Se våre boligannonser side 37 + baksiden - Romeriksposten

romeriksposten.files.wordpress.com

Se våre boligannonser side 37 + baksiden - Romeriksposten

4. årgang – Nr. 29 – 25. september 2013 NedreTema: hytteVil bo i sentrumSelv om Storgata 6 kun fremstårsom et bygningskjelett i dag er detmange som allerede har kjøpt segleilighet i dette bygget.Side 4-5Ny krim fraDamhaugLørenskog-forfatter Torkil Damhaugholder seg i de mørke skogenepå Romerike i sin nye krimroman«Sikre tegn på din død».Side 30Romerikesbilligste hytterDu trenger ikke punge ut medmillioner for å få en hytte ellerhyttetomt på Romerike. Et søkpå nettet viser at det for tiden erflere rimelige hytter eller hyttetomtertil salgs på Romerike. Defleste av dem er beliggende iAurskog-Høland og Hurdal.Sultet segtil millionenSide 20-21Lillestrøm: For 12 år siden bestemte JanHolthe (47) seg for å spare én million kroner iløpet av de neste 10 årene. Det kunne fort hakostet ham livet.Side 6-7Se våre boligannonser side 37 + baksidenwww.triaden.no tlf 67 97 83 30


2 Nr. 29 – 2013hardEfakta23,4grader er høyestetemperatur som ermålt på strømmende siste 30 dagene.753bøker ble lånt ut hosbiblioteket i rælingenforrige ukeHar du tatt etblinkskudd påRomerike?Av et vakkert øyeblikk, etmorsomt dyr eller kanskje envenn? Det kan være av hvasom helst - eneste kriterie er atdet må ha blitt tatt på Romerike.Hashtag bildet ditt på Instagrammed #romeriksposten.Vi kårer en vinner som fårflaxflodd i posten.Plenjord/matjordRundsingel, sand etc.Tilkjørt alle dager.www.herstua.noTlf. 909 95 704/917 37 427#haugsletta #raknehaugen #romeriksposten @mona_eliseVi har allt för dittbygge. Och det viinte har hemma –det tar vi hem!Öppet: Mån.-fre. kl 7-17Lör. kl 9-13Tel. +46 571-100 40hilmer.bygg@hilmer.sewww.hilmer.se#mushroom #donteatit #romeriksposten @chsiss#huggorm #sneaky #romeriksposten @dag_rsVelkommen tilPer´s SalongGi håret ditten sjanse hos oss!Tlf. 63 81 24 89Drop-in og timebestillingÅpent: man-ons/fre 08.30-17, tor. 08.30-18, lør stengt - www.perssalong.no - Strømsveien 41, StrømmenRomeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander iSkedsmo, Lørenskog og Rælingen. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom - plakaten.Redaksjonen:Ansvarlig redaktør:Dag Rognlien Stenberg,dag@avisdrift.no, tlf.: 922 60 792Redaksjonssjef:Linn Cecilie Merckoll,linncecilie@avisdrift.no, tlf.: 944 78 976Journalister:Roy Robin Mortensen, roy@avisdrift.noYngve Johnsen, yngve@avisdrift.noCharlotte Sissener, charlotte@avisdrift.noAnnonseavdelingen:Markedskonsulenter:Pål Evjebråtenpaal@avisdrift.no, tlf: 483 20 157Elisabeth Krogsrudelisabeth@avisdrift.no, tlf: 483 23 443Hans Johannessenhans@avisdrift, tlf. 454 94 558Tips/Leserinnlegg:tlf: 944 78 976, tips@avisdrift.noØkonomi:Henning Thorsen, henning@avisdrift.notlf.: 922 90 838Grafisk:Gunn Oddveig Liahagengrafisk@avisdrift.noPostadresse:Avisdrift Romerike ASDepotgata 20, 2000 LillestrømAnsvarlig utgiver:Avisdrift Romerike ASOpplag: 28.000Trykk: Avis-Trykk Hamar ASDistribusjon: NorpostNeste utgave: 02.10.2013Materiellfrist neste utgave: 30.09.2013


4 Nr. 29 – 2013 aktueltaktueltNr. 29 – 2013 5Mange vil bo i sentrumSelv om Storgata 6kun fremstår somet bygningsskjeletti dag er det mangesom alt har kjøpt segleilighet i dette bygget.Tekst/foto: Roy R. Mortensenroy@avisdrift.no– Vi solgte 23 leiligheter vedsalgstart, med over 1000 interessenterpå liste og cirka 150 påsalgsmøte. Deretter er det solgt7 leiligheter i vår/sommer, fortellerdaglig leder Eirik WernerFrøytlog, ved DNB Eiendom iLillestrøm.37 LEILIGHETERStorgata 6 vil få 37 moderneleiligheter på mellom 51 og 152kvadratmeter. Leilighetene erstort sett gjennomgående. Leilighetenevil ha en romhøydeminimum på 2,4 meter og entrinnfri planløsning. Byggetblir tilknyttet Akershus Fjernvarme.Totalt vil det bli 51 parkeringsplasseri underetasjen,hvorav 37 p-plasser for boligdelen.Inngangen til parkeringskjellerenblir i Voldgata.– Leiligheter i alle kategorierhar blitt solgt, alt fra den billigsteI snart 20 år har flere av landetskvinnelige popartister blitt invitertav Jens Pikenes og bandetPenthouse Playboys til å syngejula inn på Rockefeller i Oslo. Iår er det Marion Ravn fra Lørenskogsom blir hans duettpartnertil cirka 2,2 millioner kroner tilen av de dyreste til 10,5 millioner.Dette er ikke et førstegangskjøpsprosjekt,så her var det godtvoksne kjøpere. Alle leilighetenefra 1 til 4 roms har gode planløsninger,forteller Frøytlog.INNFLYTTINGSKLAR 2014Prosjektet i Storgata har lokkettil seg mange folk som er påboligjakt i romeriksbyen. Meglerenhar inntrykk av at en delfolk også ønsker å være tidligute for sikre seg en leilighet isentrum av Lillestrøm. I begynnelsenav september var 30 avtotalt 37 leiligheter solgt.– De fleste kjøperne kommerfra Romerike. Noen kommerogså fra Oslo. Dette er folk somvil bo nær adkomst Oslo/Gardermoen,forteller Frøytlog.De første boligkjøperne kansannsynligvis flytte inn 3 kvartal2014. Real Næringsmeglinghar ansvaret for utleie av cirka3.816 kvadratmeter i 1. og 2.etasje som er avsatt til næringsformål.Disse lokaler skal benyttestil butikker, kontorer, ogpublikumsrettet virksomheter.– Det har vært stor interessefor Storgata 6, og vi har en langen interessentliste. Men jeg trorikke vi begynner å skrive noenavtaler før om et halvt år tid,sier daglig leder Eivind Aursøy iReal Næringsmegling på Lørenskog.Marion + Pikenes = Santunder julekonsertene 11-14. desember.Ifølge Dagbladet er JensPikenes storfornøyd med å hafått Ravn med på laget.– Marion er ikke bare enskjønnhet og en popbabe, huner også en knakende god artist.Alt innenGRAVSTEINEROppussing-Tilføyelser-OmslipingEidsvold StenhuggeriN.E.Strand 95 73 96 96LUFTIG: Vegger og tak er snart på plass. Om litt over ett år kan de første leilighetskjøperne flytte inn.Kjøpesummen varierer fra 2.650.000 kroner til 10.900.000 kroner.nfornyingkjøkkenfornyingkjøkkkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornySpar tusenlapper!Ta kontakt på tel 93 43 56 95og henvis til denne annonnsenfor et godt tilbud.Dukes av: Strømlingen avdukes 29.september kl 13.00. (Foto:Steinar Bunæs)Avduking på StrømmenNesten hvert år siden 1975 harden flotte Strømlingstatuettenblitt tildelt en person ellerforening som gjort en særlig innsatsfor Strømmen. I forbindelsemed Strømmen vels hundreårsjubileumi år har foreningenønsket å reise en stor statue avstrømlingen. Statuen er ferdigCrawford Center OpplandMolinna 1, 2750 GranTelefon: 957 80 619oppland@crawfordcenter.noLyst på nytt kjøkken?La drømmen din bli rimeligHar du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjelper deg uten at du må skifteut hele kjøkkeninnredningen. Sammen finner vi ut hvordan du best kanfornye ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter og skuffer etter mål, ogalle hengsler og skinner byttes ut. Med Norsk Kjøkkenfornying er dusikret høy kvalitet til en lav kostnad – ogall montering blir gjort på kun én dag.Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli, på tel93 43 56 95. Jeg kommer gjerne hjem tildeg for en gratis og uforpliktende kjøkkenprat.og klar til å avdukes.Strømmen vel ønsker nå allevelkommen til den høytideligeavdukningsseremonien somfinner sted på plassen foranAkershusmuseet søndag 29. septemberkl 13.Samtidig vil kåringen av Åretsstrømling 2013 bli kunngjort.Vi kan garasjeporterRing oss for befaringwww.crawfordcenter.nokjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenkjøkkenfkkenfornyingkjøkken


6 Nr. 29 – 2013 aktueltaktueltNr. 29 – 2013 7Sultet seg til millionen”– Jeg gikk ganske hardt ut istarten og bestemte meg forå kun spise hver femte dag.Jan HoltheLillestrøm: For 12 årsiden bestemte JanHolthe (47) seg forå spare én millionkroner i løpet av deneste 10 årene. Detkunne fort ha kostetham livet.Tekst/foto: Roy R. Mortensenroy@avisdrift.no– Jeg gikk ganske hardt ut i startenog bestemte meg for å kunspise hver femte dag, fortellerJan Holthe.I januar 2002 hadde Holthebetalt ned studielånet. Nå ønskethan å starte med sparing.Han visste ikke om det lot seggjøre å spare en million kroner,kun basert på vikarjobber, menhan skulle i hvert fall gjøre ethelhjertet forsøk.SPARTE SOM VIKARSiden 2001 har Holthe livnærtseg ved å ta små og store vikaroppdraggjennom et vikarbyrå.– Stort sett har jeg hatt jobberhele tiden, men det har ogsåvært enkelte perioder uten jobb.Inntekten har vært ganske grei.Når du jobber som vikar behøverdu ikke å ta ut ferie slik fast ansattemå. Du bestemmer veldigmye selv. Ulempen med å jobbesom vikar er at du tjener mindreenn en fast ansatt. Men dette gårbra om du hele tiden passer påå bruke mindre penger enn detsom kommer inn på lønnskontoen,forklarer 47-åringen.Han forteller at det også erviktig å være flink med å betaleregninger, og aldri komme påetterskudd. Hvis du ser det er enJANS SPARETIPS1. Sett deg et realistisk sparemål.For eksempel: Innen ett årskal jeg ha spart 30.000 kroner.2. Er du svak for reklametilbud somdu får i postkassa? Unngå reklame.Sett et helt enkelt klistremerkepå postkassa, som sier nei takk tilreklame.3. Unngå å ha mer enn et kredittkort.Bruk kredittkortet kun inødstilfelle, når lønnskontoen ertom. Husk å betale tilbake kredittenved første anledning, og i allefall før rentene begynner å løpe.4. Drikk saft og vann i stedet forbrus.5. Finn alternative produkter tilde dyrere merkevarene. De flestemåned du sliter litt, anbefalerstorspareren at du tar en telefontil kreditoren og spør om enliten utsettelse. Kreditorene ersom oftest veldig greie så lengedu har en dialog med dem.– Det verste du kan gjøre erå la være å betale regninger. Dablir du belastet med ekstra renterog gebyrer. Selv om inntektenmin har gått litt opp og nedhar jeg stort sett klart å ligge iforkant med regningsbetalingene.RASTE NED I VEKTStarten på spareprosjektet kunnefort ha kostet 47-åringen livet,eller ødelagt helsa hans.– Jeg gikk veldig hardt ut oghadde bestemt meg for å kunspise hver femte dag. I ettertidforstod jeg at dette både er farligog uansvarlig.Hver femte dag, i to måneder,spiste han kun en pizza Grandiosa.Da jobbet han fulltid somvikar på lageret til Coca Cola iKristiansand. Han syklet de 11kilometerne til og fra jobben.– Jeg gikk sinnssykt ned ivekt. På slutten var jeg så tynnat hoftebeina sto skikkelig ut.Ribbeina kunne omtrent brukessom et instrument. Jeg så utsom en konsentrasjonsleirfange.Men det gikk greit.Han forteller at det var de treførste dagene som var verst. Davar sultfølelsen veldig påfallende.– Straks du er kommet inn irytmen blir faktisk sultfølelsenborte. Da er kroppen blitt vanttil at du lever på lav-energi. Nårjeg gikk turer ble alt liksom somi sakte film. Lydene og inntrykkenevar som å gå i en slags døs.En fascinerende effekt.FIKK SULTREAKSJONEn dag røk kjedet på sykkelenhans, og han måtte levere dendagligvareforretninger har sineegne billigmerker, med sammegode kvalitet. First Price, Eldorado,Remas egne produkter bare for ånevne noen.6. Ta med pose eller egnetsekk/bag når du handler. Det blirraskt noen hundre kroner i åretom du kjøper pose hver gang duhandler, poser som gjerne kastes irestavfallet senere.7. Kjøp klær på salg eller påFretex, UFF e.l. Da støtter du(forhåpentligvis) en god sak samtidig.Og det er spennende å gå på«skattejakt» i disse forretningene.Har selv gjort noen virkelig godekjøp her.LEVERTE SYKKELEN: – Jeg fikklitt dårlig samvittighet overfor megselv, med tanke på at jeg hellerburde ha satt pengene inn påsparekontoen i stedet for å kostepå meg en racersykkel til 13.000kroner. Sykkelen ble levert tilbakeetter noen dager.på service. 35 kroner til buss låikke i hans spareplaner. Dermedtok han på joggesko og løptil jobben.– Turen gikk greit, men da jegkom på jobben og skulle begynneå jobbe fikk jeg en følelse avå ha en veldig tung stein i brystkassen.Jeg ble svimmel, begynteå kaldsvette og skjelve. Jegmåtte holde meg fast for ikke åramle overende.Han forteller at han sto slik ifem minutter. Da var han sikkerpå at det ville gå fryktelig galt,og opplevde det som at kroppennå var i ferd med å kollapse. Etterdenne opplevelsen begyntehan å spise hver dag. Men hanforsatte å spare.– I alle disse årene har jegspist utrolig mye nudler. Det erdet billigste du kan få. Jeg kjøperfem pakker nudler for 7 kroner.Jeg spiser også andre First8. Julegavene, og bursdagsgavenedu skal gi bort i løpet avåret kjøpes selvsagt IKKE inovember og i desember, omdu da ikke har et spesielt ønskeom å betale dyrt for varer somkommer til halv pris i januar, og erpå salg i store deler av året ellersda.9. Unngå kjøpesentre. Kjøpesentreneer maskiner, og er duførst kommet inn der skal det godtgjøres å komme ut igjen uten åha brukt penger. Du ender gjerneopp med å kjøpe en hel del somdu strengt tatt ikke trenger, ogsom du aldri hadde kjøpt ellers.SUPERSPARER: Jan Holthefører derfor nøye regnskap.price-produkter.Det første året sparte han130.000 kroner. Millionmåletble passert da det hadde gåttåtte år. Da kalenderen viste januar2012 hadde han klart åspare 1.450.000 kroner.– Jeg har to barn fra et tidligeresamboerskap, og har betaltgodt over 800.000 i barnebidragsiden 1996. Nå har jegkjøpt meg leilighet, og har detjeg trenger. Mitt neste sparemåler å spare videre slik at ungenemine sitter igjen med noe ettermeg. Det er det som hele tidenhar vært drivkraften og motivasjonenmin for sparingen. Manmå ha en mening med sparingen,og ikke bare spare kun forsparingens egen skyld, fortellerHolthe, som opprinnelig kommerfra Gjøvik.FRIVILLIG INNSATSNitidig sparing gir ikke akkuratnoe stort sosialt nettverk.Mye må forsakes. For å få et littsosialt liv tar han oppdrag forFrivillighetssentralen. Holtheforteller at det å arbeide somfrivillig er en god erstatningGunstige kjøp avferiebolig i utlandet!Leiligheter og villaer for salg i Costa Blanca Sør og Costa DelSol (Spania), Alanya og Side (Tyrkia) og Kypros.For tilsendt prospekt, send mail til: post@ferieboligutland.noVårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16for å kompensere for det sosialelivet han ellers ekskluderer segfra.– Det er mange prosjekterrundt omkring hvor frivilliginnsats etterspørres. Blant anneter jeg med som frivillig iSkiforeningen, Barnas Holmen-kollrenn, World Cup Ski, Markatjenestensommer/vinter, og iOL-begeistringskomiteen.Ellers tar han litt småoppdragmot en symbolsk betaling,så som gressklipping,små maleoppdrag og besøkstjeneste.Drømmer du om– Det gir ikke særlig av segøkonomisk. Dette er mest for åkunne møte mennesker og ha etsosialt liv. Det kan være noksåensomt å nispare slik jeg gjør,om man ikke selv tar noen grep.Da er, som sagt, frivillig arbeid,en fin-fin erstatning.Mange sparer- uten å sulteAtle Rognerud, seniorkundekonsulentAFR i Lillestrømbanken,tror ikke det ermange av hans sparekundersom gåri dagevis uten matfor å spare penger.Tekst: Roy R. Mortensenroy@avisdrift.no– Mange av våre kunder er veldigflinke til å spare jevnlig,selv om en del kanskje burde blienda flinkere.VANLIG SPARINGDe tre mest populære sparemåteneer nedbetaling av lån,sparing på konto og sparing ifond, eller en kombinasjon avdisse. Noen «safer» og sparerpå konto, mens flere og flereser verdien av langsiktig sparingi fond.– Alle bør ha en bufferkontoi banken, tilsvarende en, totremånedslønner. Dette for åha penger i bakhånd i tilfelletvaskemaskinen ryker, bilenmå på reparasjon eller lignende.Fond vil være et fornuftigalternativ for de som har bådelån og en bufferkonto på plass,og i tillegg ønsker å spare langsiktigtil for eksempel pensjoneller drømmehytten, forklarerRognerud.Han påpeker at det er endårlig idé å spare på konto nårman har lån. Dette blir i praksissom å låne penger og settepengene inn på en sparekonto.I og med at lånerenten erhøyere enn innskuddsrentenblir det dårlig butikk for sparekunden.– Er du gjeldsfri, og skalspare uten risiko, kan sparingpå konto være fornuftig, sierkundekonsulenten.SPARETIPSFolk som kontakter bankenmed mål om å spare ønsker informasjonom fondssparing oghvilken risiko og forventet avkastningsom er forbundet meddette.– For å få en meravkastningutover innskuddsrenten, måman ta noe risiko. For folk flest,med en lang tidshorisont påsparingen, vil derfor fondssparingvære en fornuftig spareform,sier Rognerud.– Har du noen sparetips?– Begynn sparing i dag! Medny pensjonsreform vil sværtmange av oss ende opp meden svært beskjeden pensjon.Å være gjeldsfri når man blirpensjonist er et fint mål. Menfor de aller fleste vil inntektsreduksjonenvære betydeligstørre enn renter og avdrag duhar betalt på lånet. For å dekkeopp dette gapet må man selv taansvar og starte med sparingtidlig.Når bufferkonto er på plassog lånet er nedbetalt til et nivåder du fortsatt vil klare å betjenerentene i en periode medinntektsreduksjon, bør du vurdereå kombinere nedbetalingav lån med sparing i fond. I tilleggtil å gi en forventet høyereavkastning enn bankinnskuddog lånerenten får du også «gratis»avkastning i form av utsattskatt. Skatt på avkastning i fondutløses ikke før fondene selges/innløses.Varme- og peiskos til vinteren?Kom innom The Fireplace, peisbutikkenfor de kresne. Vi fører peiser av høyestekvalitet og design.torsdag til lørdagHvam ÷2500.-10. Selg bilen og begynn åsykle. Du sparer penger og miljøetsamtidig med at du får gratistrening. Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo • tlf 21 08 29 29 www.thefireplace.noALLEpeiser


