13.07.2015 Views

Nr.3 2010 - Re kirkelige fellesråd

Nr.3 2010 - Re kirkelige fellesråd

Nr.3 2010 - Re kirkelige fellesråd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Retur:Re kirkekontor, postboks 123, 3164 RevetalInformasjonNr. 3 mai 2010 - 9. årgangTorunn F. Døvik:Kreftene og livsgleden komtilbake etter to års sykdomside 4-5Klubbaktiviteter i FonSamler barn og ungeside 6-7RE-NYTTSnu bladet


Nytt læreKirkeverge:Per Astrup Andreassen33 06 15 41 • 486 00 380per.astrup.andreassen@re.kommune.noSekretær:Brit Wenche Brennhovd33 06 15 49 • 913 04 611brit.brennhovd@re.kommune.noSogneprest:Nils Øyvind Kjøl33 06 15 44 • 928 90 669nils.kjol@re.kommune.noSogneprest:Sølvi Kristin Lewin33 06 15 40 • 992 32 148solvi.lewin@re.kommune.noMenighetsleder:Sjur H. Askjer900 63 583sjur.askjer@start.noUnderv. leder:Randi Anne Skårdal33 06 15 46 • 913 13 385randi.skardal@re.kommune.noDiakon:Ole Hafell33 06 15 42 • 934 01 955ole.hafell@re.kommune.noMenighetsrådsledere:Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.noRamnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.noUndrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.noVivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.comVåle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.noRe kirkelige fellesråd:Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.noLeie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319Sats: Print Konsult, AndebuAnsvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, KirkekontoretNettside • www.re.kirken.noForsidefoto: Torunn F. DøvikFoto: Per Astrup Andreassen.RE KIRKEKONTORKommunehuset, 3174 RevetalÅpningstider:Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45Trosopplærer:Hilde Heitmann997 36 710hilde.heitmann@re.kommune.noKantor:Truls Gran908 34 745trulgran@frisurf.noKantor:Bjørn Vidar Ulvedalen928 31 252vulveda@online.noKirketjener i Ramnes og Fon:Lars Bjune993 85 464Kirketjener i Våle:Per Mørck951 62 741phe-moer@online.noKirketjener i Undrumsdal:Karl Anders Bråten913 18 084 • kabraate@online.no-Det er en glede for megat jeg nå kan lanseremin egen orgelskoleutgitt på Cantando musikkforlag,sier BjørnVidar Ulvedalen, kantori Re. Bøkene har fått tittelenPreludium og foreliggernå i fem bind.Tekst og foto:Per Astrup AndreassenBjørn Vidar Ulvedalen understrekerat det nye læreverket ikkebare er for barn. -Dette er en orgelskolehvor du ikke må ha spiltpiano først. Tradisjonelt har manbegynt på orgelundervisning førstnår man har et visst nivå på piano,sier Bjørn Vidar. Orgelskolen eranvendelig for både barn, ungdomog voksne.Nu rinner solen opp avøsterlide…Det hele startet i 2002 da BjørnVidar var kantor i Holmestrand.Han tok da initiativ til å starte opporgelundervisning for barn. -Ideenkom etter at jeg hadde lest enartikkel i Norsk kirkemusikk omat ingen av kulturskolene ved destore byene som Oslo, Trondheimog Bergen, hadde registrert eleversom spilte orgel, sier han. ”Er detrart at det mangler studenter påhøgskolen da?” tenkte jeg. ”Dekan jo ikke dukke opp som studenterved NMH fra løse luften?”Filosofien min den gang gikk utpå at: om orgelmusikken er kjedeligeller utilgjengelig for dagensunge, så er ikke lyden av et orgeldet! Sju givende og lærerike år etterer resultatet et metodisk læreverki orgelspill, Norsk orgelskolei fem bind.Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu


verk for organisterOrgelskolen i Re10 barn får nå orgelundervisning her i Re. Kristoffer (9 år)sa etter å ha spilt dåpssalmen, at nå skjønte han hvordandette skulle være. Marte, søsteren hans fikk stort oppslagog mye medieoppmerksomhet da hun for 2 år siden spiltei sin bestefars bryllup. Det ble vist på julaften i NorgeRundt. For noen måneder siden satt Markus, Bjørn VidarUlvedalens første elev, nå 13 år gammel, på orgelgalleriet iNotre Dame ved siden av domorganisten Olivier Latry. Desom begynte hos meg som 6-åringer, fortsetter, sier BjørnVidar med en viss stolthet. Orgelskolen i Re er en del avkulturskoletilbudet, samarbeid med kirken og kulturetateni Re.Orgelskole for vikarerUt av ideen med orgelskole for barn vokste det også fremen tanke om at voksne kunne ha nytte av dette. De som ervikarer får ikke automatisk noe kurs eller lignende hvorde kan oppdatere seg på. Med dette i sikte skrev Bjørn Vidaren søknad til bispedømmet om støtte til et orgelkurs.Dette resulterte i orgelskole for voksne. Flere interessertefikk tilbud om en times individuell undervisning annenhveruke både i Re og andre steder i bispedømmet. I Hønefossfikk han en egen klase på fem elever. -Det morsommeher var at tre av kursdeltakerne studerer orgel videre, toav dem nå på Norges Musikkhøgskole, sier Bjørn VidarUlvedalen.Liker mye lydIda Kristine Myhre liker orgel fordi deter så mye lyd og så mange forskjelligelyder. Hun er glad for de nye orgelskolebøkenefor da slipper hun løse ark somer vanskelig å holde orden på.I snart fem år har Ida Kristine vært elev hos Bjørn VidarUlvedalen. Hun hadde i utgangspunktet lyst til å lære åspille piano. – Men så fant mamma ut at jeg kunne spilleorgel i stedet, sier hun.Det er ikke så veldig vanskelig synes Ida Kristine, det ervanskeligst med en gang når man skal begynne å øve innnoe nytt, men etter to – tre uker blir det lettere.-Jeg øver ca 15 min. om dagen på piano og så blir det toganger i uken på orgel. Den ene gangen på orgelskolen ogden andre gangen er hun i kirken og kan bruke orgelet heltalene, da er bare mamma sammen med henne.-Det er gøy når jeg er alene og har hele orgelet for megselv, sier hun.Ida Kristine Myhre (t.v.), Kristoffer Bredvei Wergeland, Karl Erik Askjer Kjær og Marthe Bredvei Wergeland på orgelskolen.I bakgrunnen Bjørn Vidar Ulvedalen.


