grupper - Oplæg v. Aase Tromborg - 09.09.2013 - Bupl

bupl.dk

grupper - Oplæg v. Aase Tromborg - 09.09.2013 - Bupl

Case 1Line 5 år med : Hvorfor er hun så urolig ? Hvorfor er det såsvært at få hende i gang med noget, og hvorfor pokkerkan hun ikke det nu, som hun kunne lige før ? Hvorforgør hun pludselig de mest underlige ting, som hun godtved er forkerte, når vi snakker om det bagefter ? Hvorforovertræder hun konsekvent uskrevne og skrevne regler,som vi har talt såå meget med hende om ? Hun gør joandre børn kede af det med det, hun siger og gør ?Hun hænger sig altid i detaljer og er svær at få til atskifte spor ! Hvorfor går hun altid den forkerte vej ?Hvordan hjælper vi hende bedst ?


Grundlæggendefunktioner/begreber• Taktile funktioner og dysfunktioner• Kulde, varme, sult, mæthed, smerte• Latenstid – de hurtige/de langsomme• Udtrætning• Årsag/virkning• Motivation• Motorik: grov-fin-grafomotorik


Kognitive funktioner• Vågenhed, opmærksomhed• Hukommelse• Sprog• Spatiale funktioner• Temporale-sekventielle funktioner• Eksekutive funktioner


Venstre og højre• Sprog• Langsom, nøjagtig• Analyse• Detalje• Enten, eller• Sekventiellefunktioner• Kendt• Nonverbalt sprog• Kreativ, hurtig• Syntese• Helhed• Overblik• Spatiale funktioner• Nyt


Den børneneuropsykologiskeundersøgelse• Testning og undersøgelse af barnets koninitive funktioner ud fra enneuropsykologisk og udviklingspsykologisk referenceramme• Formålet er at få et overblik over en medfødt eller en erhvervetskades funktionelle omfang• Der arbejdes kvalitativt og kvantitativt• Der arbejdes ud fra hypoteser• Der lægges lige megen vægt på proces og produkt• Der fokuseres på barnets arbejdsmåder og strategier. Det vurderes,hvilken hjælp, der skal til, for at barnet evt. kan løse en givenopgave• Der fokuseres på styrkesider og vanskeligheder• Råd og vejledning, afmystificering-------- børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser--------


Når psykologen er udfordret• Evt. videoanalyse, observationer• Afdække og beskrive kompetencer og potentialer samtudviklingsmuligheder• Udgangspunkt i standardiseret test• Helt individuelt tilrettelagt og tilpasset• Evt. særlige emner med udgangspunkt i interesser(f,eks, Kongehuset)Kommunikationsmuligheder? Ja/nej? Udpegning medhånd,fod-øjenudpegeAnvendelse af hjælpemidler og evt. PSAS. Den jer er, jeghar noget at bevise !


Arousal, vågenhed, energi• Årvågenhed• Mental vågenhed• Inkonsistent vågenhed• Søvn


Opmærksomhedsstyring• Fokusering af vigtig information (auditiv,visuel, associationer)• Delt opmærksomhed• Skift i opmærksomhed• Vedvarende opmærksomhed• (tilfredshedskontrol)


Eksekutiv opmærksomhed• Hæmning af impulser (fravalg/tilvalg)• Fremsynethedkontrol• Selvforvaltningskontrol• Forstærkningskontrol


Er dethukommelsesvanskeligheder ?Kunne det være ?• Vanskeligheder med fokusering afopmærksomhed• Sproglige vanskeligheder• Relateret til sekvensbearbejdning• Relateret til bearbejdning af spatialeinformationer• Generelle kognitive vanskeligheder


Hukommelse - huskeliste• Procedurer• Fakta• Episoder• Arbejdshukommelse, korttidshukommelse,langtidshukommelseStrategier ? *----------------udtrykkes spontant/ m. hjælpVisuel eller auditiv kodningBagudrettet eller fremadrettetKonkrete/abstrakte informationerEnkelte/komplekse informationerMeningsbærende/ikke meningsbærende informationer


Spatiale funktioneropfatte, oplagre og anvende informationer• Finde vej, aflæse et kort• Hvordan ting skal vende- f.eks. Tøj• Præpositioner f.eks.: over, under, ved siden af• Linjer/hældninger• Bogstaver/spejlinger-Koordinatsystemer, ”DSB-tabeller”• Holde styr på sine ting, holde orden i taske, på bord• Associere en ting med, hvor den sidst blev set• Aflæse klokken fra en urskive• Genkende ansigter


Temporale-Sekventielle funktionerOpfatte, oplagre og anvende informationer• Tidsopfattelse: På døgnet, fornemmelse for anvendt tid,fornemmelse for tid, der skal anvendes,timemanagement• Fornemmelse for rækkefølge vedr. praktiske ting – f.eks.påklædning,bad m.m.• Præpositioner f.eks.: før, efter, indtil, inden• Udføre tale ( f.eks. En række af begivenheder)• Indlæring af informationer, der indeholderrækkefølge/tid:ugedage, måneder, tal (specielt over 20),gangetabeller, alfabetet. Fagligt:læsning,stavning,matematik• Aflæse klokken digitalt


Hot eksekutive funktioner• Afhængighed• Følelsesmæssig regulering og impulshæmning• Behovsudskydelse• Når det er svært at hæmme• Motivation


Cold eksekutive funktioner• Arbejdshukommelse• Opmærksomhed• Kognitiv fleksibilitet• Overblik• Planlægning• Evaluering og monitorering


Lærere og pædagoger• Observerbare fænomener• Systematiske iagttagelser• Strukturerede iagttagelser• Videooptagelser• Videoanalyse med prøvende fortolkninger


• Hypoteser ?Opsamling på case

More magazines by this user
Similar magazines