Søppel 249,-7 9788202325787 Bjørn Ousland Bisk blir borte 199,-8 9788202334086 Ragnar Aalbu Ville veier 219,-9 9788202334147 Tor Fretheim Alltid Andrea 279,-10 9788202334130 Rune Johan Andersson Det ble så stille 249,-11 9788202331610 Roald Kaldestad Heavykatten og gitaren 249,-12 9788202327026 P.C. Cast og Kristin Cast Utemmet 199,-13 9788202333102 Niels Chr. Geelmuyden Tversoververs 249,-14 9788202332228 Frida Nilsson Hedvig og Hardemo-prinsessen 199,-15 9788202333904 Axel Hellstenius og Morten Skårdal Fittekvote 279,-16 9788202314644 Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger Glassklokken 249,-17 9788202331849 Ulf Stark Hallo der inne! 249,-18 9788202333959 Ripley's Believe It or Not 289,-19 9788202333355 Carina Westberg og Tore Aurstad Knask eller knep! 169,-20 9788202332532 Fredrikke Nicolaisen Pappa og jeg 99,-LES JULEN 201079


ESBESTILLINGSLISTERJULEN 2010LES BESTILLINGSLISTERDOKUMENTARSKJØNNLITTERATURFAKTALYDBØKERPOCKETNORSKE SERIERBARN & UNGDOM80 cappelen damm • JUlen 2010


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRIS9788202337544 MESTEREN 399,-9788202341244 • ET DIKTET BARN 299,-9788202337735 • ROGER 299,-9788202337780 • FELLESSKAPETS KUNST 369,-9788202328030 GIFT 329,-9788202318758 PAGANINIKONTRAKTEN 299,-9788202314897 HYPNOTISØREN 369,-9788202336073 HYPNOTISØREN – LYDBOK 429,-9788202337674 ANTON TSJEKHOV 1860-2010 299,-9788202316549 UNDERGROUND 389,-9788202330491 BERNHARD HVALS FORSNAKKELSER 399,-9788202335847 BERNHARD HVALS FORSNAKKELSER – LYDBOK 399,-9788202335014 SNAKK TIL MEG 359,-9788202335670 SNAKK TIL MEG - LYDBOK 399,-9788202336004 EN DÅRE FRI 369,-9788202336448 HIMMELBJØRNENS SKOG 299,-9788202323837 DET VOKSER ET TRE I MOSTAMÄGG 129,-9788202330132 DØDENS SIRKEL 369,-9788202336530 MENNESKEFLUENE 369,-9788202343903 MENNESKEFLUENE – LYDBOK 399,-9788202311223 FRIHET 399,-9788202334307 KJEMPENES FALL 449,-9788202310059 FØDT TIL FRIHET 449,-9788202324711 SIN EGEN HERRE 449,-9788202294564 JENS BJØRNEBOE – EN BIOGRAFI – LYDBOK 429,-9788202337650 Ø 299,-9788202337186 Ø – LYDBOK 349,-9788202283216 SONJA WIGERT 349,-9788202272906 MED PENN OG PISTOL 399,-9788202291815 “EN AV OSS” 399,-9788202337810 KLAR TALE 299,-9788202337667 ERFARINGER FOR FREMTIDEN 329,-9788202332334 DIALOG 329,-9788202336561 SAMTALER MED MEG SELV 399,-LES BESTILLINGSLISTERbokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:cappelen damm • JUlen 2010 81


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRIS9788202337759 NOMADE 349,-9788202329099 HØYT SPILL OM AFGHANISTAN 349,-LES BESTILLINGSLISTERFAVORITT:9788202297633 STORMENES TID 1 – FAVORITT 199,-9788202297671 STORMENES TID 2 – FAVORITT 199,-9788202332259 NAIV. SUPER – FAVORITT 199,-9788202311841 ELSI LUND-TRILOGIEN – FAVORITT 199,-9788202311834 DRONNINGEN SOVER – FAVORITT 199,-9788202301422 ELSKEDE POONA – FAVORITT 199,-9788202301439 AMATØREN – FAVORITT 199,-9788202311872 TRYNEFAKTOREN – FAVORITT 199,-9788202311827 OM BARE – FAVORITT 199,-9788202331399 DEN LUKKEDE BOK – FAVORITT 199,-9788202297756 BERETNINGER OM BESKYTTELSE – FAVORITT 199,-9788202301415 SEIERHERRENE – FAVORITT 199,-9788202289393 PROST GOTVINS GEOMETRI – FAVORITT 199,-ISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISFAKTA:9788202327170 JULEKULER 299,-9788202334246 KJERNESUNN JULEMAT 299,-9788202332099 JUL 299,-9788202311353 EN VILL MANN 349,-9788202331016 PÅ TVERS AV STIENE 329,-9788204123312 OSLOMARKA 329,-9788202331986 EKTE MAT 449,-9788202332235 WENCHES KJØKKEN 379,-9788202334468 SOLVOLDS SMAK 399,-9788202329358 HELSEKOKEBOKEN 349,-9788202329884 OZ CLARKES VINGUIDE 349,-9788202330668 TAO TE CHING 349,-9788204124890 KRIGFØRINGENS KUNST 379,-9788204141460 FYRSTEN 399,-bokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:82 cappelen damm • JUlen 2010