8 Nr. 29 – 2013 aktueltaktueltNr. 29 – 2013 9Her er de nye bedrifteneI løpet av førstehalvår ble det registrert579 nye bedrifteri Skedsmo, Lørenskogog Rælingen.Dette er en klar nedgangfra samme periodei fjor. I dag kanvi presentere Hundi Hanske AS og allede andre foretakenesom har blitt oppførti foretaksregisteret idenne perioden.Tekst: Yngve Johnsenyngve@avisdrift.noI løpet av perioden fra nyttår til30. juni har det kommet til 329nye bedrifter i Skedsmo kommune.Det viser ferske tall fraStatistisk sentralbyrå. Antalleter 28 mindre enn hva som vartilfelle i samme periode i fjor.Nedgangen tilsvarer nesten åtteprosent reduksjon, og statistikkenomfatter samtlige selskapuansett organisasjonsformer.Bedrifter i LørenskogNår vi ser på tallene fra Lørenskogkommune, så ser vi at dether har vært en utvikling somhar hatt ”mindre fart” ennnormalt. I løpet av periodenhar det nemlig kommet til 169nye bedrifter med adresse iLørenskog kommune. Dette erover ti prosent færre nyetableringerenn på samme tid i fjor.I Rælingen ble det stiftet 81bedrifter, som er to færre enni fjor på denne tiden.Nedgang i NorgeDet har vært en liten nedgang iantall bedriftsetablering i NorgeBedriftsutviklingNye etableringer. Første halvår 2013, sammenlignet med samme periode 2012. Kilde: SSBantalli løpet av 2013. Alt i alt har detblitt registrert 28.695 nye foretakher i landet i løpet av åretsseks første måneder. Dette er1.095 færre nyetableringer ennpå samme tid i fjor. Altså ennedgang i Norge på 3,7 prosent.Til Malaga og Tenerifemed Trygge ReiserBli med til Costa del Sol eller Spanias solfylte ferieøy!Benytt sjansen til en velfortjent og helsebringene solferie nårnovember er på sitt mørkeste. To erfarenede reiseledere ordneralt for deg. “Trygge Reiser” er kjent for sine bekymringsfrie reiser.Du skal kun nyte opplevelsene, tryggheten og fellesskapet!02/11 Torremolinos, Malaga 11 dager kr 12 250 dbl*26/11 Tenerife, Los Cristianos 13 dager kr 16 900 dbl**Pris pr. per. Inkl. fly på dagtid, koffertservice, 4* hotell, felles frokost ogmiddag,lunsjtreff, trim, helsetrygghet og 3 utflukter. For enslige og par.Bestill i dag eller be om katalog!Ring 32 25 08 70www.alfatravel.noutvikling utvikling (%)Rælingen 81 -2 -2,4Lørenskog 169 -20 -10,6Skedsmo 329 -28 -7,8Akershus 3515 -21 -0,6Norge 28.695 -1.095 -3,7NYE BEDRIFTER: I Brønnøysundsregisteret ble det i første halvår registrert 579 nye bedrifter fra Skedsmo, Lørenskog og Rælingen med alle organisasjonsformer. Vi kan i dag liste opp alle som er registrert i foretaksregisteret. (Pressefoto)I Akershus har det i løpet avårets første halvår blitt registrert3.515 nye foretak. Detteer en nedgang på 21 bedrifterfra samme periode i 2012. Deter dermed ned 0,6 prosent.Hordaland og Hedmark er deBRANN COMPAGNIET ASBT EIENDOMSUTVIKLING ASBYGGMESTER ANDERSFJELLHØYCAPO SPORT ASCHARLIES KEBAB HOUSE ASCITY STEINHUS AVD. NORGECKK HOLDING ASCUMULO ASDARBARA SINGHDEE HOLDING ASDOVRE LIVE ASDUESUND MGMT, MAD DOGRECORDSE9 TRADING ASECO HUS ASECO RESPONSE ASEIDE AQUAERU HOLDING ASESPOSITO RESEARCH ASFAST & FURIOUS TRANS-PORT JOHN TERJE FLISENFILIUS INVEST ASFLEXPRO ASFRYDENBØ POWER ØST ASGADGET-BUTIKKEN ASGEIR ANDERSEN HOLDINGASGENERALSVINGEN SAMEIEGERO EIENDOM ASGJESTAD MILJØPARK ASGLADHANDEL ASGOURMET THAI LISA LEGREENVIOLENCEDESIGN DAGRG TRANSPORT LTDGRO OG KRISTIN’S FRISØRASGRØNN UTVIKLING ASGUTTO FOTO VIDEO INTER-NETT ASGØTENEHUS ABHABO ANLEGG - HASSEB.JENSENHAGENS VELVÆRESALONGHAIMELL ASHANEBORG AUTO ASHASTEGODS LOGISTIKK ASHEART TO NORWAY ASHENMAR ASHERITAGE FLIGHT ASHIGHWAY MUSIC ASHUND I HANSKE ASHUZ DØR & VINDU ASHÅVARD THORSVIK ASIDIA II ASIDIA III ASIDIAK ASIDIAS ASINHIBIO ASINTERNIA ASJFH KULDE ASJK PROJECTJS RØRSERVICE ASJØRN JENSEN LÆRHANDELASKARM FAMILIERÅDGIVNINGKHALLE HOLDING ASKHALSA EXPRESS ASKIOSKDRIFT HELLE DAHLKJØKKENDRIFT NO 1LILLESTRØM ASKJØPSMARTKONGSVINGER RETAIL I ASKONGSVINGER RETAIL II ASLAJAN INVEST ASLANDMÅLING ØSTLARISSA CONSULTINGLEPHAN ASLILLE CAFE STRØMMEN ASLILLE ELVE VANN- OGAVLØPSLAG SALILLESTRØM NÆRINGSUTenestefylkene i Norge med enliten vekst i den aktuelle perioden.Rissa bestDen kommunen i Norge somfår æren av å være ”best påvekst” hittil i 2013, er Rissa iSør-Trøndelag. Her økte antallnyetableringer med over 115prosent. Gjerdrum i AkershusROMERIKEfår andreplassen og SøndreLand i Oppland får tredjeplasspå landsoversikten. Her har vikun tatt med de 213 kommunenesom har minst 20 nyeetableringer. Ellers ville småkommunenedominert dettebildet i alle bauger og kanter.Ny tannreguleringsklinikkpå StrømmenVi tar i mot nye og gamle pasienter.Kjeveortopedene Per M. Kjellandog Marianne Jentoft Stuge.SPESDENT ROMERIKE ASStrømsveien 48, 2010 StrømmenTlf. 63 81 06 00 - E-post: kontakt@spesdentromerike.noBest i AkershusEn titt på fylkestabellen fortellerat Eidsvoll kommune erden som har hatt klart bestreell økning. Her var det kommettil 32 flere bedrifter enni samme periode for ett år siden.Dette gir en økning på 28prosent der. Gjerdrum følgerså med en økning på 23 bedrifter.I motsatt ende finnervi Asker kommune, som hadde31 færre bedriftsetableringer iden aktuelle perioden. Skedsmohar nest dårligst utviklingi fylket.ForetaksregisteretAlle enkeltpersonforetak kanvelge om de ønsker å væreregistrert i foretaksregisteret.Svært mange av disse blirimidlertid kun værende i detsom heter enhetsregisteret. Iforetaksregisteret er det obligatoriskfor aksjeselskap ogandre organisasjonsformer åvære. I dag kan vi presenterealle de nyeste bedriftene iSkedsmo kommune – som erregistret i dette foretaksregisteret.NyregistreringerLørenskogHer er alle nyregistreringer fraLørenskog første halvår 2013.A LIGHT ELEKTRO ASAGODDESS YOLANDAMYRBOSTADAGVIK ASAL MALER ASARCEUS ASBATTERIBILEN ASBERGERSEN BIL ASBETONGVERN OSLO ASBJØRKNES TAKSERING ASBJØRKUM BUTIKKDRIFT ASBOLIGUTVIKLING NORGE ASBORGE IT CONSULTING ASBROGAARDEN FRISØRSTUEASBROW BYGG ASBUDGIVNING PÅ NETT ASBVC ASBYGG OG MALEREXPERT ASBYGG OG VENTILASJONS-SERVICE ASBYGGKOMPANIET 123 ASC.R. MALING & KONSULT CRRAUTIOCENTRUM FLYTT OG LAGERASCONCIENCIA ASCROWN SERVICE ASDOVRE LEGESENTER DADRIVER PALKINDS IMPORT OG EKSPORT ASDØVRE EL-TEKNISKELIN EEKELLINGSEN TRANSPORT ASERIKSSON TAK ASFILIPPINSK RENHOLD LIM-ITEDFINSTAD RENHOLD ASFJELLHAMAR LEGESENTERDAFJELLHAMAR PILØRENSKO-GA YAWARYFLEMMING KARLBERG ASFLISLEGGER PAWEL JAWORFRISK & FIN VERA MARITTASOLAAS MOENGI SERVICE Istvan LaszloHuszta GasparHAGEN BROW ASHELSE FOR DEG ASHEMMELLIA VEI- OGSTRØMLAG SAHOFSNES CONSULTINGGEORG HOFSNESPEDERSENHØIBRAATEN & SØNN ASIMRAN ZAHID ENTERPRISESJON ANDERS HAUGLANDK-2 HÅNDVERK ASK2 ELEKTRO ASK2 INVESTMENTS LIMITEDKAWSCN DACKKIRKERUD SKOG 90/11 DAKOMÉT TRAFIKKSKOLE ASKURLAND AKTIV LIMITEDKURLAND OPPMÅLING ASLA DU WONGDUAN ESPE-LANDLØRENSKOG KIROPRAK-TORKLINKK / DIN KLINIKKKASLØRENSKOG ØYEKLINIKK ASLØVÅSMOEN MONTASJE ASMASIVE HOLDING ASMODERNE TØMRERSERVICEASMONICA H. HAUGLANDMUNDAL MOBILCONSULT ASMÆHLUM & JANSEN EIEN-DOM DANETBOOKING ASNEX RENHOLD NEXHMEDINZENELINOR V/KAJEETHAN UELUPIL-LAJNORGESVASK ASOASEN FRISØR ASONLY10INVEST ASOSLO COLLEGE OF MANAG-MENT DAPAPPERØ VANN OG AVLØPS-LAG SAPARCAS EIENDOM ASPILØRENSKOGA STATIONKHAWAJAPROJOE BELLQUALITY 1 GRUPPEN ASR.A.P. KONSULENTTJE-NESTER ROGER ANDRESKOGSRUD PETTERSENRA-GLA ASRASTA RØRSERVICE ASREWARE VIDAR EGGUMROY MIDTRUDRUST INVEST ASSAT NORWAY SATKUNAMA-RAN VELUPPILLAISECRETS BY B ASSERVICEBEE ASSHAHEN TOLK GHAZALASHAHEN NASEEMSIVILINGENIØR VICTORHORGENSKJELLUMFJELLET VANN- OGAVLØP SASKÅRER ANTENNELAG SAM-VIRKEFORETAKSMOKKESNORA MI ANNELIFEDREHEIMSOLHEIM HMS-SENTER SASOLHEIMKLINIKKEN ASSUKSRITHONG TRADINGSUONG ASTAHA KIOSK SADIA MUGHALTECTON NORGE ASTHE FIREPLACE ASTUENVEIEN 90 ASVÆKERØ CAFÉ ASWET ROCK ASWHAT IF ASYOGIS LØRENSKOG ASYOGIS NORGE ASZOLTAN BERTAØYSTEIN FURE ASNyregistreringerskedsmoHer er alle nyregistreringer fraSkedsmo første halvår 2013.123SERVICE DA2N MONTASJE ASA - Å BYGG OG EIENDOMS-SERVICE V/ JAROSLAWZURAWSKIADVOKAT OLGA HALVORSENAGH HOLDING ASAIDI - BK MØLMANNAKTIV FRISK ASALDEN FORVALTNING ASALDEN PENSJON ASALFAFLOW ASALMERA ASALT ER MULIG COACHING/UNDERVISNING VEILEDNINGMARIA MORKAMIGO GROUP ASANDERS RANHEIM HOLDINGASANDERSENS EIENDOMS-DRIFT ASANESTESIUNDERVISNINGMAMAGNAR AUSTRÅTAR PARTNER BYGG ASARBEIDSFELLESKAPETTEAM BANE WIEBE ANSARNESEN BYGG OG REHABI-LITERING ASARSANA ØST ASARY BIL ALIAV RASKE HENDER ANDRIUSVOLFAAWSM ASBASEPLAN ASBEDRIFTSLØSNINGERBERAKAH EIENDOM ASBGREGNSKAP ASBIBLIOTEKGATA BOLIGSA-MEIEBILVASK EXPRESS ASBOLIGTAKSERING OSLO &AKERSHUS AS