Fra isolasjon til livsgledeTorunn Fadum Døvik har nylig rundet 50år. Men ikke slik hun hadde forestilt seg.En sykdom tok det meste av livsgleden ogkreftene, men for noen uker siden skjeddedet som for mennesker er umulig.Tekst: Ulf AspOle og Torunn stod midt i en spennende restaurering avdet gamle framhuset på gården. Et tømmerhus fra 1870.Høsten før hadde de endelig og gledelig blitt kvitt den utriveligeog påtrengende trafikkstøyen fra gamle E18, somgikk rett utenfor husveggen. En ny stillhet fylte tunet påDøvik.Torunn og Ole opplevde som ungt par å miste et barn. Deer ellers foreldre til tre voksne sønner. Som voksen harTorunn utdannet seg til tannpleier og har lenge drevet envirksomhet med to ansatte.Sterke smerterFor to år siden kjente hun noe hun aldri hadde kjent før.-Plutselig hadde jeg vanvittig vondt i hodet. Smerten bareøkte på og jeg klarte ikke å tenke.Ole kom hjem og fikk Torunn på sykehuset. Der begyntehelsepersonell å løpe rundt med henne på båren. Hun selvorket ikke å si hele setninger.Torunn forteller hun har hatt en identitet i det å være frisk,sterk - og rask. Som medlem i Re sykkelklubb hadde hunbl.a. syklet strekningen Lillehammer-Oslo på drøye 6 timer.Det var normalt for Torunn å møte de fleste utfordringermed sterk vilje og masse energi. Det meste livetkrevde og bød på var som en glad lek.To års sykemarerittDiagnosen ble snart stilt: viral meningitt. Det betyr hjernehinnebetennelseforårsaket av virus.-Jeg skjønte ikke selv hvor syk jeg var. Legene sa det villeta lang tid. Men hva var lang tid? For meg var tre ukerfryktelig lang tid å være syk. Jeg klarte rett og slett ikkeå forestille meg noe annet enn at jeg skulle være tilbakepå jobb etter at en lang påskeferie var over. Slik gikk detikke. Smertene i hodet var invalidiserende. En nesten 24måneder lang sykehistorie var bare så vidt begynt.Hjemme var snekker, rørlegger, murere og elektriker klaretil å fortsette. Men det var ikke Torunns hode, som kvittertemed grusomme hodesmerter på den minste lyd. Ogsålyset, det å konsentrere blikket, ga invalidiserende smerteri hodet. Arbeidet måtte vente. Ole, som er aktiv og sværtsosialt anlagt, tilpasset seg et liv med store begrensninger.Isolert fra omverdenenTorunn bestemte seg for å bruke all sin guts og vilje på åtakle at livet var blitt helt unormalt. Og å bli frisk. Raskt!Torunn F. Døvik er glad i å leke, blant annet liker hun å blåse såpebobler. Foto: Ulf Asp.