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISFAKTA:9788204143501 PROFETEN & PROFETENS HAVE 399,-9788202331283 IBEN SANDEMOSE – KALENDER 2011 189,-9788204122803 CAPPELEN DAMMS ILLUSTRERTE VERDENSATLAS 549,-9788204135919 CAPPELEN DAMMS VERDENSATLAS 799,-9788202322731 FRISK MED LAVKARBO 329,-9788202322014 KJØDETS LYST 379,-9788202302160 FOLKESKOLEN I FOLKEMINNET 399,-9788202332112 ALEKSANDER DEN STORE 349,-ISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISLYDBØKER:9788202335847 BERNHARD HVALS FORSNAKKELSER – LYDBOK 429,-9788202335670 SNAKK TIL MEG – LYDBOK 379,-9788202343903 MENNESKEFLUENE – LYDBOK 399,-9788202340780 POTENSGIVERNE – LYDBOK 379,-9788202337186 Ø – LYDBOK 349,-9788202337445 SPIS, ELSK, LEV – LYDBOK 429,-9788202341909 NOEN KJENNER MITT NAVN – LYDBOK 429,-9788202337193 EN FORRÆDER ETTER VÅRT HJERTE – LYDBOK 399,-9788202294564 JENS BJØRNEBOE: EN BIOGRAFI – LOMMELYD MP3-CD 299,-9788202335748 ISKALDT BEDRAG – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202324193 GUDFAREN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202308148 MYREN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202323769 DET NYE VANNET – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202323783 DET KAN KOMME NOEN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202323776 ISMAEL – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202335809 PROST GODTVINS GEOMETRI – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202335779 FORTELLERNES MARKED – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202335816 SE MEG, MEDUSA – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202335786 DØDEN VED VANN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202341398 GÅTEN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202336097 ELSKEDE BARN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202336103 SANNHETENS PRIS – LOMMELYD MP3-CD 199,-LES BESTILLINGSLISTERbokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:cappelen damm • JUlen 201083


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISLYDBØKER:9788202336103 SANNHETENS PRIS – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202308124 FIRMAETS MANN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202335755 DEN LUKKEDE BOK – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202341404 SITT NED OG HOLD KJEFT – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202341763 BISETTELSEN – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202344924 PÅ GRUNN AV ET LØFTE – LOMMELYD MP3-CD 199,-9788202329570 MIN KAMP 1 – LYDBOK 399,-9788202328054 MIN KAMP 1 –LOMMELYD MP3-CD 2999788202331047 MIN KAMP 2 – LYDBOK 399,-9788202328986 MIN KAMP 2 – LOMMELYD MP3-CD 299,-9788202331030 MIN KAMP 3 – LYDBOK 399,-9788202328993 MIN KAMP 3 – LOMMELYD MP3-CD 299,-9788202333492 MIN KAMP 4 – LYDBOK 399,-9788202329440 MIN KAMP 4 – LOMMELYD MP3-CD 299,-9788202340568 MIN KAMP 5 – LYDBOK 399,-9788202329457 MIN KAMP 5 – LOMMELYD MP3-CD 299,-9788202340575 MIN KAMP 6 – LYDBOK 399,-9788202329464 MIN KAMP 6 – LOMMELYD MP3-CD 299,-POCKET:9788202332907 BARNEPIKEN 149,-9788202327514 SANNHETENS PRIS 139,-9788202324735 HAAKON LIE 169,-9788202340230 DEN ANDRE MANNEN 139,-9788202333515 HOLD TETT 139,-9788202313067 SITT NED OG HOLD KJEFT 139,-9788202335502 MAKTEN OG ÆREN 139,-9788202333331 INGEN HØRER TIL HER MER ENN DU 139,-9788202332891 TILFELDIGE TEGN PÅ HEROISK KJÆRLIGHET 139,-9788202333522 STRATEGEN 139,-9788202332938 HELVETE LØS 139,-9788202332921 REN SOM SNØ 139,-9788202332945 SVART SIRKUS 139,-bokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:84cappelen damm • JUlen 2010