10 Nr. 29 – 2013 aktueltVIKLING ASLILLESTRØM UTVIKLING ASLINNEA DRIFT ASLS FOTO ASMALERI WALCZAK ASMALIK EIENDOM ASMARVINS OUTLET ASMATS OLSEN FOTOMAURITZ HANSENSVEI 76-94 BOLIGSAMEIEMAWIAN LIMITEDMAX GRILL ASME INNOVATION ASMEDIEBYRÅET SEMO ASMELBY AUTO AVDELINGSKJETTEN ASMEXIKANSK TACO E. MO-HAMMADIMICROBE SECURE INTER-NATIONAL ASMIN JORDMOR DAMKTS BYGG ASMORTEN HAGENMOVIK INVEST ASMUSIKKBYEN ASNA BIL ASNEMUS KLØFTA ASNESA BILVASK OG BILPLEIENOORADIN SHARIFNESSEBY BYGG & REHABNORDIC OPTICS ASNORDIC TRANSPORTGROUPNORDISK NETTHANDEL ASNORSKE 330 DANOTODDENS FASTFOODMAJID KHANNYE PILØRENSKOGERIA LAITALIA ARSLAN AFZALODD IVAR HJELLUPODDBJØRN MORTVEDTEIENDOM ASOSLO BYGG & REHAB ASOVERLEGEN-EIENDOM ASOVERVÅKNINGSSPESIALIS-TEN ASPALÈ BYGG ASPARALLELL EIENDOM ASPARKALLEEN 12 ASPAUSEN ASPCTEAM SUPPORT ASPEER-OSCAR HERUDSLØK-KEN ASPER-SPEKTIV ASPILØRENSKOGERIA L ITALIASALMAN TARIQPOULSEN BYGGDANPRESTIGE AUTO ASPRO EKSPRESS PARM-VEER SINGH GREWALPSYKIATER C.G SØGAARDASPÅL HOPE ELEKTRO ASQWEMART GLOBAL LTDREINFELDS RRENT-A-DOCTOR ABRENTANURSE SCANDINA-VIA ABRESPONS NORGE ASRESTRACK ASROAR JOHANSEN EIENDOMASROGER HALEBÆK TRANS-PORT ASRONIN TOMASZ ZBIGNIEWSIEKRUSSISK INSTITUTT ASRØNSÅSBJØRG MARKET-INGRØRLEGGERVENNEN ASS & H INVEST HOI WUNCHANS.E.M TRANSPORT DASAFARI MANAGEMENT ASSAGELVA BOLIGSAMEIESAMEIET JESSHEIM PARK 1SAMEIET VARDEFJELLET BK2 TRINN 1SAMEIET ØYEREN PANORA-MASAMFUNNSHUSET PÅSKEDSMOKORSET ASSANA SKO OG NØKKELSER-VICE ASSCANFILTERSERAC SCANDINAVIA EIEN-DOM ASSHAPEUP ASSHIFA ATTAYYIBAH TRAVELASSHR HOLDING ASSKJETTEN TRANS HASANERTÜRKSMART CONNECTION ASSOLO KRAN & INVEST ASSPORTY HELSE ASSPRINKLERKOMPETANSEASSTARHEAD HOLDING ASSTIKK INNOM HOS BERIT- AKUPUNKTUR OG MEDIS-INSK YOGA ASSTILIMENTO ASSTORE BREVIK PARKBOLIGSAMEIESTRØMMEN PILØRENSKO-GA SERVICE ASSTRØMMEN STORSENTERBILPLEIESENTER DASTRØMMEN TRUCKSER-VICE ASSUPERHUNDEN V/ LINEBRENNASVEIN HAGENSYDKAKEL & BYGG ABSÆTHER RØR OG BAS-SENGSERVICESØRENSENS BAKERI V/LINDA INGBY JONASSENSØRPOWER PARTS AST.K EIENDOM & RØR ASTAKKJØP ASTANNLEGE S. FALLAH ASTB LANDMÅLING ASTELEQUBE ASTERRASSEBORD ASTICK OFF CONSULTING ASTICK OFF INVEST ASTIQ INVEST ASTOAN CONG HUATORGGT 25 ASTOTAL EIENDOMSSERVICEASTRACERTEKNOLOGI HOLD-ING ASTRANSPORT KURD ASTRUCKPARTNER NORGE ASTSL SJÅFØRUTLEIE ASTUNHUS II SATÆRUD BILVASK & BILPLEIEASVEGGVISTAVICTORINVINDUSKOMPANIET ASVIZEO ASWARSTEENKONSULT ASWAY2RIDE TRAFIKKSKOLEASXCELLENCE SERVICE PART-NER1 ARUNDHAVAMØGARDSHØGDA KABELLAGSANyregistreringerrælingenHer er alle nyregistreringer fraRælingen første halvår 2013.ACAS ASAKTIV-HVERDAG ASATECH SECURITY ASAUTOALTINN AJANTHATHAMBIRAJAHBODYNUTRITION NURKASABS BYGG ASBÜNGERS ASBYGG OG ELEKTRO SER-HERBALIFE-PRODUKTERTLF. 959 90 645Selvstendig Herbalife-distributørVICE JANUSZ GIERSZEWSKIDANIELA FERNANDEZ-AGU-ILARFJERDINGBY GRILL MIRZAFJERDINGBY GRILL V/ HA-MID MIRZAFJERDINGBY KOLONIALSHABIR AHMEDGOLF-REPHEKTNERÅSEN TERRASSESAMEIEHMS EIENDOMSUTVIKLINGASHS BIL ASIGEL-PRODUKSJON V/ANNEIGELTJØRNJCB BYGG & ANLEGG ASJESMI JASANTHANJOLIINAILS JOLIN ERIKAMONICA JOHANSENKJBA ASLINKUPSPORTS ØYVINDDALSETHLYKKE RENHOLD OG KAN-TINE ASMULTI-E ASNORWEGIAN GUITAR CEN-TER ASODINS ASPAOLA ORMENO ESPINOZAPOGOSOV INVEST ASPRIMEA ASRASK TRANS MAZHARIQBALRINGEN APOTEK RÆLIN-GEN ASROMERIKE BYGGTJE-NESTER SOLBERGRW INVEST RIZWAN WAQARRÆLINGEN 3 ASSJEKK DITT HUS ASSOLLI INDUSTRIMONTASJEASSPEDISJON.NO AST&M MALER SERVICE WAN-GENTAKST ØST ASTANDBERGS KREATIVSUPPETD INVEST ASTEA-INVEST ASTRYM’S BYGG&SERVICE.TRYM UVSBAKKTVETER HOLDING ASVILLANGER ELSERVICEVILO RETAIL ASWENCHE’S REGNSKAPWENCHE HOFSETH ÅRNESJubileumsnattåpenttorsdag 26. septemberVicHele butikken÷20-70%Gjelder ikke Boss, Gant, Armani og Jean PaulBoys of europeEn mengde varer÷70%Jack & JoNes / Vero MoDaAlle ordinære varer÷25%risøeAlle ordinære varer÷30%euroskoAlle varer3 for 2MatchHele butikken÷25-70%GiGantiskfyrverkerikl. 21.00g-sportAlle varer opptil÷50%NaMe itEn mengde varer÷70%LiLLe hiMMeLEn mengde varer÷50%DorotheaAlle varer÷20%Gjelder ikke møblerDyregoHele butikken÷25%Gjelder ikke dyr og tilbudsvarer– Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30


nattåpenttorsdag 26. september til kl. 24.0020-21 21-22 22-23 23-24Alle jeansDiesel, Lee, G-Star, Scotch&Soda, Shine÷100,-Alle brød25,-Gjelder fra kl. 22-24Alle batterier10,-Gjelder ikke oppladbare batterierKjøp 2 varer og få30% rabattpå den rimeligsteSamsung Galaxy S4m/Netcom Smart Mini 5991,-m/Telenor Djuice M549 kr. 499,-Kontantkort 4500,- før 4999,-Inkl. gratis Samsung deksel, verdi 400,-Next2 smykker bijouteri÷70%Gjelder fra kl. 22-24Samsung Galaxy Youngm/videreføring av kontantkort 499inkl. startpakke med kr. 50,- i ringetid399,-Alle gullhjerter anheng÷20%Gjelder fra kl. 20-22Nokia 5070m/kontantkort299,-Vi høyner prisene for ditt gull14k: 100,-/g18k: 130,-/g24k: 225,-/gFunktion trykkoker m/lokk6,0 liter. Passer alle varmekilder, ogsåinduksjon. Ord. 749,-299,-Kun en stk. pr. kundeOBH Nordica varmepleddElektrisk. Ord. 1299,-499,-Weber elektrisk grill Q140Ord. 2399,-1399,-Alle klokker÷20%Bake it easyFat, form og lokk, før 499,-249,-Valgfri ansiktsbehandling÷40%Torino bestikksett24 deler, før 399,-149,-Bodylotions÷30%Janus barneullLongs, trøye lang erm og body i mørklilla og jeans blå. Før 179,- pr. delNå 79,-Tromborgs øyeskygger÷30%Strandstol BrasseBegrenset antall Ord. 109,-20,-Finn Schjøll vaser÷60%Nagasaki knivblokkmed 5 kniver, før 999,-449,-Valgfri ansiktsbehandling÷30%Rester avEva Solo, Menu og Erik Bagger÷70%Sony Xperia Tipom/Telenor videreføring599,-Ulåst 799,-Alle kameravesker÷50%Alle minnekort og USB stick÷25%Samsung 1200m/videreføring av kontantkort 499inkl. startpakke med kr. 50,- i ringetid100,-Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varerwww.triaden.no tlf 67 97 83 30– Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser83 butikker · Tlf. 67 97 83 30Følg oss på www.triaden.noeller www.facebook.com/Triaden


HYTTE9-sidershytte-tema(Foto: Thomas Xavier Floyd)Nytt liv på hyttaRomerikes billigste hytterMange ledige utleiehytterSlik pusser vi opp hyttaVi har det du trengerfor å bygge din egen badstu.Badstupanel, benkematerialer ellerferdige benker av or, osp eller varmebehandletosp. Vi har også badstudører,elektriske og vedfyrte badstuovner.Besøk vår hjemmeside eller ta kontaktpå telefon dersom du ønsker ytterligereopplysninger.Lave priser og rask levering.www.hytteogbolig.nokontakt@hytteogbolig.noTlf. 22 43 90 00www.triaden.no tlf 67 97 83 30Narvi NCElektriskNarvi NCVedfyrtKota KuruVedfyrtKota Luosto VSVedfyrtKota InariVedfyrtKota Saanaelektrisk


18 Nr. 29 – 2013 tema: hytteNytt liv på hyttaMange av oss hargamle hytter somhar gått i arv gjennomflere slektsledd.Vi drar dit for å koseoss og lade batterieneakkurat somtidligere generasjoner,men i dag harvi helt andre krav tilinteriørløsninger ogbekvemmeligheter.800 meter over havet iNord-Østerdal ligger familiehyttatil familien Schei. Hyttafra 1969 var klar for en skikkeligoppussing.Tre år med iherdig egeninnsats,og litt bistand fra fagfolk,har gjort den gamle hyttanesten ugjenkjennelig. Men,det hele startet med helt nødvendigetiltak.Utgangspunktet var at gulveti stua begynte å sige, fortellerJan Olav Schei, – og vi så fort atnoe av bjelkelaget hadde begyntå råtne. Vi tenkte at det holdt åbytte ut deler av gulvet, menfagfolk rådet oss til å gå grundigeretil verks. Så ballet det barepå seg; vi la inn ny isolasjon,erstattet det råtne treverket medbetong og la nytt gulv oppå.Når vi først var så godt i gang,bestemte vi oss for å ta resten avhytta i samme slengen.Uten strøm og vannDet var mangt å ta tak i,blant annet ønsket vi å gjøreendringer på romløsningen ogsamtidig foreta en grundig tekniskoppgradering. Hytta varuten strøm og innlagt vann.– For å få opp standarden tildagens krav hadde vi god hjelpav fagfolk som kunne bidramed både innredningstips ogsmarte tekniske løsninger.Jan Olav og kona Herdis innrømmergjerne at de ikke er interiørspesialister,men de harinnsett at forhold som lys, fargerog ulike detaljer har stor betydningfor at rommet skal oppfattessom behagelig og koselig.Egeninnsats og goderådgivereJan Olav og Herdis hadde mangeideer til ny planløsning,men var usikre på hva som villebli best.Arkitekten foreslo at vi skullegjøre en rekke større endringer,forteller Jan Olav, – blant annetå flytte kjøkkenet til et av soverommene.På den måten fikkvi plass til et inngangsparti ogen entré der hvor kjøkkenet lå.Opprinnelig gikk inngangsdørenrett inn i stuen, noe somgjorde det vanskelig å holdedet varmt på kalde vinterdager.Vi har hatt fagfolk til å utføresnekkerarbeidet, men alt av riving,maling, sliping og beisinghar vi gjort selv.Dyrere - men verdt det– Oppussingen ble vesentligdyrere og mer omfattende enntenkt i utgangspunktet, men vihar ikke angret et sekund. Da viførst var kommet godt i gang,fikk vi all den inspirasjonen ogarbeidslysten vi trengte. Her erdet blitt riktig bekvemt, smilerJan Olav, som nå har fått enny hverdag på hytta; med bad,dusj, eget tørkerom og entré.– Nå kan vi tilbringe gladefridager her, i trivelige, praktiskeomgivelser. Hva kan vel værebedre?Tekst: Harald SolaBerentsen/ifi.noFoto: Per Erik Jæger/ifi.noStore hyttetomtermed panoramautsikt!trivelig entré: En lys ogtrivelig entré med god plass tilyttertøy og skotøy. Her er ogsåen praktisk benk å sitte på nårskistøvlene skal av.Vanvittig høstsalgPÅ NATURSTEINÅpningstider hverdager 7.30 – 16.00, torsdag til 18.00, lørdag 9.00 – 13.00Skiferpanelmed armering og bakstøpNå595,- pr.Så lenge lageret rekkerAltaskiferflis30%rabattm 2Granittkantsten fra kr.99,- pr.meterGrå skiferflis30 x 60 x 0,9-1,3 cmKampanjeprisOppdalbruddheller fra kr.189,- pr.m 2Granitt blokkerfinnes i dimensjoner,20 x 20 x 100 cm, 30 x 30 x 100 cm,40 x 40 x 100 cmPriser fra kr. 450.000,-Byggetrinn to er lagt ut nå, mange nye tomter!Kr. 50.000 i rabatt til de ti første i byggetrinn IIFor visning og informasjon, ta kontakt med grunneierTlf. 907 92 786/916 81 575E-post: si-vasru@online.no40%Nårabatt849,- pr.m 2All lim og fug30%rabatt265,- pr.m 2Skifertråkkheller fraOppdal199,- pr.stkFinjatørrbetong B20Nå kun69,-pr. 25 kg sekkFra skiløypa (Foto: J. Skaug)- midt mellom Hafjell,Kvitfjell og Skeikampen!www.musdalseter.noAVD. GRORUDTrondheimsveien 457, 0962 OsloTelefon: +47 22 80 30 60post@sigvartsen.noUtvalget kan variere noe mellom avdelingene.AVD. SANDVIKAIndustriveien 10, 1337 SandvikaTelefon: +47 67 52 10 30sandvika@sigvartsen.nowww.sigvartsen.noStørst på naturstein i Oslo. 9000 m 2 utstilling og lager.


20 Nr. 29 – 2013 tema: hytte tema: hytte Nr. 29 – 2013 21Romerikes billigste hytterDu trenger ikke pungeut med millionerfor verken hytte ellerhyttetomt på Romerike.Et søk på søkemotorene Finn.no og Zett.no viser at det fortiden er flere hytter eller hyttetomtertil salgs på Romerike.De fleste av dem er beliggendei Aurskog-Høland ogHurdal.Blant de dyreste finner vi ethyttetun i Årnes for 1.550.000og en hytte i Aurskog-Hølandmed en prisantydning på 1.250000 kroner.Meget billigEt stykke lenger ned på prisstigenligger en 1 098 m2 byggeklarhyttetomt i Hurdal til 250000 kroner. Selger Vegard Hesthagenfra Fjerdingby fortellerom lite respons hittil.– Jeg har prøvd å selge dennetomten et par ganger føruten hell. Det er en meget billigtomt i forhold til hva man fårmed på kjøpet, sier Hesthagensom selger fordi han har kjøptseg hytte i Lofoten og dermedikke trenger å sitte med to hytter.Stresser ikkeHan forteller at tomta er fintbeliggende med utsikt overHurdalsjøen dersom manhogger ned noen trær. Det erogså bilvei inn til hyttetomta.Annonsen ble lagt ut 12.august og utløper 11. oktober.– Det er vanligvis i startendet skjer noe, så et stort håpI Hurdal: Denne byggeklare hyttetomta i Hurdal ligger ute til salgs for 250 000 kroner. (Foto: Privat)om å få solgt den blir laverefor hver dag dessverre. Tomtenhar en fin beliggenhet og erman villig til å gjøre en innsatsselv vil jeg tro man kan få enny hytte til under 1 million.Jeg stresser ikke med å få solgtden, men om det dukker opp etrespektabelt tilbud skal jeg såklart vurdere det, sier Hesthagen.Rask responsPå Løken i Aurskog-Høland ermegler Kenneth Sverre i Aktiv eiendomsmeglingi full gang medå selge en hyttetomt på 1 målfor 500 000 kroner. I annonsenkan vi lese at «eiendommen erbeliggende i spredt bebyggelse iskogkanten, med turterreng ogfriluftsmuligheter i området».Da Romeriksposten var i kontaktmed megleren hadde tomtaakkurat blitt annonsert på nett.Han hadde imidlertid alleredefått god respons.– Det er vanskelig å si, mendet har allerede vært to henvendelser,så jeg håper jo påNØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTERSykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia.Se mer på www.oslia.no. Visning hver helget snarlig salg, forteller han.Håper på salgEiendomsmeglerfullmektigLise Egge i DNB Eiendom er påsin side i gang med å selge en1,8 mål stor tomt med hytteog anneks på Øvre Dalsroeni Aurskog-Høland. Eiendommenhar en prisantydning på500 000 kroner.– Dette er en skikkelig hytte-hytte,uten vann og toalett.Enkelte er nok mer opptatt avkomfort enn selve hyttefølelsen.Men det vil være sjansefor å koble seg til vann hvisman skulle ønske det, forklarerEgge.I annonsen står det at «eiendommenligger i landlige ogskogfylte omgivelser.» Foreløpighar det ikke vært enorm responsI Aurskog-Høland: Dennehytta på Løken i Aurskog-Hølandhar et bruttoareal på 70 m2 ogselges for 500 000. Megler håperpå et snarlig salg. (Foto: AktivEiendomsmegling)fra potensielle kjøpere. Likevelhar Egge håp om å få solgt denfør vinteren setter inn.– Vi har bare fått et par henvendelser,men selger har hattenkelte innom da hun harbrukt hytta i sommer. Vi håperå få solgt den i løpet av høsten,sier Egge.Tekst: Charlotte Sissenercharlotte@avisdrift.noSolrikeutsiktstomterute for salgpå Høgevarde!Nytt tomtefelt,HV7 med 25 nye tomterBesøk oss også på hyttemessaHellerudsletta 7.- 8. septemberSnekkerfirmaODD BORGENAlt innen rehabilitering, tilbygg,innredning, vedlikehold og utskiftingav dører, vinduer o. l.Ledig for oppdragTlf. 906 11 379Runivegen 2, 2005 Rælingenwww.hogevarde.noÅPEN VISNINGSDAGLørdag 14.9 og søndag 15.9 kl 11-17Det blir fiskekonkurranse lørdagen.KOM OG LA DEG FRISTE!Kun 2 timer fra Oslo (1,5 timer fra 2014)For visning av tomter:✆ 901 98 243 | gregers@hogevarde.no