Det skjedde ikke. I hytta deres dyptinne i Vestfold-skogen tilbrakte huntre måneder alene i nesten absoluttstillhet og i tussmørke. Da kunne hodetvære smertefritt. Verre ble det nården skarpe vårsola kom og fuglenebegynte å synge på vårparten - uutholdeligesmerter der også.Infeksjonen forsvant, men etterlotskade på hjernehinnen. Så selv omTorunn ble frisk nok til å sparkle ogmale, koste og vaske, var hodet ikkebra. Og savnet av et sosialt liv, det åkunne snakke ferdig og være en delav fellesskapet ble bare større. Likevelkunne hun stadig leve i øyeblikketog glede seg over de små ting: en godkopp kaffe, en melding fra en venninne,et brød hun hadde bakt. I dagermed sykdom har Torunn tatt vare påevnen til å leke. Av alle ting har hunblåst en mengde såpebobler! Og blittglad av det.TålmodighetDen kvelden vi møter Torunn er huntilstede med et forundret gledelig oglitt ubestemmelig engasjement i blikket.Denne dagen, nesten 24 månederetter, har hodet vært merkbart forandret.Vi snakker i lange tider, uten atsmertene kommer.I tiden som ligger bak, har alt værthelt unormalt. Hun fikk bruk for åforstå ordet tålmodighet på nytt - atdet var sammensatt av å tåle og modig.Nå gjaldt det modig å tåle somaldri før. Og samtidig hadde hun heletiden et sterkt fokus på målet – å blifrisk. Det var rett og slett litt skummeltfor Torunn når andre med en undertonekunne betvile det. Det å ikkekunne meddele seg var også sværtfrustrerende.TrygghetSamtidig kunne hun kjenne seg omgittav trygghet. –Jeg visste jeg ikkeskulle møte noe som ikke Gud varmed i. Enda jeg ikke kunne lese ellerdrive med noe, fikk jeg hver dag etbibelvers inn i hodet. Ord jeg haddei meg, bibelvers og rim kom framigjen når jeg trengte det. Gud var virkeligmed. Han var i smerten. Selvhar jeg aldri vært i stand til å væresærlig nær folk i deres smerter. DetTorunn har ”kastet” seg over sykkelen igjen etter to år i mer eller mindre isolasjon.Foto: Per Astrup Andreassen.var liksom litt uaktuelt. Det hun selvmøtte av småvondt var alltid håndterbart.-Kanskje jeg trang å være sykog litt utenfor såpass lenge, fundererTorunn.HelbredelsenTorunn forteller med et smil om minuttenesom endret to års tilværelse.Hun hadde holdt seg borte fra Døvikkirke lenge på grunn av følsomhetenfor støy, i det siste hadde hun av ogtil tatt turen utstyrt med ørepropper.Denne dagen ønsket hun å ta del inattverden og kom rett til den.-Siden jeg bare skulle delta på nattverdentok jeg ut proppene. Jeg blestående under orgelet, og jeg kjentedet begynte å boble i hodet i områdetder jeg vanligvis hadde vondt, ogsmertene ble borte. Siden den opplevelsenhar jeg ikke hatt antydning tilhodepine engang.-Nå forstår jeg at Gud grep inn oghelbredet, sier hun.Ole påstår han har fått en ny kone.-Forrige uke var hun ute hver kveld,så nå har hun begynt å ta igjen for dettapte, sier han og ler.Nå er også sykkelen tatt fram igjenog Torunn sender en stor takk til ReSykkelklubb der hun har lært å fokuserepå et tråkk om gangen når motbakkeneblir tunge.SOMMERBLOMSTERGod kvalitet til en hyggelig pris.Bredt utvalg. Pelargonia, krysantemum,surfinia, diascia, løvemunn, tomat, agurk,krydderplanter, lobelia, stemor, ampler etc.Borger A. Holms gartneriÅpent 15-20 og 10-15 lørdager. Selvbetjening utenom.Tel: 33 39 66 71 Adr: Bjuneveien 271


Klubbkveld i FonTekst og foto: Per Astrup AndreassenAnnenhver fredag samles barn og ungdom fra Fon,men også noen fra Våle, til klubbaktiviteter i lokalenei Fon barnehage. Da blir det lek og spill, utloddingog spising, bibelfortellinger og andakt. Takketvære en trofast gjeng med voksne har dette tilbudetnå eksistert i flere år. Det deles opp i tre grupper:Miniklubben for de over 4 år t.o.m. 1. klasse. Fredagsklubbenfor 2.-7. klasse. Allidrett for 8. kl. ogeldre. Kommende klubbkvelder blir 21. mai og 4.juni.Klubbsang miniklubbenTil miniklubben går jegSå lett og glad til sinns.Der hører jeg om Jesus,den beste vennen minBli med, bli medtil mini-klubben vår.Bli med, bli medtil himmelen vi gårMarit ønsker Louise, Therese, Trine og Agnete velkommen.Bollene som en av foreldrene har bakt sørger bl.a. Markus, Mats Jørgen, Mathias, Kristine og Ole Mathiasfor får bein å gå på.Stikkball i gymsalen for Fredagsklubbens deltakere. Mathias prøver å slå ut Mats Jørgen, mens Anine,Suzanne, Ida Kristine og Tor Vilhelm må ta en pause.


Heidi har svaret, det har også Agnete i bakgrunnen. Agnete og Trine (bakerst) er med når det synges ”bevegelsessanger”Ida Kristine sammen med Anine sier de trives veldig godt på barneklubben. Trine, Agnete, Heidi og Antonvelger klistremerke for å sette inn i frammøtekortet.


RestaurantTake awayFra 1. juni får vi egetFOTBALLHJØRNEVi viser Champions League,Fotball VM i Sør Afrika,Premier League, Norsk Tippeliga,Spansk Liga- Alt innenfor fotballÅpningstiderman-lør 15-23søn 13-23Telefon 33 39 50 60Olgar Dahlsv. 2, 3174 Revetal


