Teknologiske løsninger i sauehus

m.bondelaget.no

Teknologiske løsninger i sauehus

Teknologiske løsninger i sauehusAvEdvin-A HugvikNLR-Sfj


Teknologi??• Deltidsjobb• Fleksitid• Fritid• Rekruttering• Inspirasjon/utvikling/begeistring• BesetningsstørrelseElektroniske øremerker – ta dem i bruk


90% av nybygga vi planlegger er:- Uisolerte bygg- Naturlig ventilasjon- Full gjødselkjeller, blautgjødsel/gylle- Strekkmetallgolv som underlag- Stenderverksvegg med prefabrikertetakstolerViktig:• Tett undertak (kondens, avstiving)• Isolert vaktrom• Gjennomtenkt tildeling av vatn til dyra• Smittesluse


Trender• Appetittfòring av grovfôr• Kraftfôrautomater• Permanent sorterings-/vegingsanlegg• Større besetninger• Store binge– Enklere å utnytte eksisterende bygningsmasse• Plast som golv, kombinasjon (klauvslitasje)• Luftegård• Mindre permanent innredning• Lettere fjøsstellUtfordringer: Paring Lamming


Kraftfôrautomat• Reime Agri og BioControl• Reime Agri lanserer sin på Agroteknikk• 2 generasjons automat• 70 000 kr for 1 automat, 50 000 kr forneste• Kapasitet ca 80 vfs• Dairyplan fra Westfalia


Kraftfôrautomat• Gir differensiert og presis fôring• Kontroll på kraftfôropptakViktigst av alt:Utforming av bygningen og husdyrrommet» Store binger med store dyregrupper» Effektivt husdyrareal» Nyttiggjøre eksisterende bygningsmasse» Fleksibilitet» Kostnader


FôringMøkLiggeplass?Lamming


Islandsk fôrhekk• Egna til rundballer/silofôr• Lite fôrspill• Nyttes inne påstrekkmetall/spalt• Kapasitet 40-50 sau• Fylles ved hjelp avtalje/frontlastar• Størrelse: 1,6x3,6m• Pris 20 000 – 25 000 kr• Kan bygges i tre – materialprisca. 10 000 krGårbrukerservice (FK)


Storbingen• God utnytting av arealet• Lett-grinder, porter– For å få fleksibilitet– Paring– Lamming• Lammebinger– To typer, med terskel og lukka


Lammeautomat• Fast plass i fjøsen til kopplam– Mest aktuelt i store besetninger


Sorteringsrenne m/vekt• Fast plass i fjøsen• Leser av elektroniskeøremerker• Sortering av dyr


Bygningsplanlegging• Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane– Tegning– Kostnadsberegning– Ansvarlig søker– Driftsplan– Dimensjonering• Tilbud i Sogn og Fjordane• Fra 01.01.2013 – 3 planleggere• Sentral godkjenning fra 2010• Del av et landsdekkende nettverkPriser• 1950 kr + MVA - 1. besøk• 685 kr + MVA – tegning/planlegging


Framover• Alternativ til kraftfôrautomaten• Appetittfôrautomat – fiberrikt kraftfôr• Kraftfôr istøpt blokk (slikkestein)• Fullfôrblanding• Takstolfjøset

More magazines by this user
Similar magazines