22 Nr. 29 – 2013 tema: hytteGodt besøkt: Bjørndalshytta i Kongsberg er en av de mest populære utleiehyttene til Statskog. Denne kan du leie på døgnbasis. (Foto: Thomas Xavier Floyd)Tømmerhoggeridyll leies utHvis du er på jakt etterutleiehytte er detmye ledig akkurat nå.– For tiden har vi faktisk noenutleiehytter ledige for åremålsleie,forteller utmarksforvalterved Mathiesen EidsvoldVærk, Ole Kristian Egge.Hvis du kan tenke deg hyttemellom Hurdal og Toten erBrannelvstua mellom Skrukkeliaog Eina ledig for utleie. I tillegger Oppegårdsstua i Skrukkelia,Lomtjernsstua mellomJeppedalen og Skrukkelia samtKrafttjernstua i Eidsvoll tilgjengelig.Leieavtalene til disse hyttenevarer normalt fra ett til fem år– med mulighet for forlengelse.Enkel standardEgge forklarer at de fleste hyttenetidligere er brukt av tømmerhoggere,og at de dermedhar en enkel standard. Unntaketer Krafttjernstua som er avyngre dato.– Både beliggenhet, størrelse,adkomst, vedlikeholdsbehov,utsikt og nærhet til vannvarierer mye fra hytte til hytte.Noen hytter har bilvei frem tildøra, mens andre kan nås tilfots via kortere eller lengre sti,sier Egge.Prismessig ligger de et stedmellom 20.000 – 25.000 kronerårlig, med unntak av Krafttjernstua.Her må du ut med ca 50.000 kroner i året.– Pågangen av interessenterhar variert mye de sisteårene. Størst pågang harvi på vårparten/forsommeren.Minst har vi om høstenog vinteren, legger han til.I skogsterrengSeniorkonsulent i Statskog og ansvarlig for hytteutleie iSør-Norge, Torkel Skoglund, fortellerom varierende respons påderes åremålshytter.– Noen forsvinner kjapt,mens andre tar det lenger tid åfinne leietakere til. Åremålsleieer et godt tilbud til de som kanskjeikke ønsker å binde opp såmye midler i egen hytte, mensom heller vil leie til en gunstigpris, sier han.Leieperioden er 5 år, ogsåher med mulighet for forlengelse.Noen av hyttene som erledig nå ligger i Hattfjelldal, Engerdal,Rendalen og Trysil.Prisene har et spenn fra 4000 til opp mot 70 000 kroneri årlig leie.– Mange ligger fint til i nærhetenav vann, og de aller flesteI grunnlovsbygda: Krafttjernstua ligger ved Krafttjernet i Eidsvoll.Denne hytta leies ut på åremål. (Foto: Mathiesen Eidsvold Værk)ligger i skogsterreng, forklarerSkoglund.Ligger uforstyrretEr du ute etter en korttidshytte erdet mulig å leie dette på døgnbasisfor rundt 600 kroner pr døgn.– I år har vi merket en markantøkning i etterspørselenetter dette. De mest populærehyttene er Bjørndalshyttaog Øksnehytta i Sølvverket iKongsberg, sier Skoglund.– De har svært god beliggenhetog ligger uforstyrret i nærhetenav vann. Dette er hytteri både fjell- og skogsterreng, avslutterTorkel Skoglund.Tekst: Charlotte Sissenercharlotte@avisdrift.no


24 Nr. 29 – 2013 tema: hytteSlik pusser vi opp hyttaNordmenn pusserheller opp hytta avnødvendighet enn avlyst. Uansett, en hyttepå fjellet, ved kysteneller i innlandet trengervedlikehold.Fra desember til påske er det nytelsesom gjelder på fjellhyttene.Når vi skal pusse opp, gjør videt gjerne utenom denne tiden.Utendørs følger hytteoppussingenvanlig eksteriørsesong, menmed en topp i sommermånedene.Hjemme vil vi være ferdigmed terrassen til 17. mai. Hyttakommer senere. Vi tar gjerne frinoen uker på hytta om sommeren,og kombinerer oppussing,ferie og samvær med familieog venner, sier Christina Hanevold,produktsjef og ansvarligfor hyttekategorien i Scanox.Ja, takk begge deler!Antallet fritidsboliger i NorgeHyttetomter på Vasetfra kr. 490.000,-Vi har byggeklare hyttetomter på Vaset i Valdres.Flotte tomter ca. 900 m.o.h. med panoramautsikttil Vasetvatnet og Jotunheimen. Kort avstand tilbutikk, skiløyper og alpinanlegg. Glimrendeforhold for sykkelturer og varierte fiskemuligheter.Tomtepriser fra kr. 490.000,-Vi kan også levere nøkkelferdige hytter og leiligheter.Visning 3. oktober kl. 15.00Vaset Utbyggingsselskap a.s2966 Slidre.Tlf. 61 34 51 50 / 959 45 153E-mail: post@vaset.comwww.vaset.comOppussingspengene sitter løstDe hytteeiere som har gjennomført oppussingsprosjekterinnendørs, brukte i gjennomsnitt 41.000 kroner på rehabiliteringen.Mens de som har pusset opp hytta utvendig, brukte i gjennomsnitt37.000 kroner på det.Kilde: PrognosesenteretUtendørs oppussingpå hytta:Av andelen som pusser opp utefordeler arbeidene seg slik:Maling/beising, 78 %Terrasse, 25 %Takarbeider, 23 %Vinduer, 23 %Tilbygg/påbygg, 19 %Kilde: Prognosesenteretinnendørs oppussingpå hytta:Av andelen som pusser opp innefordeler arbeidene seg slik:Maling, 59 %Elektrikerarbeid, 34 %Veggbekledning, 26 %Gulvbelegg, 24 %Sanitærprodukter/dører, 20 %Kilde: Prognosesentereter ifølge Prognosesenteret cirka370.000, og rundt 900.000nordmenn eier eller disponereren hytte. Og vi er nestenlike oppussingsglade på hytta,som vi er når det kommer tilboligen vår. Nordmenn brukerårlig cirka 7,8 milliarderkroner på å vedlikeholde, pusseopp og bygge på hyttenesine!– Oppussing av hytta gårikke på bekostning av boligrehabilitering.Nordmenn har iall hovedsak råd til begge deler.Men for den store massenhar nok boligen første prioritet.Oppussingen på hytta kanfasade: Hyttas fasade trenger innimellom et strøk maling eller beis.nok i hovedsak også defineressom mer nødvendighetspregetenn den er i boligen, sier TrulsVasvik, partner i Prognosesenteret.– På hytta er høy standardikke det viktigste for nordmenn.Kriterier som modernekomfort, moderne bad, TV-tilbudog stort kjøkken scorermidt på treet i våre undersøkelser,sier Vasvik.Langt viktigere er nødvendighetskriteriersom at hyttahar innlagt vann og strøm. Ogskal vi kjøpe ny hytte er en fornuftigpris viktig – budrundenegår ikke like vilt for seg som forboliger.– De neste punktene somer viktige ved hytta er knyttettil lokasjon: utsikt og reisetid,sier han.Trend og tradisjonNordmenn er veldig tradisjonellei fargevalg på hytta.– Vi velger naturinspirertefarger, men tar også med ossmoderne trender og brukerdem med tradisjonelle perspektiv.For eksempel kombinerer vigjerne tre med andre materialeri fasaden – men lar tre fortsattvære hovedmaterialet, sierChristina Hanevold.Uansett om hytta ligger påfjellet, ved sjøen eller innlandet,bør den vedlikeholdes og pussesopp med jevne mellomrom. Fasadentrenger vedlikeholdsvask,innimellom et strøk maling ellerbeis, og innvendig vil vi modernisereog lysne opp. At høystandard og moderne komfortikke er høyt prioritert, viser segogså i at utvendig oppussing ermer vanlig enn innvendig.Men hva vi bør fokusere påskiller seg noe avhengig av hvorhytta ligger: ved sjøen, på fjelleteller i innlandet.Tekst: Chera Westman/ifi.noFoto: Jan Lillehamre, CecilieBjørnerud KnapNeste hytte-tema kommer:23. oktoberTlf. 92 26 07 92HYTTETOMTERHURDAL - KUN 1 TIME FRA OSLO!FRA KR 283 000,-Ospekollen hyttegrendNord i Hurdal, langs den gamle pilgrimsvegenmellom Oslo og Trondheim ligger Ospekollenhyttegrend. Tomtene ligger vestvendt og solriktmed flott utsikt.1 time fra Oslo og 30 minutter fra Gardermoen.Området har fantastiske turmuligheter bådesommer og vinter med Hurdal Skisenter kun6 km unna. Velkommen til visning!Kontakt:FLAEN Sag & Høvleri ASTlf.: 63 92 04 00Epost: epost@flaen.noVISNINGER I HØSTFERIEN:onsdag 2/10 kl. 16:00 - 18:00torsdag 3/10 kl. 16:00 - 18:00Fredag 4/10 kl. 16:00 -18:00Lørdag 5/10 kl. 14:00-15:009 TOMTERSOLGT!


Nr. 29 – 2013 27GRATIS uforpliktendeHJEMMEBESØKI denne gatestubben har det skjedd veldig mye på 15 år. På bildet til HenrikEvensen kan den gamle brannstasjonen (1942 - 2006) skimtes i bakgrunnen.I 1998 var arbeidet med den nye delen av kjøpesenteret i full gang. Den«gamle delen» av senteret ble åpnet i 1985. I 2000 ble bokbutikken Køhn, ogde tre nærmeste nabobyggene, i Storgata revet. To år senere kunne de førsteTeatergata1998 - 2013beboerne og butikkene flytte inn Køhn-kvartalet (tv). Video Galleriet (th) ognabobygget ble også innhentet av byfornyelsen. Disse byggene ble revet i2005. Bolig- og foretningsbygg (th) sto innflyttingsklar to år senere.Av: Roy MortensenVi KanGarderobeSKYVEDØRSGARDEROBER-Vi har alltid gode priser på den beste kvaliteten-Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål-Alle størrelser og prisklasser-Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger fra Sibu, og vi har oppdatert vårt standardsortiment. Velg mellom 25 design. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine ogblomstrete. Sjekk de ut selv i butikken.KREATIVE LØSNINGERLa våre garderobeselgere hjelpe deg å fi nne akkurat den løsningen du er på jakt etter.De tegner løsningene i 3D.RASK LEVERINGVi har mye innredning på lager. Egen produksjon sikrer også rask levering avskyvedører. Vi leverer over hele landet.WALK-INVi er eksperter på skreddersydde walk-in garderober til fornuftigepriser. Dessuten har vi også tilbehøret som setter prikken over i-en.1998Du er velkommen inn i en av våre butikker for en hyggelig prat.BRUK SMARTTELEFONENOG BLI INSPIRERTGARDEROBE-MANNENAsker-Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11, “Rett over Esso”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16Oslo-Lillestrøm 22 80 42 80 Trondheimsveien 436, “Ammerud”, Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (ÅS), “På Nygård, nederst i veien”, Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-16Løsninger tilpasset ditt behov. Bestill ditt kundebesøk idag!www.garderobemannen.no2013


28 Nr. 29 – 2013 Nr. 29 – 2013 29nå med mulighet for å få med bilde av DET SOM SKAL SELGESTil salgsGod rammemadrass med tykkovermadrass og stålben, 120 x 200Kr 500. Krogenes lenestol regulerbarmed løs fotskammel, blåttbunadsstoff Kr 1200. Krogenestallerkenhylle h 90 cm. Krogenes4-seter sofa Fron ullstoff blå, pentbrukt Kr 800. Krogenes entrekommodemed 2 skuffer, smijernsbeslag+ speil i lys bjerk Kr 1500.Stor sofa fra Living, linfarget godkvalitet Kr 300. 2 stk golvtepper(husflids-tepper) 100% ull str 200x 300 Kr 500. Et mindre Kr 300.Hjørnehylle 90 cm h. Rosemalt Kr400. Hel-tre kommode blå meddekor h 90 b 77 4 skuffer Kr 500.Antikk piano-krakk og benk meddragehoder rimelig. Eldre kistemed buet lokk og smijern handtakLengde ca 80 cm. Kr 900. Sort1800-talls skjermbrett med dekorKr 700. God gammel høvelbenkKr 700. Tandberg radio Sølvsuper10 (fungerer) Kr 700. 6 stoler forspisebord sort metall med flettetsete som nye. 100,- kr pr stk. Nyttnorsk produsert hvitmalt salongbordKr 700. Teak-møbler Salongbord, hjørnebord, sybord medskuff, kurv og settebord. Alt billig.Slettvold lyse manilla møbler, rundtbord med glassplate 90 cm i diam+ stol med pute rimelig. Pyntebrønni betong kjøpt på hagesenter.Kr 850. Oljemaleri landskap motivfra Trollheimen sign. S.T. Sørensen85 x 60 Kr 1400. Oljemaleri(motiv fra Eggedal) sign. Hagan-52Bred gullramme Kr 1200. Oljemalerimed motiv fra Lyngør sign.Finn Kraft - 42 Kr 1500. Fargelitofra Mesnaelva sign. Thaulow/HansHolm Kr 2300. Stort flott gammeltoljemaleri 135 x 105, bredgullramme. Kr 2500. Hybelkomfyr2 plater + stekeovn lite brukt Kr600. 6-armet lysekrone + 2 doblelampetter 900,- Rund taklampe ikrystall kr. 500. Utskåret og maltkubbestol (meget sjelden) kr. 1900.Tlf 456 65 211.Skap i flamme bjørk med lys selgesfor kr 900,- avhentet Fjellhamar.Tlf. 91 55 03 69.En rekke kobbergjenstander, fat,monkypanne mugger etc. til salgs.Totalt 10 gjenstander. samlet pris kr600,- eller 100,- pr stk. Pen mahogniseng 180 x 200 cm. om ønskeligmed madrasser og overmadrass. Priskr. 500,- Tlf. 90 59 98 65.GRATIS for private, 490+mvapr annonse for bedrifterMateriellfrist:torsdag kl 17.00Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlengesSPANIA14 dagers hyggelig reisemed buss gjennomEuropa. Overnattinger iTyskland, Frankrike ogen ukes opphold CostaBrava-kysten medutflukter b.la. Barcelona.Avreise 2.10Oppland Arrangement ASTlf. 61 12 06 00www.opplarr.no63 73 87 8020 0300www.aleris.no/strommeneller se alerishelse.noLegehjelp uten ventetidLegene bistår med alt fra akutte behov til generelle helsesjekker. Meden helseundersøkelse kan du forebygge og avdekke eventuelle sykdommerpå et så tidlig stadie som mulig. Du trenger ingen henvisning.Ring oss for timebestilling eller se www.aleris.no/strommenSend epost til: bazar@avisdrift.noeller send til: Avisdrift Romerike,Depotgata 20, 2000 Lillestrømmerk konvolutten «Bazar»Strømmen Storsenter, Støperiveien 5Norges største kjede av privatesykehus og medisinske sentre.Combee seng 90+200cm medribbebunn og 3 sengeskuff. Farge:bøkefiner og hvit. Kjøpte fra Skeidar.Selges for 900,-. Tlf.95153965Nøttefarget sprinkelseng, som ny,med fullt utstyr, innvendig mål110x55 cm, selges for 1000 kr. Tlf.95 78 54 58.Jøtul peis / ovn nr. 4, vil bli til salgsi sep. - okt. Tlf 67 90 57 92. Mob90 10 70 06.Tova tøfler og votter til vinteren! Jegstrikker og tover tøfler, votter og lueri LSK farger og andre farger. Allestørrelser og farger. Jeg strikker ogsåandre ting på bestilling. For kontaktring meg på telefon 93 28 18 08.Ny, blå arbeidsdress med mangelommer. Str. M kr. 250,- Tlf. 63 8996 98.Lite brukt rammemadrass og etkombiskap selges rimelig. Tlf. 6383 06 59.Gammeldags trerulle, kr 500,- ogrosemalt kaketine, kr 700,- tilsalgs.Tlf 67 90 50 92 eller 91 7693 30.Rosemalt kaketine selges for kr 500.Linn Ingrid DahlallmennlegeDen har inskripsjon til et brudepar,men dette lar seg lett male over foren som har peiling på sånt. Bunnfargeer gråblå. Tlf 97179220.Gedigen seksjon i patinert furumed lys ( bredde 2,80 m ) seles forkr 2000,- ved avhenting Fjellhamar.Seksjonen kan deles i 5 deler forenklere håndtering/transport. Tlf.91550369Div bøker, endel bokklubbøker, Dethendte fra 1980-tallet, og komplettleksikon, selges rimelig. Divmc-utstyr selges rimelig, dame ogherre. Bl. annet ny ubrukt ShoeiXr1000 hjelm, svart, str XS, i eske,og en rød/hvit Shoei hjelm, bruktet par ganger. Spyke regndresserstr L, todelt og hel, støvler, bukser,jakke. Interphone, ubrukt. Formacross/motard støvler str 45, ubrukte.Toyota MR2, 1991, nylig EU-godkjent,selges. Mob. 92 28 46 05.25 stk. permer med Donald Duck.503 blader. Fra 1983 tom. 1996.Mob: 907 33 850.Salongbord 1.40 x o,75m, kan høydereguleres.Rulle-barvogn m.hylleog flaskeholdere. Entrespeil 1.10 xo.60m hvit ramme. Mob: 907 33850.Tung verkstedbenk i stål Kan hevesog senkes elektrisk. SKF lineaæraculator 160x100 cm med 7 låsbareskuffer. Kun kr 500,-. Tlf. 90599 984 harald@kartofil.no.Sommer-/vinterdekk til HiAce195/75-R16C ønskes kjøpt.Tlf. 90599 984 harald@kartofil.no.Helt nye sett tastaturer /mus oghøytalere i svart farge fra HP selges.Usb tilkobling.(Flott for dere sombruker dette i ”verksted”e.l.) Høytalere,mangler tilkobling,men dettekan lett kjøpes løst. Selges som pakkea Kr.150,-sett. Kun tastatur ogmus Kr.100,- 5 sett kompl.Kr.500,-Retro taklampe med 4 glasskupler.Ca.1950 tallet.Bilder kan sendes.Kr.500,- Pakke med fiskebøker/natur.Div.bøker selges gjerne samletfor bedre pris! Bl.a.Hans LidmannAnt.pris blir vi enige om. 30-50,-pr.www.vitaveritas.nostk. Digital satellite receiver VIASAT.UBRUKT m/fjernkontroll og altinntakt. Kr.400,- Flott grillsett i 6rustfrie deler.Ligger i flott aluminiumskoffert.UBRUKT. Kr.200,- Røykeapparatfor fisk i rustfritt stål. 2brennere.UBRUKT. Kr.200,- Melissaiskremmaskin.Veldig lite brukt.Kr.200,- toresorvold@hotmail.commekanisk@artech.no Tlf. 41907059DVD-spiller selges. Merke: Sony.400,- Med bruksanvisning og alttilhørende. Ta kontakt: 951 86 029.Lillestrøm.RULLE - manuell bordmodell - kr300,-. Til glatting av linduker m.m.Tlf. 63 87 74 11 - 907 67 963.Meget pene 2 og 3 seter stoff sofatil salgs ( grå m/ sort mønster). 2seter er 160 cm lang, mens 3 seterer 220 cm lang. Alle puter er løse,vendbare, vaskbare og kan renses +Stuebord 100*100 cm m/glassbordog skuff. Selges for 5000 kr. Bordkan selges separat. Pris kan diskuteres.Bilder kan sendes på sms. Tlf.94175986, Jessheim.ønskes kjøptGamle norske postkort og brevkortalbumkjøpes av lokal samler til godpris. Tlf. 930 40 550.BB-reoler (Bokhandlernes bokreol)ønskes kjøpt. Tlf. 90116379.Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskeskjøpt av samler. Annet militært frakrigen er også av interesse.Tlf.: 4040 62 16.Utrangerte / brukte takplater ønskeskjøpt, som er bra nok til”midlertidigtak” over vedstabler i marka.Tlf 6790 57 92 Mob 90 10 70 06gis bortSpisestuebord med keramikkfliser, 2lemmer og 8 stoler. Radiokabinettmed båndspiller, mahogni platespiller,LP dansemusikk, Agathe Christie,hele serien. Helt nytt fugleburmed stativ. Gis bort mot henting. Tlf.97143174.tjenesterMale- og vaskeoppdrag påtas. Trengerdu hjelp til rengjøring eller å få noemalt? Norsk dame kan hjelpe med åvaske mens norsk mann kan hjelpedeg med å male. Vi utfører også andreoppdrag. Sitter du mye alene, kan detvære godt å ha noen å snakke med,eller som kan være med og gå en tur,være med på kino eller bare ta enkaffe sammen. Hjelp til handling erogså mulig. Har mange års erfaring fradiverse oppdrag for Frivillighetssentralen.Ringtrygt, 90 99 01 80.Er det noen som kan gi meg waldhornundervisningi Lillestrøm? Jeghar spilt althorn og mellofon tidligere.Tlf. 41 69 58 85 etter kl. 16.00BedriftsannonseSnekker med fagbrevPensjonert snekker m/fagbrev.Ledig for små oppdrag. Tlf. 9482 76 78Bli med på kurset”Skriv din livshistorie”Ring tlf. 905 17 331 for nærmere informasjonRælingen mannskorHvor er dette bildet tatt?Har du svaret? Send det til: hvorerdette@romeriksposten.noeller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 LillestrømRomeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motivfra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se påtrykk her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.Fotballspillere Rælingen i Kløfta mannskoridrettslag. på Fotografert Gressnebben. i1945. Bildet Fotografert hentet rundt fraAkershus år fylkesmuseum.1925. Bildet erhentet fra Akershusfylkesmueum.SVAR:Odalsgata i LillestrømVINNER:Svein O. EikremStorgt. 332000 LillestrømTakk til alle som sendte inn!