Leirsommer 2010KnattholmenMer info: www.knattholmen.noKNØTTENATT - 2010 29. – 30. mai.Knøttenatt er en leir for barn fra 5 til 9 år. Påmeldingsfrist10. mai. Pris for deltager 480,-. Pris for ledsager 530,-TRIA-LEIR - 2010 19. – 23. juni.Tria-leir er en leir for barn fra 11 til 13 år.Pris medlem 1 300,-. Pris ikke medlem 1 700,-TRIA JUNIOR - 2010 25. – 28. juni.Tria junior er en leir for barn fra 8 til 10 år.Pris medlem 1 100,-. Pris ikke medlem 1 500,-SPIRO - 2010 3. – 8. augustSpiro er en leir for ungdom fra 13 til 19 år.Pris medlem 1 500,-. Pris ikke medlem 1 900,-Solsetra Misjonssenter, Nedre EikerMer info: www.nmsu.no/tevebuMinileir, 25. – 27. junifor barn fra 3 år – t.o.m 1. kl. Pris: barn 1-2 år: 190 kr,over 3 år: 380 kr, voksen: 540 krSommerleir, 29. juni. 1. juli – 2. – 4. klasse. Pris 630 krKrepseleir 1, 5. – 8. august, 6.- 8. klasse. Pris: 690 krKrepseleir 2, 10. – 12. august3.- 5. klasse. Pris: 630 krSolåsen Leirsted, 3280 TjodalyngMer info: www.solasen.no/leir/Minileir for barn 3-8 år s.m. en voksen. 12.-13. juniPris: Kr. 795,- for 1 voksen + 1 barn. Kr. 220,- for nestebarnHobbyleir for jenter 2.-4. kl. 18.-20. juni. Pris: Kr. 600,-Olabil- og aktivitetsleir for gutter 2.-4. kl. 25.-27. juniPris: Kr. 600,-Leir for utviklingshemmede 1. - 8. juliWatergames 5.-7. klasse 02.-05. august. Pris: kr. 840,-Strand LeirstedPåmelding på nett: http://www.actavebu.com/22-24. juni: Non Size - lederkurs, 11-18 år – Strand24.-25. juni: Minileir, 3-7 år m/voksen – Strand28.-30. juni: Oppblåste leirdager, 7-9 år – Strand27.jun-1.jul: raBALDER, 10-13 år - Gøteborg / Liseberg3.-7. juli: 2i1: Villmark / Trailer, 10-13 år – Strand12.-16. juli Sporty, 8-12 år – Strand19.-23.juli: Vann Action, 10-13 år - Skara / Sverige22.-31.juli: On Track - interrail, 15-19 år – Europa2.-6. aug: Uppdrag Paddan, 13-18 år - Gøteborg / Liseberg9.-10. aug: På tampen, 9-12 år - Sandefjord – Tusenfryd11.-12. aug: På tampen, 9-12 år - Sandefjord - Badeland i BøSommervikarRe kirkelige fellesråd søker sommervikar til arbeid å kirkegårdene i Re. Arbeidsoppgaver innen stell av grøntarealer ogannet forefallende arbeid. Send din søknad til Kirkekontoret, Pb. 123, 3164 Revetal. Ønsker du nærmere opplysninger,kontakt kirkeverge Per Astrup Andreassen tlf. 33 06 10 00 eller 486 00 380. Alder over 16 år. Må kunne disponere bileller moped/motorsykkel. Søknadsfrist 1. juni.


PÅ TORVETDU FÅR ALT DU TRENGER PÅREVETAL DU FÅR ALT – I DU HYGGELIG TRENGER OG PÅAVSLAPPENDE REVETAL – I HYGGELIG OMGIVELSER OG: )AVSLAPPENDE OMGIVELSER : )PåPåRe-torvetRe-torvetkankandudusettesettebilenbilengratisgratisfrafradeg,deg,senkesenkeskuldrene og handle ditt eget tempo.ViPåsetterRe-torvetskuldreneservicekanogogduhandlepersonligsette bileni dittkundebehandlinggratiseget tempo.fra deg,Vi høysetet.senkesetterskuldreneservice ogMed overogpersonlig30handlebutikker,i dittkundebehandlinghyggeligeeget tempo.ihøysetet.spisestederVi setterogserviceMed overpraktiskogbeliggenhetpersonlig30 butikker,kundebehandlinghyggelige spisestederog praktisk beliggenhetererdetdetetetenkeltenkeltvalgivalghøysetet.åkommekommetilMedtiloss.oveross.Det30Detskalbutikker,skalalltidalltidværehyggeligeværehyggeligspisestederoghyggelig åhandlehandlepåpraktiskpåRevetal.beliggenhetRevetal.VelkommenerVelkommenskaldetskalduetduvære!enkelt valgå komme til oss. Det skal alltid være hyggeligvære!åhandle på Revetal. Velkommen skal du være!e-torvet etg.e-torvet 2 etg.e-torvet 2 etg.HURRA!MENY HURRA!ARVE GRANER 100 MENY ARVE ÅR GRANER 100 ÅRDet har vært en rivende utvikling siden Adolf GranDet har vært en rivende utvikling siden Adolf Granstartet sitt landhandleri 1910 til dagens Menybutikkpå Revetal. Fire generasjoner senere er vistartet sitt landhandleri i 1910 til dagens MenybutikkDet har på vært Revetal. en rivende Fire generasjoner utvikling siden senere Adolf er Gran vistolte av presentere en moderne Menybutikk stolte startet av sitt å presentere landhandleri en i moderne 1910 til dagens Menybutikk Menybutikkpå av Revetal. Vestfold. Fire Bli med generasjoner på festen. senere er viihjertet av Vestfold. Bli med på festen.hjertetHilsen alle oss på Meny!Hilsen stolte av alle å presentere oss på Meny!moderne Menybutikk ihjertet av Vestfold. Bli med på festen.Hilsen alle oss på Meny! Retning Hof 15 minRetning Hof 15 minRetning Hof 15 minRetning Andebu 15 minRetning Andebu 15 minHER ER VIHER ER VI35STOR GRATIS PARKERINGSPLASS- Yes! vi lekerSTOR GRATIS PARKERINGSPLASS10 - Foto Yes! vi leker Retning Tønsberg 10 min- Glass/kjøkkenFoto - Glass/kjøkkenSTOR GRATIS PARKERINGSPLASS Gave og interiør-GaveYes! vioglekerinteriørGaven som passer for alle! Kortet kanGaven som passer for alle! Kortet kanbenyttes 25 butikker på Re-torvet ogbenyttes i 25 butikker på Re-torvet ogfås kjøpt på Posten på Revetal. Du bestemmerfås Gaven kjøpt som på passer Posten for på alle! Revetal. Kortet Du kan bestemmerselv hvilken verdi du ønsker fylle kortet med.selv benyttes hvilken i 25 verdi butikker du ønsker på Re-torvet å fylle kortet og med.fås kjøpt på Posten på Revetal. Du bestemmerselv hvilken verdi du ønsker å fylle kortet med.Retning Andebu 15 min353535Retning Holmestrand 15 minRetning Horten Holmestrand 20 min15 minRetning Horten 20 minRetning Holmestrand 15 minRetning Horten 20 minBispeveienBispeveienBispeveien3535BispeveienBispeveienRetning Tønsberg 10 minRetning Tønsberg 10 minHER ER VIBispeveien


