Åge Bremer, Innovasjon Norge

hordaland.no

Åge Bremer, Innovasjon Norge

Pakking og distribusjonav reiselivsproduktv/ Åge Bremer IN Hordaland


Agenda1. Kort status for reiseliv i Norge2. Innovasjon Norge og reiseliv3. Pakking og distribusjon


Kort omReiseliv i Norge3


Nøkkeltall 2008Ankomster6,1 mill.+2%Overnattingsgjester4,4 mill.+1%29 mill.UtenlandskeGjestedøgn0%InternasjonaleFerie- ogFritids-Ankomster3,2 mill.-1%Dagsbesøk+3%Cruise+15%Kilde: TØI: Gjesteundersøkelsen 2008, UNWTO


Hvor kommer de fra? (Ferie- ogfritidsankomster)816.000 ankomster+2,5% (2007-08)211.000 ankomster-10,2% (2007-08)152.000 ankomster-1,9% (2007-08)526.000 ankomster-3,3% (2007-08)458.000 ankomster+2,0% (2007-08)


Hvor kommer de fra? (Ferie- ogfritidsankomster)173.000 ankomster84.000 ankomster34,1% (2007-08)-30% (2007-08)38.000 ankomster2% (2007-08)61.000 ankomster-6,2% (2007-08)41.000 ankomster-14,6% (2007-08)102.000 ankomster-3,8% (2007-08)17.000 ankomster-17,6% (2007-08)


Hvorfor kommer de til Norge?Sommer 2007 (avgjørende for valg av Norge).Tyskland Ned erlan d St orbr itannia Fran krik e Italia SpaniaSe og opplev e norsk f jordlandskap 58 % 42 % 32 % 53 % 46 % 54 %Ny te st illhet og ro 51 % 32 % 20 % 22 % 23 % 18 %Fis ke i saltvann/kystfis ke 30 % 5 % 3 % 2 % 2 % 3 %Feriere i nor ske f jell 18 % 22 % 16 % 12 % 8 % 18 %Vandre i norsk natur 16 % 24 % 8 % 22 % 17 % 41 %Innlandsfiske 10 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 %Reise med hurtigr uten 9 % 2 % 12 % 12 % 7 % 7 %By ferie 6 % 4 % 7 % 7 % 20 % 8 %Ut øve ekstremsport 2 % 2 % 3 % 8 % 1 % 0 %Sy kkelf erie 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 4 %Delta på f es tivaler, konserter o.l. 1 % 0 % 3 % 1 % 4 % 1 %Kilde: Gjesteundersøkelsen 2007, TØI


INNOVASJON NORGE - marknadsundersøking• INs marknadsundersøking viser at dei mest attraktivemålgruppene våre internasjonalt har finansielle ressursar tilå reisa på ferie i 2009, men ein forventar fylgjande:• Folk kjem til å behalda hovudferien, men vi trur ferien blirkortare og at den reisande vil spara pengar på destinasjonenved å velja rimelegare overnatting• Fleire vil legga ferien til lågsesong og bestilla seint• Fokus blir på enten rimeleg- eller eksklusiv ferie• Fokus på tematiske feriar (42% av dei spurde seier dei kjemtil å kutta vinterferie – dette gjeld ikkje for skiferie og andretema)• Korferiar går tilbake (17% seier dei vil kutta kortferiar)


marknadsundersøking – forts.• Kurs og konferanse går ned betydeleg meir enn ferieog fritid• Hotell blir hardare ramma enn sjølvhushald• Nærmarknaden blir viktig for Norge – Nordmenn kankoma til å velja Sverige og Danmark som reisemål• Spania og Sverige ser spesielt dårleg ut• Det ser ut til at Norge vil få mest nedgang i deimarknadane der ein har sett stor vekst dei siste åra (småog nye)• Summasummarum: Tilbakegang på 5% i 2009


Innovasjon NorgeogreiselivFoto: Nancy Brundt/Innovasjon Norge10


Innovasjon Norgesmål og visjonVisjon:• Det nordiske landet som tilbyr desterkeste og mest attraktiveopplevelsene i vakker og ren natur• Norge skal ta en større del av deninternasjonale veksten i reiselivet vedå være et av de foretruknereisemålene for den kvalitetsbevisstereisendeMål:• Økt volum• Økt lønnsomhet• Økt kvalitet• Økt oppmerksomhet• Økt effektivitet og treffsikkerhet iaktivitetene


Tjenester til reiselivet i InnovasjonNorgeMarkedsføringRådgiving Nettverk Kompetanse Finansiering


Finansiering• Tilskudd• Lån• Garantier• Reiseliv: innvilget lån og tilskudd 2008: NOK 220 mill.


Nyskaping i reiselivet• In ønskjer å støtte opp om bedrifter som tenker nytt og somviser vilje til å ta risiko.• Vi skal bidra til at innovasjonsgraden ved nyetableringer økes,spesielt innen aktivitetsbasert opplevingsturisme.• I tillegg må vi stimulere til økt produktutvikling,tilrettelegging og utvikling av nye attraksjoner.• Vi skal ha fortsatt fokus på å videreutvikle nye og lønnsommesmåskala reiselivsbedrifter spesielt knyttet tilgårdsturisme, kulturlandskap og matopplevelser.


Innovasjon Norge bruker følgende definisjon påinnovasjon i reiselivsnæringen:• Produktinnovasjon: av nye reiselivsprodukter ellerytelser• Organisatorisk innovasjon: nye organisasjons- ellerledelsesformer• Prosessinnovasjon: nye måter å kommuniserereiselivsopplevelser på• Logistikkinnovasjon: nye måter å distribuere produkteteller tjenesten til kunden• Markedsinnovasjon: nye former for markedsføring ogforbrukeradferd


En kompetent næring”Det satses for lite påkompetanseheving i reiselivet”• FRAM Reiseliv -?Kompetansebanken:• Markedsdata• Trender og utviklingstrekk• Kurset Internasjonal markedsføring forreiselivet - ?• IKT for reiselivet ?• Kurs i Vertskapsutvikling – Voss okt 08.Nye kurs i Hordaland 2009?• Kurs i Pakking, distribusjon og salg(pilot nov 2008). 1-2 nye kurs i 2009.• Opplevelsesutvikling• Innovasjon ?


…pakking …22


Produkt – eksempel - pakking.


Hardingasete jan 2009 – 42 deltakarar


Verkemiddel ved pakking - prising• Pris• Produkt• Plass (distribusjon)• Påverknad (kommunikasjon)• Personale (vertskap)• Rema 1000• Solstrand, Hilton, Mercedes• Shell, Ticket, SAS• Color Line• Forsikring, De HistoriskeHotell og Spisesteder


Kommunikasjon – Design m.m.• Designprosjekt, omstilling, utfordringar: tilskot …• Designskulen – småskala mat – og reiselivsaktørar,• inntil kr 50 000 i designhjelp• oppstart haust 2009.


Meir informasjon?www.innovasjonnorge.no/reiseliv


IN Hordalandwww.innovasjonnorge.no/reiselivwww.visitnorway.comDagfinn Alstadsæter – 55 559359Åge Bremer Tlf: 55 55 93 86E-post:age.bremer@innovasjonnorge.no

More magazines by this user
Similar magazines