30 Nr. 29 – 2013 kulturkulturNr. 29 – 2013 31Ny krim fra DamhaugLørenskog-forfatterTorkil Damhaug holderseg i de mørkeskogene på Romerikei sin nye krimroman«Sikre tegn pådin død».Eva & The Heartmakertil LørenskogKommende fredagstår Eva & The Heartmakerpå scenen iLørenskog Hus.Tekst: Charlotte Sissenercharlotte@avisdrift.no«SNURPEMUNN?RØYKELINJER?»Tekst: Charlotte Sissenercharlotte@avisdrift.noLørenskog-forfatter Torkil Damhaugfår strålende kritikker forsin nye krimroman «Sikre tegnpå din død». VG kalte boken«en avansert og helstøpt gourmetkrim»i sin anmeldelse ogrullet en femmer på terningen.– Etter å ha jobbet med manusetet par års tid, kjennesdet godt å få gode reaksjonerpå den ferdige boken. Dettegjelder både tilbakemeldingerfra anmeldere og fra lesere,sier Torkil Damhaug.Psykologisk thriller«Sikre tegn på din død» blirDamhaugs syvende roman. Handebuterte med «Flykt, måne»i 1996 og fulgte opp med «Sykrose» i 1999. Siden den ganghar bøkene kommet på løpendebånd; «Overlord» i 2006, «Semeg, Medusa» i 2007, «Dødenved vann» i 2008 og «Ildman-Bokaktuell: Torkil Damhaug fra Lørenskog er nå ute med en ny krimroman – to åretter forrige utgivelse. (Foto: Fredrik Arff)nen» i 2011.I«Ildmannen», som han ogsåfikk Rivertonprisen for i fjor,handler det om en brannstiftersom herjer rundt på Romerike.Denne gangen finner handlingensted på Ahus, der en pasientforsvinner fra sykehusetog senere blir funnet drept.Forlaget omtaler boken som «enny psykologisk thriller som ogsådenne gang tar leserne med tilde mørke skogene på Romerike».På hjemmebaneTidligere har Damhaug lagtINDISK MAT TILRIMELIGE PRISERBestill bord påtlf. 66 71 89 00/41 55 95 96Indisk bar & restaurantAmbassadør TandooriStrømsveien 45D, 2010 Strømmen - Tlf. 66 71 89 00/41 55 95 96amtr@hotmail.no - www.amtr.no - Åpent man.-tors 15-22, fre-lør 15-23, søn 14-22.handlingen tilTyskland ogFrankrike. I deto siste bøkeneholder han segaltså på hjemmebane.– Jeg harbegynt å bevegemegmer og meri mine hjemtrakter i de sistebøkene. Det har passet medhandling og motiver, for eksempelat skogen blir et viktigelement. Dessuten er detjo ganske enkelt å gjøre researchpå steder der jeg er godtkjent fra før. I «Sikre tegn pådin død» finner en god delav scenene sted i Lørenskog,både på Ahus og i Østmarka.Jeg er visst innom Metrosentereten tur også. Og Lillestrøm,forklarer Damhaug.Større publikumMye tyder på at Romeriks-skogenenå vil bli godtkjent i utlandet. Damhauger nemlig med i gjengen avnorske krimforfattere somMJØSTRAPP ASMJØSTRAPP AS2337 TANGEN2337 TANGENAlt Alt i iinnvendigetrapperwww.mjostrapp.notlf. 62 57 73 33Ny bok: I«Sikre tegn pådin død» finnerhandlingen stedpå Ahus. En pasientforsvinnerfra sykehuset ogblir senere funnetdrept. (Foto:Cappelen Damm)også er internasjonaltanerkjent.Nylig ble han antattav et større forlag i Italia.– Italiensk blir det tolvtespråket jeg oversettes til, sierDamhaug som ellers kan blilest på blant annet tysk, fransk,nederlandsk, polsk, russisk ogtyrkisk. Snart blir bøkene ogsåoversatt til engelsk. Tidligere iår inngikk forlaget Headline iStorbritannia en avtale om åkjøpe fire av Damhaugs bøker.– Ennå er ikke bøkene kommetut i England, men en vissinteresse for nyheten har jegallerede merket. At bøkenemine oversettes til engelsk betyret større publikum, og atforlag i andre land også letterekan vurdere utgivelse, sier suksessforfatteren.innvendigetrapperwww.mjostrapp.notlf. 62 57 73 33Det er syv år siden Eva WeelSkram og ektemannen ThomasStenersen i duoen Eva &The Heartmaker platedebutertemed albumet «BehindGolden Frames». Siden haralbumene «Let`s Keep ThisUp Forever» og «Dominoes»kommet på rekke og rad. Nåer duoen aktuell med albumnummer fire, «Traces Of You».– Vi flyttet studio hjem. Dethar vært frigjørende å jobbemed de nye låtene hjemme påkjøkkenet. Det har blitt merbass, trommer og gitar, merbasic, forteller Thomas omprosessen med den nye platen.Ny turnéEva & The Heartmaker har tidligerehatt store radiohits ogDuo: Ekteparet Eva Weel Skram og Thomas Stenersen i Eva & TheHeartmaker gjester Lørenskog Hus denne helgen. (Foto: Sony/MargretheMyhrer)fått god omtale både her hjemmeog i utlandet. De har ogsåblitt Spellemanns-nominert ogmottatt en MTV-pris for «BestNorwegian Act».«Traces Of You» kom i februari år og ble starten på enny turné både her hjemme ogi utlandet. Nå er de klare for åvise frem sitt nye materiale tilpublikum i Lørenskog.Duoen står på scenen fredag27. september i Lørenskog Huskl. 20.00.En varm og lang sommersesong på sjøen ligger bak oss. Nå er tiden inne for å forberedeneste sesong. Det gjør du på en god måte ved å la våre service teknikere utførevedlike hold på din båt. Vi tilbyr konservering, service og frostsikring av motor, samtlagring av båt ute eller inne.Ta kontakt på 63 84 53 00så finner vi den løsningen som passer best for deg og din båt.Priseksempel:115 hk 4 takter:service og konserveringkun kr. 3.400,-inkl mva.Priseksempel:9,9 hk 2 takt: serviceog konserveringkun kr. 1.200,-inkl mva.Deler og oljer kommer i tillegg. Vinterlagring inne, varme lokaler: kr. 500,- pr. fot.Romerike BåtserviceSkjærvaveien 44, 2010 StrømmenÅpningstider: Mandag - Fredag 09:00 - 17:00, Lørdag 10:00 - 14:00FØRETTERVi tilbyr smertefri og effektiv fjerningav linjer/rynker med fraksjonert CO2-laser.Ingen kirurgi eller injeksjoner.Ring oss for GRATIS konsultasjoneller telefonkonsultasjon hos lege.Tlf. 21 640 600eller send mail til post@skinmedicalclinic.no www.skinmedicalclinic.noPriseksempel:2 cylinder diesel motorkun kr. 3.900,-inkl mva.Skilt 200 x 80 cm + knekkSkilt 200 x 80 cm + knekkRomerike Båtservice ASSkilt 200 x 50,5 cm + knekkRomerike Båtservice ASSkilt 200 x 50,5 cm + knekk


32 Nr. 29 – 2013 kulturkulturNr. 29 – 2013 33Nyoppusset bibliotek i RælingenRælingen bibliotek har pusset opp sinelokaler til en prislapp på en million kroner.Tekst: Charlotte Sissenercharlotte@avisdrift.no– Det virker som de fleste lå-Etterisoler nå,reduser fyringsutgiftene!25 cm Glavaferdig påloftVi tilbyrogsåtermograferingog etterisoleringav veggerGranli Isolering ASTLF: 911 95 911post@blaseisolering.nonerne tålte at lokalene varstengt så lenge de fikk et nyttfint bibliotek i retur, smiler biblioteksjefPia Syversen.95 00Kr 1500,- i tilrigging pr. jobbpr kvm.eks mvaNylig kunne Rælingen bibliotekåpne dørene igjen ettersommerferien. Mellom 10.juni og 26. august var lokalenestengt grunnet en massiv opppussing.– Vi har fått nye takplaterog nytt lysarmatur. Det gjørat rommet har blitt lysere ogvirker større. Hele barneavdelingenhar blitt ny, med nyemøbler og bildebokkasser. Aktivitetsrommeti barneavdelingener også nytt, med stolerfor hyggelige lesestunder samten 51 tommers TV-skjerm derman kan spille Playstation ellerse på film, forklarer Syversen.Fornøyd med grøntMalingen på veggene har gåttfra lyserosa til hvite. Samtidighar den innerste veggen i barneavdelingenog en av veggenei den stille lesesalen blitt grønne.– Vi er veldig fornøyd medgrønnfargen, smiler biblioteksjefen.I tillegg er nye bærbarepc`er kjøpt inn til fordel for destasjonære maskinene. Bokhyllenehar også blitt ryddigereog mer systematisk.– Vi har kjøpt endegavlerog flyttet på hyllene for åskape en bedre romfølelse ogfor at kundene enkelt skal finnefrem. På endegavlene stårdet hva hyllene inneholder.Vi har også kjøpt inn småbokstativer for å fronte flerebøker. Vi ser allerede nå entrend i at de bøkene som stårtil fronting oftere blir lånt ut,forteller Syversen.Mer besøkAlt sammen har hatt en prislapppå en million kroner.Drøye 300 000 kroner harblitt brukt til nytt inventar.Om de nyoppussede lokalenehar ført med seg mer besøker det imidlertid for tidlig å sinoe om.– Det er litt tidlig å si noekonkret om det enda, men detser ut som vi har blitt mer besøkti høst enn i fjor høst, sierSyversen og legger til at biblioteketer spesielt populærtMC-jakke Cordura, vanntett, før 1200,-......790,-MC-bukse Cordura, vanntett før 1190,-.....790,-Ryggskinne.........................................................398,-MC støvler, vanntette før 1690,-.................990,-Skinnbukse m/snøring, før 1690,-............1190,-Vanlig jeans, skinnbukse, før 1290,-..........890,-MC-hjelm før 1390,-........................................990,-MC-hansker, før 398,-......................................298,-Kjøredress i skinn, 2-delt, før 5990,-........3990,-Skinnvest med snøring...................................550,-MC-klær til barn, før 1190,- pr. plagg........690,-Pakketilbud: jakke, bukse, hansker fra.....1790,-Caberg hjelmer med solbriller selges rimeligStort utvalg - mye mer til bunnpriser!CE-godkjent. Topp kvalitetsvarer.Klippet snoren: Ordfører i Rælingen, Øivind Sand, åpner detnye biblioteket. (Foto: Rælingen bibliotek)blant skoleelever.SJOKKPRISER PÅ MC-KLÆRWELL DONEStansevn. 18 - OsloNedre Kalbakken IndustriområdeTlf 22 25 69 00Åpent 10-18 (10-16)Gratis parkeringwww.mcbekledning.comGjør lekser– En ting vi vet med sikkerheter at vi har mange flerebarne- og ungdomsskoleleversom kommer for å gjøre lekserher. De kommer alleredeved 13.30-tiden og blir ofte tilrundt 15.00. Det er flott å seså mange barn spre seg utovermed skolebøkene sine, sier Syversensom synes det er viktigå få frem at biblioteket er etgratis tilbud for alle.– Hvis noen ønsker et stedå sitte er det ikke kjøpepress.Her kan man sitte hele dagenuten at det koster en krone.Og hvis du ikke liker å lesehar vi lydbøker og film. Ingenher bryr seg om hva brukerenlåner, vi synes bare deter hyggelig at flest mulig tarturen innom, sier biblioteksjefen.NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling,salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, medsalgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll. Gruppen har 60 ansatte, sunn økonomi oghadde et salg på 80 boenheter og en omsetning på 140 mill. kroner i 2012.BESTILL VÅR NYEHUSKATALOGTrendy eller tradisjonelt?Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne.Bestill katalogen på nordbolig.noeller ring oss på telefon 40 00 28 90For de minste: Hele barneavdelingenhar blitt renovert– med nye møbler og bildebokkassersamt en splitter ny TV.(Foto: Rælingen bibliotek)MittinstrumentNavn: Ola SlaaenAlder: 58Bosted: LeirsundSpiller i: Soul StationMusikkstil: Soul, westcoast,fusion, gospelOla begynte å spille på sin fars gamle gitar som12-åring. Selv om gitaren var utrolig hardspilt, ga hanikke opp. Med årene skaffet han seg bedre gitarer,pluss keyboard. Hans største musikalske forbildeer Andraé Crouch, gospelmusikkens ukronte kongegjennom de siste tiår. Slaaen forteller at årsaken tildette er at Crouch lager musikk som berører hamsterkt følelsesmessig. Crouch er en komponist, musikerog arrangør som blant annet er brukt av legendersom Michael Jackson og Quincy Jones.— Når kjøpte du favorittgitaren din?— Jeg kjøpte en brukt Tom Anderson-gitar i Oslo påmidten av 90-tallet. Vil nok si at dette er min favoritt,selv om jeg ofte velger en Valley Art Strat til leadspilling.Gitaren har en utrolig varm og fin clean-tone,og er nydelig å spille på. Den er håndbygget oggjennomført i alle detaljer.— Når låter gitaren best?— Det er hendene og hodet bak fingrene som er viktigstefaktoren her. Gitaren låter best når jeg eller enav kollegaene mine plugger den i en clean amp ogspiller west-coast musikk. Fra spøk til alvor. Som sagtfunker gitaren best med clean lyd, men også crunchlydener fin. Er ikke så fornøyd med lead-lyden. Dener også perfekt til straight popkomp, country ogcountryrock.— Har du en favorittlåt du spiller mye?— En av mine favorittband er Pages, som lagde musikkfram til midten 80-tallet, rett før datamaskinenetok over innspillingsteknikken. Deres første plate blirjeg aldri lei - Pages first. Alle låtene er fine, men jegnevner første låta derfra: «If I saw you again». (Bandetble til Mr. Mister litt senere på 80-tallet).— Hvem foreslår du som neste kandidat til MittInstrument?— Jeg foreslår Jon Børge Askeland fra Lørenskog.Spiller i et band sammen med ham. Jon er en flott fyrog en glimrende musiker.Tekst: Roy MortensenBravo Hvitevarer ASVi selger brukte hvitevarer som er verkstedkontrollert.Vi gir 3-12 mnd garanti, gjerne tilkjørt til trappa. Åpenttir., tor og fre. fra kl. 11-17. Ellers åpent etter avtale. Dufinner oss i Paralellveien 72 på Minnesund industriområde.www.facebook.com/bravo.hvitevarerSe kartwww.sekart.no/72Bravo Hvitevarer ASTlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.no