Når målet ikke er mål!Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re.Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.Barneskolebygging i Mali:Forandre for å bevare!Landsbyutviklingsprosjektet vårt skal i denne prosjektperiodenhjelpe til med barneskolebygging i flere landsbyer.Vi arbeider i et område med mange fulanier, ogfremdeles i dag er det slik at de færreste fulanibarngår på skole.Tekst og foto: Stina Aanderaa NeergårdDeres nomadiske livsform og en generelloppfatning av at skolegang ikke ernødvendig for dem har skjøvet fulanieneut på sidelinja. Tidligere var de etherskerfolk, nå er de blitt det fattigsteog mest marginaliserte folkeslaget idette området. Ved å ikke gå på skolemister nemlig fulaniene mulighetentil å delta i det moderne samfunnet.Svært få fulanier er med der beslutningenetas, verken som ansatte ellerfolkevalgte. De blir ofte presset ut avområder der de har holdt til i århundrernår landområder kjøpes opp avrike byfolk, fordi de ikke vet hvordanDansende fulanijenter i Kourminkooru.de skal slåss for sine rettigheter og sitteget eksistensgrunnlag. Ofte får deheller ikke del i helsetjenestene somtilbys, for eksempel svangerskapskontrollerog vaksinasjonsprogrammer.Barnedødeligheten er på over 60% i enkelte områder.Et av målene for landsbyutviklingsprosjektetvårt er derfor å formidle atselv om en ikke lærer noe særlig omkveghold på skolen, er likevel skolegangog mer kunnskap den enesteløsningen hvis fulaniene skal kunneoverleve som folkegruppe i vår tid.Det er en stor jobb å overbevise fulanieneom nødvendigheten av skolegang.Holdninger må endres. Mendet må også legges praktisk til rettefor at skolegang blir mulig. I Kourminkooruer det en halv dagsmarsj tilnærmeste offentlige barneskole. Dasier det seg selv at barna i Kourminkooruså langt har vært skoleløse. Daprosjektet gjorde spørreundersøkelseri forbindelse med oppstarten avny prosjektperiode var det landsbyenselv som presenterte behovet for enskole. En barneskole i Kourminkooruer også i tråd med kommunalehandlingsplaner og en lærer er allerederekruttert. Fordi det er en storbrønn i Kourminkooru er store delerav befolkningen fastboende selv ombefolkningen er nær 100 % fulanier.Derfor skulle det være gode muligheterfor at vi får se en skole med mangeelever når bare bygningen blir ferdig.De mange talene som ble holdt undergrunnsteinsnedleggelsen i Kourminkooruunderstreket disse poengene.Både myndighetene og de ansatte iprosjektet vårt ønsker å vise landsbyfolki Mali hvor avgjørende skoleganger. Så får vi håpe at de ungeguttene som paraderte på dromedarerog de vakre fulanijentene som dansetav glede kommer til å være på plasspå skolebenken når skolen åpner.Forhåpentligvis vil elevene i Kourminkoorubidra til at fulanienes rettigheterblir ivaretatt i framtida, tilbedre velstand, og til at deres spesiellekultur kan få bestå!TAKKfor all deltakelse og gave i forbindelsemed Astrid Topstads bortgang.Det kom inn kr. 15.000,- tilmisjonen.Familien.11


