Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

nobio.no

Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

○○○ Tema: NærvarmeFAKTAProsjekter støttet av IN siden fra 2003 tilog med 2012Antall GWhBiogass 35 2,9Brenselproduksjon 121 0Forprosjekt 123 0Forstudie 184 0Gårdsvarme Næring 598 90,6Gårdsvarme Bolig 563 25,5Kompetasneog utredning120 0Varmesalgsanelegg 127 98,4Vekstehus 24 20,6Totalt 1899 237,9FAKTAStøtte fra IN gitt til prosjekter mellom2003 og 2012:År Saker kWhMill kr istøtte2003-05 21 5,4 43,92006 344 31,7 19,72007 241 27,1 30,62008 241 34,9 46,92009 275 30,1 64,22010 258 35,9 69,22011 300 42,5 78,92012 219 30,35 58,2legg til å gi økt verdiskaping skal det legges vektpå de ringvirkningene og den kompetanseeffektenprogrammet kan bidra til, står det på INs sider,der det videre vises til målet om å få til salg avbiovarme, bruk i egne bygninger og virksomhetog salg av biobrensel.– Brenselet er ved på mindre anlegg opptil 100kW innfyrt effekt (porsjonsfyrte anlegg) og flisog halm på de større. Skogsråstoffet dominererimidlertid. 80-90% av anleggene går på ved ogflis. Resten går på halm og så er det en marginalandel på biogass. Men det kommer nok merog mer, tror Halvorsen i IN som er med på endel utviklingsprogrammer for nye reaktorerog gode løsninger. Nedbetalingstiden på alleanleggene er normalt på 7-11 år.InvesteringstøtteInvesteringsstøtten fra IN deles i fire typer:1. Varmesalgsanlegg med planlagt biokjel på0 til 2 MW. Her gis opptil 35% støtte, menminst 50% av eierandelen må være hosbønder. Øvre grense fra IN er på seks millionerkroner.2. Gårdsvarmeanlegg, Næring eller Bolig.Næring kan være drift på gården somkylling og kalkunoppdrett, smågris ellerannen energikrevende produksjon. Tildette gis inntil 30% støtte og maks 300.000kroner. For Boligstøtte stilles ikke sammelønnsomhetskrav. Her gis det opptil 30.000kroner til anlegg for ved eller halm og 40.000til flisanlegg.3. Veksthus får opptil 35% investeringsstøttemed en øvre grense på 1 MW fyrkjelog ca 3 GWh årlig. – Nå viser det seg atveksthusbransjen har forhandlet fram egenordning med Enova, så de fleste går dit,forteller Halvorsen.4. Biogassanlegg, 40% støtte.6 BioEnergi 01/13

More magazines by this user
Similar magazines