34 Nr. 29 – 2013HVA SKJER?HerskedsmoINGRID BJØRNOV - 2012OUVERTURENonsdag 25. september kl. 19:00 iTEATERSALEN, lillestrøm kultursenterIngrid Bjørnovs nye show er enhyllest til livets små og store prosjekter.De vi friskt går i gang med,men nødig vil vite at det ikke blirnoe av. Dette er en forestilling omforventningenes gleder, om at livetbør inneholde flere begynnelserenn avslutninger.Barnekoret «Toneklang»øveronsdager kl. 15:30-16:45 Lillestrømkirke«Toneklang» er korgruppen for deeldste i Lillestrøm kirkes barnekor.Koret er for både jenter og gutter.Du får lære mange nye spennendesanger i koret. Dirigent er organisteni Lillestrøm kirke, Børre Velsrud,og hjelpeledere er Jenny Hagrimog Live F. Kjernet. Det er bare åmøte opp.Kjerringklubbenonsdager kl. 14 på fratelli,lillestrømVi er en liten gjeng med kjerringersom ikke har kjent hverandre frafør. Men som treffes for å skravle,gå turer, reise, osv. Møt opp ogspør etter Kjerringene :)KULTURKAFÉ - BIRGITTEGRIMSTADtorsdag 26. september kl. 12:00 iCONNECT, lillestrøm kultursenterLune glimt fra «Firehundreårig-natten».Et uærbødig skråblikk pådansketiden. En historisk cabareti anledning Grunnlovsjubileet i2014. Dørene åpnes kl. 11.00.FÅRIKÅLENS DAGtorsdag 26. september kl. 17:00 iKAFÉEN, lillestrøm kultursenterSiste torsdag i september – fårikålensdag – nasjonalretten medlange og dype tradisjoner i dennorske folkesjela. Vi trenger ikke simer! Jo, det vil selvfølgelig bli drikketil – og fåredrag... Kom og SMAK!Vi fortsetter med SMAK! – arrangementene.Kokkene står klare medde beste råvarene og legger grunnlagetfor en hyggelig kveld. Sværtkompetente foredragsholdere somsupplerer med historie og innsikt imat og drikke.VINTERMYGGEN - HIGH RED &MARCUS LØVDAL BANDtorsdag 26. september kl: 19:30 iCONNECT, lillestrøm kultursenterReleaseturnè: High Red (tidl. TheDouglas Goup). Med vokalist oglåtskriver Adam Douglas (han gjesterBeat for Beat høsten 2013) i front!Som ett av Norges mest lovendeband, har High Red, (tidl. The DouglasGroup) turnert Skandinavia ogUSA, og den 26. september står depå scenen på Vintermyggen. Soulog R’n B er formelen og bandet haret unikt sound som få gjør etter dem.KeramikkverkstedFREDAG 27. SEPTEMBER KL. 11.00Stalsberg bo- og behandlingssenterKeramikkverksted for beboere ogandre pensjonister. Forming medleire og glasering under veiledningav keramiker Mimi Swang. Arrangertav Den kulturelle spaserstokken.LØRENSKOG HUSEVA & THE HEARTMAKERFREDAG 27. SEPTEMBER KL. 20:00storstuaSyv år etter at Eva Weel Skram,sammen med ektemann ThomasStenersen platedebuterte som Eva& The Heartmaker, er neste kapittelher. Det nye albumet Traces Of Youer energisk og catchy - hjertemakernelager fortsatt musikk å kjørebil til, med vind i håret og albuen utvinduet, men der Dominoes hørtehjemme på Autobahn, er Traces Ofhar vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover.Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få enmer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.noYou laget for flyfilmet cabriolet-kjøringhøyt over nordvestlandskefjorder.ELDRES DAGTIRSDAG 1. OKTOBER KL. 13.00storstuaFN´s internasjonale dag for eldremarkeres også i år i Lørenskog.Årets tema er «Framtiden vi ønskeross – hva sier de eldre?». TidligereLO-leder Yngve Hågensenholder foredrag. Hågensen er kjentsom fagforeningsmann og ivrigsamfunnsdebattant og har blantannet gitt ut boken ”Gjør din plikt,krev din rett!” der han forteller omsin barndom som barnehjemsbarnog sitt yrkesliv, som blant annetinnebar kamper mot Gro HarlemBrundtland og andre samfunnstopper.I tillegg til foredrag blir detkulturinnslag og enkel bevertning.rælingenStrikkekafe/ håndarbeidstreffonsdag 18. september kl. 11-14Heimen grendehusTa med eget håndarbeid, vi hjelperhverandre. Alle er hjertelig velkommen,vi har god plass til barnevogner!Ta med matpakke, vi servererkaffe og te.Styggemannsværstingentorsdager kl. 18:00 sANDBEKKSTUADette er turen hvor selv Fandensoldemor måtte gi tapt og bite igreina. Vi skal opp på 396,5 m.o.h.på bare 2 km., så om du har høydeskrekk- glem hele greia! Vi går i ethøyt tempo, så de som blir med måvære i svært god form og ha raskeog gode ben. Tror du at du er karom å klare en slik tur, møt opp vedSandbekkstua torsdager i god tidfør klokka 18.00. Vi går presis. Velmøtt. Bjønnåsen Friskuslaug.Tjukkasgjengen i Rælingenmandager OG TORSDAGER kl. 19:00RÆLINGEN RÅDHUSTjukkasgjengen i Rælingen går turhver mandag og torsdag. Vi (bådetjukke og tynne, unge og gamle)møtes på rådhuset kl 1900.KOM OG Se en OrIGInALmunch!SAMLInGen InnehOLDer OGSÅ OrIGInALerAv bLAnT AnDre:J.C DAhLTIDeMAnD OG GuDehArrIeT bACKerKITTy KIeLLAnDerIK WerenSKIOLDChrISTIAn SKreDSvIGfrITS ThAuLOWThOrvALD erIChSenhAnne bOrChGrevInKLeOnArD rICKhArDLILLehAMMer KunSTMuSeuMS faste kunstsamlinger unik og omfattende, og rommeroriginalverk fra 1830-tallet og frem til i dag.Kommende forestillinger i Lørenskog husBilletter på WWW.LORENSKOGHUS.NOBilletter:www.lorenskogkino.noCharlotte Thiis-Evensen (f.1968) er både litteraturviter ogbilledkunstner. Hun jobber blant annet med dokumentarismeinnenfor foto, video og installasjon.Ukens premierer:*Optimistene*The Butler*TurboFlere av Thiis-Evensens verk handler om hvordan uutaltemaktforhold virker inn på individets mulighet til å handlefritt. I Lillehammer Kunstmuseum skal hun vise syv videoverksom går i dialog med Kunstmuseets egen historiskesamling. I tillegg til kunstproduksjon har Thiis-Evensende ti siste årene jobbet med dokumentar og featurejournalistikki NRK.EVA & THE HEARTMAKERFredag 27. september kl. 20.00, Storstua - kr. 200Aktuelle filmer:Mormor og de åtte ungeneWere the MillersThe ConjuringMonica ZRiddickSmurfene 2Design: www.lole.noKunSTSAMLInGSenior/babykino onsdager 12.30:KunSTbuTIKKSeniorkino onsdag 25. september:Hannah ArendtKunSThAGeStortorget 2 • Telefon 61 05 44 60www.lillehammerartmuseum.comÅpningstider: Tir-søn kl 11-16, Omvisning: Lør-søn kl 14KARI SVENDSEN - LUNSJKULTUR 60+Tirsdag 8. oktober kl. 12.00, Vasshjulet - kr. 130Babykino:White House DownKAfé


36 Nr. 29 – 2013X–ordVi trekker ut en heldig vinnersom får et FLAX–lodd tilsendt i posten!Send kryssordløsningen med navn og adresse tilkryssord@romeriksposten.noeller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 LillestrømSKÅRERNORDLIFARET 16FROGNERFJELLVEGEN 29 DLØSNINGav forrige ukesKryssord1990 000,-+fellesgjeld og omkostningerhomeeiendom.noSKÅRER/LØRENSKOG -4roms endeleilighet i2.etg. Ingen gjenboere. Balkong. Garasjeplass.2590 000,-+omkostningerhomeeiendom.noVardefjellet/ Attraktivt rekkehus med nyere standard- barnevennlig område - garasje - lave boutgifterVISNINGOns 25/9 kl 17.00-18.00.VELKOMMEN!KONTAKTEiendomsmegler MNEF Jan Erik Ellefsrud46 42 03 00KONTORHOME Eiendomsmegler LillestrømBRA/P-ROM86 m 2 /86m 2EIERFORMAndelFELLESGJELD73 416,-TOTALPRIS2063 416,-OMKOSTNINGER5362,-FELLESKOSTNADER3540,- pr.mndVISNINGSøn 29/09 kl. 14:00 - 15:00Eller etter avtale med megler!KONTAKTNadeem Bokhari MNEF91 53 49 41KONTORHOME Eiendomsmegler LørenskogBRA/P-ROM90 m 2 /84m 2EIERFORMSelveierTOTALPRIS2590 000,-OMKOSTNINGERCa. 2,8 %FELLESKOSTNADER1800,- pr.mndRiktig svar påkryssordet fraforrige utgave var:fargerikefartøyFROGNERGRANSTUBBEN 10LØRENSKOGBIBLIOTEKGATA 12Vinner av flaxloddArild StjernesundStorgt. 332000 LillestrømGratulerer!3490 000,-+omk. 2,8%homeeiendom.no2900 000,-+fellesgjeld og omkostningerhomeeiendom.noSvarslipp sendes til: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 LillestrømLøsning: .................................................................................................................................................................NAVN: .........................................................................................................................................................................Adresse: ................................................................................................................................................................*Tiltalende enebolig med usjenertbeliggenhet iblindvei - stor og solrik tomt - 2garasjeplasserVISNINGSøn 29/9 kl. 14.00-15.00Man 30/9 kl. 18.00-19.00KONTAKTNadeem Bokhari MNEF91 53 49 41KONTORHOME Eiendomsmegler LørenskogBYGGEÅR1970BRA/P-ROM179 m 2 /154 m 2EIERFORMSelveierTOMT - AREAL OG EIERFORM1555 kvmEiet tomtTiltalende og stor 3-roms toppleilighet på Metro- ny i 2010-attraktiv og sentralt - garasje - heisVISNINGEtter avtale.FINN-kode: 43269172KONTAKTEirik Nordlie90 88 05 87KONTORHOME Eiendomsmegler LørenskogBRA/P-ROM90 m 2 /87m 2EIERFORMBorettslagFELLESGJELD2325 124,-TOTALPRIS5225 124,-OMKOSTNINGER5362,-FELLESKOSTNADER9025,- pr.mndFrist for innsending: Mandag 30. septemberMer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no