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISLES BESTILLINGSLISTERbokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:cappelen damm • JUlen 201085


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE FRA CAPPELEN DAMM ASISBN ANTALL FØRSTEEKS. TITTEL PRISNORSKE SERIER:9788202319366 ALVESTAD 3 79,-9788202318529 FIOLSTEINEN 18 79,-9788202321628 FLAMMEDANS 37 79,-9788202326807 FOSSEFALL 24 79,-9788202343910 FOSSEFALL 25 79,-9788202331269 I KRIG OG KJÆRLIGHET 25 79,-9788202326746 JORDMOREN 45 79,-9788202326753 JORDMOREN 46 79,-9788202330750 LEGDEBARNA 9 79,-9788202329488 LIVETS LENKER 7 79,-9788202335526 LIVSARVEN 27 79,-9788202330590 MORSHJERTE 9 79,-9788202335540 NOVEMBERBARN 15 79,-9788202318383 ODELSJENTA 24 79,-9788202318468 POLARNETTER 17 79,-9788202330712 ROSEHAGEN 30 79,-9788202330729 ROSEHAGEN 31 79,-9788202333010 SAGAEN OM SUNNIVA 12 79,-9788202319328 STORMVINDER 5 79,-9788202335731 SØNNAVIND 42 79,-bokhandlere som har b-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra sd.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For d-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.bokhandlere med b-, k- og d-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:86 cappelen damm • JUlen 2010


LES BESTILLINGSLISTERBESTILLINGSLISTE nyheter Barn & Ungdomisbn ANTALL FØRSTEEKS. forfatter tittel pris9788202336295 Tove Jansson Mummitrollet – bok og kosedyr 229,-9788202334215 Filmkameratene AS Elias – Duppe redder dagen 199,-9788202287535 Filmkameratene AS Elias – pekebok 149,-9788202335403 Filmkameratene AS Elias og jakten på havets gull65,-– Lek med klistremerker9788202333485 Filmkameratene AS Elias og jakten på havets gull 199,-9788202334093 * Jill Moursund Lillebrors gaver 249,-9788202334567 Christine Mysen Hest og hemmeligheter, bok 3 149,-9788202334574 Christine Mysen Hest og hemmeligheter, bok 4 149,-9788202334208 * Bjørn Ousland Alt om ski 249,-9788202330163 Den store enkle boka om alt du må spise 139,-for å bli stor9788202334925 Brian Sibley Harry Potter Filmmagi 379,-LYDBØKER9788202326302 Bjørn F. Rørvik Værhårene 169,-9788202336912 Tove Jansson God natt, Mummitrollet 199,-9788202335861 Tor Åge Bringsværd Løveungen og Frøken Kanin:199,-Honningmysteriet9788202336080 Gudny Ingebjørg Hagen Jul på Månetoppen – Storm og jentungen 249,-9788202335885 Den forfulgte 199,-9788202337643 Erlend Loe Kurt kurér 249,-9788202311018 Ingunn Aamodt Dukken 199,-9788202335878 Tor Åge Bringsværd Vinter og jul med Karsten og Petra 199,-LES BESTILLINGSLISTERLEVENDE BOK9788202336639 Bjørn F. Rørvik Myggsprayen 199,-9788202336608 Tor Åge Bringsværd Karsten og Petra: verdens beste venner 199,-9788202336622 Filmkameratene A/S Elias og kongeskipet 199,-9788202336615 Filmkameratene A/S Elias: Den lille redningsskøyta 199,-9788202336592 Tor Åge Bringsværd Karsten og Petra: Slik begynte det 199,-Bokhandlere som har B-abonnement, får førsteeks i bokgr. 3–6 tilsendt automatisk fra SD.Bokhandlere med K- og D-abonnement får bøker som er påmeldt til innkjøpsordningen automatisk (merket med•).For D-abonnement: kun bokgr. 41 og 43.Bokhandlere med B-, K- og D-abonnement kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 utover abonnement til 70% rabatt.Bokhandlere som ikke har abonnement, kan bestille førsteeks i bokgr. 3–6 og bokgr. 9 til 60% rabatt.Merk at det ikke er returrett på førsteeks ifølge Bokavtalen.kundenummer i sd:bokhandelens navn:cappelen damm • oktober 2010 57


VI ØNSKER DEREEN RIKTIG GOD JUL!– LYKKE TIL MED JULESALGET

More magazines by this user
Similar magazines