”Visst skal våren komme”…… og 25. mai klokken 19:00 kan du opplevedet selv i Våle kirke.Under ledelse av kantor og kulturskolelærer, Bjørn VidarUlvedalen, får vi høre solistene Jan-Tore Saltnes og HeidiTveita, pianist Ulf Nilsen samt Våle kirkes barnekor.”Visst skal våren komme” er et verk av Eyvind Skeie ogSigvald Tveit. Skeie og Tveit har latt seg inspirere av syneneJohannes Døperen hadde på øya Patmos og nytolkerdette til håpet om forløsning og gjenskapelse gjennomprøvelser. Dette kan gi forventninger og glede mot dennye våren som kan bringe nytt liv. Den nye våren blir ogsået bilde på det evige liv for Guds ansikt:” en ny himmel ogen ny jord skal stige frem i nyskapt glans og skjønnhet”for å sitere forfatteren Skeie. Derfor har også verket undertittelen”Sanger om håp”. Det musikalske uttrykket kanstilistisk sammenfattes som jazz-vise-pop med ektefølt ogiørefallende uttrykk som har gjort verket veldig kjærtfor mange.Jan-Tore Saltnes er en norsktenor fra Holmestrand. Saltneser utdannet ved NorgesMusikkhøgskole og han erogså medlem av gruppenNordic Tenors.Heidi Tveita jobber somsangpedagog i Re kulturskole.Tveita er utdannetved Gøteborgs Musikkhøgskoleog Musikk konservatoriet.Hun har jobbetved flere kulturskoler samt bidratt medsin vakre stemme på flere konserter i hele Skandinavia.Ulf Nilsen er organist og pianist og har sitt daglige virkei Lovisenberg kirke. Nilsen er kjent som en mangfoldigmusiker og en leken improvisator, som gjør alt fra å ledeElevene i barnekoret får utviklet både egen stemme og åsynge samstemt, i tillegg har de det både sosialt og morsomtpå øvelsene. De fleste av vinterens øvelser har gåttmed til å øve til denne fabelaktige konserten.kammerorkester fra cembaloet til å spille orgel med Magnoliajazzband.Våle kirkes barnekor, som er et samarbeid mellom Rekulturskole og kirken i Re, holder en meget høy standardtakket være Bjørn Vidar Ulvedalen som både akkompagnererog dirigerer. Ulvedalen er mest kjent som kantor iRe, orgelpedagog og nyskapende forfatter av Preludium,orgelskole i fem bind.Gå ikke glipp av anledningen til åvirkelig nyte våren iVåle kirke!Kirkeborg solgt – hva nå?Søndag 11. april ble det invitert til mimrekveld med tilbakeblikk på Kirkeborgs 70-årige historie. De frammøtte ble også bedt om å komme med innspill til hva manønsker pengene fra salget av Kirkeborg i Ramnes skal gå til. Rundt 45 hadde møttfram og fikk presentert ideer fra en komité som har sett nærmere på å få realisert etframtidig sted for å ha aktiviteter knyttet til kirken. Det ble presentert tanker om åbygge kirkestue og tanker om en samlokalisering med en mulig middelalderpark iRamnes. I forsamlingen var det stort flertall for at det jobbes videre med planer for åfå til et samlingssted nær kirken. Det var Solveig B. Myrstad og Inger Sandnes (bildet)som presenterte tankene og ledet møtet.12


Vellykket menighetstur til LifjellTekst: Are JacobsenFoto: Cato RoheimRevetal menighet arrangerte tur til Jønnbu Fjellkyrkje påLifjell midt i mars. Det ble noen fine dager med ski, pølser,gode samtaler, taco, gudstjeneste, spill og smågodt ien salig blanding! Det er på mange måter lettere å blikjent med hverandre når man er på tur, og flere gav uttrykkfor at turen virket fellesskapsbyggende på en godmåte. For Revetal Menighet var dette en slags prøve, ogvi var spent på utfallet. Ville mange nok melde seg på?Ville opplegget falle i smak? Ville vi bli bedre kjent medhverandre? Ja - det meldte seg mange nok, vi var i alt ca50 stykker med på turen, fra 1 års alder og opp mot 60+.Ja - opplegget falt i smak. Ja - vi ble bedre kjent!Det var god tid til tur og sosialt samvær for små og store,og på søndag hadde vi en flott gudstjeneste med to presteri aksjon i tillegg til både barn og voksne som var med påturen. Sølvi Lewin hadde bakt nattverdbrød sammen mednoen av barna, og Sjur Askjer hadde fått med seg barn tilå skrive bønner.Dette var første gang Revetal Menighet inviterte til tur- det blir nok ikke den siste! Gøy i akebakken.Peiskos.Rast.Konserter i Ramnes kirkeLør 8. mai kl. 19.00Konsert med Anne Martha Kjær og Truls Gran.Lør 22. mai kl. 12.00Orgelhalvtimen med Truls Gran.Søn 6. juni kl. 18.00Konsert og allsang med Ramnes- og Våle orkesterforeningm/gjester og Truls Gran.Tors 10. juni kl. 19.00Konsert med GospelkoREt, ledet av dirigent LineKnudsen og Truls Gran.13


DØPTERAMNES KIRKE21.03 Catharina ChristianeBallestad-Mender(Døpt i Høyjord stavkirke)04.04 Andreas Holt04.04 Sebastian Freitag(Døpt i Nøtterøy kirke)18.04 Jacob Meisingset Jørgensen18.04 Hanne Berg SchmidtVIVESTAD KIRKE05.04 Halvor Jacobssønn MelsomVÅLE KIRKE21.03 Emrik Anker Thorstein(Døpt i Høyjord stavkirke)18.04 Helena Svinsholt SørbyStensenteret AS33 33 36 69Alt innen skifer/naturstein- Gravmonumenter- Navntilføyelser- Bred erfaringwww.steinriket-tonsberg.noVIGDERAMNES20.03 Marianne Kjellesvig ogEivind ArntzenVÅLE27.03 Dina Maria Åsen ogAdrian Hilmar Nilsen17.04 Marthe Thue og Frode FevangDØDEFON24.03 Johan Kristian Hegg08.04 Hermann RingenRAMNES18.03 Magnhild Mørken24.03 Bjarne Gran25.03 Tora Bleika28.03 Ingrid Jahre11.04 Odny Mørken20.04 Ingrid BruserødUNDRUMSDAL12.03 Ester Marie BruserudVIVESTAD28.02 Sonja Marie StenbjørnrødVÅLE09.03 Gretha Holmen11.04 Steffen JonstangSlekters gangKirkeskyssTjenesten er gratis. Bruk den!Fon menighet.Henvendelse til:Tor Vilhelm Bue tlf. 33 39 74 31Berit Aanderaa tlf. 33 39 76 37Harald Solberg tlf. 33 39 74 17Berta Gunnerød tlf. 984 46 489Kristen Solberg tlf 411 00 463Ramnes menighet.Henvendelse til:Leif-Kåre Lauritsen tlf. 33 39 65 98Solveig B. Myrstad tlf. 33 39 66 98Fredrik Bogstad tlf. 33 39 60 39Synnøve Finnerud tlf. 33 39 68 12Undrumsdal menighet.Henvendelse til:Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55Vivestad menighet.Henvendelse til:Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711Våle menighetKirksskyss fra Re sykehjem ca. 10.30Fra Våletun ca. 10.4014