38 Nr. 29 – 2013 tv & underholdningtv & underholdningNr. 29 – 2013 39tvukensKrokodilledramaDet er klart for sistedel av Remis dramatiskekrokodilledrama.Kaimanene skal fraktesti timer i lastebil tilflyplassen i de kaldeAndesfjellene, og såvidere til Danmark.Dyrene tåler kulde dårlig,og det er livsviktigfor dem å holde enjevn temperatur.TV 2 fredag kl 19.30Integreringstrøbbel for Jonas og MariaJonas og Maria skalgjøre et forsøk på åintegreres i nabolagetsaktiviteter. Det skjerselvsagt ikke uten hinderi veien. Maria ogJonas vil integreres isitt nye nabolag, ogtakker ja til både å gånatteravn og å delta igatens egen boksirkel.Jonas' nye diett ogFrodes ganske personligeagenda for å værenatteravn, medførervisse komplikasjonerfor alle involverte idenne episoden av«Side om side».NRK1 lørdag kl 19.55Egil Svartdahl besøker «Snåsamannen»Egil Svartdahl besøkerJoralf Jerstad, bedrekjent som «Snåsamannen».Vi blir med hjemtil mannen som harhatt over 50 000besøkende som harkommet for å søkehjelp til å bli kvitt ulikelidelser. Hva er detmed denne mannen?Hvor kommer kraftenhans fra og hva tenkerhan om sitt eget åndeligeståsted? Det bliret nært møte med enydmyk og aldrendekjempe.TV 2 søndag kl 18.00LØRDAG 28.907.05 Morgensending10.05 Tidsvitne (3)10.35 Norge rundt (r)11.00 Debatten (r)12.00 Oppdrag lykke (r)12.30 Glimt av Norge (r)12.45 Hva Grønland lærteNansen13.10 Mannens unyttigeverden (r)14.10 Fantastiske reiser (r)15.00 På sporet av dronningane(r)15.40 Drømmeturen (r)16.40 Beat for beat (r)17.30 Landgang (3)18.30 To store og tre små(5)19.00 Lørdagsrevyen19.45 Lotto-trekning19.55 Side om side (4)20.20 Stjernekamp (4)21.50 Lindmo22.50 To skarpe tunger (4)23.15 Kveldsnytt23.30 Karl Johan (r)24.00 Jerry Maguire.Am. komedie fra 1996.02.15 Nattsending09.35 Morgensending13.10 Vinn eller forsvinn (r)13.50 Hovedscenen (r)15.35 En reise i vannetsfremtid (r)16.25 Kunnskapskanalen17.15 Kunnskapskanalen17.30 Fra Sverige til himmelen(1)18.00 Folk: Lykken er enlyngshest (r)18.40 Dávgi – Urfolksmagasinet19.05 Bokprogrammet (r)19.35 Filmavisen 196319.45 Historia om USAsnaturperler (3)20.35 Mesterkokken Heston(3)21.00 Nyheter21.10 Den sanne historien(r)21.55 London to Brighton.Br. krimdrama fra 2006.23.20 Janis00.55 Romerrikets vekst ogfall (r)01.45-02.35 Auschwitz (r)06.00 Morgensending11.00 Bonanza (r)11.55 Hotel Cæsar (r)12.25 Hotel Cæsar (r)12.55 Hotel Cæsar (r)13.25 Hotel Cæsar (r)13.55 Stjernene på slottet(r)14.55 Bak kulissene: GåtenRagnarok15.25 Akvariet (r)15.55 Senkveld med Thomasog Harald (r)17.00 The Voice – Norgesbeste stemme (r)18.30 Nyhetene18.50 LørdagsMagasinet19.10 Sportsnyhetene19.20 Været19.30 Skal vi danse (3)21.00 Nyhetene21.15 Været21.20 Sportsnyhetene21.40 Skal vi danse – resultater22.15 God kveld Norge (3)22.50 Due Date.Am. komedie fra 2010.01.00 Nattsending06.00 Morgensending10.00 Frasier (r)10.30 Frasier (r)11.00 Frasier (r)11.30 Frasier (r)12.00 Frasier (r)12.30 That '70s Show (r)13.00 That '70s Show (r)13.30 That '70s Show (r)14.00 That '70s Show (r)14.30 That '70s Show (r)15.00 South Park (r)15.30 South Park (r)16.00 South Park (r)16.30 South Park (r)17.00 South Park (r)17.30 Lovens lange snute(3)18.00 Senkveld med Thomasog Harald (3)19.00 The League (r)19.30 The League (r)20.00 The League (r)20.30 The League (r)21.00 Underworld: Evolution.Am. thriller fra 2006.23.05 Full Metal Jacket.Am. action fra 1987.01.15 Nattsending06.00 Morgensending10.55 Friends (r)11.30 Friends (r)12.00 Friends (r)12.25 Friends (r)12.55 Friends (r)13.30 Two and a Half Men(r)14.00 Two and a Half Men(r)14.30 Two and a Half Men(r)15.00 Two and a Half Men(r)15.30 Two and a Half Men(r)16.00 Sinnasnekker'n (r)17.00 Sinnasnekker'n (r)18.00 Killer karaoke (r)19.00 Brille (r)20.00 Alt for Norge (r)21.30 Sherlock Holmes.Am. action fra 2009.23.55 Body of Proof (r)00.50 Beverly Hills purk III.Am. actionkomedie fra1994.02.45 Nattsending06.00 Morgensending09.00 Dr. Phil (r)10.00 Homsepatruljen USA(r)11.00 Ellen DeGeneresShow (r)12.00 Ellen DeGeneresShow (r)13.00 Ellen DeGeneresShow (r)14.00 Ellen DeGeneresShow (r)15.00 Svenske Hollywoodfruer(r)16.00 The Middle (r)16.25 The Middle (r)16.55 The Middle (r)17.30 Groupies Forever –The Banger Sisters. Am.dramakomedie fra 2002.19.15 Robinsonekspedisjonen2013 (r)20.30 Charterfeber – turreturGran Canaria (r)21.30 Walk The Line.Am. drama fra 2005.24.00 For Love of theGame. Am. drama fra 1999.02.30 Nattsending06.00 Morgensending08.00 Fear Factor USA (r)09.00 Eureka (r)10.00 Drew Carey Show (r)10.30 Seinfeld (r)11.00 Seinfeld (r)11.30 Best Ink (r)12.30 Top Chef (1)13.30 Simpsons (r)14.00 Sykkel-VM 2013.Landeveisritt kvinner, elite.18.20 Simpsons (r)18.55 Simpsons (r)19.30 Simpsons (r)20.00 VM-kveld fra Toscana.Oppsummering fra sykkel-VM.20.30 How I Met Your Mother(r)21.00 Boston's Finest (1)22.00 Best Ink (3)23.00 Flight of the Phoenix.Am. actiondrama fra 2004.01.15 Jesse Stone: InnocenceLost. Am. TV-krimdramafra 2011.03.00 Cops (r)03.25 Killer Instinct (r)04.10 NattsendingONSDAG 25.9SØNDAG 29.907.00 Morgensending15.00 NRK nyheter15.05 Bertelsen på Caminoen(r)15.30 Min idrett (r)16.00 NRK nyheter16.10 Matador (r)17.00 NRK nyheter17.10 Høydepunkter Morgennytt17.30 Oddasat17.45 Tegnspråknytt17.50 Fantastiske reiser (r)18.40 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Veien til Ullevaal.Semifinale NM: Rosenborg-Haugesund.20.50 Vikinglotto20.55 Distriktsnyheter21.00 Veien til Ullevaal.Semifinale NM: Rosenborg –Haugesund.22.00 Tidsvitne (3)22.30 Dei ustoppelege (5)23.00 Kveldsnytt23.15 Chicago Fire (22)23.55 Broen (r)00.55 Nattsending10.05 Morgensending13.40 Doktoren på hjørnet(r)14.10 Aktuelt (r)14.50 Urix (r)15.10 Ei verd av kart (r)15.40 Migrapolis (r)16.10 Med hjartet på rettestaden (r)17.00 Derrick (r)18.00 Dagsnytt atten19.00 Anne lager mat i NewYork (r)19.30 Motorsøstre (r)19.45 Underveis (12)20.15 Aktuelt21.00 Dagsrevyen 2121.25 Oddasat – nyheter påsamisk21.30 En sterk historie (r)22.00 NRK nyheter22.10 Urix22.30 Mordet i trappen00.30 Italias politiske kaos(r)01.20 Oddasat – nyheter påsamisk (r)01.35 Distriktsnyheter.06.00 Morgensending13.10 Supernanny (r)14.00 Mitt drømmehjem(15)15.00 Klaus på kanten (r)16.00 Home and Away (57)16.30 Home and Away (58)16.55 Karl & Co (r)17.30 Ettermiddagen (27)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Ettermiddagen (27)19.30 Hotel Cæsar (45)20.00 Stjernene på slottet(5)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Dokument 2: Netthets22.40 Blue Bloods (13)23.35 Stjernene på slottet(r)00.35 Irene Huss: En mannmed lite ansikt (r)01.35 Mord og mysterier (r)02.40 Mord og mysterier (r)03.30 Nattsending06.00 Morgensending10.00 Frasier (r)10.30 Frasier (r)11.00 Menneskejegeren (r)12.00 Hushaiene Boston (r)12.55 Big Spender (1)13.25 MacGyver (r)14.20 Scrubs (r)14.50 That '70s Show (r)15.20 Duck Dynasty (r)16.10 South Park (r)16.40 Cleveland Show (r)17.05 Menneskejegeren (r)18.05 Alarm 112 – På liv ogdød (r)19.05 Hushaiene Boston(1)20.00 Hushaiene Vegas (6)21.00 Rottejegerne (r)21.30 Vikings (6)22.30 The Killing (5)23.25 Criminal Minds (r)00.05 Las Vegas Jailhouse(r)00.35 Las Vegas Jailhouse(r)01.05 Stan Lee's Superhumans(r)02.00 Nattsending06.00 Morgensending11.45 Friends (r)12.15 Friends (r)12.45 Cougar Town (r)13.15 Happy Endings (r)13.45 Christine (r)14.15 Den syvende himmel(r)15.10 Melissa & Joey (13)15.35 Cougar Town (r)16.05 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(13)17.40 Two and a Half Men(14)18.05 The Big Bang Theory(r)18.30 The Big Bang Theory(r)19.00 America's FunniestHome Videos (r)19.30 Sinnasnekker'n (19)20.30 Årets hjem (2)21.30 CSI (15)22.30 Åndenes makt (r)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.25 Nattsending06.00 Morgensending09.15 Redningskvinner (4)10.10 Dr. Phil (r)11.05 Dr. Phil (1949)12.00 Ellen DeGeneresShow (8)13.00 Supersize VS.Superskinny (3)14.00 Ekstrem oppussingUSA (r)15.00 Hell's Kitchen USA (r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 NCIS (r)17.30 Bones (r)18.30 MasterChef Norge (r)19.30 MasterChef Norge (3)20.30 Luksusfellen (6)21.30 Boligjakten (5)22.30 Top Model Norge (r)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Sex og singelliv (r)00.30 Kongen av Queens (r)01.05 Bones (r)02.00 NCIS (r)02.55 Hell's Kitchen USA (r)03.40 Sex og singelliv (r)04.05 Sex og singelliv (r)04.30 Nattsending06.00 Morgensending11.30 Family Guy (r)12.00 Simpsons (r)12.30 Simpsons (r)13.00 Sykkel-VM 2013.Individuell tempo menn,elite.17.10 How I met Your Mother(r)17.45 How I met Your Mother(r)18.15 Family Guy (r)18.55 Simpsons (r)19.25 Simpsons (r)20.00 VM-kveld fra Toscana.Oppsummering fra sykkel-VM.20.30 How I met Your Mother(r)21.00 Two and a Half Men(r)21.30 Anger Management(r)22.00 American Pie Presents– Band Camp. Am.komedie fra 2005.23.40 Rallycross: EM 2013(9)00.40 Nattsending07.00 Morgensending10.00 Migrapolis (r)10.30 Dei ustoppelege (r)11.00 Munter mat (r)11.30 Hva har du i bagasjen,Raphael? (r)12.10 Downton Abbey (r)13.15 Side om side (r)13.40 Dronningens palasser(r)14.35 Hjelp, vi flytter sammen!(5)15.35 Ut i naturen (r)16.00 Stjernekamp (r)17.30 Bokprogrammet (r)18.00 Underveis (r)18.30 Newton19.00 Søndagsrevyen19.45 Sportsrevyen. Aktuellereportasjer og dagenssport.20.05 Afrika (4)20.55 Vesterhavsøyene (5)21.35 Nytt liv i East End (7)22.35 Studio 1 (1)23.05 Kveldsnytt23.25 Lilyhammer (r)00.10 Side om side (r)00.35 Nattsending09.25 En reise i vannetsfremtid (r)10.20 Hovedscenen (r)12.05 Verdas språk (r)12.30 Det store australskeballongeventyret (r)13.15 Janis (r)14.50 Markens grøde.Norsk stumfilm fra 1921.16.30 Skavlan (r)17.30 Mesterkokken Heston(r)17.55 Norge rundt og rundt(r)18.20 Historia om USAsnaturperler (r)19.15 Anne lager mat i NewYork (r)19.45 Slik er universet (r)20.30 Kongebryllup – i godeog onde dager (r)21.00 Nyheter21.10 Hovedscenen. Medea– opera av Luigi Cherubini.23.35 Italias politiske kaos(r)00.25 Mordet i trappen (r)02.25-03.15 Den sannehistorien (r) Gladiator.06.00 Morgensending13.00 Slipp Willy fri 2. Am.familiefilm fra 1995.15.00 Dokument 2: Netthets(r)16.00 Skal vi danse (r)18.00 Reisen hjem (2)18.30 Nyhetene og Sporten18.50 Været19.00 Tippeligaen: Hovedkampen.Sarpsborg 08 –Rosenborg, direkte.1. omgang.19.50 Hovedkampen:I pausen20.00 Tippeligaen: Hovedkampen.Sarpsborg 08 –Rosenborg, direkte.2. omgang.21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.45 Mordene i Sandhamn(3)22.45 Fotballkveld23.45 Beck: Ekstrem tilstand(r)00.45 Nattsending06.00 Morgensending11.30 Frasier (r)12.00 Frasier (r)12.30 Massive Moves (r)13.00 Massive Moves (r)13.30 Massive Moves (r)14.00 Massive Moves (r)14.30 Hushaiene Vegas (r)15.30 Ekstrem flytting (r)16.30 Whacked Out Sports(r)17.00 FotballXtra: Før runden17.30 FotballXtra: Alt omfotball18.00 FotballXtra: Med runden.Sammen med TV 2Sporten kan du følge hverteneste spark på ballengjennom kveldens tippeligarunde.20.00 Rottejegerne (r)20.30 Fraktekrigen (r)21.00 Harry Potter og Dødstalismanene– Del 1.Br./am. eventyrdrama fra2010.23.50 The Shield (r)00.45 Nattsending06.05 Morgensending09.40 Melissa & Joey (r)10.05 Melissa & Joey (r)10.30 Melissa & Joey (r)10.55 Melissa & Joey (r)11.25 Friends (r)11.55 Friends (r)12.25 Friends (r)12.55 Friends (r)13.30 Friends (r)14.00 Two and a Half Men(r)14.30 Two and a Half Men(r)15.00 Two and a Half Men(r)15.30 Two and a Half Men(r)16.00 Two and a Half Men(r)16.30 Sinnasnekker'n (r)17.30 Sinnasnekker'n (r)18.30 71° nord (r)20.00 Alt for Norge (5)21.30 Åndenes makt (4)22.30 Årets hjem (r)23.30 Major Crimes (r)00.25 CSI: NY (r)01.20 Nattsending06.00 Morgensending09.00 Dr. Phil (r)10.00 Homsepatruljen USA(r)11.00 Top Chef Masters (r)12.00 Top Chef Masters (r)13.00 MasterChef Norge (r)14.00 MasterChef Norge (r)15.00 MasterChef Norge (r)16.00 MasterChef Norge (r)17.00 Boligjakten (r)18.00 Luksusfellen (r)19.00 Kari Traa-leikane (r)20.00 Robinsonekspedisjonen2013 (3)21.20 Indiana Jones og detsiste korstog. Am. actioneventyrfra 1989.23.40 Ramsay bak murene(r)00.40 The Middle (r)01.05 The Middle (r)01.35 The Middle (r)02.10 Catch a fire. Br. historiskactiondrama fra2006.03.55 My Boys (r)04.20 My Boys (r)04.40 Nattsending06.00 Morgensending07.30 TV-shop (r)08.00 Fear Factor USA (r)09.00 Simpsons (r)09.30 Sykkel-VM 2013.Landeveisritt kvinner, elite.17.35 Kongen av Queens (r)18.00 Kongen av Queens (r)18.30 Kongen av Queens (r)19.00 1600 Penn (12)19.30 Go On (9)20.00 American Dad (4)20.30 The Exes (7)21.00 Men at Work (r)21.30 Graceland (3)22.30 Hardwired. Am. sciencefiction fra 2009.00.30 American Dad (r)01.00 American Dad (r)01.30 American Dad (r)02.00 American Dad (r)02.30 Weeds (r)03.00 Amerikansk fotball:NFL Gameday. Ukentlig oppdatering.03.30 Defiance (r)04.15 Grimm (r)05.00 Go On (r)05.25 NattsendingTORSDAG 26.9MANDAG 30.907.00 Morgensending14.55 Ut i naturenseervideo15.00 NRK nyheter15.05 Bertelsen påCaminoen (r)15.30 Min idrett (r)16.00 NRK nyheter16.10 Matador (r)17.00 NRK nyheter17.10 Árdna17.30 Oddasat17.45 Tegnspråknytt17.50 Fantastiske reiser (r)18.40 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Schrödingers katt20.15 Vinn eller forsvinn (2)20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Debatten22.30 Migrapolis23.00 Kveldsnytt23.15 5080 Nyhetskanalen(r)23.55 Tidsvitne (r)00.25 Danmarks vakrestehjem (r)00.55 Nattsending10.05 Morgensending13.40 Doktoren på hjørnet(r)14.10 Aktuelt (r)14.50 Urix (r)15.10 Oppdrag lykke (r)15.40 Bokprogrammet (r)16.10 Med hjartet på rettestaden (r)17.00 Derrick (r)18.00 Dagsnytt atten19.00 Anne lager mat i NewYork (r)19.30 Motorsøstre (r)19.45 Veien til Ullevaal.Semifinale NM: Lillestrøm –Molde. 1. omg. direkte.20.55 Oddasat21.00 Veien til Ullevaal.Semifinale NM: Lillestrøm –Molde. 