Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE ... - NTNU

home.phys.ntnu.no

Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE ... - NTNU

Vedlegg 1 av 3Formelsamling∫ dA angir flateintegral og∫ dl angir linjeintegral.∮ angir integral over lukket flate eller rundtlukket kurve. Formlenes gyldighetsområde og de ulike symbolenes betydning antas forøvrig åvære kjent.Elektrostatikk• Coulombs lov:• Elektrisk felt og potensial:F =qq′4πε 0 r 2 ˆrE = −∇V∆V = V B − V A = −∫ BAE · dl• Elektrisk potensial fra punktladning:V =q4πε 0 r• Elektrisk fluks:∫φ E =E · dA• Gauss lov for elektrisk felt:∮ε 0 E · dA = q∮D · dA = q fri• Elektrostatisk felt er konservativt:∮E · dl = 0• Elektrisk forskyvning:• Elektrisk dipolmoment:D = ε 0 E + P = ε r ε 0 E = εEp = qd


Vedlegg 3 av 3• Magnetisk kraft på rett strømførende leder:F = IL × B• Energitetthet i magnetfelt:u B = 12µ 0B 2Elektrodynamikk og elektromagnetisk induksjon• Faraday (–Henry)s lov:• Ampère–Maxwells lov:• Selvinduktans:• Gjensidig induktans:∮∮E =E · dl = − dφ mdtB · dl = µ 0 I + µ 0 ε 0dφ EdtL = φ mIM 12 = φ 1I 2, M 21 = φ 2I 1, M 12 = M 21 = M• Energitetthet i elektromagnetisk felt:u = 1 2 ε 0E 2 + 12µ 0B 2

More magazines by this user
Similar magazines