Til ettertankeMeningen med livetAv og til har jeg det moromed å spørre folk hva meningenmed livet er. Kanskjeikke så mye fordi jeglurer så mye på det selvmen mest fordi jeg er interesserti å høre hva folksvarer. Jeg får både godesvar og noen bekymredeblikk.Av: Ole A. Hafell, diakon i ReNoen må forsikre seg om at jeg hardet bra med meg selv før de vil svare.Her er noen av svarene:”Kjærlighet””Hverandre””Meningen med livet er at man skapermening””Meningen med livet vårt nå er å arbeidefor vekkelse i Norge””Meningen er summen av alle godeting”Her om dagen fikk jeg selv spørsmåletog valgte følgende formulering:”Meningen med livet er å bli elsket.”Behov for kjærlighetJeg tror at barn, i alle fall spedbarnhar skjønt hva det handler om. De giruttrykk med hele seg at de trengerkjærlighet. For dem er hele meningenmed tilværelsen at noen tar seg avdem. Jesus setter barn som forbilderfor vår gudstro. Det er som om hansier at vår tro ikke skal bunne i at vipresterer noe men at vi trenger noe:Vi trenger kjærlighet.Hele livet søker vi etter bekreftelser.Det svirrer stadig spørsmål i hodenevåre: ’Er jeg bra nok’, ’Sa jeg noe lurtnå’ eller ’Er det noen som liker meg?’Og det er når vi får de bekreftendeblikkene eller kommentarene at vikan tro på at vi betyr noe, at det ikkeer likegyldig om vi er her eller ikke.Eksisterer Gud?Livet gir likevel skuffelser over at viikke alltid blir elsket eller bekreftet.For å rasjonalisere trenger vi en realitetsorientering:Livet er ikke slik. Vilever i en ufullkommen verden, medufullkomne mennesker. Selv ikke desom står oss nærmest eller de somsier at de bryr seg om oss klarer å gioss den oppmerksomhet, tid og kjærlighetvi kunne trenge. Mange kommertil konklusjonen om at ’til syvendeog sist må jeg klare meg selv’.Dermed blir det også vanskelig å tro.Kan det være mulig å tro på en Gudsom virkelig elsker meg, som synsjeg er så verdifull at jeg er verd å døfor? Hvis kjærligheten fra menneskerer begrenset er kanskje også kjærlighetenfra Gud begrenset? Kanskjetil og med mangel på medmenneskeligkjærlighet får oss til å tvile på omGud i det hele tatt eksisterer.Ikke aleneNoen mennesker, selv i de vanskeligstelivssituasjoner og håpløse tilstander,klarer likevel å tro på det gode, påkjærligheten. De vil, de må holde fastpå det gode. De må håpe for at livetikke skal miste all sin mening. Jegbeundrer slike mennesker. EtienneMurenzi er en av dem. Han unnslappså vidt folkemordet i Rwanda og bornå her i Re. Han knyttet håpet til enopplevelse av at Gud snakket til ham:Selv i all sin lidelse var han ikkealene. Han betydde noe.Du betyr noeDet er ikke så mange (men kanskjeflere enn vi tror) som vil si at de harhørt Guds stemme. Det er likevelmange av oss som har fått en godballast hjemmefra, et godt fellesskapeller en god venn som har gitt oss opplevelsenav at vi likevel betyr noe.Innimellom opplever vi oppmuntrendeord eller blikk. En slik ballastog slike øyeblikk tror jeg at deter noe guddommelig over: De tennerhåpet og de åpner troens mulighet foross. Hvis det finnes mennesker somtross alt bryr seg, finnes det kanskjeogså en Gud som tross alt bryr seg?Selv om Bibelen er full av fortellingerom Guds uendelige kjærlighettrenger vi likevel noen som kan åpneøynene våre for å se den og ta imotden. Vi kan åpne denne mulighetenfor hverandre.Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13”Så står de fast disse tre: Tro, håpog kjærlighet. Men størst blant demer kjærligheten”. Jeg tror det er noei dette. Kjærligheten åpner veien forhåpet og troen. Den som selv er elsketkan tro, håpe og elske sine medmennesker.Derfor tror jeg at meningenmed livet er: Å bli elsket.15