2. omg. direkte.22.00 NRK nyheter22.10 Urix22.30 Historier frå verdasmuseum (5)23.15 Nasjonalgalleriet (r)23.45 Krigen som aldri tokslutt (r)00.40 Nattsending06.00 Morgensending13.10 Supernanny (r)14.00 Mitt drømmehjem(16)15.00 Stjernene på slottet(r)16.00 Home and Away (59)16.30 Home and Away (60)16.55 Karl & Co (r)17.30 Ettermiddagen (28)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Ettermiddagen (28)19.30 Hotel Cæsar (46)20.00 Matagentene (5)20.30 TV 2 hjelper deg (20)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Torsdag kveld fraNydalen (3)22.40 Nårje (3)23.10 En god nummer to (r)23.40 Hawaii Five-0 (r)00.35 Irene Huss: En mannmed lite ansikt (r)01.35 Mord og mysterier (r)02.25 Nattsending06.00 Morgensending08.50 Duck Dynasty (r)09.40 Big Spender (r)10.10 Frasier (r)10.35 Frasier (r)11.00 Menneskejegeren (r)12.00 Hushaiene Boston (r)13.00 Big Spender (2)13.30 MacGyver (r)14.30 Scrubs (r)15.00 That '70s Show (r)15.30 Duck Dynasty (r)16.00 South Park (r)16.30 Cleveland Show (r)17.00 Menneskejegeren (r)18.00 Alarm 112 – På liv ogdød (r)19.00 Hushaiene Boston(2)20.00 Ekstrem flytting21.00 Fraktekrigen (2)21.30 Vikings (7)22.30 Bellator: Winter Tournament(2) Kampsport.00.30 Criminal Minds (r)01.25 Stan Lee's Superhumans(r)02.15 Tough Enough (r)03.05 Nattsending06.00 Morgensending11.40 Friends (r)12.15 Friends (r)12.45 Cougar Town (r)13.15 Happy Endings (r)13.45 Christine (r)14.15 Den syvende himmel(r)15.10 Melissa & Joey (14)15.40 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(15)17.40 Two and a Half Men(16)18.05 The Big Bang Theory(r)18.30 The Big Bang Theory(r)19.00 America's FunniestHome Videos (r)19.30 Sinnasnekker'n (20)20.30 Killer karaoke (3)21.30 I kveld med YLVIS (6)22.30 Brille (r)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.25 Nattsending06.00 Morgensending09.15 Redningskvinner (5)10.10 Dr. Phil (r)11.05 Dr. Phil (1950)12.00 Ellen DeGeneresShow (9)13.00 Supersize vs.Superskinny (4)14.00 Ekstrem oppussingUSA (r)15.00 Hell's Kitchen USA (r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 NCIS (r)17.30 Bones (r)18.30 MasterChef Norge (r)19.30 MasterChef Norge (4)20.30 Kari Traa-leikane (1)21.30 Bones (19)22.30 7 Days of Sex (8)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Sex og singelliv (r)00.35 Kongen av Queens (r)01.05 Bones (r)02.00 NCIS (r)02.55 Hell's Kitchen USA (r)03.40 Sex og singelliv (r)04.10 Sex og singelliv (r)04.40 Nattsending06.00 Morgensending13.00 Kongen av Queens (r)14.00 Two and a Half Men(r)14.30 Family Guy (r)15.30 Simpsons (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Kongen av Queens (r)17.30 How I met Your Mother(r)18.00 How I Met Your Mother(r)18.30 Family Guy (r)19.00 Simpsons (r)19.30 Simpsons (r)20.00 How I Met Your Mother(r)20.30 How I Met Your Mother(r)21.00 Two and a Half Men(r)21.30 Anger Management(r)22.00 Unstoppable. Am.thrilleraction fra 2010.24.00 Amerikansk fotball:NFL Gameday. Ukentlig oppdatering.00.30 Nattsending07.00 Morgensending14.55 Ut i naturen seervideo15.00 NRK nyheter15.05 Bertelsen på Caminoen(r)15.30 Min idrett (r)16.00 NRK nyheter16.10 Matador (r)17.00 NRK nyheter17.10 Høydepunkter Morgennytt17.30 Oddasat – nyheter påsamisk17.45 Tegnspråknytt17.50 Fantastiske reiser (r)18.40 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Oppdrag lykke (3)20.15 Hva har du i bagasjen,Egor? (2)20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Broen (2)22.30 Danmarks flottestehjem (2)23.00 Kveldsnytt23.15 Kriminalsjef Foyle (r)00.55 Nattsending09.25 Morgensending12.30 Stjernekamp (r)14.00 Sportsrevyen (r) Aktuellereportasjer og dagenssport.14.20 Dávgi – Urfolksmagasinet(r)14.40 Skavlan (r)15.40 Underveis (r)16.10 Med hjartet på rettestaden (r)17.00 Derrick (r)18.00 Dagsnytt atten19.00 Slik er universet (r)19.45 Livsfarlege dyr (16)20.15 Aktuelt20.55 Nasjonalgalleriet21.25 Oddasat – nyheter påsamisk21.30 Jimmys matfabrikk (r)22.00 NRK nyheter22.10 Urix22.30 Jødar og muslimar(3)23.25 Regnskogen i flammer(r)00.15 Nytt liv i East End (r)01.15 Oppdrag lykke (r)01.45 Nattsending06.00 Morgensending12.40 Matagentene (r)13.10 Supernanny (r)14.00 Mitt drømmehjem(18)15.00 Pengene på bordet (r)16.00 Home and Away (63)16.30 Home and Away (64)16.55 Karl & Co (r)17.30 Ettermiddagen (29)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Ettermiddagen (29)19.30 Hotel Cæsar (47)20.00 Jakten på kjærligheten(5)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Irene Huss: Stillhetenssirkel (1)22.45 Irene Huss: Stillhetenssirkel (2)23.50 Homeland (1)00.50 Mordene i Sandhamn(r)01.50 Political Animals (6)02.50 Nattsending06.00 Morgensending14.30 Scrubs (r)15.00 That '70s Show (r)15.30 Duck Dynasty (1)16.00 South Park (r)16.30 Cleveland Show (r)17.00 Menneskejegeren (r)18.00 Alarm 112 – På liv ogdød (r)18.55 Adeccoligaen.Bodø/Glimt – Vard Haugesund.19.50 I pausen. Høydepunkterfra 1. omgang i fotballkampenmellom Bodø/Glimtog Vard Haugesund.20.00 Adeccoligaen.Bodø/Glimt – Vard Haugesund.21.00 Matchball. ErikThorstvedt ser med skråblikkpå ukens fotballhendelser.22.00 Rottejegerne (3)22.30 Homeland (1)23.30 Criminal Minds (r)00.25 Las Vegas Jailhouse(r)00.55 Nattsending06.00 Morgensending12.15 Friends (r)12.50 Cougar Town (r)13.15 Happy Endings (r)13.45 Christine (r)14.15 Den syvende himmel(r)15.15 Melissa & Joey (r)15.40 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(19)17.40 Two and a Half Men(20)18.05 The Big Bang Theory(r)18.30 The Big Bang Theory(r)19.00 America's FunniestHome Videos (r)19.30 Sinnasnekker'n (21)20.30 71° nord (5)22.00 Brille (3)23.00 Asbjørn Brekke-show(r)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.25 Nattsending06.00 Morgensending09.15 Redningskvinner (7)10.10 Dr. Phil (r)11.05 Dr. Phil (1952)12.00 Ellen DeGeneresShow (11)13.00 Supersize vs.Superskinny (r)14.00 Top Model Norge (r)15.00 Hell's Kitchen USA (r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 NCIS (r)17.30 Bones (r)18.30 Million Dollar ListingNew York (r)19.30 MasterChef Norge (5)20.30 Top Model Norge (3)21.30 NCIS: Los Angeles(17)22.30 NCIS: Los Angeles(18)23.30 Sex og singelliv (r)00.10 Sex og singelliv (r)00.50 Kongen av Queens (r)01.25 Bones (r)02.20 NCIS (r)03.05 Hell's Kitchen USA (r)03.50 Sex og singelliv (r)04.15 Nattsending06.00 Morgensending15.00 Family Guy (r)15.30 Simpsons (r)16.00 Simpsons (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Kongen av Queens (r)17.30 How I Met Your Mother(r)18.00 How I Met Your Mother(r)18.30 Family Guy (r)19.00 Simpsons (r)19.30 Simpsons (r)20.00 How I Met Your Mother(r)20.30 How I Met Your Mother(r)21.00 Two and a Half Men(r)21.30 Anger Management(r)22.00 Anger Management(8)22.30 The Exes (r)23.00 American Dad (r)23.30 Anger Management(r)24.00 Legit (5)00.30 NattsendingFREDAG 27.9TIRSDAG 1.1005.25 Morgensending14.00 NRK nyheter14.05 Fantastiske reiser (r)14.55 Ut i naturen seervideo(r)15.00 NRK nyheter15.05 Bertelsen på Caminoen(r)15.30 Min idrett (r)16.00 NRK nyheter16.10 Matador (r)17.00 NRK nyheter17.10 Høydepunkter Morgennytt17.30 Oddasat17.45 Tegnspråknytt17.50 Fantastiske reiser (r)18.40 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.40 Norge rundt20.05 Beat for beat (4)20.55 Nytt på nytt21.25 Skavlan22.25 Lov og orden: London23.10 Kveldsnytt23.25 Boardwalk Empire (5)00.20 Tungrockens historie(r)01.00 Nattsending10.05 Morgensending13.40 Jakta på lykka (r)14.10 Debatten (r)15.10 Urix (r)15.30 Hva har du i bagasjen?(r)16.10 Med hjartet på rettestaden (r)17.00 Derrick (r)18.00 Dagsnytt atten19.00 Vinn eller forsvinn (r)19.40 Verdas språk (1)20.10 Historier frå verdasmuseum (r)21.00 Nyheter21.10 Motorsøstre (r)21.25 Oddasat – nyheter påsamisk21.30 Romerrikets vekst ogfall (r)22.20 Auschwitz (r)23.10 Mongol – Denukjende historia om DjengisKhan (r) Russisk-mongolskty.biografisk drama fra2007.01.10 Oddasat – nyheter påsamisk (r)01.25 Distriktsnyheter.06.00 Morgensending13.10 Matagentene (r)13.40 TV 2 hjelper deg (r)14.10 Mitt drømmehjem15.00 Sigrid blir mamma (r)16.00 Home and Away (61)16.30 Home and Away (62)16.55 Kollektivet (4)17.25 Karl & Co (r)17.55 Karl & Co (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Dyrepasserne (r)19.30 Akvariet (3)20.00 The Voice – Norgesbeste stemme (5)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 The Voice – Norgesbeste stemme (5)22.15 Senkveld med Thomasog Harald (3)23.20 Eurojackpot trekning(35)23.40 Torsdag kveld fraNydalen (r)00.40 Nattsending06.00 Morgensending13.00 Big Spender (3)13.30 MacGyver (r)14.30 Scrubs (r)15.00 That '70s Show (r)15.30 Duck Dynasty (r)16.00 South Park (r)16.30 Cleveland Show (r)17.00 Menneskejegeren (r)18.00 Alarm 112 (r)18.30 Før kampen.18.55 Tippeligaen. Sogndal– Strømsgodset. Direkte.19.50 I pausen. Høydepunkterfra 1. omgang i fotballkampenmellom Sogndal ogStrømsgodset.20.00 Tippeligaen. Sogndal– Strømsgodset. Direkte.21.00 Etter kampen. Høydepunkter,kommentarer oganalyser etter tippeligaoppgjøretmellom Sogndal ogStrømsgodset.21.15 Vikings (r)22.15 Vikings (r)23.15 Vikings (r)00.10 Criminal Minds (r)01.05 Nattsending06.00 Morgensending12.15 Friends (r)12.45 Cougar Town (r)13.15 Happy Endings (r)13.45 Christine (r)14.15 Den syvende himmel(r)15.10 Melissa & Joey (15)15.40 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(17)17.40 Two and a Half Men(18)18.05 The Big Bang Theory(r)18.30 The Big Bang Theory(r)19.00 America's FunniestHome Videos (r)19.30 Asbjørn Brekke-show(r)20.00 I kveld med YLVIS (r)21.00 I kveld med YLVIS (r)22.00 Killer karaoke (r)23.00 So You Think YouCan Dance (17)00.55 Nattsending06.00 Morgensending09.15 Redningskvinner (6)10.10 Dr. Phil (r)11.05 Dr. Phil (1951)12.00 Ellen DeGeneresShow (10)13.00 Supersize vs.Superskinny (5)14.00 Ekstrem oppussingUSA (r)15.00 Hell's Kitchen USA (r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 NCIS (r)17.30 Bones (r)18.30 MasterChef Norge (r)19.30 Top Model Norge (r)20.30 Two and a Half Men(r)21.00 Two and a Half Men(r)21.30 Scott Pilgrim vs. theWorld. Am./br. actionkomediefra 2010.23.30 Smokey and the Bandit3. Am. actionkomedie fra1983.01.15 Obsessed. Am. thrillerdramafra 2009.03.10 Nattsending06.00 Morgensending10.00 The Fresh Prince ofBel-Air (r)10.30 Seinfeld (r)11.00 Seinfeld (r)11.35 Family Guy (r)12.10 Simpsons (r)12.30 Sykkel-VM 2013. Sykkel.18.05 How I Met Your Mother(r)18.30 Family Guy (r)19.00 Simpsons (r)19.30 Simpsons (r)20.00 VM-kveld fra Toscana.Oppsummering fra sykkel-VM.20.30 Simpsons (r)21.00 American Dad (77)21.30 American Dad (78)22.00 American Dad (1)22.30 American Dad (2)23.00 Swordfish. Am. actionthrillerfra 2001.01.00 Poker: EuropeanPoker Tour (27)02.10 Nattsending07.00 Morgensending14.55 Ut i naturen seervideo15.00 NRK nyheter15.05 Hønsehauk (r)15.30 Min idrett (r)16.00 NRK nyheter16.10 Matador (r)17.00 NRK nyheter17.10 Høydepunkter Morgennytt17.30 Oddasat – nyheter påsamisk17.45 Tegnspråknytt17.50 Fantastiske reiser (r)18.40 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Drømmeturen (3)20.45 Extra-trekning20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Brennpunkt22.30 Kulturquiz (r)23.00 Kveldsnytt23.15 Svenske mordgåter(r)23.45 Nasjonalgalleriet (r)00.15 De siste dagene (r)01.20 Nattsending10.05 Oddasat – nyheter påsamisk (r)10.20 Distriktsnyheter13.40 Jakta på lykka (r)14.10 Aktuelt (r)14.50 Urix (r)15.10 Livsfarlege dyr (r)15.40 Jimmys matfabrikk (r)16.10 Med hjartet på rettestaden (r)17.00 Derrick (r)18.00 Dagsnytt atten19.00 Vesterhavsøyene (r)19.45 Ei verd av kart (r)20.15 Aktuelt20.55 Bokprogrammet (2)21.25 Oddasat – nyheter påsamisk21.30 Hjelp, vi skal føde (7)22.00 NRK nyheter22.10 Urix22.30 Masakren somendret Sør-Afrika23.20 Jødar og muslimar (r)00.15 Drømmeturen (r)01.15 Oddasat – nyheter påsamisk (r)01.30 Distriktsnyheter.06.00 Morgensending11.45 Ettermiddagen (r)13.10 Supernanny (r)14.00 Mitt drømmehjem(19)15.00 Prins Williams nye liv(r)16.00 Home and Away (65)16.30 Home and Away (66)16.55 Karl & Co (r)17.30 Ettermiddagen (30)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Ettermiddagen (30)19.30 Hotel Cæsar (48)20.00 Klaus på kanten (11)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Sigrid blir mamma (4)22.40 Jakten på kjærligheten(r)23.40 I Get That a Lot00.35 Arrow (r)01.30 Mord og mysterier (r)02.35 Mord og mysterier (r)03.25 Numbers (r)04.10 Nattsending06.00 Morgensending10.00 Frasier (r)10.30 Frasier (r)11.00 Menneskejegeren (r)12.00 Massive Moves (r)12.30 Massive Moves (r)13.00 Big Spender (5)13.30 MacGyver (r)14.30 Scrubs (r)15.00 That '70s Show (r)15.30 Duck Dynasty (2)16.00 South Park (r)16.30 Cleveland Show (r)17.00 Menneskejegeren (r)18.00 Alarm 112 – På liv ogdød (r)19.00 Hushaiene Boston(3)20.00 Torsdag kveld fraNydalen (3)21.00 Nårje (3)21.30 Vikings (8)22.30 Sons of Anarchy (2)23.30 Criminal Minds (r)00.25 Las Vegas Jailhouse(r)00.55 Las Vegas Jailhouse(r)01.25 Nattsending06.00 Morgensending13.45 Christine (r)14.15 Den syvende himmel(r)15.15 Melissa & Joey (r)15.40 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(21)17.40 Two and a Half Men(22)18.05 The Big Bang Theory(r)18.30 The Big Bang Theory(r)19.00 America's FunniestHome Videos (r)19.30 Sinnasnekker'n (22)20.30 The Big Bang Theory(1)21.00 Asbjørn Brekke-show(5)21.30 I kveld med YLVIS (7)22.30 Ari og Per løser verdensproblemer(1)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.20 Nattsending06.00 Morgensending10.10 Dr. Phil (r)11.05 Dr. Phil (1953)12.00 Ellen DeGeneresShow (12)13.00 Supersize vs.Superskinny (7)14.00 Ekstrem oppussingUSA (r)15.00 Hell's Kitchen USA (r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 NCIS (r)17.30 Bones (r)18.30 MasterChef Norge (r)19.30 MasterChef Norge (6)20.30 Svenske Hollywoodfruer(2)21.30 Charterfeber – turreturGran Canaria (5)22.30 Two and a Half Men(r)23.00 Two and a Half Men(r)23.30 Sex og singelliv (r)00.15 Sex og singelliv (r)00.50 Kongen av Queens (r)01.25 Bones (r)02.20 NCIS (r)03.10 Nattsending06.00 Morgensending11.00 Seinfeld (r)11.30 Family Guy (r)12.00 Simpsons (r)12.30 Simpsons (r)13.00 Kongen av Queens (r)13.30 Kongen av Queens (r)14.00 Two and a Half Men(r)14.30 Family Guy (r)15.00 Family Guy (r)15.30 Simpsons (r)16.00 Simpsons (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Kongen av Queens (r)17.30 How I Met Your Mother(r)18.00 How I Met Your Mother(r)18.30 Family Guy (r)19.00 Simpsons (r)19.30 UEFA Champions League(1) Direkte fra gruppespillet.23.30 Anger Management(r)24.00 Cops (r)00.30 Ax Men (r)01.30 Nattsending©Universum


+HOME (04663) | homeeiendom.noFROGNER 3 490 000,-GRANSTUBBEN 10+omkostningerSKEDSMO 3 650 000,-HAUGENLIA 20+omkostningerLØRENSKOG 2900 000,-BIBLIOTEKGATA 12+omkostningerSKEDSMO 5990 000,-GAMLE TRONDHEIMSVEI 30 +omkostningerFROGNER 2590 000,-FJELLVEGEN 29 D+omkostningerKURLAND 2990 000,-HOGSTVEIEN 33+omkostningerJESSHEIM 1990 000,-TRAVALLEEN 15 A+omkostningerRÆLINGEN 4490 000,-RUDSBERGHAUGEN 65+omkostningerLØRENSKOG 1990 000,-NORDLIFARET 16+omkostningerRÅHOLT 2490 000,-SANDVEGEN16A+omkostningerEIDSVOLL 4150 000,-KOLBJØRNBAKKEN 10+omkostningerEIDSVOLL 1490 000,-GRUEMYRA27+omkostningerEt utvalg av våre boliger til salgs, se flere på vår hjemmesidehomeeiendom.no

More magazines by this user
Similar magazines