Gudstjenester, møter og arrangementerGudstjenester17.05 Røråstoppen skole kl. 09.15:AndaktUndrumsdal kirke kl. 09.30: Gudstj.Fon kirke kl. 10.00: GudstjenesteRamnes kirke kl. 11.30: Gudstj.Vivestad kl. 11.15: GudstjenesteVåle kirke kl. 12.40:Friluftsgudstjeneste23.05 Ramnes kirke kl. 11.00:HøytidsgudstjenesteVåle kirke kl. 11.00:Høytidsgudstjeneste24.05 Fon kirke kl. 11.00:HøytidsgudstjenesteUndrumsdal kirke kl. 11.00:Høytidsgudstjeneste30.05 Fon kirke kl. 10.30 og 12.30:KonfirmasjonsgudstjenesterRamnes kirke kl. 10.30 og 12.30:KonfirmasjonsgudstjenesterRøråstoppen skole kl. 11.00:Familiegudstjeneste06.06 Våle kirke kl. 10.30 og 12.30:KonfirmasjonsgudstjenesterUndrumsdal kirke kl. 11.00:Konfirmasjonsgudstjeneste09.06 Re sykehjem kl. 17.00:Nattverdgudstjeneste13.06 Bygdetunet Brår kl. 11.00:Friluftsgudstj. m/dåp. Felles for Re20.06 Vivestad kirke kl. 12.15:Gudstjeneste. Tur på Prestestienfra Fon kirke kl. 9.30.27.06 Ramnes kirke kl. 11.00:Gudstjeneste felles for Re23. mai Bønnedøgn i Våle kirke/kapelletGlobal Day of Prayer – bønn og lovsang/åpen kirke fra kl 23 natt til søndag tilkl. 23 natt til mandagKONSERTER22.05 Orgelhalvtimen i Ramnes kirkekl. 12.00 v/kantor Truls Gran25.05 Konsert i Våle kirke kl. 19.00. ”Visstskal våren komme”. Under ledelseav kantor og kulturskolelærer, BjørnVidar Ulvedalen, får vi høre solisteneJan-Tore Saltnes og Heidi Tveita,pianist Ulf Nilsen samt Våle kirkesbarnekor.06.06 Ramnes kirke kl. 18.00: Konsertmed Ramnes og Våle orkesterforening,kantor Truls Gran og gjester.Allsang.10.06 Ramnes kirke kl. 18.00: Konsert medGospelkoREt og kantor Truls Gran.17. maiFest på Brårsenteret kl. 18.30. Tale for dagenv/ Inger Johanne Sveen. Dikt og tankerrundt Bjørnson v/Astri Søyland. Allsang.Pølser, brus og bløtkake. Alle velkommen!Fest på Våle menighetshus kl. 18.00. Talefor dagen v/Thorvald Hillestad. Programfor hele familien.Sangkvelder for utviklingshemmedemed vennerSang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,-til mat. Kl. 18.30-20.1519.05 Undrumsdal kirke16.06 Fon kirkeEldretreff på VåletunLørdager kl. 16.00. 29. mai og 19. juniFor skyss ring:Anfin Borge: 33 06 00 94Roar Hillestad: 33 06 26 70Nils Husabø: 33 06 20 19Formiddagstreff på BrårsenteretOnsdager kl. 10.00 – 11.4523.06 Andakt med kaffeRamnes Diakonat17.05 Fest på Brårsenteret kl. 18.30. Talefor dagen v/ Inger Johanne Sveen.Dikt og tanker rundt Bjørnson v/AstriSøyland. Allsang. Pølser, brus ogbløtkake. Alle velkommen!05.06 Sommeravslutning på Sverretun,Linnestad kl. 14.00. Evert Taubeprogramv/Anne Eriksen og DagfinnKlavenes. Andakt v/Sølvi KristinLewin. Servering av rømmegrøtog kransekake. Alle velkommen!BarnekoREtkl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skoletorsdag i partallsukerGospelkoREtkl.19-21øvelse på Røråstoppen skole onsdagi oddetallsukerVåle kirkes barnekorØvelse onsdager kl. 17.30-19.00 iVåle kirke.Våle kirkekor i Våle kirkeØvelse mandager kl. 18.45-21.00Superfredagkl. 18.30-20.45 på Røråstoppen skole14.05Barneklubben i Ramneskl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes,Ramnesveien 79610.05 Lage noe til 17. mai07.06 AvslutningKlubbaktiviteter i Fon:Miniklubben kl. 18-19 i underetasjen Fonbarnehage. 4 år – 1.klasseFredagsklubben kl. 18-20 i underetasjenFon barnehage. 2. – 7.klasseAllidrett i Fon kl. 19.30-21.00 i gymsalenFon barnehage. 8. klasse og oppoverDatoer for alle arrangementer er fredager:21.05 og 04.06 (sommeravslutning)Søndagsskolen og K-klubb på RevetalPå Røråstoppen skole kl. 11.00,30.05, 13.06 fellesgudstjeneste på BrårtunetSøndagsskolen i Ramnes30.05 Søndagsskolen deltar påRøråstoppen skole13.06 Søndagsskolen synger påfriluftsgudstjeneste på Brårtunetsammen med RøråstoppensøndagsskoleSøndagsskolen i VåleSøndagsskole når det er gudstjenesteFon misjonssambandMøtene er søndager kl. 19.0024.05, 06.06 og 23.06 St Hans feiring hosHarald og Marit Solberg i Fon.Østre og Vestre Misjonsforening07.06 Misjonsmøte hos Møyfrid Holmkl. 18.00.Våle NormisjonMøter på Våle menighetshus kl. 19.0027.05 Vårmøte. Andakt ved Terje Rygh17.06 Kveldstur til Solumåsen kl. 18.00.Våle Misjonssamband03.06 Møte på Våle menighetshuskl. 19.00. Besøk fra Fjelltunbibelskole.23.06 St Hans feiring hos Harald og MaritSolberg i Fon.Ramnes MisjonsforeningHar sine møter 1. tirsdag i hver måned. Seminneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!